Šperos.lt > Vadyba > Vadybos konspektai
Vadybos konspektai

(224 darbai)

Ankstyvosios empirinės vadybos teorijosAnkstyvosios empirinės teorijos. Integratyvaus mokslo teorija. Profesionalaus menedžerizmo teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais organizavimasĮvadas. Piniginių atsiskaitymų paskirtis. Tinkamiausio atsiskaitymo būdo parinkimas. Atsiskaitomųjų dokumentų rūšys. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Mokėjimo reikalavimai – debeto pavedimai. Atsiskaitymai mokėjimų reikalavimais – pavedimais. Inkasavimo pavedimai. Įmonių įskaitiniai tarpusavio įskaitymai. Overdraftas ir kontokorentas. Suvestiniai reikalavimai. Čekiai. Banko čekių turinys. Čekių kliringas čekių. Kelionės čekiai. Euročekiai. Vekseliai. Dokumentinis akredityvas. Skaityti daugiau
Biuro vadybaOrganizacijos apibūdinimas. Vadovai ir jų darbas. Bendravimas. Bendravimo procesas. Vadybos funkcijos. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Išorės aplinkos įvertinimas Ir analizė. Strategijos alternatyvos. Strategijos įgyvendinimo planavimas. Strateginio plano įgyvendinimas. Sąveikos ir įgaliojimų organizavimas. Įgaliojimų suderinimas. Vadovų ir štabų įgaliojimai. Organizacijų struktūros. Motyvavimas. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorijos. Kontrolė. Kontrolės procedūra. Kontrolės sistema įmonėje. Grupės ir jų valdymas. Neformalios organizacijos valdymas. Vadovavimas: valdžia ir asmeninė įtaka. Valdžia, įtaka ir lyderis. Vadovavimo stilius. Konfliktų, permainų ir stresų valdymas. Konflikto valdymas. Bendravimas su lankytojais ir klientais. Klientų tipai, jų požymiai. Kaip su jais elgtis? Bendravimo procesas. Pokalbio etapai. Užduotis komandoms. Kaip pasakyti "ne". Savarankiška užduotis. Vertinimo kriterijai. Dar kartą prisiminkime svarbiausius teiginius. Darbo išteklių valdymas. Darbo išteklių ugdymas. Kolektyvinės sutarties esmė, šalių atstovai, sudarymo sfera. Kolektyvinės sutarties šalių atstovai. Pagrindiniai reikalavimai. Darbuotojų kolektyvo susirinkimas (konferencija). Kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyvinės sutarties sudarymas. Kolektyvinės sutarties vykdymas ir kontrolė. Kolektyvinio ginčo esmė, reikalavimų iškėlimas ir nagrinėjimas. Kolektyvinių ginčų reguliavimas. Streikas. Teisinė streikuojančiųjų padėtis ir garantijos. Streikas pasibaigia. Skaityti daugiau
Consumer product classesConsumer product classes. Convenience products - purchased quickly with little effort. Shopping products - are compared. Specialty products - no substitutes please. Unsought products - need promotion. Skaityti daugiau
Darbo normavimasDarbo normos ir jų funkcijos. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Darbo laiko norma. Kuo skiriasi Lietuvos ir Vakarų šalių darbo laiko klasifikacijos. Kuo skiriasi vienetinio kalkuliacinio laiko norma nuo vienetinės laiko normos, kaip ji naudojama. Išsiaiškinti pagalbinio ir paruošiamo bei baigiamojo laiko esminį skirtumą. Darbo proceso tyrimų metodai, laiko normų nustatymas (kokia technika naudojama). Diferencijuotas darbo normavimas pagal normatyvus. Sustambintas laiko normavimas pagal sustambintus normatyvus. Mikroelementiniai normatyvai. Išdirbio normos ir jų nustatymas. Normuotos užduotys ir jų nustatymas. Įrengimų aptarnavimo normos. Kaip apskaičiuojamas įrengimų aptarnaujančių darbininkų skaičius. Darbo normavimo brigadose ypatumai. Mikroelementinių sistemų patirtis normavime vakarų šalyse. Priedas (1). Skaityti daugiau
Darbo normavimas pramonėjeKonspektas pagal P. Vanago "Darbo normavimas pramonėje". Darbo normavimas. Uždaviniai keliami darbo normavimo teorijai ir praktikai dabartiniu pramonės vystymo etapu. Darbo matas, jo reikšmė ir funkcijos. Darbo normavimo ryšys su kitomis DMO kryptimis. Darbo normavimo ir darbo užmokesčio organizavimo ryšys. Gamybos procesai ir jų klasifikavimas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas gamybos proceso atžvilgiu. Laiko normos sudėtis. Darbo laiko naudojimo tyrimas. Darbo laiko naudojimo tyrimo tikslas ir metodai. Darbo laiko fotografijos. Chronometražas. Kiti darbo laiko tyrimo metodai. Fotochronometražas. Oscilografija. Filmavimas. Įrengimų naudojimo tyrimas. Normatyvų rūšys ir jų sudarymas. Normatyvų rūšys. Darbininkų darbo normų nustatymas ir jų kokybės įvertinimas. Darbo normos ir jų nustatymo metodai. Darbo normavimo metodai. ITD ir tarnautojų darbo normavimo ypatybės. Laiko ir išdirbio normų nustatymas. Aptarnavimo, valdymo ir darbuotojų skaičiaus normų nustatymas. Darbuotojų skaičiaus santykio normų nustatymas. Skaityti daugiau
Darbo organizavimas (5)Informacinio ir fizinio darbo pobūdžio elementai ir jų ryšys. Pagrindiniai darbo etapai. Fizinis ir protinis darbas ir šiuolaikinio jų santykio kitimo tendencija. Darbo organizacija ir darbo organizavimas. Pagrindiniai darbo organizavimo uždaviniai Paties darbo organizavimo ryšys su technika, technologija, gamybos organizavimu ir ergonomika. Darbo pasidalijimas ir jo formos. Darbo pasidalijimo įtaka darbo našumui Kokiomis sąlygomis, darbo pasidalijimas efektyvus? Darbo pasidalijimo ribos. Darbo kooperavimas. Kuo remiantis pramonės įmonėse paskirstomas personalas (kadrai)? Darbo metodai ir jų samprata. Operacijų sudedamosios dalys. Pagrindiniai principai, kurių laikomasi projektuojant optimalius darbo metodus. Darbo organizavimo būdai. Darbo vietų organizavimas. Skaityti daugiau
Darbo organizavimo pagrindaiDarbo mokslinio organizavimo teorijos ir praktikos raida. Darbo organizavimas. Gamybos procesas. Darbo organizavimas. Techniniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Žmogiškasis veiksnys. Skaityti daugiau
Darbo procesų valdymasDarbo procesų valdymo esmė. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Darbo normavimas. Darbo skaidymas į elementus. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Darbo procesų ir laiko sąnaudų tyrimo metodai. Darbo vieta. Darbo metodų projektavimas. Darbo sąlygos. Darbo ir poilsio režimas. Skaityti daugiau
Gamybos užsakymų vykdymo kontrolėEkonominė organizacinė uždavinio esmė. Informacinis modelis. Rezultatinė informacija. Pradinė informacija. Matematinis modelis ir sprendimas. Rezultatiniai rodikliai. Pradiniai rodikliai. Skaičiavimo formulės. Technologinis procesas (duomenų srautų schema). Skaityti daugiau
Įmonė kaip verslo sistemaKeliami uždaviniai. Įmonė, verslo įmonė. Įmonės tikslai. Gamybos tikslai. Pasisekimo tikslai. Finansiniai tikslai. Įmonės partneriai ir aplinka. Aplinka. Specifinė (arba konkurencinė) aplinka. Bendroji aplinka. Pagal veiklos rizikingumo laipsnį. Įmonių įvairovė. Įmonių registravimas. Ūkinė bendrija. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (AB ir UAB). Žemės ūkio bendrove. Kooperatinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Europos bendrovė. Europos ekonominių interesų grupė. Viešoji įstaiga. Įmonių filialai ir atstovybės. Įmonės klasifikuojamos. Įmonių veiklos licencijavimas. Pagrindinės licencijuojamos ūkinės veiklos rūšys. Licencijų išdavimas. Bankroto procesas ir įmonės nemokumas. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Bankroto procesas teismo tvarka. Kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka. Supaprastintas. Įmonės restruktūrizavimo procesas. Skaityti daugiau
Įmonės strategijos kūrimas (3)Pirminis planavimas. Kas yra strategija? Koncepcinis projektavimas. Rizikos valdymas. Pakartotinio panaudojimo strategija. Strategijos Scenarijai (The Strategy Scripts). Strategijos kriterijai. Koncepcinio projekto kūrimas. Kūrimo strategijos pasirinkimas. Sudaryti pradinę dydžio ir laiko prognozę. Rizikos valdymas. Strategijos dokumentavimas. Strategijos atnaujinimas. Konfigūracijos valdymo planas. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis planavimasStrateginio planavimo procesas. Sąvokos Organizacijos kultūra. Organizacijos (įmonės) politika. Organizacijos filosofija. Strategija. Integruota strategija. Dalinė–funkcinė strategija. Sustambinta integruotos strategijos schema. Strateginio planavimo esmė ir procesas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo organizavimas įmonėje. Išorės veiksnių analizė. Makroaplinkos analizė. Ūkio šakos ekonominis įvertinimas. Konkurencijos lygio įvertinimas. Konkurencingumo veiksniai. Strateginė konkurentų grupė ir jų veiksmų analizė. Veiklos aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Pirkėjų analizė. Tiekėjų analizė. Darbo išteklių analizė. Įmonės veiklos finansavimo šaltinių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizės procesas. Vidinių įmonės išteklių įvertinimas. Vidaus aplinkos analizės metodika. PTGG (SWOT) analizė. Išskirtinė kompetencija ir konkurenciniai trūkumai. Įmonės (verslo) tikslinės orientacijos planavimas ir tikslų formulavimas. Įmonės (verslo) tikslinės orientacijos samprata. Misijos formuluotės reikšmė ir elementai. Paskirties formuluotės elementai. Paskirties (misijos) formuluotės reikšmė. Tikslų numatymas. Įmonės strategijos planavimas. Strategijų lygiai. Atskirų verslo vienetų (rūšių) įvertinimas ir derinimas. Funkcinių strategijų formavimas. Strategijų tipai ir elementai. Strategijos formavimo algoritmas ir pasirinkimas. Įmonės strateginio plano apiforminimas ir struktūra. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo procesas. Strateginio planavimo trūkumai ir privalumai. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis valdymas (2)Strateginio valdymo samprata. Valdymo ciklo funkcijų turinys. Strateginio valdymo stadijos, tikslai ir rezultatai. Strateginė analizė. Vidinių ir išorinių veiksnių sujungimas. Strateginių ryšių analizė ir išvados. Strategijos rengimas. Įmonės misijos formulavimas. Įmonės vizijos formulavimas. Įmonės strateginių tikslų nustatymas. Uždaviniai. Uždavinių sprendimo priemonės. Strategijos įgyvendinimas. Darbų suskirstymo schemos ir organizacijos suskirstymo schemos sąsajos. Skaityti daugiau
Įmonių finansai (4)Kas yra įmonių aplinka? Vidinė, išorinė? Kaip ta aplinka įtakoja transporto įmones? Įmonių rūšys Lietuvoje. Steigėjų atsakomybė – ribota ir neribota. Pagrindiniai įmonės rekvizitai. Kas yra vizija, misija, taktiniai, operatyviniai, strateginiai planai? Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Kas apsprendžia verslo dydį? Kas yra akcijos? Jų rūšys? Kokias teises jos suteikia? Kokias teises suteikia 50%+1, 2/3, 75% akcijų? Licencijavimo sritys. Kokios veiklos sritys licencijuojamos? Įmonės pabaiga, kaip užbaigiama įmonės veikla? Filialo ir dukterinės įmonės samprata ir skirtumai. Prioriteto samprata. Kada svarbūs prioritetai? SWOT analizė, sudėtinės dalys. Delegavimo samprata. Įgaliojimo samprata. Galios samprata ir jos rūšys. Organizacinės valdymo struktūros (OVS) samprata. Komisijos įmonėse ir jų veiklos sritys. Etato samprata. Darbo apmokestinimas Lietuvoje (darbo užmokestis, autoriniai honorarai, dividendai, kokie procentai?). Dienpinigių samprata. Darbo sutarties elementai. Iš ko ji sudaryta? Veiksniai, lemiantys darbo užmokestį. Išoriniai, vidiniai. Pagrindiniai AETR konvencijos ribojimai. Darbuotojų atrankos proceso etapai. Darbuotojo socializacija (supažindinimas su įmone). Kam to reikia? Poreikių teorija. A. Maslow poreikių piramidė. Trijų poreikių teorija. Vilčių (lūkesčių) teorija. Kompromiso ir konsensuso samprata. Pagrindiniai derybų elementai. Kaip derėtis? Skaityti daugiau
Įmonių ūkinės veiklos analizės organizavimas ir metodikaĮmonės ūkinės veiklos analizės objektas, uždaviniai ir metodas. Veiklos plano rodiklių sistema. Ūkinės veiklos analizės būdai. Ūkinės veiklos analizės šaltiniai. Analizės darbo organizavimas ir atskaitomybės kokybės tikrinimas. Analizės rezultatų įforminimas. Skaityti daugiau
Įmonių valdymas ir organizavimasĮmonių sandara, jų rūšys, teisinė bazė, kūrimosi technologija, registravimas. Įmonių rūšys. Ūkio subjekto teisinė bazė. Įmonės kūrimo technologija. Įmonių registravimas. Skaityti daugiau
Informacijos vadybaInformacijos vadybos raida. Informacijos vadybos samprata, apibrėžimai, tikslai. Informacijos vadybos žinių sistema. Informacijos vadybos struktūra. Informacijos vadybos ir klasikinės vadybos santykis. Skaityti daugiau
Informacijos vadyba (2)Fritz Machlup ir informacijos svarba. Alan Tofler ir trečioji banga. Alain Touraine ir programuota visuomenė. Manuel Castell ir informacinis miestas. Andre Gorz ir darbininkų klasės žlugimas. Informacijos vadyba. Apibendrinta informacinės visuomenės samprata. Skaityti daugiau
Informacinės sistemos kūrimasInformacinės sistemos gyvavimo procesai ir projektavimas. Sistemos gyvavimo ciklas. Sistemos kūrimas. Projektinių sprendimų rengimas. Projekto dokumentų rengimas. Projektavimo proceso valdymas. Projekto realizavimas. Projektavimo strategijos ir požiūriai. Projektavimo metodai. Tradiciniai (klasikinis) informacinės sistemos projektavimo metodai. Struktūriniai projektavimo metodai. Prototipinio projektavimo metodai. Objektiniai projektavimo metodai. Struktūrinės diagramos. Subjektinio projektavimo metodai. Apibendrintas projektavimo procesas ir dokumentai. Sistemos inicijavimas. Sistemos specifikavimas. Bendrasis projektavimas. Detalus projektavimas. Projekto realizavimas. Skaityti daugiau
...