Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos kursiniai darbai

Vadybos kursiniai darbai (266 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizavimas (2)

  Valdymo organizavimas. Svarbiausieji organizacinės struktūros bruožai. Organizacinių principų taikymas. Struktūros pasirinkimas. Centralizuota organizacija. Decentralizuota organizacija. Funkcinė organizacija. Matricos ("grotelių") organizacija. Linijinė arba personalo organizacija. Struktūrų skirstymas. Tiesioginis ir netiesioginis pavaldumas. Linijinio pavaldumo struktūros. Funkcinio pavaldumo struktūra. Skirstymas pagal darbo pobūdį. Skirstymas pagal veiklos sritis. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Funkcinė organizacija. Produkto / Rinkos organizacija. Matricinė organizacija. Formali ir neformali organizacijos struktūra. Organizacinių valdymo struktūrų tipai.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-03-20
 • Pagrindinės valdymo funkcijos

  Įvadas. Darbo tikslas yra išnagrinėti pagrindines valdymo funkcijas; aptarti optimaliausius jo pasirinkimo būdus, iš šiame darbe pateiktos medžiagos padaryti išvadas. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo samprata. Pasiruošimas planavimui. Planavimo proceso fazės. Misija. Organizavimas. Organizavimo samprata. Decentralizacija ir delegavimas. Motyvacija.Motyvacijos samprata. Motyvacijos užduotys.Konfliktų valdymas. Vadovavimo stilius. Kontrolė. 1 Kontrolės esmė ir samprata. Kontrolės proceso žingsniai. Kontrolės sritys įmonėse. Vidinė kontrolė. Išorinė kontrolė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2005-05-18
 • Paklausos elastingumo teorija ir jos taikymas praktikoje

  Įvadas. Tikslas yra atskleisti paklausos elastingumo teorijos ypatumus ir kuo aiškiau apibrėžti jos pritaikymą praktikoje. Paklausos samprata. Paklausos elastingumo teorija. Elastingumo samprata ekonomikoje. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumo rūšys ir jų grafinė išraiška. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas. Elastingumo skaičiavimas ir problemos. Elastingumo teorijos praktinis taikymas. Valstybinė kainų kontrolė. Elastingumo poveikis mokesčių efektui. Paklausos elastingumo pavyzdžiai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-11-16
 • Paslaugos teikimo proceso valdymo praktika: kelių pervežimas traukiniais AB "Kupiškio geležinkelio stotis"

  Įvadas. Organizacijos valdymo struktūra. Pagrindinės technologinės operacijos. Organizacijos valdymo struktūra. Produkto darymo organizacijoje proceso teorinis valdymo modelis. Produkto darymo proceso valdymo praktika organizacijoje. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2010-04-16
 • Paslaugos visuomenei, ugdant jos ekologinę kultūrą

  Įžanga. I dalis. Teoriniai aspektai. Ekologinė kultūra ir paslaugos. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir jos teikiamos paslaugos. Aplinkos ministerijos misija. Informacinės paslaugos. Komunalinis ūkis. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo principai. Regioniniai atliekų tvarkymo centrai. Rekomendacijos. Teisės aktai, reglamentuojantys Aplinkos ministerijos paslaugų teikimą ir piliečių ekologinės kultūros ugdymą. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija bei jos vaidmuo, ugdant ekologinę visuomenės kultūrą. Nevyriausybinės organizacijos ir jų veikla. II dalis. Atliekų tvarkymas ir su jų tvarkymu susijusios problemos Lietuvoje. Atliekos ir jų tvarkymo principai. Atliekas tvarkančios įstaigos. Gamybos ir komunalinių atliekų tvarkymas. Gamybinių ir komunalinių atliekų perdirbimas. Pavojingų atliekų tvarkymas. Atliekų perdirbimas ir rūšiavimas. Gyventojų nuomonė apie svarbiausias atliekų problemos priežastis. Išvados. Summary. Public services raising its ecological culture. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-06-06
 • Paslaugų analizė: servisas "Volvo Trucks of Lithuania"

  "Volvo trucks of Lithuania", Šiaulių filialo sunkvežimių serviso techninio aptarnavimo teikiamų paslaugų analizė. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti kokios būtent paslaugos yra teikiamos ir kaip jos yra teikiamos. Išanalizuoti kokie darbai ir veiksmai yra atliekami nuo užsakovo kreipimosi į įmonę iki turto gražinimo savininkui. Paslaugos sampratos suvokimas aptarnavimo bei kitose srityse. Paslaugos samprata ir savybės. Paslaugų savybės. Sąvokos aptinkamos plėtojant aptarnavimo paslaugų temą. Paslaugų tiekėjų kvalifikacija. Kvalifikacijos kėlimo būtinybė. Sunkvežimių serviso "VOLVO Trucks of Lithuania" teikiamos paslaugos. Teikiamos paslaugos. Darbinio proceso schema. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-05-23
 • Pataisos inspekciją administruojančios verslo priežiūros institucijos: Kauno regionas

  Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti kaip Kauno regiono pataisos inspekciją kontroliuoja bendrosios bei specialiosios institucijos administruoja pasirinktą veiklą, kokie yra reikalavimai ir kokiomis priemonėmis jie įgyvendinami. Pataisos inspekcijos veikla. Pataisos inspekcijos (PI) uždaviniai ir principai. Pataisos inspekciją kontroliuojančios bendrosios institucijos. Pataisos inspekciją kontroliuojančios specialiosios institucijos. Valstybinė darbo inspekcija. Inspektavimo vykdymo tvarka. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Asmens duomenų tvarkymo Kauno regiono pataisos inspekcijoje taisyklės. Lietuvos respublikos valstybės kontrolė. Tarnybos funkcijos ir pareigos. Valstybinio audito Kauno regiono pataisos inspekcijai reikalavimai. Bendrosios nuostatos. Valstybinio audito reikalavimai. Valstybinio audito atlikimo tvarka. Kauno regiono pataisos inspekcijos teisės ir pareigos. Valstybinio audito dokumentai. Valstybinio audito rezultatai ir jų įforminimas. Valstybės kontrolieriaus teisės priimant sprendimus. Sprendimų apskundimo tvarka, terminai ir vykdymo kontrolė. Kalėjimo departamento centralizuotas audito skyrius. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-05-06
 • Planavimas – vadybos ciklo pradžia (2)

  Įvadas. Planavimo samprata. Planavimo uždaviniai ir tikslai. Planavimo efektyvumas. Planavimo rūšys. Trajektorinio ir taškinio planavimų palyginimas. Planų tipai. Kas yra strategija. Strateginiai planai. Operatyviniai planai. Strateginių ir operatyvinių planų skirtumai. Kitos planų rūšys. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-06-09
 • Planavimo esmė ir procesas

  Įvadas. Planavimo apibrėžimas. Planavimo reikšmė ir samprata. Planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Planavimo objektai ir uždaviniai. Planavimo metodai. Planavimo principai. Planavimo procesas. Įvairių autorių planavimo etapai. Efektyvaus planavimo modelis. Efektyvaus kolektyvinio planavimo modelis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-26
 • Planavimo procesas

  Santrauka. Įvadas. Planavimo proceso samprata. Planų rūšys. Planų hierarchija. Planavimo procesas. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Aplinkos analizė ir įvertinimas. Organizacijos silpnų ir stiprių pusių tyrimas. Strategijos pasirinkimas. Strategijos realizacija. Planavimo svarba organizacijos valdymui. Išvados. Žodynas.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-11-26
 • Pokyčių valdymas organizacijoje

  Pokyčių vadyba. Pokyčių procesas. Pokyčių proceso modelis. Organizaciniai pokyčiai. Kodėl reikalingas planuotas pokytis. Planuoto pokyčio tipai. Organizacinis vystymas. Organizacinio vystymo aspektai. Organizacinio vystymo tipai. Požiūrių į organizacijos vystymą apžvalga. Pokyčių valdymo bendrosios metodologijos pagrindai. Pokyčių realizavimo kliūtys ir jų priežastys. Kovos su pasipriešinimu pokyčiams strategijos. Organizacijos veiklos pokyčių valdymo pavyzdžiai. Palyginamoji analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2005-12-28
 • Pragmatikas Frederickas Winslow Tayloras

  Įvadas. Biografija. F. W. Tayloro vadybos principų kūrimas. Mokslinio valdymo mokykla. Mokslinio valdymo mokyklos privalumai. Mokslinio valdymo mokyklos trūkumai. Tailorizmas. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-01-18
 • Prekių pakuotė - vienas svarbiausių informacijos šaltinių ir pardavimą skatinančių veiksnių

  Įvadas. Pakuotė - prekės įvaizdis. Pakuotės reikšmė. Sprendimai dėl pakuotės. Pakuotės etikečių svarba. Naujos pakuotės sprendimai. Pakuotės informacija. Maisto produktai. Gėrimų pakuotės (taros) informacija. Pusfabrikačių pakuotės informacija. Pramoninės prekės. Skalbimo miltelių pakuotės informacija. Žaislų pakuotė informacija. Įvairūs produktai. Garsiakalbių pakuotės informacija. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-30
 • Principles and functions of management: The Way To Success

  Darbas anglų kalba. Vadyba ir vadovavimas. Koks yra geras vadovas darbo vietoje? Koks jis turėtų būti?
  Vadyba, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2007-04-19
 • Proceso valdymo įtaka kaštams

  Įvadas. Literatūros analizė. Teoriniai sprendimai. Tyrimai ir jų rezultatai. Duomenų įrašų valdymas. Darbuotojų produktyvumas. Išvados. Naudota literatūra (8).
  Vadyba, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2005-10-21
 • Produkto darymo procesas: organizacija "Vaikų darželis"

  Įvadas. Organizacijos valdymo struktūra. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-05-24
 • Produkto, paslaugų kūrimas ir vykdymas

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Naujos veiklos (produkto, paslaugų) kūrimo organizavimas. Naujo produkto projektavimas ir darbų organizavimas. Įrengimų parinkimas. Gamybinių srautų projektavimas. Naujo produkto gamybos organizavimo principai. Naujo produkto gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai–technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma (1-as variantas). Daiktinė specializavimo forma. Pertraukiamo veikimo srovinė linija (2-as variantas). Daugiadaiktė srovinė linija (3-as variantas). Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo, kokybės kontrolės patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Medžiagos. Įrankiai. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Išdėstymas erdvėje (trimis būdais). Išdėstymas laike. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų mažinimo galimybių išsiaiškinimas. Daugiastaklinio darbo organizavimas. Ciklograma. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkio. Įrankių ūkio. Medžiagų atsargų valdymas. Sandėlių organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Kitų veiklų organizavimas. Gamybinės struktūros formavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Išvados. Priedai (5).
  Vadyba, kursinis darbas(50 puslapių)
  2008-02-04
 • Prognozavimas ir strateginis valdymas

  Įvadas. Strateginis valdymas ir prognozavimas. Strategijos sampratos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Strateginio valdymo samprata, savybės ir tikslai. Strateginio valdymo teikiama nauda, pranašumai ir trūkumai. Strateginė analizė strateginiame valdyme. Prognozavimas. Prognozavimo metodai. Prognozavimo ir planavimo procesų tarpusavio sąveika. Prognozavimo reikšmė ir problemos. Strateginio valdymo mokslo ir jo raidos teoriniai aspektai. Strateginio valdymo raidos ciklas. Ryšys tarp strateginio valdymo meno ir išorinės aplinkos. Strateginio valdymo modeliai ir "Balanced Scorecard" metodika. Strateginio valdymo modeliai. "Balanced Scorecard" metodika. Strateginės minties integravimo galimybės Lietuvoje. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2009-03-09
 • Projektai ir jų valdymas

  Įvadas. Projekto sąvoka. Projektų klasifikacija. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto dalyviai. Projektų valdymas. Projektų valdymo raida. 2 Projektų valdymo samprata. Projektų valdymo būtinumas. Projektų valdymo aktualumas. Projekto valdymo turinys. Projektų valdymo procesai. Projekto inicijavimas. Projekto planavimas. Projekto įgyvendinimas ir kontrolė. Projekto pabaiga. Projekto sėkmės kriterijai. Projektų rizikos valdymas. Rizikos klasifikavimas. Rizikos veiksnių analizė. Rizikos valdymo procesas. Projektų valdymas šiuolaikiniame kontekste. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-09-28
 • Projekto valdymo procesų sistemos analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti projekto valdymo procesų sistemą. Informacijos šaltinių apžvalga. Projekto valdymo procesų sistemos analizė. Projekto inicijavimas. Projekto idėjos pagrindimas. Projekto idėjos analizė. Projekto planavimas. Bendrieji projekto planavimo principai. Projekto turinio planavimas. Kalendorinis planavimas. Projekto reguliavimas ir kontrolė. Bendroji pakeitimų kontrolė. Veiksmų plano (veiklos įgyvendinimo) kontrolė. Projekto kaštų kontrolė. Projekto pabaiga ir uždarymas. Projekto užbaigimas ir įvertinimas. Projekto ataskaita. Pareiginiai nuostatai. Projekto vadovo pareiginiai nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Projekto administratoriaus pareiginiai nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Projekto finansininko pareiginiai nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2010-04-01
Puslapyje rodyti po