Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos kursiniai darbai

Vadybos kursiniai darbai (266 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • F.W. Taylor idėjų indėlis į vadybą. Svarba ir praktinis pritaikymas organizacijose

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti mokslinio valdymo teorijos pagrindinio atstovo F. W. Taylor idėjų indėlį į vadybą, jų svarbą ir praktinį pritaikymą organizacijose. Mokslinio valdymo mokykla: F. W. Taylor indėlis į vadybą. Ankstyvoji valdymo teorija ir jos atstovai. Klasikinės ir šiuolaikinės vadybos tarpusavio sąsajos. F. W. Taylor vadybos principai. F. W. Taylor mokslinių valdymo principų praktinis taikymas AB banke "X". Banko "X" organizacinė struktūra. Darbuotojų atranka. Darbuotojų mokymas ir motyvacijos sistema banke. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-04-09
 • Faktai ir vertybės priimant sprendimus

  Įvadas. Sprendimų rūšys. Aukštesnio lygio decentralizacija. Efektyvaus sprendimo požymiai. Sprendimų priėmimo taisyklės. Racionalusis požiūris. Atsakomybės ir įgaliojimų naudojimo, pasiskirstymo bei kontrolės ypatumai. Kontrolės principas. Vadovavimo principai. Vadovavimo stilius ir lyderiavimas. Valdymo sprendimai.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-23
 • Friedrichas Herzbergas

  Įžanga. Friedricho Herzbergo biografija ir asmenybės bruožai. Trumpalaikis darbuotojų postūmis ir motyvacija. Motyvacija trumpalaikiu postūmiu ("KITA"). Ilgalaikė motyvacija. Motyvacijos mitai. Herzbergo darbo motyvacijos tyrimas ir dviejų veiksnių motyvacinė teorija. Tyrimo apžvalga. Higieniniai ir motyvaciniai faktoriai ir jų įtaka darbuotojui. Darbo praturtinimas. Teorijos kritika. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-11-19
 • Funkcinių įmonės valdymo uždavinių projektavimo metodai

  Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti, išanalizuoti ir palyginti funkcinių įmonės valdymo uždavinių projektavimo metodus. Projektavimo metodai. Struktūriniai projektavimo metodai. Spiralinis projektavimo metodas. Komponentinis projektavimo metodas. Praktinis struktūrinio projektavimo pavyzdys (avansų skaičiavimas). Informacinis modelis. Matematinis modelis ir sprendimas. Technologinis procesas (duomenų srautų schema). Objektiniai projektavimo metodai. Praktinis objektinio projektavimo pavyzdys (mobiliojo ryšio įmonė). Ovalinis modelis. Esybių ir jų ryšių diagrama. Infologiniai duomenų bazės modeliai (tinklinis modelis ir hierarchinis modelis). Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-05-31
 • Garantinio aptarnavimo informacinė sistema

  Įvadas. Garantinio aptarnavimo sistemos reikalavimai. Reikalavimų specifikacija. Bendras panaudojimo atvejis. Detalus panaudojimo atvejo modelis. Analizės klasių diagramos. Panaudojimo atvejų sekų (arba bendradarbiavimo) diagramos. Sistemos elgsenos modelis. Garantinio aptarnavimo sistemos projektas. Sistemos pagrindimas ir esmės išdėstymas. Duomenų bazės schema. Realizacijos modelis. Testavimo modelis bei duomenys, kontrolinis pavyzdys. Informacinė posistemė. Vartotojo meniu aprašymas ir instrukcija. Pradinis sistemos langas. Pagrindinis sistemos langas. Prisijungti kitam vartotojui prie sistemos. Atsijungti iš sistemos. Įvesti naują vartotoją. Įvesti naują užsakymą.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-08
 • Globalizacija ir valdymas (3)

  Įvadas. Ką reiškia globalizacija. Artimumas. Vieta. "Toyota" Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) randa darbuotojų, kurių vertybiniai kriterijai sutampa su jos. Požiūris. Globalizacija ir konkurencingumas. Santykinė padėtis šiandien, žiūrint į ateitį. Santykinė padėtis šiandien žiūrint iš praeities. Kaip vyriausybės daro įtaką konkurencingumui. Trumpa šiuolaikinės globalizacijos istorija. Antrojo pasaulinio karo pasekmės. Tarptautinių įmonių vaidmuo. Tarptautinių įmonių poveikis šalims šeimininkėms. Tarptautinių įmonių poveikis savoms šalims. Globalinis verslas. Kaip kompanijos tampa tarptautinėmis. Kultūrų globalizacija. Vadovai ir išankstinis nusistatymas. Tarptautinė darbo jėga: moterys. Moterų pasaulio bankas įrodo, kad nedidelės verslo paskolos moterims – geras verslas. Hofstede‘o tyrimai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-02-27
 • Grūdinių kultūrų augalininkystės sektoriaus plėtojimas ūkininkės ūkyje

  Projekto aprašymas. Projekto klasė, tipas ir rūšis. Projekto verslo strategija. Projekto gairės ir gairių planas. Projekto darbų išskaidymo struktūra. Darbų trukmė ir jų vykdymo seka. Projekto tvarkaraščių parengimas. Kritiniai keliai. Projekto išteklių įvertinimas. Tiesioginių darbo išteklių agregavimas. Projekto biudžetas. Projekto rizikų identifikavimas. Projekto suinteresuotosios šalys. Organizacijos valdymo grafinė struktūra. Projekto vadovo ir komandos narių reikalavimai. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-01-21
 • Harmoningos strategijos rengimas organizacijoje

  Įžanga. Harmoningos strategijos samprata. Harmoningos strategijos sąvoka. Strategijos būtinybė organizacijai. Harmoningos strategijos rengimas. Strategijos rengimo etapai. Strateginė analizė. Išorinės aplinkos analizė. Strateginių veiksnių nustatymas. Vidinės aplinkos analizė. Strategijos lygmens pasirinkimas. Strategijos formulavimas. Harmoningos strategijos rengimo modelis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-06-15
 • Henry Fordas

  Įvadas. Asmenybės bruožai ir biografija. Fordo vadybos idėjos. Konvejeris, masinė gamyba ir efektyvumas. Bendrieji gamybos organizavimo principai. Gamybos organizavimo principų apibendrinimas. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-01-18
 • Įmonė kaip ekonominis procesas

  Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonės kūrimas. Įmonės plėtra. Įmonės privatizavimas. Įmonės likvidavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimo problemos ir strategija. Išvada. Marketingas. Marketingo samprata. Marketingo tipai. Marketingo koncepcijos. Marketingo tikslai, uždaviniai, funkcijos. Rinkos tyrimas. Išvada.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-15
 • Įmonės (organizacijos) vidinės aplinkos struktūros pokyčių įtakos jos veiklos rezultatams modelis

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kaip organizacijos vidinės aplinkos pokyčiai įtakoja įmonės veiklos rezultatus. Organizacijos vidinės aplinkos sąvoka. Organizacijos vidinės aplinkos veiksniai. Tikslai. Socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai. Finansiniai ir strateginiai tikslai. Tikslų formulavimas. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos tikslų pokyčio įtakos įmonės veiklos rezultatams modelis. Užduotys. Organizacijos užduočių įtakos įmonės veiklos rezultatams modelis. Personalas. Personalo pokyčio įtaka organizacijos veiklos rezultatams modelis. Technologija. Technologijų klasifikavimas. Technologijų vertinimas. Technologijų matavimas remiantis jos tipologija. Mišrių technologijų vertinimas. Pirkimo rinkoje kriterijai. Technologijos įtaka organizacijos struktūrai. Technologijų pokyčio įtakos organizacijos veiklos rezultatams modelis. Kultūra. Kultūrą lemiantys veiksniai. Kultūros stiliai. Jėgos kultūra. Vaidmens kultūra. Užduoties kultūra. Asmeninė kultūra. Kultūros stilių vertinimas. Kultūros pokyčio įtakos organizacijos veiklos rezultatams modelis. Struktūra. Organizacinės struktūros projektavimas. Valdymo struktūros centralizacija. Centralizacijos privalumai ir trūkumai. Valdymo struktūros decentralizacija. Decentralizacijos privalumai ir trūkumai. Organizacinių struktūrų tipai. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Linjinė – funkcinė struktūra. Įmonės AB "Siūlas" vidinė aplinka ir jos pokytis. Įmonės AB "Siūlas" trumpas pristatymas. Įmonės tikslai ir užduotys. Įmonės personalas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės technologijos. Įmonės kultūra. Įmonės vidinės aplinkos pokyčių įtakos organizacijos veiklos rezultatams modelis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2010-06-22
 • Įmonės ekonominiai tikslai ir valdymo formos

  Įvadas. Įmonės samprata. Valdymo formos. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Įmonių pagal valdymo formas statistika. Įmonės tikslai. Tikslų formavimas. Ekonominiai įmonės tikslai. Gamybos tikslai. Pasisekimo ekonominiai tikslai. Finansiniai įmonės tikslai. Įmonių ekonominiai tikslai pagal valdymo formą. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-03-20
 • Įmonės gamybos proceso planavimas: UAB "Turtmeda"

  Įvadas. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso elementai. Gamybos procesų rūšys ir fazės. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Įmonės gamybos proceso planavimo samprata. Produkcijos pardavimo ir gamybos planavimas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planavimas. Personalo ir amortizacinių atskaitymų planavimas. Gamybos kaštų planavimas. Medžiagų ir prekių atsargų planavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas ir veiklos sąnaudų planavimas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planavimas. Apyvartinių lėšų planavimas. Pagrindinių ekonominių rodiklių planavimas. UAB "Turtmeda" gamybos proceso planavimas. Įmonės veiklos pristatymas. UAB "Turtmeda" produkcijos pardavimo ir gamybos planavimas. UAB "Turtmeda" pagrindinių medžiagų planavimas. UAB "Turtmeda" energijos poreikio ir išlaidų planavimas. UAB "Turtmeda" personalo ir amortizacinių atsiskaitymų planavimas. UAB "Turtmeda" gamybos kaštų planavimas. UAB "Turtmeda" medžiagų ir prekių atsargų planavimas. UAB "Turtmeda" parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas ir veiklos sąnaudų planavimas. UAB "Turtmeda" gaminių kainos apskaičiavimas. UAB "Turtmeda" pajamų ir pelno planavimas. UAB "Turtmeda" nebaigtos gamybos ir apyvartinių lėšų planavimas. UAB "Turtmeda" pagrindinių finansinių gamybos rodiklių planavimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2012-03-23
 • Įmonės išorinės aplinkos modeliai ir jų tarpusavio sąveika

  Įvadas. Šio kursinio darbo tikslas yra apžvelgti ir išanalizuoti įmonės išorinės aplinkos modelius ir jų tarpusavio sąveiką. Organizacijos išorinė aplinka. Išorinės aplinkos veiksniai. Tiesioginio poveikio aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Įstatymai ir kitos valstybės reguliavimo normos. Šalutiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Gamtinės (aplinkosaugos) aplinkos veiksniai. Santykiai su vietos savivalda. Tarptautiniai santykiai. Išorinės aplinkos charakteristika. Išorinės aplinkos neapibrėžtumas ir įmonės reakcija į jį. Įmonės išorinės aplinkos analizė. PEST analizė. Išvados. Priedas.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-04-22
 • Įmonės įvaizdžio formavimas (2)

  Įvadas. Įmonės apibrėžimas, jos veikla ir aplinka. Įmonės ūkinės veiklos apibūdinimas. Įmonės prekinio ženklo apsauga. Reklamos veikla ir firmos įvaizdis. Reklamos savybės. Reklamos veiklos planas. Firmos įvaizdžio esmė, svarbiausios. Formavimo ypatybės. Įmonės stiliaus esmė, kūrimas ir svarba. Prekės ženklas: funkcijos, rūšys. Apsauga. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-11-24
 • Įmonės kultūros ir konkurencingumo sąveikos tyrimas

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos konkurencingumo samprata. Tyrimo metodologija. Rezultatų analizė. Veiksnių įtaka konkurencingumui. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-03-19
 • Įmonės organizacijos formavimas

  Gaminio savikainos apskaičiavimas. Projektavimo darbų laiko sąnaudos. Projektuojamųjų darbo apmokėjimo sąnaudos. Gaminio projektavimo sąnaudos. Technologinis gamybos paruošimas. Ruošinių gamybos technologijos darbo užmokesčio sąnaudos. Mechaninio apdirbimo technologijos darbo užmokesčio sąnaudos. Kitų technologinių procesu darbo užmokesčio sąnaudos. Gaminio technologinio parengimo sąnaudos. Tiesioginės medžiagų sąnaudos. Pagrindinių medžiagų vertė. Grįžtamųjų atliekų vertės skaičiavimas. Pagalbinių medžiagų vertė. Įsigyjamų pusgaminiu, komplektuojamų gaminių vertės skaičiavimas. Ilgalaikio turto vertė ir nusidėvėjimas. Įrengimų poreikio ir jų galingumo skaičiavimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Darbo užmokesčio išlaidų apskaičiavimas. Pagrindiniu darbininkų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Tiesioginių darbo užmokesčio išlaidų skaičiavimas. Vandens, sunaudoto gamybos tikslams, išlaidos. Suslėgto oro, panaudotų detalių gamybai, išlaidos. Netiesioginės darbo užmokesčio išlaidos. Išlaidos patalpų šildymui. Išlaidos patalpų apšvietimui. Veiklos sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Atlyginimų ir socialinio draudimo sąnaudos. Patalpų nuomos sąnaudos.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-04-01
 • Įmonės organizacinė struktūra, jų tipai

  Įvadas. Įmonės organizacinės valdymo struktūros samprata. Įmonių organizacinių valdymo struktūrų tipai. Patriarchalinė struktūra. Linijinė organizacinė valdymo struktūra. Funkcinė organizacinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė organizacinė valdymo struktūra. Divizinė organizacinė valdymo struktūra. Matricinė organizacinė valdymo struktūra. Tinklinė organizacinė valdymo struktūra. Organizacinių valdymo struktūrų nauji variantai. Neformali organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-20
 • Įmonės palaikomų ryšių su visuomene plėtojimo kryptys: viešbutis "Baltpark"

  Įvadas. Viešbučių palaikomų ryšių su visuomene samprata, tikslai ir organizavimas. Palaikomų ryšių su visuomene samprata. Viešbučiui svarbios visuomenės grupės. Specifinė ryšių su visuomene grupė. Ryšiai su žiniasklaida. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Ryšių su visuomene organizavimas. "Baltpark" viešbučio palaikomų ryšių su visuomene plėtojimo kryptys. Viešbučio "Baltpark" veiklos pristatymas. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1).
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-02-09
 • Įmonės plėtra

  Santrauka. Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Strateginio planavimo prielaidos. Organizacijos strategijos formavimas. Organizacijos vizijos, misijos, filosofijos ir kultūros svarba jos strateginiam vystymui. Aplinkos veiksnių ir įmonės būklės įtaka veiklos vystymui. Organizacijos socialinės sistemos vystymas. Strategijos formavimas. Strategijos situacijos analizės technika. Tyrimo rezultatų analizė. Situacijos analizė. Modelis, struktūra. Veiklos analizė. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Konkurencijos analizė. Strategija. Vizijos, misijos ir filosofijos formavimas. Tikslų nustatymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2005-09-21
Puslapyje rodyti po