Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos kursiniai darbai

Vadybos kursiniai darbai (266 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos informacijos poreikiai

  Įvadas. Organizacija ir jos informacijos poreikiai. Informacijos svarba organizacijos veiklai. Informacijos poreikio atsiradimas. Informacijos poreikio nustatymas. Informacija įmonės viduje. Informacijos paieška ir apsauga. Duomenų bazės. Duomenų saugyklos reikšmė organizacijai. Informacijos šaltiniai. Internetas sėkmingam verslui. Organizacija ir klientas. Klientai — neįkainojamas firmos turtas. Santykių su klientu valdymo sistema. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-02-21
 • Organizacijos išorinės aplinkos įtaka valdymui

  Įvadas. Organizacijos išorinė aplinka. Išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai. Išorinės aplinkos šalutinio poveikio veiksniai. Organizacijos išorinės aplinkos analizė ir įvertinimas. Išorinės aplinkos įtaka organizacijai. Aplinkos dinamikos analizė. Pest analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Rinkos sąlygų analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-05
 • Organizacijos kultūra (9)

  Santrauka. Įvadas. Organizacijos vertybių sistema. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūrą lemiantys veiksniai. Organizacijos istorija. Aplinka. Personalo valdymo pobūdis. Socializacija. Organizacijos kultūros funkcijos ir reikšmė. Organizacijos kultūros tipologijos.T. Peters ir R. Waterman organizacijos kultūros tipai. W. Ouchi organizacijos kultūros tipologija. Organizacijos kultūros lygiai. Artefaktai. Vertybės. Pagrindinės slypinčios prielaidos. Organizacijos kultūros keitimas. Subkultūros. Tyrimo instrumentarijus ir logika. Rezultatai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-09-21
 • Organizacijos kultūra ir vystymas

  Įžanga. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros nauda. Organizacijos kultūros keitimas. Organizacijos kultūros aspektai. Kultūros išraiškos būdai. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacijos kultūros ir personalo politikos sąveika. Kultūros stiprumas. Organizacijos kultūra priklauso nuo įmonės vidinės aplinkos. Žmogus – įmonės kultūros dalis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-01-06
 • Organizacijos kultūros modeliavimas atsižvelgiant į organizacijos narių kultūrines nuostatas

  Įvadas. Tyrimo metodika. Respondentų parinkimas. Tyrimo pravedimas. Duomenų apdorojimas. Organizacijos kultūros charakteristikos. Jėgos distancija. Individualizmas - Kolektyvizmas. Vyriškumas – Moteriškumas. Neapibrėžtumo vengimas. Ilgalaikė orientacija. Organizacijos kultūros modeliavimas pagal G. Hofstede kultūros charakteristikas. Organizacijos struktūros ir veiklos pobūdžio pagrindimas. Organizacijos kultūros modelio parinkimas. Organizacijos kultūros funkcionuojantis modelis. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-04-13
 • Organizacijos kultūros samprata

  Įvadas. Organizacijos kultūros apibrėžimas. Kultūra yra aprašomasis terminas. Ar organizacijos turi vienodą kultūrą? Stipri kultūra, palyginti su silpna. Ką daro kultūra? Kultūros funkcijos. Kultūra, kaip įsipareigojimas. Kultūros sukūrimas ir išsaugojimas. Kaip kultūra prasideda. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą. Atranka. Aukščiausioji vadovybė. Socializacija. Kaip kultūros susiformuoja. Kaip darbuotojai susipažįsta su kultūra. Pasakojimai. Ritualai. Materialūs simboliai. Kalba. Kultūrinių pokyčių valdymas. Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą. Dvasingumas ir organizacijos kultūra. Dvasingumo kritika. Organizacijos kultūra, palyginti su nacionaline kultūra. Organizacijos kultūra ir įvairovės paradoksas. Iššūkis: bendravimas tarp kultūrų. Verslo dovanos partneriams iš kitų kultūrų – kaip neapsigauti. Verslo etiketas: vizitinė kortelė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-28
 • Organizacijos strategija (4)

  Įžanga. Darbo tikslas – atskleisti organizacijos. strategijos formavimo esmę, išsiaiškinti. strategijos lygius bei rengimo eigą. Strategijos samprata. Organizacijos vizija ir misija. Organizacijos valdymo lygiai. Strategijos lygiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-04-14
 • Organizacijos strategija. Jos kūrimo modeliai

  Įvadas. Strategijos samprata. Strategijos raidos etapai. Strategijos formavimo procesas. Strategijos kūrimo modeliai. Strateginio planavimo modelis. Strateginio projektavimo modelis. Analitinis modelis ir kūrybinis modelis. Analitinis modelis. Kūrybinis modelis. Analitinio ir kūrybinio modelių palyginimas. Mokyklos strategijos ir jų rengimo modeliai. Mokyklos strategijų rūšys (tipai). Mokyklos vystymo strategija. Mokyklos veiklos strategija. Mokyklos organizacinio vystymo strategija. Mokyklos strategijos rengimo modeliai. Analitinis modelis. Kūrybinis modelis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-05-08
 • Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka

  Įvadas. Organizacija. Organizacijos sąvokos, elementai, tikslai. Organizacijos charakteristikos. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos vidinės aplinkos sudedamieji veiksniai. Organizacijos vidinių veiksnių tarpusavio ryšys. Organizacijos išorinė aplinka. Organizacijos išorinės aplinkos apibūdinimas. Organizacijos išorinės aplinkos bruožai. Organizacijos išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos išorinės aplinkos rūšys. Tiesioginio poveikio išorinė aplinka. Netiesioginio poveikio išorinė aplinka. Netiesioginio poveikio aplinkos valdymas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-26
 • Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka (2)

  Įvadas. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Tikslų lygiai. Tikslų tipai. Užduotys. Technologija. Struktūra. Centralizavimas ir decentralizavimas. Personalas. Grupės organizacijose. Kultūra. Vidinių veiksnių sąryšingumas. Organizacijos išorinė aplinka. Išorinės aplinkos apibūdinimas ir jos įtaka organizacijos vadybai. Tiesioginio poveikio aplinka. Šalutinio poveikio aplinka. Išorinės aplinkos charakteristika. Išorinės aplinkos neapibrėžtumas ir organizacijos reakcija į jį.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-11-13
 • Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka (3)

  Įvadas. Organizacijos aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio veiksniai. Vartotojai. Konkurentai. Darbo ištekliai. Tiekėjai. Įstatymai ir kitos valstybės reguliavimo normos. Šalutiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Užduotys. Struktūra. "Aukšta" ir "plokščia" organizacinė hierarchija. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Organizacijų struktūrų tipai. Technologija. Žmonės. Organizacijos vadovas. Kultūra. Kultūros savybės. Kultūros funkcijos. Pagrindiniai kultūros elementai. Organizacijos kultūros aspektai. Organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Priedai (9).
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-11-15
 • Organizacijų kultūra

  Įvadas. Organizacijos kultūros sampratos įvairovė. Vertybės – organizacijos kultūros pagrindas. Organizacijos kultūros formavimosi procesas. Ką daro kultūra organizacijoje? Organizacijos kultūros kitimas. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos klimatas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-02-21
 • Organizacijų socialinė atsakomybė

  Įvadas. Etika ir socialinė atsakomybė šiandien. Socialinė atsakomybė kaip vadybos fenomenas. Andrew Carnegie korporacinės socialinės atsakomybės principai. Miltono Friedmano argumentas. Kintanti socialinės atsakomybės koncepsija. Korporacinis socialinis atsiliepimas ir veiklumas. Korporacinis socialinis ir ekologinis veiklumas. Kaip verslas įgyvendina socialinę atsakomybę. Socialinės atsakomybės atsispindėjimas korporacijų strategijose. Ekologinė socialinė atsakomybė. Verslo socialinės atsakomybės vertybės ir etika. Vidaus socialinis auditas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-11-17
 • Organizacinė kultūra

  Įvadas. Organizacinės kultūros samprata. Organizacijos struktūra ir kultūros elementai. Organizacijos kultūra. Organizacijos klimatas. Organizacinės kultūros dimensijos, lygiai, klasifikacija. Dvi organizacinės kultūros dimensijos. Organizacinės kultūros lygiai. Stipri ir silpna kultūra. Klasifikacija pagal G. Hofstede. Deal ir Kennedy klasifikavimas. Charles Handy. Cammeron modelis. Kotter ir Haskett tyrimai. "Kenksmingos" ir "sveikos" organizacinės kultūros. Vadovavimas organizacinei kultūrai ir jos keitimas. Vadovavimas organizacinei kultūrai. Organizacinės kultūros įvertinimas. Organizacinės kultūros keitimas. Multikultūra – skirtumų valdymas. Lyčių skirtumai. Amžiaus skirtumai. Mažumų problemos. Organizacinės kultūros pavyzdžiai. Japonijos organizacinė kultūra. "Google". "Coca cola". "Hewlet packard". Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-09-24
 • Organizacinės elgsenos bruožai

  Įvadas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų tyrimas. Tiriamos organizacijos bendroji charakteristika ir tyrimo pravedimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų vertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-24
 • Organizacinės struktūros

  Įvadas. Valdymo struktūrizavimo samprata. Organizacijos valdymo struktūros aktualumas. Valdymo struktūrų įvairovė. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė–funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. AB "Eurobankas" struktūrinė valdymo schema. Struktūrinės valdymo schemos charakteristika.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-03-26
 • Organizacinės valdymo problemos

  Įvadas. Organizavimas kaip valdymo funkcijos realizavimas. Valdžia ir galia valdymo sistemoje. Įgaliojimai ir atsakomybės delegavimas. Organizacinis projektavimas, organizacinės struktūros keitimo sąlygos. Organizacinės valdymo problemos X įmonėje. Organizacinė struktūra, pareigybės, nuostatos. Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva filialo įgaliojimai. Darbų pasidalijimas tarp komisijų. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-03-24
 • Organizacinės valdymo struktūros verslo įmonėje

  Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Organizacinės valdymo struktūros esmė. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. "Aukštos ir žemos" struktūros. Organizacinės valdymo struktūros verslo įmonėse. UAB "Vedautos autotransportas". V. Staugaičio santechnikų darbų įmonė. AB "Panevėžio energija". Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-09-17
 • Organizacinių valdymo struktūrų tipai

  Organizacijos samprata. Organizacinės valdymo struktūros. Organizacijos struktūros sąvoka. Svarbiausi organizacinių struktūrų projektavimo aspektai. Organizacinių valdymo struktūrų trūkumai ir teigiami bruožai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė- funkcinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Centralizuotos ir decentralizuotos valdymo struktūros. "Aukštos" ir "žemos" valdymo struktūros. Kitos organizacinės valdymo struktūros. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-28
 • Organizational Culture

  Darbas anglų kalba. Organizacinė kultūra verslo sferoje. Types of culture. The main characteristics of the healthy organizational culture.
  Vadyba, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-04-19
Puslapyje rodyti po