Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos kursiniai darbai

Vadybos kursiniai darbai (266 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo aplinkos ypatumai Estijoje

  Įvadas. Santrauka. Estijos socialinis – ekonominis profilis. Nacionalinio konkurencingumo profilis. Verslo sąlygų specifika ir įvertinimas šalyje. Verslo ir inovacijų paramos sistema. Šalies konkurencingumo ir verslo aplinkos SSGG analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-02
 • Verslo idėja: virtualios dietologų konsultacijos

  Įvadas. Virtualių konsultacijų teoriniai aspektai. Antrepreneriškų idėjų generavimas. Vienos idėjos pasirinkimas. Virtualių dietologų konsultacijų kaip verslo idėjos pagrindimas. Verslo idėja – virtuali dietologų konsultacija video telefonais. Verslo įsteigimas. Organizacinė struktūra. Vadybos komanda ir personalo vadyba. Marketingas. Tikslinės rinkos dydis ir augimo potencialas. Rinkodaros planas. Kainodaros strategija. Techninis aprūpinimas. Finansiniai ištekliai. Idėjos realizavimo rizika. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-03-03
 • Verslo įmonės organizavimo formos

  Įvadas. Pagrindinės temos sąvokos. Smulkaus ir vidutinio verslo formų apibrėžimai. Stambaus verslo įmonių sąvokos. Kitų verslo organizavimo formų apibrėžimai. Verslo įmonių organizavimo formų apžvalga. Smulkių ir vidutinių verslo įmonių padėtis pasaulinėje ekonomikoje. Stambusis verslas. Verslo įmonės. Jų steigimas. Individuali įmonė. Ūkinių bendrijų rūšys, jų steigimas ir veikla. Akcinių bendrovių pranašumai ir trūkumai, bei AB steigimas. Žemės ūkio ir kooperatyvinių bendrovių apžvalga. Valstybės (savivaldybės) įmonės ir ne pelno organizacijos. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-04-24
 • Verslo įmonių administravimas

  Įvadas. Verslo įmonių administravimas. Verslininkystė – organizacijos vadybinė veikla. Organizacijos struktūrų formavimas. Įmonės strategijos planavimas, formavimas ir įgyvendinimas. Įmonės personalo poreikio planavimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Apskaita. AB Rytų skirstomųjų tinklų tyrimas. Nemokūs elektros energijos vartotojai. Problemos sprendimo būdai. Informacijos trūkumas. Santykiai su skolininkais. Nežinoma paslaugų kaina. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-12-13
 • Verslo organizacijos išorinė aplinka ir jos įtaka valdymui

  Įvadas. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio veiksniai. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Įstatymai ir kitos valstybės reguliavimo normos. Šalutiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Organizacijos išorinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos įvertinimas. Išorinės aplinkos įtaka valdymui. Aplinkos dinamikos analizė. PEST analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Rinkos sąlygų analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-11-29
 • Verslo praktinis mokymas

  Įvadas. Įmonės pristatymas. "N" įmonės personalo skyriaus veikla. "N" įmonės pirkimo skyriaus veikla. "N" pardavimo-marketingo veikla. "N" įmonės finansų veikla. Įmonės mokesčių sistema. Darbo užmokesčio paskaičiavimas ir atsiskaitymų su bankų tvarkymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-03-14
 • Verslo projekto efektyvumo vertinimas

  Lentelių, pavyzdžių, grafikų, priedų sąrašas. Įvadas. Verslo projektas ir jo vieta įmonių vidinėje sistemoje. Verslo projekto paskirtis ir jo rengimo etapai. Verslo projektų efektyvumo vertinimas. Verslo projekto efektyvumo vertinimo esmė ir tikslai. Projekto kaštų įvertinimas. Kaštų klasifikacija. Kaštų ir sutaupytų lėšų rūšys. Pinigų srautai ir jų vertės kitimas laike. Projekto pinigų srautai. Pinigų laiko vertė. Infliacijos įtaka pinigų srautams. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodo įtaka pinigų srautams. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Naudos - kaštų santykio metodas. Projekto balansas. Investicinių projektų vertinimo metodų lyginamoji analizė. Išvados. Priedai (7)
  Vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-04-27
 • Verslo samprata. Verslas ir jo organizavimo formos

  Įvadas. Smulkaus verslo samprata. Verslo organizavimo formos. Patentuoti verslai. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų tipai. Akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Kredito unijos. Viešosios įstaigos. Junginiai (susivienijimai). Ne pelno organizacijos. Smulkaus ir vidutinio verslo valstybinis reguliavimas. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui. Pagrindinės smulkaus ir vidutinio verslo problemos. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės Europos sąjungos šalyse. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje. Lietuvos respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo analizavimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2007-03-15
 • Verslo steigimo problemos

  Įvadas. Tyrimo tikslas – teoriniu ir praktiniu aspektu išanalizuoti verslo steigimo problemas ir jų sprendimą. Pagrindinės sąvokos "verslas" analizė. Verslo steigimas praktiniu aspektu. Įmonės įsigijimo galimybės. Teisinė įmonės registracija. Verslo organizavimo formos. Verslo įmonės steigimo problemos. Lėšų stoka ir paskolų išdavimo tvarka. Teisinių ir vadybos žinių stoka, steigiant įmones. Įmonės registravimo problemos. Nepalankus ekonominis klimatas verslui pradėti. Nesėkmės rizika. Problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-11-16
 • Verslo steigimo problemos ir kaip jų išvengti

  Įvadas. Pagrindinių sąvokų analizė. Verslo įmonių klasifikavimas ir organizavimo formos. Pagrindinės verslo steigimo problemos. Biurokratizmo problemos. Firmos registravimas. Individualios įmonės steigimas. Akcinės bendrovės steigimas. Nesėkmės rizika. Mokesčiai. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis. Socialinio draudimo mokestis (Sodra). Finansavimo problemos. Nepalankus ekonominis klimatas verslui pradėti. Informacijos apie verslo pradžią stoka. Problemų sprendimo būdai. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-03-12
 • Verslo vadyba (9)

  Įvadas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų rūšys. Sprendimų priėmimo procesas. Problemų sprendimas. Sprendimų priėmimo etapai. Statistinė informacija priimant sprendimus. Informacijos šaltiniai. Informacijos rinkimas. Informacijos pateikimas. Planavimas. Planavimo principai. Planavimo problemos. Strateginiai ir taktiniai planai. Planų hierarchija. Organizacijos planų hierarchija. Korporacinis planavimas. Valdymo informacinės sistemos (MIS). Planavimo organizacijose svarba. Strateginis valdymas. Strategijos samprata. Strateginio valdymo koncepcija. Strateginio valdymo procesas. Strategijos lygiai. Verslo strategijos formavimas ir pagrindimas. Bendrieji funkcinių strategijų reikalavimai. Strateginių sprendimų priėmimas. Šių metodų priėmimo sprendimų privalumai ir trūkumai. Strategijos įgyvendinimas. Visuotinis kokybės valdymas kaip strategijos įdiegimas. Struktūros ir strategijos derinimas. Septynių "S" modelis. Strategijos operatyvinimas. Procedūrų panaudojimas strategijos įgyvendinimui palengvinti. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-11-29
 • Verslo valdymo sistemos

  Įvadas. Įmonių verslo poreikiai. Modernaus verslo poreikiai. Verslo valdymo sistemos. Informacinės sistemos. Apskaitos informacinės sistemos. Įstaigų automatizavimo sistemos. Vadybos informacinės sistemos. Sprendimų informacinės sistemos. Ekspertinės arba žinių sistemos. Kompiuterizuotų sistemų klasifikacija ir panaudojimas. Verslo valdymo sistemų diegimas ir pardavimas Lietuvoje. "Microsoft business solutions". "Sonex holding". "Sintagma". "Elsis". "Alna". Verslo valdymo sistemų reikalavimai ateityje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-02-17
 • Verslo valdymo sistemos (2)

  Įvadas. Įmonė kaip sistema. Strateginis valdymas. Finansų valdymas. Personalo vadyba. Informacinės sistemos veikimas įmonėje. Marketingas. Produkto projektavimas. Gamyba. Įmonių plėtra ir likvidumas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-05-24
 • Verslo vidinė aplinka ir jos įvertinimas

  Įvadas. Verslo vidinė aplinka ir jos vertinimas. Vidaus veiksmų analizės procesas. Strateginių kaštų analizė. PTGG (SWOT) analizė. Vidinio profilio analizė. Konkretaus verslo vidinės aplinkos vertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-10-11
 • Vestuvių organizavimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas

  Vestuvių organizavimo paslaugų ekonomikos raiška. Vestuvių organizavimo paslaugų samprata, koncepcija. Vestuvių organizavimo paslaugų paketas ir jo sudedamosios dalys. Vestuvių organizavimo paslaugų rinkos dalyviai: paslaugų teikėjai ir vartotojai. Metodinė dalis. Vestuvių organizavimo paslaugų rinkos tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Vestuvių organizavimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas. Vestuvių organizavimo paslaugų įtaka Lietuvos ekonomikai: užimtumas šiame sektoriuje bei paslaugų sukuriamas BVP. Vestuvių organizavimo paslaugų rinkos tyrimo rezultatai. Vestuvių organizavimo paslaugų tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-03
 • Vidinė įmonės aplinka

  Įvadas. Darbo tikslas. Pagrindiniai uždaviniai. Įmonės vidinės aplinkos svarba. Įmonės aplinkos samprata. Įmonės vidinės aplinkos veiksniai. Įmonės tikslai. Įmonės užduotys. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės technologija. Įmonės personalas. Įmonės vadovas. Įmonės kultūra. Įmonės vidinės aplinkos vertinimas. Įmonės vidaus veiksnių analizės procesas. Funkcinis požiūris. Vertės grandinės požiūris. Parūpinimo logistika. Darbai. Paskirstymo logistika. Marketingas ir pardavimai. Paslaugos. Apsirūpinimas. Technologijos plėtra. Darbo išteklių valdymas. Organizacijos infrastruktūra. Organizacijos statuso įvertinimas pagal strateginius vidaus veiksnius. Nustatymas, ar strateginiai vidaus veiksniai yra konkurenciniai pranašumai, ar tai pagrindiniai pažeidžiamumai. Konkurencinis pranašumas. Pagrindinė verslo sąlyga. Pagrindinis pažeidžiamumas. Vidinio profilio aprašymas. PTGG (SWOT) Analizė. Finansinių išteklių įvertinimas. Marketingo išteklių įvertinimas. Techninių ir organizacinių išteklių įvertinimas. Darbo išteklių įvertinimas. UAB "Yglė" vidinės aplinkos analizė. UAB "Yglė" veiklos pristatymas. UAB "Yglė" vidinės aplinkos veiksniai. UAB "Yglė" tikslai. UAB "Yglė" personalas ir organizacinė struktūra. Įmonės darbuotojų kvalifikacija. UAB "Yglė" darbų apimtys. UAB "Yglė" vidinės aplinkos vertinimas (PTGG metodu). Išvados. Priedai (8).
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-12-21
 • Viešosios institucijos veiklos projektas

  Įvadas. I dalis – viešosios institucijos veiklos aprašymas. Viešosios institucijos poreikio/reikalingumo pagrindimas. Viešosios institucijos pavadinimas. Viešosios institucijos misija. Viešosios institucijos vizija. Viešosios institucijos funkcijos/teikiamos viešosios paslaugos. Viešosios institucijos teisinis statusas. Viešosios institucijos partneriai. Viešosios institucijos darbo organizavimas. Organizacinė struktūra. Darbuotojų skaičius. Darbuotojų funkcijos. Viešosios institucijos biudžetas. Statybos sąmata. Veiklos biudžetas. II dalis - viešosios institucijos pavaizdavimas. Viešosios institucijos eksterjeras. Viešosios institucijos interjeras. Aplinka. III dalis - viešosios institucijos pristatymo visuomenei idėjos aprašymas. Priedai (2). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Vadyba, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2008-01-22
 • Viešųjų ir privačių organizacijų skirtumai

  Įžanga. Viešojo ir privataus sektorių skirtumai. Viešojo ir privataus sektorių organizacijos. Viešojo sektoriaus išskyrimas. Kokybės vadyba viešajame ir privačiame sektoriuje. Valdžios įstaigų ir firmų skirtumai. Viešojo administravimo ir pelno siekiančių organizacijų ypatybės. Ryškiausiai dominuojantys valdžios įstaigų ir firmų skirtumai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-09-11
 • Vilniaus kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų proceso tobulinimas

  Įvadas. Aprašomos įstaigos apibūdinimas. Vilniaus kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų proceso aprašymas. Mokslinėje literatūroje siūlomų paslaugų organizavimo principų aprašymas. Aprašomų principų palyginimas su kelių eismo priežiūros tarnyboje taikoma praktika. Kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų teikimo proceso tobulinimo galimybių įvertinimas. Vilniaus kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų plėtros galimybių įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-10-20
 • X, Y ir Z teorijos

  Įvadas. Viljamas Oučis (William G.Ouchi). Amerikietiškoji ir japoniškoji vadyba. Strateginių žingsnių programa. Teorijų X, Y ir Z palyginimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-03-20
Puslapyje rodyti po