Šperos.lt > Vadyba > Vadybos diplominiai darbai
Vadybos diplominiai darbai

(29 darbai)

Automobilių remonto baro rekonstrukcija: UAB "Dizrida"Anotacija. Summary. Įvadas. Autoserviso veiklos galimybės ir apribojimai. Autoserviso veiklos analizė. Teikiamų paslaugų charakteristika. Ilgalaikis turtas. Personalas. Rinkos tyrimas. Išorinė aplinkos analizė. Vartotojų analizė. Autoserviso tikslai ir uždaviniai. Technologinis autoserviso skaičiavimas. Pradiniai duomenys. Metinė darbų apimtis. Darbų imlumų nustatymas. Pagalbinių darbų metinė apimtis. Darbininkų kiekio skaičiavimas. Darbininkų metinio laiko fondo skaičiavimas. Technologinių įrenginių metinio laiko fondo skaičiavimas. Darbininkų rankiniams darbams skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų skaičius. Inžinerinių-techninių, tarnautojų ir vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbo vietų skaičiavimas. Technologinių įrenginių parinkimas. Patalpų plotų skaičiavimas. Pagrindinių patalpų ploto skaičiavimas. Pagalbinių patalpų ploto skaičiavimas. Automobilių stovėjimo aikštelės ploto skaičiavimas. Autoserviso rodikliai. Darbų organizavimas autoservise. Struktūra ir valdymas. Paslaugų organizavimas. Automobilių variklių taisymo technologinis procesas. Paslaugų struktūra. Aplinkosauga autoservise. Gamybos atliekų pobūdis ir kiekiai. Nuotekų valymas. Gamybos atliekų surinkimas. Darbų sauga autoservise. Darbų saugos būklės analizė. Darbų saugos reikalavimai teritorijai ir patalpoms. Priešgaisrinė sauga. Darbų sauga dirbant su įvairiais technologiniais įrenginiais. Patalpų techninis apšviestumas. Technologinio įtaiso konstravimas. Įtaiso pagrindimas. Įtaiso schema. Analogų apžvalga. Įrenginio veikimo principas. Pagrindinių elementų atsparumo skaičiavimai. Ekonominis pagrindimas. Gamybos kaštai, savikainos kalkuliacija. Paslaugos kainos nustatymas. Išvados. Anketa. Skaityti daugiau
Balso analizės pritaikymas nekilnojamo turto versluiĮvadas. Informacinių technologijų (IT) plėtros tendencijos. Balso detektoriaus technologija. Balso detektoriaus paslaugos. Profesionali balso detektoriaus technologija bet kokiai įrašytai medžiagai. Analizės procesas. Draudiminių ieškinių valdymas ir rizikos sumažinimas. Darbuotojų streso valdymas. Personalas ir įdarbinimo aplinka. Balso detektoriaus veikimo principai. Balso detektoriaus schema. Balso streso analizė. Balso technologijų vystymosi tendencijos. Svarbiausios balso technologijos ir jų paskirtis. Balso technologijų plėtros motyvai. Balso technologijų panaudojimo sferos. Balso technologijų pasiekimai pasaulyje, pritaikymas Lietuvoje. Atpažinimas. Trys lietuviškos atpažinimo problemos. Balso technologijų vystymosi prognozės. Atpažinimas telefonų technologijose ir daugialypėse terpėse. Žmogaus ir kompiuterio galimybės, pirmas lietuviškas faktorius. Atpažinimo plėtros tempai. Fonetiniai dėsningumai – antras lietuviškas faktorius. Garsynai – trečias lietuviškas faktorius. Kitos sudėtinės atpažinimo funkcijos. Kalbos sintezės metodai. Problemos formulavimas. Sintezės kokybės vertinimo kriterijai. Kalbos sintezatoriaus komponentės. Kalbos sintezės metodai. Asmens vertinimas pagal jo balsą (Reynoldso eksperimentai). Balso technologijų panaudojimo kriminalistikoje analizė pasaulyje ir Lietuvoje. Balso technologijų panaudojimo kriminalistikoje analizė pasaulyje. Sonografinis metodas. Fonetinis – akustinis metodas. Kombinuotas metodas. Automatinis metodas. Balso technologijų kriminalistikoje naudojimas ir vystymas Lietuvoje. X-13 VSA balso detektoriaus programinė įranga. Failo analizavimas. Balso analizės pritaikymas nekilnojamam turtui. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžetų esmė ir jų vaidmuo įmonės planavimo ir kontroliavimo proceseBiudžetų esmė ir jų vaidmuo įmonės planavimo ir kontroliavimo procese. Biudžetų rūšys. Įmonės pagrindinio biudžeto parengimas. Įmonės biudžeto parengimo metodika. Pardavimų biudžetas. Gamybos biudžetas. Tiesioginių medžiagų įsigijimo biudžetas. Tiesioginio darbo išlaidų biudžetas. Pridėtinių, pardavimų ir administracinių išlaidų biudžetas. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Prognozuojama pajamų ataskaita. Finansinio biudžeto parengimo metodika. Kapitalo biudžetas. Prognozinių finansinių ataskaitų parengimas. Įmonės veiklos kontroliavimas biudžetų pagrindų. Kontrolės funkcijos įmonėje. Suderintos veiklos vertinimo sistema. Skaityti daugiau
Darbuotojų motyvacijos skatinimo galimybės: UAB "Transcom worldwide Vilnius"Anotacija. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Transcom worldwide Vilnius" kompanijos taikomas darbuotojų motyvavimo priemones ir pateikti kitas motyvavimo galimybes. Motyvacijos samprata įvairiose teorijose. Motyvacijos teorijos. Motyvacijos samprata poreikių motyvacijos teorijose. A. Maslow žmonių poreikių teorija. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija. Motyvacijos samprata procesinėse motyvacijos teorijose. V. Vroom lūkesčių teorija. J.Adams teisingumo teorija. L.W. Porter – E.E. Lawler modelis. Darbuotojų motyvavimas. Darbuotojų iniciatyvumą skatinantys veiksniai. Darbuotojų motyvavimo būdai. Darbuotojų motyvacija UAB "Transcom worldwide Vilnius". UAB "Transcom worldwide Vilnius" ir jo veiklos apžvalga. Darbuotojų motyvacinės sistemos "UAB Transcom worlwide Vilnius". UAB "Transcom worldwide Vilnius" vertybės. UAB "Transcom worldwide Vilnius" siūlomos paslaugos. UAB "Transcom worldwide Vilnius" klientai Lietuvoje. UAB "Transcom worldwide Vilnius" darbuotojų ir vadovų tyrimas. Darbuotojų tyrimo organizavimas ir eiga. Darbuotojų demografinė charakteristika. Darbuotojų požiūris į UAB "Transcom worldwide Vilnius" taikomą darbuotojų motyvavimą ir motyvacijos skatinimo galimybės. Vadovų tyrimo organizavimas ir eiga. Vadovų demografinė charakteristika. Vadovų požiūris į UAB "Transcom worldwide Vilnius" darbuotojų motyvacija ir motyvacijos skatinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Distribucinė ir prekybinė įmones ūkinės ir komercinės veiklos analizėĮvadas. Analitinė dalis. Tiekimų distribucinis procesas. Distribucijos sąvoka. Distribuciniai kanalai, tiekimo schemos. UAB "X" veiklos analizė ir jos aplinkos tyrimas. UAB "X" pristatymas. Įmonės tikslai. UAB "X" struktūra. Įmonės geografinė padėtis. Įmonės produktas. UAB "X" darbuotojai. Darbuotojų darbo apmokėjimas ir premijavimas. UAB "X" autotransporto parkas. Įmonės autotransporto parko sudėtis. Kuras, kuro sunaudojimo normos. UAB "X" autotransporto techninis aptarnavimas. Automobilių parko vidutine rida. UAB "X" marketingo aplinka. Teisinė – ekonomine aplinka. Konkurencinė aplinka. Rinkos segmentavimas. UAB "X" veiklos organizavimas Vilniaus zonoje. Didmeninė ir mažmeninė prekyba alumi. Produkto paskirstymas. Įmonės klientai. Įmonės tiekėjai. Kainų strategija. Atsargos ir jų sandėliavimas, pakrovimo – iškrovimo darbų organizavimas. Veiklos rėmimas. Tuščios taros supirkimas. UAB "X" transporto paslaugos. Įmonės aptarnaujama zona. Veiklos organizavimas. Produkto atvežimas ir sandėliavimas. Veiklos reorganizavimas. UAB "X" veiklos finansinė analizė. Įmonės finansinės veiklos įvertinimas. Projektinė dalis. Logistikos įtaka UAB "X" veiklai. Logistikos sąvoka ir jos ryšys su marketingu. Logistikos veikla, jos funkcijos ir uždaviniai. Logistikos kontrolės efektyvumas. UAB "X" transporto parko atnaujinimas. Transportavimas ir jo vieta įmonės veikloje. Transporto parko atnaujinimo priežastys. Automobilių atnaujinimo galimybes. UAB "X" veiklos tobulinimas Vilniaus zonoje. Įmonės veiklos trūkumai ir problemos. Problemų sprendimo būdai. Ryšių palaikymas su klientais, naujų klientu paieška, distribucijos kėlimas. Veiklos tobulinimo pajamos ir išlaidos. UAB "X" klientų įsiskolinimų grąžinimo būdai. Internetas įmonės veikloje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Edukacinės veiklos vadybiniai aspektai Lietuvos krašto muziejuoseSantrauka. Įvadas. Muziejaus reikšmė ir paskirtis. Edukacinė veikla muziejuje. Muziejaus edukacinės programos. Edukacinės veiklos formos. Muziejų vadyba. Ką turi žinoti kiekvienas muziejininkas apie projektų vadybą. Vadybininko veiklos ypatumai. Lietuvos muziejų edukacinės veiklos formos ir jų vadybiniai aspektai. Tyrimo metodika. Edukacinės veiklos populiarumas. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai. Summary. Priedas (1). Skaityti daugiau
Elektroninės prekybos galimybių raida LietuvojeĮvadas. Elektroninės prekybos samprata ir formos. Elektroninės prekybos teikiamas prekių asortimentas. Elektroninės prekybos formos. Elektroninė parduotuvė. Elektroninis aukcionas. Bankų vaidmuo elektroninėje prekyboje. Bankų teikiamos paslaugos. Elektroninės atsikaitymo priemonės. Užsakymų ir atsiskaitymų elektroninėje prekyboje sauga. Elektroninės prekybos sistemų raidos perspektyvos. Elektroninės prekybos sistemos nauda. Nedidelis elektroninės prekybos populiarumas. Elektroninės komercijos situacija pasaulyje ir Lietuvoje. Žmonės vengia elektroninės prekybos. Elektroninės komercijos augimas pasaulio regionuose. Tyrimo metodikos ir organizavimo pristatymas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Elektroninis verslas ir nekilnojamasis turtasAnotacija. Annotation. Įvadas. Koncepciniai elektroninio verslo panaudojimo nekilnojamojo turto rinkos subjektų veiklai pagrindai. Teoriniai elektroninio verslo aspektai. Nekilnojamojo turto samprata ir tipologijos bei esminiai nekilnojamojo turto verslo struktūrų veiklos momentai. Elektroninio verslo technologijos nekilnojamojo turto vadyboje. Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos būsto segmento apžvalga. Lietuvos elektroninio verslo problematika nekilnojamojo turto kontekste. Elektroninio verslo galimybių panaudojimas nekilnojamojo turto versle. Nekilnojamojo turto internetinis marketingas. Nekilnojamojo turto internetinio rėmimo sprendimų paramos sistemos. Internetinės nekilnojamojo turto svetainės. Internetinės nekilnojamojo turto sistemos. Elektroninio verslo galimybių panaudojimas Lietuvos nekilnojamojo turto rinkoje. Nekilnojamojo turto pardavimų organizavimas užsienio šalyse. Nekilnojamojo turto nuomos organizavimas tinklapyje "rent.net". Būsto patarėjo sistemos http://www.homeadvisorinc.com/ įvertinimas. Nekilnojamojo turto internetinė prekyba Lietuvoje. Nekilnojamojo turto informacinės sistemos www.aruodas.lt analizė. Nekilnojamojo turto agentūros "Oberhaus" paieškos sistemos įvertinimas. Informacinės sistemos www.domoplius.lt įvertinimas. Nekilnojamojo turto pardavimų organizavimas www.101.lt. Lietuvos elektroninės nekilnojamojo turto prekybos plėtros tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Globalizacijos įtaka Lietuvos ūkiuiĮvadas. Darbo tikslas - išnagrinėti globalizacijos sampratos poveikio teorinius aspektus, išanalizuot Lietuvos Respublikos valstybės ekonominę politiką, prisitaikant prie globalios rinkos sąlygų. Informacijos šaltinių apžvalga. Globalizacijos samprata ir prielaidos. Teigiamos ir neigiamos globalizacijos pasekmės. Valstybės ekonominė politika globalioje rinkoje. Darbo metodai ir priemonės. Globalizacijos įtaka Lietuvos ūkiui ir valstybės ekonominės politikos analizės metodika. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Globalizacijos įtaka lietuvos ūkiui. Lietuvos valstybinė ekonominė politiką rinkos procesuose. Išvados. Anotacija lietuvių kalba. Anotacija užsienio kalba. Skaityti daugiau
Įmonės motyvavimo sistemaĮvadas. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvacijos turinį analizuojančios teorijos. A. Maslow poreikių hierarchijos koncepcija. Poreikių motyvacijos teorijos pagrindinės idėjos ir trūkumai. D. McGregor XY teorijos ypatybės. K. Alderferio EGS teorija – A. Maslow poreikių teorijos modifikacija. F. Herzbergo dviejų veiksnių motyvacijos teorijos įtaka darbo turiningumo reikšmei. Motyvacijos procesą analizuojančios teorijos. Vromo suformuluota lūkesčių teorija ir jos išvados. B.F. Skinerio pastiprinimų teorija. L.V. Porterio - E. Lawlerio išplėtotas lūkesčių modelis. Pusiausvyros teorija – įdėtų pastangų ir atlygio santykio vertinimas. Motyvavimo veiksnių ir priemonių įvairovė. Motyvavimo funkcijos taikymas Lietuvos įmonėse. Motyvacijos teorijų apibendrinimas. Darbuotojų motyvacijos veiksnių ir motyvavimo priemonių tyrimas N įmonėje. N įmonės pristatymas. Darbo metodai ir priemonės. Motyvavimo veiksnių ir priemonių tyrimo duomenys N įmonėje. Tyrimo duomenų įvertinimas ir apibendrinimas. Išvados. Siūlymai. Summary. Skaityti daugiau
Įmonės organizacinės valdymo struktūros tobulinimasĮvadas. Organizacinės valdymo struktūros, jų svarba organizacijai. Organizacinių valdymo struktūrų esmė. Organizacinių valdymo struktūrų formavimo principai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Klasikinės (hierarchinės) valdymo struktūros. Patriarchalinė valdymo struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Štabinė linijinė struktūra. Naujos organizacinės valdymo struktūros. Produkto / rinkos organizacija. Matricinė organizacija. Likerto susisiekiančiųjų grupių struktūra. Organizacinės valdymo struktūros tobulinimas. Esamos padėties analizė akcinėje bendrovėje "P". Akcinės bendrovės "P" statusas. Bendrovės teisės ir pareigos. Bendrovės ūkinė veikla. Akcinės bendrovės "P" organizacinė valdymo struktūra. AB "P" personalas. Akcinės bendrovės "P" veikla probleminiu aspektu. AB "P" organizacinės valdymo struktūros tobulinimas. Projekto pagrindimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas: prekyba suskystintomis dujomisĮvadas. X įmonės charakteristika. Įmonės valdymas ir veiklos planavimas 2004 - 2006 m. Personalo valdymas X įmonėje. Darbuotoją priėmimas į darbą X įmonėje. Karjeros planavimas, kvalifikacijos kėlimas ir mokymai. Personalo vertinimas įmonėje. Atlyginimas už darbą, motyvuojantis darbuotojus nuolatiniam veiklos gerinimui įmonėje. Pagrindinės įmonės problemos susijusios su personalo valdymu. Reklama X įmonėje. X įmonės konkurentai. X įmonės finansinis projektas. Įmonės turto nuosavybės rodiklių kitimai. Įmonės projekto jautrumo analizė. Įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės finansinės analizės įvertinimas. X įmonės pinigų srautų suderinamumas. Įmonės komercinės veiklos aplinkos svarba. Įmonės finansinės veiklos apibendrinimas. Išvados. Priedai (23). Skaityti daugiau
Integracijos į Europos Sąjungą (ES) poveikio Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai įvertinimasĮvadas. Žemės ir maisto ūkio sektoriaus bei kaimo raida Lietuvoje. Istorinė žemės ūkio reformų Lietuvoje apžvalga. Žemės ūkio politika Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Bendrosios žemės ūkio politikos reformų poveikis žemės ūkio plėtotei. Lietuvos žemės ūkio vystymasis ir kaimo plėtra integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Pagrindinės ES paramos priemonės Lietuvos žemės ūkiui 2007-2013 m. Žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus vaidmuo šalies ūkyje. Kaimo plėtros raidos 2004-2008 m. struktūrinių pokyčių ir jų tendencijų įvertinimas. Svarbiausi procesai, turintys didžiausią įtaką kaimo plėtrai. Kaimo plėtros perspektyvų vertinimas. Svarbiausi struktūriniai pokyčiai žemės ūkio ir kaimo sektoriuje po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos 2004 - 2008 metais įtakos žemės ir maisto ūkio sektoriui ir kaimo plėtrai vertinimas. Europos Sąjungos (ES) paramos programų skirtų žemės ūkio ir kaimo plėtrai skatinti rezultatų analizė. Pasaulinių žemės ūkio ir maisto pramonės sektorių bei kaimo raidos perspektyvų ir prognozių įvertinimas. Pasaulio kaimo plėtros prognozės. Europos Sąjungos (ES) kaimo plėtros prognozės. Trumpalaikės Lietuvos kaimo plėtros prognozės. Ekonometriniai žemės ūkio sektoriaus modeliai. Žemės ūkio sektoriaus ir kaimo plėtros ekonometrinės prognozės. Pagrindiniai procesai, turėję didžiausią įtaką kaimo raidai 2004-2008 metais. Žemės ūkio sektoriaus ir kaimo plėtros ekonometrinės prognozės. Europos Sąjungos (ES) paramos poveikio žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtrai įvertinimas. Pagrindinės kliūtys žemės ūkio produkcijos gamintojams įsisavinant Europos Sąjungos (ES) teikiamą paramą. Bendros pasaulio žemės ūkio produkcijos gamybos ir paklausos tendencijos. Apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos ir pasiūlymai. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros įvertinimasSantrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas – įvertinti Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūrą. Bendravimo kultūros įtakos žmonių tarpusavio santykiams analizė teoriniu aspektu. Bendravimo samprata. Bendravimo ir komunikacijos sąvokų panašumai bei skirtumai. Išorinės ir vidinės komunikacijos ypatumai organizacijoje. Etiško bendravimo kultūros elementai organizacijoje. Vidinės ar/ir išorinės komunikacijos problemų priežastys. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros įvertinimo tyrimo metodika. Tyrimų reikšmė socialiniuose moksluose. Anketos samprata. Anketavimo metodas įvertinant bendravimo kultūrą Joniškio savivaldybėje. Joniškio rajono savivaldybės bendravimo kultūros vertinimas. Anketinio tyrimo rezultatai. Joniškio rajono savivaldybės trumpa charakteristika. Tyrimo imties charakteristika. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų mikroklimato vertinimas. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros vertinimas etiško elgesio su kolegomis aspektu. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros vertinimas etiško elgesio su klientais aspektu. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros vertinimas neetiško elgesio su klientais ir kolegomis aspektu. Išvados. Teorinės darbo dalies išvados. Praktinės darbo dalies išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (4). Skaityti daugiau
Komandinio darbo reikšmė: VŠĮ "Kretingos muziejus"Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Komandinio darbo apžvalga teoriniu aspektu. Komandinio darbo samprata. Vadovavimo komandoje esminiai principai. Komandos formavimo pagrindiniai aspektai. Komandinio darbo reikšmės tyrimas VŠĮ "Kretingos muziejus". Tyrimo metodologija. Tyrimo analizė. Išvados. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Krovininių automobilių remonto įmonės Šiauliuose valdymo mechanizmų remonto baro projektavimasĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Gamybos programa. Metinė darbų apimtis. Įmonės metinė darbų apimtis. Baro metinė darbų apimtis. Darbuotojų skaičius. Etatinių darbuotojų skaičius. Pagalbinių darbuotojų skaičius. Vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbo ir pagalbinių postų skaičius. Darbo postų skaičius. Gamybos įranga. Įrengimų žiniaraštis. Prietaisai, įtaisai ir įrankiai. Gamybinių patalpų plotas. Energetika. Suslėgtas oras. Vanduo gamybos reikmėms. Technologinis procesas. Stabdžių sistemos remontas. Gamybos organizavimas. Įmonės organizacinė struktūra. Darbo proceso organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo ir poilsio režimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Aplinkos apsauga. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Ventiliacija. Darbuotojų sauga. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai, būtinos saugos priemonės. Autošaltkalvio veiksniai prieš darbo pradžią. Autošaltkalvio veiksmai darbo metu. Autošaltkalvio veiksmai baigus darbą. Gaisrinė sauga. Aplinkos apsauga. Skaityti daugiau
Lengvųjų automobilių paruošimo ir dažymo baro projektavimasĮvadas. Teorinė dalis. Gruntavimas. Užpildai. Glaistas. Smulkus glaistas. Užpildantys ir įsiskverbiantys glaistai. Glaistymas. Šlifavimas. Pasiruošimas dažymui. Dažymo kamera. Kompresorius ir jo priežiūra. Dažų maišymo aparatas. Dažymas. Senų automobilių perdažymas ir dažymas dviem spalvom. Nedidelio paviršiaus ploto dažymas. Vieno sluoksnio metalo efektinis dažymas. Dviejų sluoksnių metalo efekto dažymas. Daugiasluoksnio efekto dažymas. Dažymas priderinant atspalvius. Antikorozinis paruošimas. Technologinė dalis. Objekto charakteristika. Darbų apimties nustatymas. Technologinių įrenginių parinkimas. Įrangos parinkimas. Įrankių, prietaisų parinkimas. Reikalingų medžiagų parinkimas. Gamybinių patalpų ploto skaičiavimas. Atliekamų darbų technologinis procesas. Organizacinė dalis. Darbo vietų organizavimas. Technologinis procesas. Darbo ir gamtos sauga, priešgaisrinė technika. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai iškilus pavojui. Darbuotojo veiksmai po darbo. Gamtos apsauga. Sveikatos apsaugos priemonės. Comfort Plus dulkių respiratorius. Priešgaisrinė sauga. Ekonominė dalis. Projekto ekonominis skaičiavimas. Kapitaliniai įdėjimai. Išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos valdymo analizė: krovinių gabenimas UAB "Benmore"Santrauka. Įvadas. UAB "Benmore" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Veikla: Laivų agentavimo, ekspedijavimo paslaugos. Krovinių plukdymas jūrų transportu. Metalo laužo supirkimas, prekyba. Vizija: Stabiliai, efektyviai ir saugiai veikianti įmonė, savo veikla užtikrinanti maksimalų klientų poreikių tenkinimą. Įmonės vieta tarptautiniame logistikos kanale. Transportavimo procesas. Ekspedicinių firmų vieta ir ekspedicinės paslaugos transportavimo procese. Informaciniai srautai, kontrolė ir užsakymo ciklas logistikoje. Tarptautinės prekybos koncepcijos. Eksporto svarba. Eksporto operacijų planavimas. "Benmore" logistikos valdymo analizė. UAB "Benmore" transporto logistika. UAB "Benmore" sandėlių logistika ir prekių paskirstymas. UAB "Benmore" eksporto valdymas. Sutarčių su užsienio partneriais sudarymas ir prekių pristatymas. Konkurenciniai įmonės pranašumai. Prekybos sąlygų analizė. Pagrindiniai įmonės plėtros tikslai ir eksporto plėtros etapai. Užsienio rinkų pasirinkimas ir rinkų bandymai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Organizacinių valdymo struktūrų formavimo principaiAnotacija. Abstract. Įvadas. Valdymo mokslo raidos analizė. Valdymo turinio samprata. Valdymo funkcijų analizė. Organizacinių valdymo struktūrų formavimo principai. Valdymo principų analizė organizacijose. SPAB "Klaipėdos vanduo". Įmonės charakteristika. Organizacinės valdymo struktūros analizė. Vėžaičių komunalinių patarnavimų UAB. Įmonės charakteristika. Organizacinės valdymo struktūros analizė. Klaipėdos rajono savivaldybė. Organizacijos charakteristika. Organizacinės valdymo struktūros analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Plėtros galimybių studija: užeiga "Beržynė"Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti užeigos "Beržynė" veiklos plėtros galimybes ir ekonomiškai įvertinti. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Įmonės plėtros galimybių teoriniai aspektai. Plėtros reikšmė įmonės veiklai. Finansų valdymo esmė. Ilgalaikio turto ir darbo našumo nauda įmonei. Reklamos svarba plėtrai. Pinigų gavimas. Užeigos "Beržynė" veikla ir plėtra. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Užeigos "Beržynė" charakteristika ir veiklos apžvalga. Užeigos "Beržynė" veikla įvedus papildomą paslaugą. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Skaityti daugiau