Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos kursiniai darbai

Vadybos kursiniai darbai (266 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Inovacinis projektas

  Įvadas. Teorija. Inovacijų versle programų svarba Lietuvoje. Inovacijų propagavimas ir visuomenės sąmoningumo inovacijų srityje didinimas . Inovacijų finansinės aplinkos gerinimas ir paramos infrastruktūros. Inovaciniai projektai. Inovacinių projektų finansavimas – rizikos kapitalas. Praktinė dalis. Duomenys apie pareiškėją. Duomenys apie pareiškėjo veiklą. Pareiškėjo veikla taikomųjų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje. Projekto atitiktis BPD priemonei. Projekto poreikis ir aprašymas. Projekto įgyvendinimo schema. Informacija apie pagalbos projektui poreikį ir pareiškėjo gautą valstybės pagalbą. Projekto rezultatai ir poveikis. Projekto tęstinumas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-25
 • Inovacinis projektas: virtuali meno galerija

  Įvadas. Pagrindinė darbo idėja – virtuali meno galerija. Ar pritaptų tokia paslauga Lietuvos rinkoje, bus išsiaiškinama palaipsniui, remiantis jau esančių paslaugų rinkos analize, techninėmis galimybėmis. Teorinė dalis. Inovacijų samprata. Inovacijų klasifikacija. Inovacinis procesas (tyrimai). Projekto samprata. Projekto sąvoka. Projekto bruožai. Projektų klasifikacija. Inovacinis projektas. Praktinė dalis. Tyrimai. Vidinių veiksnių analizė. Išorinių veiksnių analizė. Spręstinos problemos. Inovacinio projekto aprašymas. Tikslai. Uždaviniai. Ištekliai. Veiklos (įgyvendinimo būdo aprašymas). Pasiekimai, rezultatai, poveikis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-01-20
 • International Public Relations

  Kursinis darbas anglų kalba. Tarptautiniai viešieji ryšiai. Introduction. Internationalization and international PR. Public relations. International public relations. Globalization and public relations. Public Relations across Cultures. Language and Culture. Cross-Cultural Communication Strategies. Public relations education . Public relations programs. Public and Media Relations. Communication Channels. Employee relations. Government Relations. Consumer relation objectives. Federal consumer agencies. Investor relations. Introduction of our research. ISM University of Management and Economics. The China Europe International Business School (CEIBS). Summary.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-06-27
 • Internetinė sprendimų parama: nekilnojamasis turtas

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas yra išanalizuoti atskiras Lietuvos ir užsienio nekilnojamojo turto elektroninio verslo sistemas, palyginti jas pagal vartotojams teikiamas paslaugas. Sprendimų paramos sistemų apibrėžimas ir sudėtinės dalys. Nekilnojamo turto portalai Lietuvoje. Nekilnojamojo turto (NT) internetinių svetainių privalumai. Internetinės sprendimų paramos sistemos, nuomojant butą, nekilnojamojo turto tinklalapiuose Lietuvoje. www.aruodas.lt. www.edomus.lt. www.skelbiu.lt. Internetinės sprendimų paramos sistemos Lietuvos NT puslapiuose apibendrinimas. Internetinės sprendimų paramos sistemos, nuomojant butą, užsienio valstybėse. www.247apartments.com. www.e-rent.de. Internetinės sprendimų paramos sistemos NT užsienio puslapiuose apibendrinimas. Internetinės sprendimų paramos nekilnojamojo turto (NT) interneto puslapiuose Lietuvoje ir užsienyje palyginimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-01-22
 • Investicinis projektas ir jo įvertinimas: automobilių švaros ir vidaus interjero priežiūros paslaugos

  Įvadas. Esmė – įkurti automobilių švaros ir vidaus interjero priežiūros centrą, kuris aptarnautų Kėdainių miesto ir rajono gyventojus. Kuriamos įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Šakos, kurioje veiks įmonė, aprašymas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai parametrai, reikalingi tyrimai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Tikslinės rinkos pasirinkimas. Rinkos segmentavimas. Verslo aplinkos veiksnia. Potencialūs konkurentai ir vartotojai. Marketingo kompleksas. Prekė/paslauga (product). Kaina (price). Vieta/paskirstymas (place). Rėmimas (promotion). Pardavimų prognozė. Paslaugų teikimo planas. Paslaugų teikimo procesas. Technologinė įranga. Reikalingos medžiagos. Gamybiniai pajėgumai. Patalpos. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Nuosavybės struktūra. Organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taškas. Sąnaudų prognozė. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Rizikos vertinimas. Silpnosios firmos vietos. Naujų technologijų pasirodymo tikimybė. Alternatyvios strategijos. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2010-03-16
 • Investicinis projekto įvertinimas

  Investicinio projekto pagrindimas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Finansinio plano skaičiavimai bei rizikos įvertinimas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pajamų ir išlaidų planas. Atsipirkimo taškas. Rizikos įvertinimas. Jautrumo analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-05-23
 • Investigations of quantitative decisions methods

  Introduction. Correlation and regression analysis. The purpose of the investigation. The correlation analysis between y and every x. Selection of variables x for regression analysis. Simple regression analysis between y and chosen x variables. Multiple correlation and regression analysis between y and x variables. The obtained results and its use. Forecasting and calculation of MSE. Forecast by moving average method. Forecast by exponential smoothing method. Formulation and invesitgation of production planning problem. Formulation of production planning problem. Dual problem. Shadow pricing. Transport problem. Conclusions.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-10-25
 • Išorinė ir vidinė organizacijos aplinka

  Įvadas. Darbo tikslas yra aptarti organizacijos sampratą, jos vidinę ir išorinę aplinkas. Organizacijos samprata. Išorinė organizacijos aplinka. Tiesioginio poveikio aplinkos sritis. Išoriniai įtaką darantys asmenys. Vidiniai įtaką darantys asmenys. Netiesioginio poveikio sritis. Vidinė organizacijos aplinka. Organizacijos struktūra. Organizacijos tikslai. Tikslų nustatymas. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizacijos misija ir jos formuluotė. Organizacijos misija ir kultūra. Technikos poveikis organizacijos vidinei aplinkai. Svarbiausias organizacijos vidinės aplinkos elementas – žmogus. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-04-21
 • Išorinės aplinkos įtaka verslui

  Įvadas. Verslo pradžia. Verslo pradžios kliūtys. Marketingo komplekso pradžia. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Politikos ir teisės ryšys. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Vartotojas. Vartotojo elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartojimo ir gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Konkurencijos samprata. Konkurencijos veiksniai. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos taryba. Vyriausybė. Mokesčiai. Mokesčių harmonizavimo uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-01-10
 • Įvedimo į rinką marketingo programa: apsauginių akių lašai "Gaiva"

  Apsauginių akių lašų "Gaiva" įvedimo į rinką marketingo programa. Įvadas. Naujo produkto idėjos aprašymas. Naujo produkto tikslai. Idėjos kūrimo ir vertinimo aprašymas, idėjos pasirinkimą nulėmusių kriterijų ir argumentų įvardinimas. Produkto naujumo lygis bei informacija apie naują produktą ir jo savybes. Naujo produkto pagrindinė nauda vartotojui. Analizės etapas. Prognozuojamo produkto "Apsauginiai akių lašai "Gaiva"" rinkos aprašymas. Esama rinkos būklė, svarbiausi verslo makro aplinkos veiksniai. Prekės "Apsauginiai akių lašai – "Gaiva" pagrindinės rinkos charakteristikos. Naujų gamintojų atėjimo į rinką galimybės. Prekės apsauginiai akių lašai "Gaiva" " pakeičiamumo lygis. Pirkėjų galia daryti įtaką prekės kainai ir jautrumas kainai, tiekėjų galia daryti įtaką žaliavų kainoms. Sezoniniai rinkos pakitimai, prekės ciklai ir kita. Segmentavimas ir tikslinio segmento parinkimas. Pagrindiniai segmentai, jų rinkos talpumas. Tikslinės rinkos parinkimas. Tikėtina tikslinės rinkos apimtis ir galima augimo tendencija. Konkurentų analizė. Konkuruojančios prekės, tiesioginiai ir/ar netiesioginiai konkurentai. Pagrindiniai konkurentai. Ateities planai. Prekės pozicionavimas. Nagrinėjama rinka – apsaugos priemonių nuo UV saulės spindulių rinka. Apsisprendimo atributų identifikavimas ir reikšmingumo įvertinimas. Vartotojų vertinimo "Saulės dvelksmas" ir konkurentų prekių ženklų pagal apsisprendimo atributus nustatymas. Norimos prekės ženklo pozicijos nustatymas. Pozicionavimo teiginio formulavimas. Marketingo sprendimai. Prekės sprendimai. Kainodaros sprendimai. Informacija apie apsauginius akių lašelius "Gaiva" kainą, palyginimas su konkurentų prekių kainomis. Kainos nustatymo strategija. Prielaidos, kuriomis yra remiaimasi, nustatant planuojamos prekės kainą, kad ji būtų patraukli vartotojui. Prekės gamybos teikimo savikaina, pagrindinės jos sudedamosios dalys. Informacija apie paskirstymo bei pateikimo sprendimus. Rėmimo sprendimai. Planas produkto įvedimo į rinką pirmajai kampanijai bei reklamos biudžetas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2012-02-23
 • Kaimo turizmo plėtros galimybių analizė

  Įvadas. Kaimo turizmo samprata. Kaimo turizmo raida Lietuvoje. Teritorijos turistinio potencialo vertinimo sistema. Vietovės kaimo turizmo plėtros galimybių vertinimo kriterijai. Vietovės kaimo turizmo plėtros galimybių analizė. Situacijos analizė. Pasiūlos analizė. Finansavimo galimybės. Paklausos analizė. Konkurencijos analizė. Kaimo turizmo plėtros galimybių įvertinimas. Stiprybių ir silpnybių įvertinimas. Galimybės ir grėsmės. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-09-12
 • Kėdainių miškų urėdijos valdymo sistemos projektas

  Santrauka. Įvadas. Analitinė dalis. Problemos analizė. Bendroji objekto analizė. Bendros žinios apie urėdiją. Urėdijos personalas. Urėdijos gamybinė technika. Urėdijos darbų apimtys ir miško įvykiai. Urėdijos pajamos ir išlaidos. Specialioji objekto analizė. Projektinė dalis. Projektavimo pagrindas, tikslai ir užduotys. Valdymo sistemos projektas. Urėdijos vizija, misija ir siekiai. Įmonės veiklos sritys ir kryptys. Įmonės įstatai. Kėdainių urėdijos veiklos sritys ir kryptys. Kėdainių urėdijos įstatai. Urėdijos personalas ir valdymo lygmenys. Kėdainių urėdijos personalas. Kėdainių urėdijos valdymo lygmenys. Urėdijos administracija ir struktūriniai padaliniai. Kėdainių urėdijos administracija ir struktūriniai padaliniai. Kėdainių urėdijos organizacinė schema. Kėdainių urėdijos struktūrinių padalinių organizacinės schemos. Valdymo aparato funkcijos ir darbuotojų pareigybių nuostatai. Valdymo personalo darbo vietos. Personalo planavimo ir parinkimo metodika. Personalo pareigybių užėmimo ir darbo vertinimo metodika (nuostatai). Kėdainių urėdijos personalo pareigybių užėmimo ir darbo vertinimo metodika. Darbo normavimo metodika. Valdymo informacinė sistema. Valdymo dokumentikos sistema. Valdymo dokumentų apibrėžimas ir klasifikacija. Administracinių dokumentų formuliarai, rekvizitai ir blankai. Administracinių dokumentų rekvizitų įforminimo reikalavimai. Organizaciniai ir tvarkomieji dokumentai. Informaciniai ir analitiniai dokumentai. Tarnybinio susirašinėjimo dokumentai. Personalo dokumentai. Girininkijos apskaitos ir atskaitomybės dokumentai. Dokumentų tvarkymas, laikymas ir saugojimas. Projektavimo rezultatų analizė ir efektyvumo įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2007-02-19
 • Kiekybiniai sprendimo metodai

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, ..., X5. Porinė regresinė analizė Y su X2, X3, X5. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė Y su X2 ir X5. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozė slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Gamybos uždavinys. Dualus uždavinys. Transporto uždavinys.
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-05-02
 • Kiekybiniai sprendimo metodai (14)

  Įvadas. Darbo tikslai: Atlikti koreliacinę regresinę analizę; Atlikti prognozę slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais; Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį; Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Porinė koreliacinė analizė y su kiekvienu x1,...,xn. X1, x2,..., xm (m ≥ 3) regresinei analizei atlikti atrinkimas. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x1,...,xm. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Gamybos planavimo uždavinys. Dualus uždavinys. "Šešėlinės" kainos nustatymas. Atlikti prognozę slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais, apskaičiuoti vidutines kvadratines paklaidas. Transporto uždavinys.
  Vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-11-13
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (6)

  Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1...xm. Regresinei analizei reikalingų x1, x2,... xm atrinkimas. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su x1, x2 ir x3. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis (15).
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-11-09
 • Klientų aptarnavimas valstybinio socialinio draudimo skyriuose

  Įvadas. Valstybinis valdymas. Socialinio draudimo atsiradimo istorija. Klientų aptarnavimo tikslai ir uždaviniai. Europos Sąjungos (ES) PHARE projektas. Klientų aptarnavimo strategijos įgyvendinimas. Klientų aptarnavimo pagrindinės nuostatos. Klientų aptarnavimo standartai. Klientams teikiama informacija. Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas. Klientų apklausa. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-08-10
 • Kokybės gerinimo metodai ir būdai

  Įvadas. Nuolatinis gerinimas. Nuolatinio gerinimo poreikis ir svarba. Sėkmingų nuolatinio gerinimo (NKG) programų elementai. Kokybės gerinimas pradžioje sukelia sutrikimą, ir beveik visuomet jam reikia laiko savo vertei parodyti. Staigios praktikos, trukdančios kilti idėjos, reikia atsisakyti. Darbuotojai turi būti nuolat mokomi ir prusinami, ypač metodų gerinimo technikos atžvilgiu. Nuolatiniam gerinimui reikia efektyvaus mechanizmo tobulinimo idėjoms apdoroti. Nuolatinis kokybės gerinimas ir organizacijos strategija. Kokybės gerinimo metodai ir būdai. Duomenų rinkimo priemonės. Pareto diagramos taikymas. Proto šturmo metodas. Priežasčių ir pasekmių diagrama. Srauto diagrama. Sklaidos diagrama. Histogramos diagrama. Sugretinimas. Medžio diagrama. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-06-06
 • Kompiuterinės įrangos didmeninės prekybos įmonės ekspansijos strategija tarptautinės vadybos kontekste

  Įvadas. Trumpa ūkio sektoriaus charakteristika. Sistemos elementų charakteristika. Makroekonominiai veiksniai. Plėtros sąlygų ir galimybių įvertinimas. Esminiai faktoriai. Stabilumas rinkoje. Vystymosi galimybės. Lyderiavimo laikas. Išvados. Literatūra (12).
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-06-22
 • Komunikacija kaip vadybos priemonė

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti komunikaciją, kaip vadybos priemonę. Komunikacijos ištakos. Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso esmė. Informacijos perdavimo kanalai. Formalioji ir neformalioji komunikacija. Gandai. Komunikavimo kryptis. Vertikali komunikacija. Komunikacija "žemyn". Komunikacija "aukštyn". Horizontali komunikacija. Komunikacija tarptautinėse firmose. Tarpasmeninis komunikavimas. Verbalinė komunikacija. Komunikavimas žodžiu. Komunikavimas raštu. Neverbalinė komunikacija. Komunikaciniai barjerai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-06-30
 • Komunikacijos procesas ir judesių kalba alaus gamykloje "Tauras"

  Įvadas. Komunikacijos procesas. Judesių kalba. Žodžių ir gestų sutapimas. Konteksto reikšmė gestų aiškinimui. Pagrindinės įmonės įvaizdžio formavimo priemonės. Komunikacijos procesas ir judesių kalba alaus gamykloje "Tauras". Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-01-17
Puslapyje rodyti po