Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos kursiniai darbai

Vadybos kursiniai darbai (266 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Projektų vadyba (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Projekto sąvoka. Projektų klasifikavimas. Projekto gyvavimo ciklas ir stadijos. Projekto struktūra. Projekto vadybos samprata. Sisteminis projekto valdymas. Tinklinio grafiko sudaryma. Projekto rizika. Praktinė dalis. Projektas skirtas Renault mašinos laidų rinkinių pakeitimų įdiegimas į gamybą. Projekto tikslas ir apribojimas. Projektų struktūra. Projekto vadovas. Tinklinio grafiko sudarymas. Tinklinio grafiko analizė. Optimizavimo dalis. Kalendorinis grafikas ir finansavimo grafikas. Operatyvus projekto valdymas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-03-03
 • Projektų vadyba viešajame sektoriuje. Žaliakalnio projektinė veikla

  Įvadas. Projektų vadyba viešajame sektoriuje. Projekto inicijavimas. Projekto planavimas. Projekto vykdymas. Projekto stebėjimas ir kontrolė. Projekto užbaigimas. Žaliakalnio seniūnijos projektinė veikla. Žaliakalnio seniūnija. Projektai su Kauno ir Žaliakalnio policijos nuovadomis. Projektai su Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija. Projektai su Kauno Visuomenės Sveikatos Centru. Projektai su Kauno miesto socialinių paslaugų centru. Projektai Aplinkos ministerija ir viešąja įstaiga "Būsto agentūra". Projektas su Socialinės ekonomikos institutu. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-11-30
 • Racionalus sprendimų priėmimas (2)

  Įvadas. Sprendimo priėmimas. Svarbiausi sprendimo priėmimo periodai. Racionalius sprendimų priėmimas. Racionalus sprendimų priėmimo procesas. Herbertas Simonas: racionalaus administravimo modelis. E. Lindblomas "išsikapanojimo menas". Inkrementinio metodo aspektai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-02-15
 • Reklama. Reklamos ypatumai ir poveikis visuomenei

  "Reklama. Jos ypatumai ir poveikis visuomenei". Reziumė. Įžanga. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos reikšmė. Reklamos tikslai. Reklamos procesas, jo ypatumai. Reklamos davėjas. Reklamos agentūra. Reklamos platinimo priemonės. Vartotojas. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklamos rūšys, tipai, jų naudojimas. Reklamos efektyvumo nustatymas. Reklama prekybos vietoje. Reklamuotos prekės prekybos vietoje analizė. Vartotojų nuomonė apie reklamą. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-06-21
 • Rietavo miškų urėdijos valdymo sistemos projektas

  Santrauka. Summary. Įvadas. Analitinė dalis. Literatūrinės problemos analizė. Bendroji objekto analizė. Bendros žinios apie urėdiją. Personalo įvertinimas. Darbų apimčių ir miško įvykių įvertinimas. Gamybinės technikos įvertinimas. Miško fondo pajamos ir išlaidos. Specialioji objekto analizė. Projektinė dalis. Projekto pagrindas, tikslas ir užduotys. Valdymo sistemos projektas. Rietavo urėdijos misija, vizija ir siekiai. Įmonės veiklos sritys ir kryptys. Įmonės įstatai. Rietavo urėdijos veiklos sritys ir kryptys. Rietavo urėdijos įstatai. Urėdijos personalas ir valdymo lygmenys. Rietavo urėdijos personalas. Urėdijos administracija ir struktūriniai padaliniai. Urėdijos ir struktūrinių padalinių organizacinės schemos. Urėdijos valdymo aparato funkcijos ir pareigybių instrukcijos. Personalo planavimo ir parinkimo metodika. Darbo normavimo metodika. Valdymo informacinė sistema. Valdymo dokumentikos sistema. Administracinių dokumentų rekvizitų įforminimo reikalavimai. Suprojektuotos valdymo sistemos analizė ir efektyvumo įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-02-19
 • Ryšiai su visuomene ir jų reikšmė įmonės valdyme: UAB "Mantinga"

  Įvadas. Ryšių su visuomene samprata ir organizavimas. Ryšių su visuomene tikslai. Ryšių su visuomene funkcijos. Ryšių su visuomene uždaviniai. Ryšių su visuomene programa. Ryšių su visuomene efektyvumas. Įmonei svarbios visuomenės grupės. Įmonės identitetas ir įvaizdis. Komunikavimo būdai. Populiarinimas. Parama. Parodos ir mugės. Kiti komunikavimo su visuomene būdai. Literatūros išvados. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo metodika. Tyrimo metodologija. Duomenų analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2012-01-26
 • Savaitgalinių kelionių pasirinkimo galimybių analizė

  Įvadas. Norminių dokumentų, reglamentuojančių nagrinėjamą veiklą, apžvalga. Nagrinėjamos turizmo veiklos aprašymas. Savaitgalinių kelionių pasirinkimo galimybės. Savaitgalis Druskininkuose. Savaitgalis Birštone. Gamtos mėgėjams. Maršrutu "Alaus kelias". Išvyka į Molėtus. Trokštantiems adrenalino. Ryga - vandens pramogų parkas Livu. Lenkija — Tropikana Mikolaikos. Krokuvos vandens pramogų parkas. Mano nuomonė apie paslaugos teikimą (analizė). Atliktos apklausos analizė. Išvados, pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-12-04
 • Silpnų srovių tinklų statybos įmonių valdymo struktūros formavimo modelis

  Įvadas. Problemos kaip sistemos interpretacija. Naujausių problemos sprendimų kritinis įvertinimas. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui skaičių nustatymas. Darbo apmokėjimas. Vienetinė premijinė sistema. Kainodaros metodai. Sąnaudų modelis. Konkurencijos modelis. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-01-14
 • Smulkių ir vidutinių įmonių verslo aplinkos gerinimo kryptys

  Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo įtaka ekonomikos plėtrai. Analitinė dalis. Anketinis tyrimas. Anketinio tyrimo duomenų apibendrinimas ir analizė. Informacija apie respondentus. Bendra informacija apie įmonę. Verslo aplinka. Bendradarbiavimas. Projektinė dalis. Smulkių ir vidutinių įmonių verslo aplinkos gerinimo kryptys. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-25
 • Socialinė atsakomybė ir jos pritaikymas Lietuvoje

  Įvadas. Socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Organizaciją sudarančių grupių moralinė atsakomybė. Atsakomybės lygiai ir rūšys. Pasaulinis susitarimas. Argumentai "už" ir "prieš". Socialinė atsakomybė Lietuvos įmonėse. Socialinės atsakomybės idėjų pritaikymas įmonėje "Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas". Apie kompaniją. "Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas" vadovų pozicija. "Aviva" grupė – tarp socialinės atsakomybės lyderių pasaulyje. "Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas" socialinės atsakomybės programa. Verslo etikos standartai. Klientai. Žmogaus teisės. Darbuotojai. Sveikata ir saugumas. Tiekėjai. Bendruomenė. Aplinkosauga. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-20
 • Socialinės infrastruktūros paslaugų teikimo organizavimas: Sasnavos miestelis

  Įvadas. Tyrimo tikslas – įvertinti Sasnavos miestelio socialinės infrastruktūros būklę bei numatyti jos gerinimo kryptis. Socialinės infrastruktūros paslaugų samprata. Socialinės infrastruktūros samprata. Kaimo socialinės infrastruktūros teikiamų paslaugų reikšmė. Kaimo socialinės infrastruktūros plėtra ir ją sąlygojantys veiksniai. Sasnavos miestelio socialinės infrastruktūros paslaugų teikimo būklės tyrimas. Sasnavos miestelio geografinė, demografinė situacija. Sasnavos miestelio socialinės infrastruktūros atskirų sektorių būklės įvertinimas. Empirinio tyrimo rezultatai. Socialinės infrastruktūros paslaugų teikimo gerinimas Sasnavos miestelyje. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-11-24
 • Socialinės reklamos ypatumai ir naudojimas Lietuvoje

  Reklamos agentūros motyvacinės sistemos tobulinimas. Įvadas. Reklamos esmė. Reklamos samprata. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos verslo dalyviai. Reklamos užsakovai. Reklamos agentūros. Įmonės charakteristika bei trumpas pristatymas. Motyvavimas. Tyrimo metodas. Tyrimo duomenų įvertinimas ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas grafikais.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-06-30
 • Sprendimo parengimas ir priėmimas

  Įvadas. Sprendimo parengimas. Sprendimo priėmimo požiūriai. Racionalusis požiūris. Elgsenos arba psichologinė priėmimo teorija. Sprendimo priėmimo rūšys. Sprendimo priėmimo proceso subjektai. Sprendimo priėmimo būdai. Nereagavimo sprendimas. Daugumos sprendimas. Mažumos sprendimas. Sprendimo priėmimo metodai. Eksperimentinis sprendimo priėmimas. Grupės narių nuomonių vidurkio sprendimas. Autoritarinis sprendimas be grupės diskusijos. Autoritarinis sprendimas po grupės diskusijos. Oficialaus arba įgalioto asmens sprendimas. Konsensuso metodas. Tikrumas. rizika. Netikrumas. Racionalaus priėmimo modelis. Išvados. Schemos.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-12-02
 • Sprendimo priėmimas organizacijos valdyme

  Įvadas. Valdymo sprendimo priėmimo etapai ir turinys. Sprendimų priėmimo teorija. Valdymo sprendimo priėmimo proceso turinys. Pagrindinės valdymo sprendimo priėmimo proceso sąvokos. Valdymo sprendimo priėmimo proceso esmė. Sprendimo priėmimo procedūra. Analizė, kaip sudedamoji sprendimo priėmimo dalis. Sprendimo priėmimo etapai. Sprendimo priėmimo mechanizmas ir metodai. Valdymo sprendimo priėmimo mechanizmas. Valdymo sprendimo ypatumai. Strateginių sprendimų ypatumai. Valdymo sprendimų realizavimo ypatumai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-05-09
 • Sprendimų medis

  Priimti sprendimus paprasta. Materializuotų sprendimų pasaulis. Sisteminis sprendimų priėmimo modelis. Struktūruotas Herberto A. Simono sprendimų priėmimo modelis. Sprendimų priėmimo priemonės. "Sprendimų medis". Priežasčių ir padarinių diagrama. Matrica. Proto šturmas. Kiti sprendimų priėmimo metodai. Lateralinis mąstymas. Šešių skrybėlių metodas. Pratybos.
  Vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Sprendimų priėmimas (7)

  Įžanga. Sprendimų priėmimo samprata. Sprendimo priėmimo procesas. Sprendimo priėmimo būdai. Kiekybiniai sprendimo priėmimo metodai. Kokybiniai sprendimo priėmimo modeliai ir metodai. Individualaus ir kolektyvinio problemos. Sprendimo priėmimo procesai. Sprendimų priėmimas individo lygmenyje. Sprendimų priėmimas kolektyviniame lygmenyje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2008-12-08
 • Sprendimų priėmimas grupėje: UAB "Klaipėdos konteinerių terminalas"

  Vadybos pagrindų kursinis darbas. Įvadas. Tikslai: Išanalizuoti sprendimų priėmimą grupėse, kaip atsakingai ir veiksmingai yra atrenkami galimi sprendimai, kurie duoda naudą ar išsprendžia iškilusią grėsmę. Krovinių gabenimo įmonės "Klaipėdos konteinerių terminalas" įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Valdymo sprendimo samprata. Individualus ir grupinis sprendimų priėmimas. Sprendimo priėmimo proceso turinys. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai. Sprendimų priėmimas grupėje. Valdymo sprendimų klasifikacija. Sprendimo priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų priėmimo metodų privalumai ir trūkumai. Sprendimų priėmimas grupėje. Kaip priimti geriausius sprendimus. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-04-22
 • Sprendimų priėmimas konkurencinėje rinkoje esant asimetrinei informacijai

  Nepilna ir asimetrinė informacija. Niekalų rinka. Kokybės pasirinkimas. Atvirkštinė atranka. Moralinė rizika. Moralinė rizika ir atvirkštinė atranka. Signalizavimas. Paskatos. Asimetrinė informacija. Santrauka.
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-05-08
 • Stambių įmonių Lietuvoje – jų stipriųjų pusių ir grėsmių bei įtakos regionų vystymui ir užimtumui - studija

  Įvadas. Lietuvos regionų (apskričių) situacijos ir stambių įmonių vaidmens analizė. Alytaus apskritis. Kauno apskritis. Klaipėdos apskritis. Marijampolės apskritis. Panevėžio apskritis. Šiaulių apskritis. Tauragės apskritis. Telšių apskritis. Utenos apskritis. Vilniaus apskritis. Įmonių veiklos perspektyvumo vertinimas: sektorinis pjūvis. Paramos teikimo sunkumus patiriančioms įmonėms tarptautinė patirtis. Valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms teikimo gairės. Leistini/galimi paramos teikimo būdai ir sąlygos. Paramos teikimo sunkumus patiriančioms įmonėms apribojimai. Išvados ir rekomendacijos. Priedai.
  Vadyba, kursinis darbas(83 puslapiai)
  2005-10-02
 • Statybos darbų organizavimas įmonėje

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti darbų organizavimo ypatumus statybos įmonėje. Statybos darbų organizavimo samprata. Statybos projektas. Projekto valdymas. Optimali projektų organizacija. Statytojo pareigos ir teisės. Statybos darbų procesų valdymas pagal kalendorinį grafiką. Tinklinis grafikas. Statybos technologijos ir organizavimo dokumentų rengimas. Bendrosios nuostatos. Statybos paruošiamieji ir organizavimo sprendiniai. Statybos darbų technologijos projektai. Statybos darbų technologijos projektų sudėtis. Statybvietės planas. Laikinieji ir privažiavimo keliai. Automobilių keliai. Geležinkeliai. Laikinieji pastatai. Laikinasis aprūpinimas elektros energija. Laikinasis vandentiekis. Laikinieji kanalizacijos įrenginiai. Laikinasis šilumos tiekimas. Laikinosios ryšių ir silpnųjų srovių sistemos. Statybos produkcijos kokybės valdymas. kokybės valdymo samprata. Statybos norminiai dokumentai. Statybos produkcijos kokybės kontrolės būdai ir metodai. Statinių pripažinimas tinkamais naudoti. STR. Aplinkos apsaugos užtikrinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2011-05-17
Puslapyje rodyti po