Šperos.lt > Vadyba > Vadybos analizės
Vadybos analizės

(39 darbai)

Case analysis: Paper Supplies CorporationDarbas anglų kalba. Atvejo analizė: Popieriaus tiekimo korporacijos akcijų pardavimas. Case of Office Center,Inc buying some paper supplies' FILEX file folders from Paper Supplies Corporation analysis. Paper Supplies Corporation's main problem, specific problems. Advantages. Disadvantages. Solutions. A: Paper Supplies permits Office Center to sell its produced file folders under customer’s brand. B: Paper Supplies refuses to let Office Center to use its own brand for FILEX brand file folders. Recommendations. Skaityti daugiau
Current market situation in the United Kingdom (UK) Food Retail sectorDarbas anglų kalba. Dabartinė mažmeninės maisto prekybos sektoriaus rinkos situacija Jungtinėje Karalystėje. PEEST aplinkų analizė. Porterio 5 jėgų analizė. 4 Didžiosios Britanijos (DB) maisto mažmeninės prekybos grandinių analizė. Analysis of current market situation in the UK Food Retail sector. Annotaded Bibliography. PEEST: political, economic, environmental, social-cultural, technological situation. Porter 5 forces analysis. Competitors Analysis. Analysis of four biggest UK food retail chains: Tesco, Sainsbury's, Asda and Morrisons. Report. Terms of references. Introduction. Findings. UK Food Retail Industry overview. Market performance. Factor determining strategic direction of UK Food Retail Industry. Conclusion. Išnašos. Skaityti daugiau
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimasInformacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Įtaigus reziumė. Motyvacinis laiškas. Karjeros planavimas. Gyvenimo aprašymas (CV). Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Prašymo priimti į darbą pavyzdys. Raktas į sėkmę (savianalizės aspektas). Išvados. Skaityti daugiau
Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimasĮvaizdžio reikšmė paslaugos teikimo procese ir jo susidarymas. Maitinimo paslaugų rinka. Greito aptarnavimo restoranai. Greito maisto restoranų 7P. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Įvaizdžio tyrimo metodai. Prekinių ženklų įvaizdžio žemėlapio pavyzdys. Metodologija. Mūsų anketą sudaro. Praktinė dalis: Čili, Delano, McDonald's. Išvados. Priedai (31 psl.) Skaityti daugiau
Įmonės aplinkos analizė. Vizija. Misija: SEB Vilniaus bankasĮvadas. SEB Vilniaus banko paslaugos. SEB Vilniaus banko pareigos ir tikslai. SEB personalo politikos aspektai. SEB etikos politikos elgesio principai, taikomi visiems darbuotojams. Prioritetinės sritys, atspindinčios SEB įsipareigojimą prisiimti socialinę atsakomybę plėtojant verslą. Darbuotojai. Vartotojai. Konkurentai. SEB grupės vizija, misija ir vertybės. SEB grupės siekiai. SEB grupės vertybės. SWOT (SSGG) analizė. SEB VB išorinės aplinkos bruožai (PEST analizė). SEB Vilniaus banko organizacinė struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas (2)Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planavimas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas. Skaityti daugiau
Įmonės strateginė analizė: IĮ "Ladalva"Įvadas. Strateginė analizė. Įmonės aplinkos analizė. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Konkurentų įvertinimas. Vidinių veiksnių analizė. IĮ "Ladalva" (SWOT) analizė. IĮ "Ladalva" misija. IĮ "Ladalva" vizija. Įmonės strateginiai tikslai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis planas: UAB "Topo centras"Įvadas. Strateginio plano metodologiniai principai. Strategija, kas tai? Nustatytinė ir plėtotinė metodologija. Firmos misija. SWOT analizė. BCG matrica. Įmonė ir jos veiklos pristatymas. UAB "TOPO CENTRAS" misija, tikslai. SWOT analizė. Vidinės aplinkos veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksnių analizė. Konkurencinės aplinkos ir parduodamos produkcijos analizė pagal BCG matricą. Strategijos pasirinkimas ir jos realizavimas. Projekto finansavimo šaltiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Individual problem formulationDarbas anglų kalba. Problemos formulavimas. Individual - suggestion for problem formulation of a project "A food shop working 24/7". Function tree. Skaityti daugiau
Informacinės sistemos "Duomenų bankas" projekto rengimas ir įgyvendinimasĮvadas. Informacinės sistemos paskirtis ir tikslai. Kompiuterizuojamo objekto apibūdinimas. Lopšelio–darželio charakteristika. Informacijos srautai. Projekto valdymas. Informacinei sistemai keliami reikalavimai. Sistemos efektyvumas ir ekonomiškumas. Informacinės sistemos "duomenų bankas" veikimo principas. Skaityti daugiau
Informacinis aprūpinimas: Kauno humanitarinis fakultetasĮvadas. Organizacijos veikla. Rengiamos specialybės. VUKHF valdymas. VUKHF struktūra. Filosofijos katedra. Finansų ir apskaitos katedra. Germanų filosofijos katedra. Informatikos katedra. Komercijos katedra. Lietuvių filologijos katedra. Užsienio kalbų katedra. Ekonomikos ir vadybos katedra. Sociokultūrinių tyrimų centras. Organizacijos planai. Diferencijuotas vadovų aprūpinimas informacija. DVA. Išvados. Skaityti daugiau
Komandinio darbo analizėĮvadas. "X" įstaigos trumpas apibūdinimas. Apklausos duomenys. Rezultatų skaičiavimas. Rezultatų įvertinimas. "X" įstaigos komandos vystymosi stadijos nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (27)Konflikto eiga. Konfliktų raidos etapai. Konflikto kontinuumas. Konflikto kontinuumo schema. Konflikto kontinuumas ir asmens vieta jame. Konfliktų valdymas. Komunikacijos įgūdžių panaudojimas – derybos. Skaityti daugiau
Kontrolės sistema įmonėjeĮvadas. Analitinė dalis. Kontrolės apibūdinimas. Gamybos kontrolė. Marketingo kontrolė. Personalo valdymo kontrolė. Finansų ir apskaitos kontrolė. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Nauji organizacinių struktūrų tipaiSeminaro pranešimas. Organizacinė struktūra. Organizacinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Štabinės struktūros privalumai ir trūkumai. Supaprastinta matricinė valdymo struktūra. Matricinės struktūros privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Organizacijos valdymo analizės projektasĮvadas. Apie organizaciją. Valdymas ir vadovai. Planavimas. Organizacijos tikslai. Organizacijos strategija. Organizacijos išorinės aplinkos analizė. Organizavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Įgaliojimai ir valdžios pasiskirstymas. Koordinavimas. Vadovavimas. Personalo valdymas. Motyvacija. Lyderiavimas. Kontrolė. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Paslaugų verslo planavimas, projektavimasĮvadas. Paslaugų veiklos samprata: paslaugų esmė, savybės, paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų esmė. Paslaugų savybės. Paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų teikimo veiklos numatymas: paslaugų paketas, pajėgumai, ištekliai. Paslaugų teikimo schema. Paslaugų vartotojų aptarnavimo procesai. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės įmonių vadyba ir darbo organizavimasĮvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai – technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai (gamybiniai) darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Specialistai, vadovai, tarnautojai. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas nutrūkstamo veikimo srovinėje linijoje, tarpoperacinės atsargos (įdirbiai), jų mažinimo galimybės. Baro (cecho) organizacinė struktūra. Gamybinės struktūros formavimas. Skaityti daugiau
Produkto kainos analizė: pomidoraiĮvadas. Prekės ir prekybos objektų charakteristika. Prekės charakteristika. Prekybos objektai. Prekės kainų stebėjimas ir kitimas prekybos objektuose. Prekės kainų stebėjimas ir kitimas. Kainų kitimas prekybos centre "Norfa". Kainų kitimas prekybos centre "Maxima". Kainų kitimas prekybos centre "Iki". Kainų kitimas prekybos centre "Cento". Prekės kainų analizė. Rinkos kaina. Vidutinė kaina. Išvados. Skaityti daugiau
Projekto rengimas ir įgyvendinimasProjektinės veiklos esmė. Projekto ciklas ir etapai. Projekto įgyvendinimo planavimas. Išvados. Skaityti daugiau