Šperos.lt > Vadyba > Vadybos praktikos ataskaitos
Vadybos praktikos ataskaitos

(72 darbai)

Apskaitos paslaugų teikimo proceso valdymo praktika: "Sodra" informavimo paslaugos "Vilniaus draudėjų ir apdraustųjų skyrius"Įvadas. Vilniaus draudėjų ir apdraustųjų skyriaus valdymo struktūra. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: prekyba metalo gaminiais, žemės ūkio produkcija AB "Agrotiekimas"Įvadas. Darbo saugos reikalavimų įvertinimas. Teisinis statusas ir steigimo dokumentai. Veiklos charakteristika. Valdymo organizacinė sandara. Veikloje taikomi kokybės valdymo standartai. aptarnavimo zona. Prekių paklausos tyrimo įvertinimas. Rinkos tyrimų būklės įvertinimas. Prekių asortimento formavimas. Prekių priėmimo, ruošimo pardavimui, laikymo ir pardavimo organizavimas. Prekių atsargų apibūdinimas. E-komercija. Pagrindiniai prekių tiekėjai. Aprūpinimas materialiniais, finansiniais ir darbo jėgos ištekliais. Vizija, misija, tikslai ir strategija. Mikro ir makro aplinkos analizė. SSGG analizė. Rinkodaros komplekso elementų derinys. Rinkodaros strategija. Rėmimo biudžetas. Darbdavio ir darbuotojo teisių ir pareigų apibūdinimas, remiantis Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo nuostatomis. Darbuotojų skatinimo sistema. Personalo mokymas. Darbo grafikai. Rizikos faktoriai, kurie įtakoja valdymo sprendimus. Darbo apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio skaičiavimas. Ekonominė ir statistinė informacija. Administracijos ir struktūrinių padalinių vadovų vadovavimo stiliai. Eksporto (importo) politika su Europos sąjungos šalimis. Įėjimo į užsienio rinkos formos. Ūkinės – komercinės veiklos analizė. Trumpalaikio turto rodiklių apskaičiavimas. Įmonės kapitalas. Pagrindinių finansinių rodiklių ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: spaustuvė AB "Aušra"Įvadinė dalis. Organizacijos charakteristika. Rinkos situacija. Tiekėjai. Ekonominė dalis. Įmonės tikslų sistema. Ekonominiai rodikliai. Vadybos dalis. Organizacijos valdymo schema. Planavimo procesas įmonėje. Personalo (darbuotojų) organizavimo analizė. Vadovavimo darbuotojams analizė. Marketingo dalis. Įmonės rinkodara. Kainų politika. Prekių ir paslaugų paskirstymas. Pardavimų rėmimas. Įmonės rinka ir vartotojai. Prekės ir paslaugos. Asortimentas. Komunikacijos procesas. Prekių ir paslaugų pasiskirstymas. Marketingo plėtros galimybės. Individuali baigiamojo darbo vadovo užduotis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcijaTauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos (AVMI) charakteristika. Tauragės AVMI mikro ir makro aplinkos vertinimas. Mikro aplinkos vertinimas, ją lemiantys veiksniai. 2 makro aplinkos vertinimas, ją lemiantys veiksniai. Trumpa aplinkos analizė. Tauragės AVMI strateginis ir veiklos planas. Individuali užduotis. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo strategijos Tauragės AVMI. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo Tauragės AVMI analizė. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: viešbutis "Babilonas"Įvadas. Tikslas - Ugdyti verslumą, įtvirtinti teorines žinias, formuoti praktinio darbo įgūdžius marketingo vadybos srityje. Viešbučio "Babilonas" charakteristika. Viešbučio "Babilonas" aplinkos charakteristika. Viešbučio "Babilonas" vartotojai. Viešbučio "Babilonas" tiekėjai. Viešbučio "Babilonas" konkurentas. Viešbučio "Babilonas" strategija ir taktika. viešbučio "Babilonas" valdymo struktūra. Viešbučio "Babilonas" apgyvendinimo paslaugos teikimo proceso organizavimas. Sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas viešbutyje "Babilonas". Marketingo veikla viešbutyje "Babilonas". Marketingo valdymas viešbutyje "Babilonas". Viešbučio "Babilonas" marketingo strategija. Viešbučio "Babilonas" marketingo komplekso valdymas. Viešbučio "Babilonas" ūkinės finansinės veiklos rezultatai. Individuali baigiamojo darbo vadovo užduotis. Viešbučio paslaugų teoriniai aspektai. Viešbučio paslaugų paketas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: "Swedbank"Įvadas. Bendra banko įstaigos charakteristika. "Swedbank" veiklos kryptis, geografinė padėtis. "Swedbank"istorija, verslo filosofija. "Swedbank" paslaugos, klientai, tiekėjai, konkurentai. Banko įstaigos darbo organizavimas. "Swedbank" organizacinė struktūra. Valdymo funkcijos samprata, "Swedbank" valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė . Praktikos organizavimas. "Swedbank" pranašumai, trūkumai, grėsmės ir galimybės. Konfliktai bei jų sprendimo būdai. Kas yra konfliktas? Kaip ir kodėl kyla konfliktai? Konfliktų rūšys. 2 konfliktų sprendimo būdai. "Swedbank" sutarčių analizė. 1 dokumentai bei jų kontrolė. Darbų saugos reikalavimai taikomi įmonėje. "Swedbank" finansinių rezultatų įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: lauko inžinerinių tinklų statyba, katilinių rekonstrukcija ir statyba UAB "Tikresta"Įvadas. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas. Strateginis valdymas. Įmonės finansinis planas. Ūkio statistika. Ūkinė ir darbo teisė. Žmonių sauga ir ergonomika. Personalo vadyba. Vadovo darbas. Teorijos su praktika palyginimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: viešbutis "Reval Hotel Lietuva" AB "Lietuva"Įvadas. Įmonės charakteristika. Viešbučio veiklos rodikliai. Vadybinė viešbučio struktūra. Viešbučio veiklos planavimas. Įmonės veiklą sąlygojantys išorės veiksniai. "Reval Hotel Lietuva" konkurencijų klasifikacija. Darbuotojų skatinimo metodai. Atlikto darbo aprašymas. Marketingo kompleksas "Reval hotel Lietuva". Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimo praktikos ataskaita: prekyba žuvimi UAB "Lignesa"Įvadinė dalis. Praktikos tikslai, praktikos vietos pasirinkimo motyvacija. Įmonės charakteristika (steigėjai, vizija, misija). Bendrovė užsiima šaldytos žuvies ir žuvies produktų importu, eksportu ir perdirbimu. UAB "Lignesa" padėties įvertinimas. UAB "Lignesa" mikro ir makro aplinkos įvertinimas. UAB "Lignesa" mikroaplinka. UAB "Lignesa" makro aplinka. UAB "Lignesa" verslo plėtros strategija ir veiklos planas. Pasiūlymai. Individuali užduotis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonių vadybos praktikos ataskaita: autoservisas IĮ "Gesa"Įmonių vadybos praktikos ataskaita IĮ "Gesa". Įmonės charakteristika. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Valdymo funkcijos. IĮ "Gesa" šaltkalvio pareiginiai nuostatai. Skaityti daugiau
Įvadinės praktikos ataskaita: prekyba technine įranga ir statybinėmis medžiagomis "Senukai"Įvadas. Praktikos užduotys. Trumpas ŠRVP FP "Senukai" aprašymas. Bendrieji įmonės reikalavimai. ŠRVP FP "Senukai" tiekėjai. Išorinės ir vidinės aplinkos analizė. ŠRVP FP "Senukai" valdymo struktūra. Kooperatyvo veiklos tikslas ir pobūdis. Informacija apie ekonominius rodiklius 2006 m. už pusmetį ŠRVP FP. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įvadinės profesinės veiklos praktikos ataskaita: prekyba technika UAB "Vilkta"Bendrovės apibūdinimas. Pagrindinė veiklos kryptis yra organizacinės ir prekybos technikos prekyba, aptarnavimas ir remontas. Bendrovės vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Vidinė aplinka. UAB "Vilkta" valdymo struktūra. UAB "Vilkta" išorinė aplinka. Organizacijos bendrųjų vadybos funkcijų vykdymas ir valdymo struktūra. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Darbo analizė. UAB plėtros galimybės. Skaityti daugiau
Kompiuterizuotas modeliavimas: AB "Ugnelė"Praktikos ataskaita. Įvadas. Įmonės strategija. Gamybinės veiklos analizė. Įmonės balanso analizė. Marketingo veikla. Finansinių rodiklių analizė ir įvertinimas. Pardavimo bendrasis pelningumas. Pardavimo grynasis pelningumas. Turto pelningumo rodiklis. Turto apyvartumas (grąža). Įsiskolinimo koeficientas. Grynasis apyvartinis kapitalas. Finansinės priklausomybės (atsvaros) koeficientas. Bendrojo mokumo koeficientas. Bendrojo (einamojo) trumpalaikio mokumo koeficientas. Greitojo (skubaus) trumpalaikio mokumo koeficientas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1). Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo praktikos ataskaita: UAB "Ugnelė"Įvadas. Įmonės strategija ir jos įgyvendinimas. Įmonės pajėgumas ir jo panaudojimas. Gamyba ir pardavimai. Atsargos. Savikaina ir pelnas. Akcinis kapitalas ir dividendai. Išvados ir siūlymai. Siūlymai šeštiesiems finansiniams metams. Priedai (6). Skaityti daugiau
Mokomosios pažintinės praktikos ataskaita: baldų gamyba UAB "Palska"Įvadas. Įmonės ir jos veiklos charakterizavimas. UAB "Palska" užsiima baldų gamyba, plastikinių langų tiekimu, gyvenamųjų ir pramoninės paskirties namų statyba, skardinimo darbais, automobilių remontu ir jų pardavimu, degalų tiekimu vartotojams. Praktikos metu atliktų darbų aprašymas ir analizė. Išsami vienos veiklos srities analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mokomosios praktikos ataskaita: kaimo turizmo sodyba UAB "Lekemė"Įvadas. Įmonės ir jos teikiamų paslaugų aprašymas. UAB "Lekemė" verslo strategija. Įgyvendinimo priemonės. Verslo veiklos rėmimo priemonės. Darbų organizavimas įmonėje. Įmonės padalinių darbas. Įmonės veiklos efektyvumas. Ekonominė analizė. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Komerciniai ryšiai su verslo partneriais ir klientais. Sprendimų priėmimo analizė. Operatyvinės veiklos sprendimai. Priežastys sukeliančios nukrypimus nuo planų. Išvados. Skaityti daugiau
Mokomosios praktikos ataskaita: kelionių informacinis centras UAB "Rikas"Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės valdymo struktūra, padaliniai. Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Įmonės marketingo aplinkos. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Rinkos segmentavimas. Įmonės marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Įmonės veiklos planavimas. Pagrindiniai įmonės rodikliai ir jų apskaičiavimo būdai. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Darbas su klientais. Išvados. Skaityti daugiau
Mokomosios praktikos ataskaita: maitinimo organizavimas ir aptarnavimas viešbučio "Europa City" restoranas, UAB "Transmedos Valda"Maitinimo organizavimo ir aptarnavimo mokomosios praktikos ataskaita. Patalpos ir interjeras. Įrankiai, indai, stalo aptiesalai. Stalų serviravimas. Lankytojų aptarnavimas. Patiekalų ir gėrimų patiekimas. Pobūvių organizavimas. Turistinės grupės. Pusryčių organizavimas. Skaityti daugiau
Mokomosios praktikos ataskaita: prekyba statybinėmis medžiagomis UAB "Orfis"Susipažinimas su įmone (įmonės steigimo tvarka, juridinis statusas, valdymo struktūra, veikla ir tikslai). Juridinis įmonės statusas. Valdymo struktūra. Įmonės padaliniai, jų veikla bei funkcijos. Įmonės (padalinio) darbo organizavimas, aprūpinimas reikalingais ištekliais. Įmonės (padalinio) perspektyvų analizės (stipriosios ir silpnosios pusės, galimybės ir grėsmės). Įmonės (padalinio) veiklos įvertinimas ir kokybės kontrolė. Marketingo tyrimai įmonėje. Įmonės marketingo strategija ( produkto kainodaros, pateikimo ir rėmimo strategija). Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, adaptacija, darbo vertinimas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimas. Susipažinimas su darbuotojų pareiginiais nuostatais. Įmonės pildomi pirminiai apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, kasos pajamų orderiai). Įmonėje taikomos kompiuterinės buhalterinės apskaitos programos. Įmonėje rengiama metinė finansinė atskaitomybė (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, paaiškinamasis raštas). Skaityti daugiau
Mokomosios praktikos ataskaita: rastinių namų, pirčių, vasarnamių statyba ir rekonstrukcijaĮvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Įmonės veikla. Įmonės tikslai. Įmonės darbo organizavimas, aprūpinimas reikalingais ištekliais. UAB "X" perspektyvų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas ir kokybės kontrolė. Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, adaptacija, darbo vertinimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Susipažinimas su darbuotojų pareiginiais nuostatais. Marketingo tyrimai įmonėje. Pasiruošimas tyrimui. Įmonės rezultatų analizė. Marketingo tyrimo išvados. Įmonės marketingo strategija. Įmonės pildomi pirminiai apskaitos dokumentai. Įmonėje rengiama metinė finansinė atskaitomybė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
...