Šperos.lt > Vadyba > Vadybos laboratoriniai darbai
Vadybos laboratoriniai darbai

(13 darbai)

Gamybos planavimas (3)Gamybos planavimo uždavinys. Kompanija gamina trijų rūšių produkciją: P1, P2 ir P3. Gamybos procese naudojamos medžiagos M1 ir M2, apdorojamos staklėmis St1 ir St2. Lentelėje duoti duomenys charakterizuojantys gamybos procesą. Suraskite optimalų gamybos planą. Koks pelnas? Atlikite sprendinio jautrumo pelno koeficientams ir resursų atsargų dydžiams analizę. Įvertinkite siūlomų priemonių tikslingumą, parinkite tinkamas priemones, kurios gali būti pritaikomos visos. Koks pelnas už vienos dienos gaminius gali būti pasiektas? Sprendimas. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos analizė (2)Įmonės veiklos aprašymas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Darbų analizės klausimyno struktūra. Įmonės vadovo darbų analizė. Reklamos vadybininkas darbų analizė. Personalo paieškos ir atrankos vadybininko darbų analizė. Techninio skyriaus vadovo darbų analizė. Valytojos darbų analizė. Buhalterės darbų analizė. Vyriausiojo meistro darbų analizė. Meistro darbų analizė. Reikalavimų pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui formulavimas. Personalo parinkimo procedūra. Sudaroma kiekvienai darbo vietai atskirai. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (17)Laboratorinis darbas "Produkcijos gamybos planas". Laboratorinis darbas "Medžiagų poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Energetinių išteklių poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Personalo poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Įmonės kaštų planas". Laboratorinis darbas "Finansinis planas". Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (19)Laboratorinių darbų ataskaitos. Produkcijos gamybos planas. Medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Energetinių išteklių poreikio ir išlaidų planas. Personalo poreikio ir išlaidų planas. Įmonės kaštų planas. Finansinis planas. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (3)Laboratorinis darbas "Produkcijos gamybos planas". Laboratorinis darbas "Medžiagų poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Energetinių išteklių poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Personalo poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Įmonės kaštų planas". Laboratorinis darbas "Finansinis planas". Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (5)Įvadas. Laboratoriniai darbai. Kursinis darbas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir gaminių naudingumo analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo apskaičiavimas Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planas. Gamybos kaštų ir gaminių savikainos planavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Investicijų rizikos vertinimasLaboratorinis darbas NR. 1. 3 variantas. Šio darbo tikslas – įvertinti investicijų rizikos lygį. 1 užduotis. 1 lentelė. Vertybinių popierių pelningumas. lentelė. Investicijų į vertybinius popierius rodikliai. 3 lentelė. Pelningumų tikimybės. 4 lentelė. Pelningumų tikimybės. 5 lentelė. Pelningumų tikimybės. 6 lentelė. Pelningumų tikimybės. 2 užduotis. 7 lentelė. Investicijų su laukiamu 12% pelningumu ir 5% standartiniu nuokrypiu variantas. 3 užduotis. Aštuntos lentelės 2, 3, 4 skiltyse pateikti duomenys apie įmonės akcijų kainą, išmokėtus dividendus bei akcijų indeksą. Šių duomenų pagalba apskaičiavome akcijų ir rinkos pelningumus atskirais laikotarpiais (5 ir 6 skiltys). Skaityti daugiau
Investicijų rizikos vertinimas (2)Laboratorinio darbo nr. 2 ataskaita. 8 variantas. 1 užduotis. 1 lentelė. Pradiniai duomenys apie numatytą vertybinių popierių pelningumą. A dalis. B dalis. C dalis. 2 lentelė. Parinktos reikšmės ir tikimybės. 1 diagrama. Rizikos kreivė. 3 lentelė. Parinktos reikšmės ir tikimybės, kai standartinis nuokrypis sumažintas 2kartus. 2 diagrama. Rizikos. D dalis. 4 lentelė. Parinktos reikšmės ir tikimybės, kai standartinis nuokrypis sumažintas 2kartus. 3 diagrama. Kumuliatyvinė rizikos kreivė. 5 lentelė. Parinktos reikšmės ir tikimybės, kai standartinis nuokrypis sumažintas 2kartus. 4 diagrama. Kumuliatyvinė rizikos kreivė. 2 užduotis. 3 užduotis. 5 lentelė. Akcijų beta koeficientas ir jam skaičiuoti reikalingos reikšmės. Skaityti daugiau
Metinės gamybos programos ir gamybos tipo nustatymasĮmonių padalinių organizavimas. Praktinis darbas Nr.1. Užduotis: Nustatyti gaminamos detalės klasę ir masę. Analizuoti ir aprašyti gamybos tipus. Palyginti gamybos tipus pagal jiems būdingas ypatybes. Analizuoti ir aprašyti metinės gamybos programos nustatymo metodus ir įvertinti gaminių skaičių. Nustatyti perskaičiuotą metinę programą, pritaikius palyginimo koeficientą K. Skaičiavimo rezultatai suvedami. Nustatyti gamybos tipą pagal detalių masę (MA arba MB) ir perskaičiuotą metinę gamybos programą. Išvada. Skaityti daugiau
Obligacijų savybių tyrimasLaboratorinis darbas Nr. 3. Šio darbo tikslas – ištirti obligacijų vertės bei pelningumo priklausomybę nuo jų charakteristikų. 1 užduotis. 1 lentelė. Obligacijų charakteristikos, kai kupono palūkanų norma 8 proc. ir kinta rinkos palūkanų norma. 2 užduotis. Šioje užduotyje nagrinėjama 1000 litų nominalios vertės obligacija su 6 proc. kupono palūkanų norma ir 7 metų išpirkimo terminu. Taip pat žinoma, kad rinkos palūkanų norma yra lygi 5 proc. Palūkanos yra mokamos kartą per metus. 3 užduotis. Ši užduotis yra antros užduoties tęsinys. Vėlgi turima 1000 nominalios vertės obligacija su 6 procentų kupono palūkanų norma bei 7 metų išpirkimo terminu. Tačiau šiuo atveju rinkos palūkanų norma yra didesnė 2 procentais ir yra lygi 7 proc. 4 užduotis. Šioje užduotyje nagrinėjamos dvi įmonės. Abi įmonės yra išleidusios 1000 litų nominalios vertės obligacijas su 10 proc. kupono palūkanų norma. A įmonės obligacijų išpirkimo terminas yra dviem metais mažesnis nei B įmonės ir yra lygus 6 metams (B įmonės – 8 metams). Yra žinoma, kad po 3 metų rinkos palūkanų norma nukris iki 9 procentų. 5 užduotis. Yra duotos A įmonės 1000 litų nominalios vertės obligacijos su 9 proc. kupono palūkanų norma ir 12 metų išpirkimo terminu, bei B įmonės obligacijos, kurios nuo A įmonės obligacijų skiriasi kupono palūkanų norma – šioje įmonėje ši norma lygi 8 proc. Taip pat žinoma, kad rinkos palūkanų norma lygi 8 proc. 6 užduotis. Yra žinoma, kad 1000 litų nominalios vertės obligacija su 4 proc. kupono palūkanų norma bus išpirkta po 6 metų. Skaityti daugiau
Technologijos įrenginio remonto organizavimasĮmonių padalinių organizavimas. Praktinis darbas Nr.3. Užduotis atliekama parengus dalykų "Mašinų gamybos technologija" kursinį projektą ir "Įmonių padalinių organizavimas" praktinius darbus Nr.1-2. Įrašyti duomenis iš praktinio darbo Nr.1. Įrašyti duomenis iš praktinio darbo Nr. 2. Išanalizuoti ir aprašyti planinio profilaktinio remonto (PPR) sistemą. PPR sistemos esmė. Tarpremontinis aptarnavimas. Remonto operacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo informatika (2)Užduoties tikslas: Išmokti naudotis MS Excel priemonėmis (sąrašai, grupavimas, filtravimas, suvestinės dinaminės lentelės) apdorojant surinktus anketų duomenis. Mokėti naudoti statistines funkcijas bei atlikti statistinius skaičiavimus. Naudojama programinė įranga: MS Office 97/2000/xp/2003 paketas. Užduotis skirta: Verslo vadybos ir prekybos vadybos studijų programų studentams. Darbo užduotis: Sugalvoti apklausos anketos 10 – 15 klausimų. Sugalvoti galimus atsakymus. Atsakymų skaičius turi būti nuo 200 iki 250. Galima naudoti duomenų kopijavimą. Naudojantis darbo aprašymu (žr. žemiau), atlikti nurodytas užduotis. Darbo aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo įvadas (2)Verslo įvado laboratorinių darbų ataskaita. Pirmasis laboratorinis darbas. Tikslas. Užduotys. Lentelės. Diagramos. Antrasis laboratorinis darbas. Tikslas. Lentelės. Užduotys. Trečiasis laboratorinis darbas. Tikslas. Lentelės. Užduotys. Diagramos. Skaityti daugiau