Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos kursiniai darbai

Vadybos kursiniai darbai (266 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kontrolės proceso svarba įmonės veikloje

  Kontrolės procesas ir jos svarba įmonės veikloje. Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kontrolės procesą ir jos svarbą įmonės veikloje. Kontrolės esmė ir turinys. Kontrolės samprata. Kontrolė ir reguliavimas. Kontrolės organizavimas. Pažangios kontrolės technikos. Kokybė ir jos užtikrinimas. Gamybos kontrolės organizavimas. Griežta darbuotojų kontrolė: privalumai ir trūkumai. Kontrolės sistemų projektavimas. Finansų kontrolė. Biudžeto kontrolės metodai. Nebiudžetiniai kontrolės būdai. Kontrolė tarptautinėje firmoje. Kontrolės būtinumas. Pagrindinės valdymo kontrolės procedūros tarptautinėje firmoje. Firmos veiklos kontrolės sistemos parengimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2008-10-24
 • Kontrolės sistema modernioje organizacijoje. Lietuvoje ir pasaulyje egzistuojanti praktika

  Įvadas. Kontrolės samprata. Kontrolės turinys. Kontrolės lygiai. Kontrolės rūšys. Efektingos kontrolės proceso etapai. Kontrolės sistema modernioje organizacijoje. Kontrolės sistemų projektavimas. Kontrolės sistema Lietuvos įmonėse. Kontrolės sistemos tarptautinėje firmoje. Pagrindinės valdymo kontrolės procedūros tarptautinėje firmoje. Kontrolė dinamiškų santykių pasaulyje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-10-23
 • Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje

  Įvadas. Tikslas - įdiegti įmonėje, kurios veiklos rezultatai nėra geri, kontrolingo sistemą, kas sudarytų galimybę optimizuoti įmonės veiklos pajėgumus ir turimus darbo jėgos išteklius. Kontrolingo sistemos diegimo būtinumo pagrindimas. Kontrolingo tarnybos organizavimas. Įmonės valdymo struktūros reorganizavimas. Esamos valdymo struktūros analizė. Atsakomybės centrų formavimas. Įmonės kaštų apskaitos sistemos reorganizavimas. Kaštų apskaita atsakomybės centruose. Gaminių kaštų apskaita. Kaštų apskaitos metodų parinkimas. Kontrolingo sistemos organizavimas. Įmonės veiklos planavimas. Strateginis planavimas. Atsakomybės centrų biudžetų parengimas. Apskaitos ir atsakomybės organizavimas. Kontrolės organizavimas. Įmonės veiklos koordinavimas. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2008-10-29
 • Krizių valdymas (2)

  Įvadas. Krizės samprata. Krizės priežastys. Krizės stadijos. Krizių valdymo modeliai. Antikrizinis valdymas. Antikrizinio valdymo tipai. Antikrizinės valdymo priemonės. Vidinė antikrizinė sistema. Europos kokybės valdymo fondas. Krizės įveikimo variantai. Reorganizavimas. Bankrotas. Likvidavimas. Sanavimas. Įmonės restruktūrizavimas. Įmonės pardavimas. Išvados. Priedai (3).
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-05
 • Kultūros įtaka organizacijos efektyvumui

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros analizės lygiai. Organizacijos kultūros ir strategijos ryšys. Organizacijos kultūra. Galios kultūra. Vaidmenų kultūra. Užduočių kultūra. Asmenybių kultūra. Kultūros tipai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2005-10-10
 • Kultūros vadybininko ir menų kūrėjo sąveika

  Įvadas. Svarbiausių terminų žodynas. Kultūrinės veiklos vadybininko ir menų kūrėjo sąveika teoriniu aspektu. Kultūros vadybininko vaidmuo kultūrinėje organizacijoje. Kultūros vadybos ir vadybininko tikslai. Kultūros vadybininko uždaviniai, sugebėjimai ir žinios kultūrinėje įstaigoje. Menininko kūrybos ypatumai rinkos sąlygomis. Menininko statusas Lietuvoje. Menas rinkoje. Kultūros vadybininko ir menų kūrėjo sąveikos empirinis tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-04-01
 • Lietuvos Respublikos (LR) ir Didžiosios Britanijos (DB) teisinės aplinkos apžvalga

  Įvadas. Teisinės aplinkos klasifikavimas. Tarptautinė ir nacionalinė teisė. Viešoji ir privatinė teisė. Kriminalinė ir civilinė teisė. Pažeidimas su ieškiniu (Tort). Atsakomybės teisė (Trust). Teisiniai šaltiniai. Teisiniai šaltiniai Lietuvoje. Teisiniai šaltiniai Didžiojoje Britanijoje. Paprotys. Teismo precedentas. Įstatymai. Teisinė sistema: teismai. Teismai Lietuvoje. Teismai Didžiojoje Britanijoje. Įmonių ir sutarčių teisė: esminiai dalykai. Pasiūlymas. Priėmimas. Svarstymas. Ketinimai ir įsipareigojimai. Vartotojų teisės. Vartotojų teisės Lietuvoje. Vartotojų teisės Didžiojoje Britanijoje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-06-11
 • Matematiniai metodai vadyboje

  Koreliacinės regresinės analizės atlikimas. Tyrimo tikslų aprašymas. Koreliacinės analizės Y su kiekvienu X1,…n (n>=5) atlikimas. X1,...m (m>=3) atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinės regresinės analizės Y su kiekvienu X1,...m atlikimas. Daugianarės koreliacinės regresinės analizės Y su kiekvienu X1,...m atlikimas. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozės atlikimas slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Slenkančio vidurkio metodu. Eksponentinio išlyginimo metodas.
  Vadyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2005-10-06
 • Matematiniai metodai vadyboje (2)

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Tikslai. Mano tyrimo tikslas. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, ..., X6. Porinė regresinė analizė Y su X1, X5, X6. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė Y su X1 ir X5. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozė slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Planavimo uždavinys. Dualusis uždavinys.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-02
 • Matematiniai metodai vadyboje (3)

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3, X4, X5. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gamybos planavimo uždavinys. Dualus uždavinys. Išteklių šešėlinės kainos. Transporto uždavinys.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-02-22
 • Mažekių miesto gyventojų gyvenimo kokybė ir gyvenamoji aplinka

  Santrauka. Įvadas. Teiginiai ir statistiniai duomenys apie Mažeikių miestą ir jo gyventojus. Mažeikių miesto lankomiausi objektai. Gyventojų sveikata ir socialinė apsauga. Nedarbas ir užimtumas Mažeikiuose. Susisiekimo būdai mieste. Aplinkos apsaugos sistema. Vandentiekis ir kanalizacija. Nusikalstamumo duomenys. Organizacinė veikla. Dujotiekis. Miesto švara. Mažeikių miesto gyventojų vertinimai. Mažeikių miestas. Saugumas mieste. Vandentiekio ir kanalizacijos tinklai. Vietovės patrauklumas turistams. Žmonių tarpusavio santykiai ir jų gyvenimas bendruomenėje. Aplinkos apsauga. Dujų tiekimas. Gyventojų gyvenimo kokybė. Sveikatos ir paslaugų pasiekiamumas. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-17
 • Modernios organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus problema

  Įvadas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų tyrimas. Tiriamos organizacijos bendroji charakteristika ir tyrimo pravedimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų vertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-23
 • Mokslinio valdymo atstovai: H. ir L. Gilbreth, H. L. Gantt, H. Emerson

  Įvadas. Frankas B.(1868-1924) ir Lilian M. (1878-1972) Gilbrethai. Gilbreth‘ų biografiniai faktai ir pagrindinės idėjos. Darbo našumas. Ciklografinis judesių tyrimo metodas. Terbligai. Henry L. Gantt (1861-1919). Ganto apdovanojimo sistema. Darbo planavimas ir Ganto diagramos. Konkretus Ganto diagramos pavyzdys. H.Emersonas (1853-1931) ir jo idėjos. Dvylika H.Emersono našumo principų. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-01-18
 • Multinacionalinių kompanijų ypatumai

  Įvadas. MNK bei jų organizacinės struktūros. Multinacionalinės kompanijos. Multinacionalinių kompanijų organizacinės struktūros. MNK organizacinių struktūrų pasirinkimą lemiantys veiksniai. Ekonominis multinacionalinių firmų poveikis aplinkai. Multinacionalinių firmų įtaka valstybių politikai. Konfliktai tarp dalyvaujančių šalių. Multinacionalinių firmų poveikio įvertinimo problemos. Politinis ir įstatyminis multinacionalinių firmų poveikis. Kyšininkavimas. MNB ir vyriausybės. Šiuolaikinių MNK plėtra. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-10-26
 • Nekilnojamojo turto portalai

  Elektroninio verslo ir nekilnojamojo turto kursinis darbas. Nekilnojamojo turto verslas internete. Kas yra portalas? Nekilnojamojo turto internetinių portalų analizė. Nekilnojamojo turto portalas "http://realestate.yahoo.com". Nekilnojamojo turto portalas "http://www.ober-haus.lt". Kodėl kai kurie portalai pralaimi? Interneto portalus valdyti gali būti paprasta. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-08-25
 • Novatoriškas verslas

  Įvadas. Novatoriškas (antrepreneriškas)verslas. Antreprenerystės samprata. Novatoriškas verslas, jo vaidmuo ekonomikoje. Novatoriško verslo ir konkurencingumo skatinimo planas. BEST. Novatoriškas visuomenės lavinimas ir švietimas. Priėjimo prie finansavimo užtikrinimas. Priėjimas prie tyrimų ir inovacijų. Konsultacinių tarnybų matomumo gerinimas. Administraciniai bei tarnybiniai pagerinimai. Darbo sąlygų ir užimtumo gerinimas. Europos mažųjų įmonių chartija. Atreprenerystės žalioji knyga. Koordinuotas verslumo politikos įgyvendinimas. Trys svarbiausi uždaviniai, siekiant sukurti į antreprenerystę orientuotą visuomenę. Novatoriško verslo veiksmų planas. Europos verslo iššūkis. Europos masto diskusija apie verslumo skatinimą. Penkios strateginės politikos sritys. Verslininkiškos mąstysenos skatinimas. Skatinimas didesniam skaičiui žmonių tapti verslininkais. Verslininkų skatinimas siekti augimo ir konkurencingumo. Finansų srauto gerinimas. Labiau palankios smulkioms ir vidutinio dydžio įmonėms reguliavimo ir administracinės schemos kūrimas. Tolimesni Komisijos žingsniai įgyvendinant verslumo darbotvarkę. Konkretūs rezultatai Europos verslininkams. I priedas – pasiūlymai pagrindiniams veiksmams nuo 2006 m. Rizikos kapitalo fondai. Rizikos kapitalo samprata. Rizikos kapitalo finansavimo ypatumai. Lietuvoje veikiantys rizikos kapitalo fondai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-01-24
 • Operacinė rizika (2)

  Operacinės rizikos esmė. Operacinė rizika ir Basel II. Operacinės rizikos rūšiai. Pagrindiniai operacinės rizikos šaltiniai. Operacinės rizikos atsiradimo priežasčiai. Operacinės rizikos pasekmės. Žala nuo operacinės rizikos. Operacinės rizikos mažinimas. Operacinės rizikos charakteristikos. Rizikos modeliavimo metodai. Metodai, statistinės analizės ir istorinių duomenų pagrindu. Metodai, ekspertų nuomonės pagrindu. Metodai, duomenų kombinavimo ir ekspertų nuomonės pagrindu. Kontrolės metodai. Vidinė kontrolė. Kapitalo rezervavimas. Bazinio indikatoriaus metodas (The Basic Indicator Approach). Standartizuotas metodas (The Standardised Approach). Pažangieji vertinimo metodai (Advanced Measurement Approach). Draudimas.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-10-12
 • Organizacijos egzistavimo sąlygos

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti pagrindines organizacijos egzistavimo sąlygas. Organizacija. Organizacijos egzistavimo sąlygos. Personalas. Personalo planavimas ir verbavimas. Personalo orientavimas. Personalo ugdymas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo vertinimas, parinkimas ir skatinimas. Organizacijos misija ir tikslai. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Tikslų formulavimo principai. Tikslo iškėlimo procesas. Klausimai, keliami formuluojant tikslus. Tikslų vertinimo kriterijai. Tikslų lygiai. Tikslų tipai. Trumpalaikių planų sudarymas. Finansiniai ir strateginiai tikslai. Strategija. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Strategijos detalizavimas į užduotis. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-06-18
 • Organizacijos elgsena

  Darbo tikslas - remiantis mokslinės literatūros studijavimu ir diplominio darbo - "Modernios organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus problema" - kritine analize, teoriškai pagrįsti instrumentarijų bei klausimyną ir jo pagalba nustatyti tiriamos dabartinės Lietuvos organizacijos elgsenos bruožus. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų tyrimas. Tiriamos organizacijos bendroji charakteristika ir tyrimo pravedimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų vertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-11-07
 • Organizacijos elgsenos bruožų analizė

  Įvadas. Santrauka. Įmonės X veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodikos pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Įmonės X elgsenos bruožų vertinimas. Įmonės x elgsenos bruožų vertinimas pagal organizacijos elgesio modelius. Įmonės X elgsenos bruožų vertinimas pagal instrumentarijų. Individo lygis. Grupės lygis. Įmonės X lygis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-03-15
Puslapyje rodyti po