Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos kursiniai darbai

Vadybos kursiniai darbai (266 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statybos projektų valdymas (2)

  Įvadas. Projekto sąvokos esmė. Projektų valdymo raida. Projektų savybės. Projektų klasifikavimas. Projektų gyvavimo ciklas. Statybos projektų valdymo etapai. Projektinio valdymo samprata. Statybos projekto stadijos. Projektų valdymo procesų skirstymas į grupes. Statybos projektų valdymo turinys. Projekto turinio apibrėžimas ir įgyvendinimo planavimas. Projekto valdymo turinys. Projekto turinio detalizavimas. Projektų valdymo metodai. Projektų valdymo funkcijos. Projektų dalyviai.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-03-09
 • Statybos verslo organizavimo formos

  Įvadas. Įmonių klasifikavimas. Individuali įmonė. Individualios įmonės nuostatai. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės pertvarkymas. Individualios įmonės likvidavimas. Privalumai ir trukumai steigiant individualią įmonę. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės. AB ir UAB įstatai. Bendrovės steigimas. Bendrovės steigimas. Bendrovės valdymas. Bendrovės vadovas. Bendrovės nuosavas kapitalas. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovės likvidavimas. Tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos. TŪB ir KŪB steigimas. Tikrųjų narių ir komanditorių teisės ir pareigos. Bendrijos reorganizavimas ir pertvarkymas. Bendrijos likvidavimas. Kooperatinės bendrovės. Verslo pagal liudijimus organizavimas. Verslo pagal liudijimus organizavimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-01-23
 • Strategijos įgyvendinimas

  Įvadas. Strateginio valdymo sąvoka. Strategijos rengimo etapai. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Strateginiai lygiai. Strategijos alternatyvų analizė. Įmonės strateginio plano sudarymas. Įmonės pristatymas. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-11-29
 • Strategijos kūrimas ir įgyvendinimas

  Įžanga. Organizacijos misija ir tikslai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Alternatyvų vertinimas ir strategijos parinkimas. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Loginis strategijos patvirtinimas. Empirinis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinamumo analizė. Vidinės įgyvendinamumo problemos. Išorinės įgyvendinamumo problemos. Personalo įsipareigojimo strategijai problemos. Rizikos įvertinimas. Finansinės rizikos analizė. Jautrumo analizė. Scenarijų analizė. Imitacinis modeliavimas. Strategijos įgyvendinimo proceso sudėtis. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Organizacijos struktūra ir strategijos įgyvendinimas. Nuoseklus strategijos ir struktūros ryšys. Dvipusis strategijos ir struktūros ryšys. Mintzberg’o konfigūracijos. Organizacijos struktūros tipai. Organizacijos struktūros projektavimas. Personalo parinkimas ir skatinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-12-07
 • Strateginio valdymo funkcijos

  Pagrindinės strateginio valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Strateginis valdymas organizacijoje. Samprata. Strateginis valdymas. Organizavimo funkcija strateginiame valdyme. Samprata. Organizacijos kultūra. Organizacijų struktūra. Organizatoriniai vadovo sugebėjimai organizacijoje. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai organizacijoje. Optimalios veiklos organizavimas organizacijoje. Pagrindinės vadovo darbo organizavimo kryptys organizacijoje. Organizacinio vystymosi ir strateginio valdymo teorijos. Organizacinio vystymo teorija. Strateginio valdymo planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Kontrolės funkcija strateginio valdymo objektas. Kontrolės funkcija ir strateginis valdymas. Pagrindinės veiklos atlikimo sritys. Kontrolės funkcijos esmė ir bruožai. Vadovo vaidmuo taikant kontrolės funkciją strateginiame valdyme. Strateginio valdymo veiklos esmė. Kuo svarbi kontrolės funkcija vadovui. Valdymas ir kontrolė. Projektų valdymo funkcijos. Motyvacija ir kontrolė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-01-17
 • Strateginio vystymo planas: "Laisvalaikio Užimtumo Centras"

  Strateginio vystymo planas (strateginė analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai, strateginės alternatyvos). Įvadas. Organizacijos strateginė analizė. SSGG analizė. Tikslinė rinka. Diversifikacija. Paslaugų portfelis. Integracija. Atgalinė integracija. Porteris: penkių jėgų modelis. Makro aplinkos (PEST) analizė. Vertės grandinė. Organizacijos strateginio vystymosi krypties parinkimas. Misija. Vizija. Tikslai. Organizacijos (verslo) strateginio vystymosi tikslų įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-06-16
 • Strateginis planavimas (11)

  Įvadas. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Strategijos išrinkimas (pasirinkimas). Strateginio planavimo kliuviniai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-01-11
 • Strateginis planavimas (17)

  Įvadas. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo tikslai. Strateginio planavimo metodika. Strateginio planavimo procesas. Misijos formulavimas. Tikslų formulavimas. Aplinkos (išorės ir vidaus) analizė. Konkurentų analizė. Klientų analizė. Išteklių analizė. Strateginių sprendimų alternatyvų numatymas. Strategijos parinkimas. Strategijos įgyvendinimas. Įmonės veiklos bendrosios strategijos kūrimo ypatumai. Strateginio planavimo diegimas Lietuvos viešojo administravimo institucijose. Išnašos.
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-06-11
 • Strateginis planavimas (19)

  Įvadas. Darbo tikslas – pagrįsti strateginio planavimo reikšmę modernioje organizacijoje. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo istorija. Strategijos sąvoka. Strategijos apibrėžimas. Strateginis planas. Strateginio planavimo funkcijos esmė ir nauda. Strateginio planavimo metodologijos. Strateginio valdymo stiliai. Duomenų perdavimo tinklų vystymosi strateginis planavimas. Strateginio planavimo problemos ir jų sprendimo rekomendacijos. Strateginio planavimo problemos. Rekomendacijos kaip išspręsti strateginio planavimo problemas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-11-16
 • Sveikos gyvensenos klubo "Sveikatos akademija" įkūrimas

  Santrauka. Summary. Įvadas. Projekto idėjos aktualumo ir jo įgyvendinimo pagrindimas. Projekto tikslo apibrėžimas. Pagrindinių projekto etapų nustatymas, gairių planas. Projekto organizavimas. Projektų suinteresuotų šalių analizė. Organizacijos ir projekto "Sveikatos akademija" komandos valdymo struktūros, komunikacijos planas. Projekto planavimas. Projekto apimties planas ir darbų sąrašas. Projekto laiko plano sudarymas – Gantto diagrama. Projekto personalo plano sudarymas – atsakomybės matrica. Personalo krūvio histograma. Projekto kaštų plano sudarymas. Projekto kokybės planas. Projekto aprūpinimo plano sudarymas. Projekto integracijos valdymo planas. Rizikos analizė ir valdymas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-11-10
 • Šalies resursai ir jų panaudojimo efektyvumo įtakos verslui modelis

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti šalies resursų ir jų panaudojimo efektyvumo įtaką verslui. Resursų samprata. Resursų (išteklių) sąvokos dinamika. Šalies resursų skirstymas. Gamtiniai resursai. Gamtinių resursų klasifikacija. Gamtinių resursų panaudojimas ir įtaka šalies ekonomikai. Gamtiniai resursai kaip ekonomikos augimo veiksnys. Energetiniai resursai – ekonominės veiklos pagrindas. Žaliavos – svarbi sąlyga ekonomikos funkcionavimui. Efektyvaus gamtinių išteklių naudojimo svarba. Gamtiniai ištekliai lietuvoje ir jų panaudojimas. Šalies gamtinių resursų efektyvaus panaudojimo įtaka verslui. Žmogiškieji resursai. Žmogiškųjų išteklių samprata ir valdymas. Žmonių išteklių samprata. Darbo išteklių ekonomika ir valdymas. Darbo jėga lietuvoje. Darbo išteklių kiekis. Darbo išteklių sudėtis. Žmogiškųjų išteklių efektyvus panaudojimas. Žmogiškųjų resursų tobulinimo svarba ir problemos. Investicijos į mokslą ir technologinę plėtrą. Šalies žmoniškųjų resursų efektyvaus panaudojimo įtaka verslui. Finansiniai resursai. Finansinių išteklių samprata. Valstybės finansų sistema. Šalies finansiniai ištekliai. Šalių biudžetai. Šalies finansinių išteklių efektyvaus panaudojimo įtaka verslui. Šalies resursai ir verslas. Verslo įtaka šaliai. Šalies resursų įtaka verslui. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2010-06-22
 • Šiaulių miesto įmonių dalyvavimo Europos Sąjungos (ES) programose tyrimas vadovų požiūriu

  Įvadas. Projektai. Projekto savybės. Projektų klasifikacija. Projektų valdymo samprata. Projektų valdymo metodai. Europos Sąjungos programos siūlomos Lietuvoje. Leonardo da Vinči programa. Sapard programa. Socrates programa. Phare programa. Šiaulių miesto įmonių dalyvavimo Europos Sąjungos programose tyrimas vadovų pažiūriu. Tyrimo pristatymas. Respondentų apklausos rezultatų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (10). Išnašos.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-05-14
 • Šiuolaikinių organizacijų valdymo tendencijos

  Įžanga. Organizacinės valdymo struktūros formavimo principai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Situacinis arba Atsitiktinumų požiūris. Požiūrio atsiradimas ir pradininkai. Principai. Situacinio požiūrio atmainos. Organizacinio vystymo ir strateginio valdymo teorijos. Organizacinio vystymo teorija. Strateginio valdymo teorija. Motyvacijos ir vadovavimo teorijos. Motyvacijos teorijos. Vadovavimo teorijos. Naujausios vadybos teorijų kryptys. Dinamiškų santykių požiūris. Organizacijos ir natūrali aplinka. Etika ir socialinė atsakomybė. Globalizacija ir valdymas. Organizacijų įkūrimas ir kūrimas iš naujo. Organizacinė kultūra. Kokybė. Sėkmingų organizacijų teorijos. Teorija 7-S. Visuotinės kokybės valdymo teorija (VKV). Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-06-10
 • Tarptautinė organizacija kaip socialinė sistema: bendravimo neverbaline kalba svarba

  Įvadas. Tarptautinė organizacija. Tarptautinės organizacijos sąvoka. Tarptautinių organizacijų tikslai. Tarptautinių organizacijų struktūra. Tarptautinių organizacijų klasifikacija. Tarptautinės organizacijos funkcijos. Etikos, moralė ir kultūros esmė. Etikos samprata. Moralės samprata. Kultūros samprata. Tarptautinis verslas. Kultūrinės įtakos tarptautiniam verslui. Neverbalinė kūno kalba. Tarptautinis bendravimas. Neverbalinio bendravimo ypatumai bendraujant su užsieniečiais. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-11-10
 • Tarptautinių įmonių organizacinė plėtra

  Įvadas. Tarptautinių firmų ir užsienio investicijų rūšys. Užsienio firmų veiklos Lietuvos Respublikoje (LR) ypatybės. Tarptautinės firmos ūkinės veiklos vertinimo kriterijai. Rizika tarptautinėse firmose. Tarptautinės firmos užsienio veiklos organizavimo valdymo būdai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-06-05
 • Tradicinių ir netradicinių verslų plėtojimas kaimo vietovėse

  Įvadas. Tradicinių ir netradicinių verslų samprata, rūšys. Kaimo verslų samprata ir klasifikavimas. Tradiciniai kaimo verslai. Tradicinių ir netradicinių verslų plėtojimas Lietuvos kaime. Tradicinių verslų paplitimas ir kitimo tendencijos. Netradicinių verslų plėtojimas. Veiksniai lemiantys netradicinių verslų plėtojimą Lietuvos kaime. Veiksniai. Veiksnių nepanaudojimas. Netradicinių verslų plėtros projektai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-05
 • Transporto vadybininkų veiklos sritys

  Įvadas. Teorinė dalis. Prognozavimas. Planavimo samprata ir reikšmė. Organizavimo funkcijos samprata ir reikšmė. Transporto paslaugų organizavimas. Informacijos esmė ir reikšmė transporte. Praktinė dalis. Vadybininko funkcijos ir strategijos. Iniciatyvus valdymas. Informacijos tobulinimas. Ribotas naudojamų vežėjų kiekis. Vežėjų derybos. Sutarčių sudarymas. Smulkiųjų siuntų vežimo strategija. Didesnių siuntų vežimo strategija. Atvežamų krovinių vežimo strategija. Sandėliavimas ir medžiagų tvarkymas. Vadybininko - transportavimo valdymo analizė. Transportavimo valdymo sudedamosios dalys. Eismo valdymas, kaip aprūpinimo funkcija. Veiklos rūšys ir personalo funkcijos. Eismo funkcijų augimas. Kontrolės pasikeitimai. Eismo valdymo veiklos rūšių aspektai. Vežimų planavimas. Užsakymų servisas. Ekspedijavimas / sekimas. Pirminis patikrinimas / įvertinimas. Patikrinimas / vežimo sąskaitos apmokėjimas. Užlaikymas. Pretenzijos. Privačių automobilių bei sunkvežimių valdymas. Transportavimo biudžeto valdymas. Transportavimo valdymo veiklos personalo ir administraciniai aspektai. Metodo parinkimas. Paslaugų ir pasiūlos apdraudimas. Derybos. Darbą reguliuojančios taisyklės. Verslo politikos pasirinkimas. Kasmetinių transportavimo reikalavimų planavimas. Biudžeto planavimas. Informacinės sistemos. Sistemų analizavimas. Vadovavimas ir vykdymo vystymas. Transporto vadybos perspektyvos. Bendra transportavimo kaina. Transporto skyriaus žmonių išteklių valdymas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-14
 • Turizmo įmonės steigimas

  Situacijos analizė. Kelionių organizatoriaus vieta. Kelionių organizatoriaus patalpos ir jų įrengimas. Įmonės įregistravimas. Įmonės veiklos rūšys. Darbuotojai. Turizmo paslaugų rinkiniai ir jų kainų nustatymas. Savaitgalinė-poilsinė kelionė "Sveikatingumas Birštone". Gražiausios mūsų krašto vietos. Kelionių organizatoriaus reklama. Finansinė dalis.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-01-05
 • Turizmo verslo vystymasis Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos kultūrinis ir gamtinis turizmo potencialas. Augantys skaičiai rodo turizmo verslo perspektyvas. Atvykstamasis turizmas. Atvykstamojo turizmo skatinimas. Vietinis turizmas. Turizmo vystymosi problemos ir tendencijos. Ekologinio turizmo skatinimas Baltijos valstybėse. Dviračių turizmo vystymas. Kaimo turizmas kaip naujos veiklos bei naujų pajamų šaltinis. Kaimo turizmo plėtros galimybės. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-02-01
 • Užsienio rinkos parinkimas plėtrai: pastatų renovavimas UAB "Struktūra"

  Įžanga. Tyrimo tikslas – parinkti UAB "Struktūra" užsienio rinką, kurioje įmonė galėtų sėkmingi plėsti veiklą. Teoriniai užsienio rinkų parinkimo aspektai. Rinkų internacionalizacija. Tarptautinio verslo operacijų valdymas. Užsienio rinkų parinkimo etapai. Ekonominės veiklos plėtros į užsienio šalis motyvai ir tikslai. Užsienio rinkų parinkimo makrolygyje kriterijai. Tikslinės rinkos identifikavimas. Užsienio šalies rinkos konkurencinės aplinkos analizė. Skverbimosi į užsienio rinką strategijos ir įėjimo būdo parinkimas. Vertės grandinė įmonės veiklos plėtroje. Užsienio rinkos parinkimo UAB "Struktūra" veiklos plėtrai tyrimas. Tyrimo metodikos pagrindimas. Tyrimo eiga. Užsienio rinkos parinkimo UAB "Struktūra" veiklai tyrimo rezultatų analizė. UAB "Struktūra" apžvalga. Užsienio rinkų ekonominė (empirinė) apžvalga. Ukrainos verslo rinkos aplinkos tyrimo rezultatai. Skverbimosi būdo į užsienio rinką parinkimas remiantis interviu tyrimu. Įmonės UAB "Struktūra" veiklos plėtros perspektyvos Ukrainos verslo rinkoje. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Vadyba, kursinis darbas(80 puslapių)
  2010-05-31
Puslapyje rodyti po