Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos kursiniai darbai

Vadybos kursiniai darbai (266 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovų vadovavimo stiliaus įtaka kultūrinės institucijos veiklai

  Vadovų vadovavimo stiliaus įtaką kultūrinės institucijos veiklai. Organizacijos samprata ir veikla. Darbuotojų pasitenkinimas darbu. Vadovavimo stiliai ir darbuotojų pasitenkinimas darbu. Valdymo modeliai. Autokratinis modelis. Globos modelis. Skatinimo modelis. Kolegialus modelis. Problemos, aktualios organizacijai. Tyrimas. Darbuotojų apklausa raštu. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-02-19
 • Valdymo funkcijos (3)

  Įvadas. Vadovo vaidmenys ir funkcijos. Vadovo sąvoka. Vadovo darbo specifika. Bendrosios valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Koordinavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Vadovavimo stiliai. BMS Megapolis. Apklausa. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-10-11
 • Valdymo funkcijos, jų samprata ir svarba

  Įvadas. Valdymo funkcijų istorija. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai. Strateginio valdymo atsiradimas. Strateginio valdymo koncepcija. Strateginio valdymo procesas. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizavimo dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Vadovavimas. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Vadovavimo stiliaus samprata. Kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Kontrolės sistema įmonėje. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2005-04-22
 • Valdymo informacinių sistemų tipai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti valdymo informacinių sistemų tipus. Valdymo informacinių sistemų samprata. Valdymo informacinių sistemų veiklos etapai. Valdymo informacinės sistemos struktūra. Informacinių valdymo sistemų tipai 9Strateginės valdymo sistemos. Vadybos informacinės sistemos. Sprendimų palaikymo sistemos. Žinių kūrimo arba ekspertinės sistemos. Biuro automatizavimo sistemos. Tranzakcijų apdorojimo sistemos. Apskaitos informacinės sistemos. Valdymo informacinių sistemų sprendimai Lietuvoje. Valdymo informacinės sistemos naudojamos stambiose įmonėse. Verslo finansų valdymo programa "Navision Financials". Doclogix. Valdymo informacinės sistemos naudojamos vidutinio dydžio įmonėse. Microsoft Dynamics AX. Colibri. Valdymo informacinės sistemos naudojamos mažose įmonėse. "Stekas". "Pragma" 4.0. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-12-22
 • Valdymo metodai (3)

  Valdymo metodai. X, Y ir Z teorijos. Autokratinis metodas. Globos metodas. Skatinimo metodas. Kolegialus metodas. Metodų dinamika. Valdymo metodų tyrimų instrumentarijaus sudarymas. Tiriamų organizacijų valdymo metodų tyrimas. Radijo stočių bendroji charakteristika ir tyrimo atlikimas. Tiriamų Kauno miesto komercinių radijo stočių valdymo metodų analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-23
 • Valdymo metodai ir valdymo stiliai. Organizacijų valdymo stilių tyrimas

  Įvadas. Valdymo metodai. Valdymo metodų esmė. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Valdymo stiliai. X, Y ir Z teorijos. Autokratinis stilius. Demokratinis stilius. Liberalus stilius. Stilių suderinamumas. Valdymo stilių tyrimo kriterijų sudarymas. Tiriamų organizacijų valdymo stilių tyrimas. Radijo stočių bendroji charakteristika ir tyrimo atlikimas. Tiriamų Mažeikių miesto komercinių radijo stočių valdymo stilių analizė. Radijo stotis "MA". Radijo stotis "Ventus". Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-02-10
 • Valdymo procesas

  Vadybos funkcijos. Vadybos funkcijų samprata. Valdymo lygiai ir planų hierarchija. Planavimas. Planų hierarchija. Planavimo etapai (žingsniai). Organizacija. Valdymo procesas. Valdymo ypatumai laiko bei žmonių tarpusavio santykių aspektu. Valdymo procesas. Organizavimas. Organizavimas ir aplinka. Valdymo procesas veikiant išorei. Struktūrų formavimas. Individualios darbo vietos organizavimas. Valdymo lygiai. Funkcinis vadovas. Linijinis vadovas. Valdymo kontrolė. Valdymas ir kontrolė. Išskiriami 4 kontrolės etapai. Kontrolės savybės. Valdymo sprendimų priėmimas. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Centralizuota valdymo struktūra. Decentralizuoto valdymo struktūra. Antreprerinė organizacija. Mechaninė organizacija. Diversifikuota organizacija. Profesionali organizacija. Novatoriška organizacija. Misionieriška organizacija. Politiška organizacija. Vadovavimas. Vadovų poveikio formos. Vadovavimas. H. Minzberg vadovo vaidmens sąvoka. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Minzberg. Motyvavimas. Pirminiai ir antriniai poreikiai. A. Maslovo poreikių teorija. A. Maslovo teorijos panaudojimas valdyme. A. Maslovo teorijos trūkumai. Personalo valdymas. Personalo valdymas. Karjeros valdymas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-11-03
 • Valdymo procesų analizė organizacijoje

  Įvadas. Kas yra valdymas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Personalo skatinimas. Valdymo procesų analizė X organizacijoje. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Personalo skatinimas. Išvados. Priedai.
  Vadyba, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2006-02-06
 • Valdymo samprata. Sistema

  Teorinė dalis. Valdymo samprata. Valdymo procesas. Valdymo metodai. Sisteminis ir organizacinis požiūriai. Praktinė dalis. AB "Sanitas" valdymo sistema. UAB "Daigriva" valdymo sistema. AB "Sanitas" ir UAB "Daigriva" valdymo sistemos palyginimas.
  Vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-03-28
 • Valdymo sistemos projektas: Utenos miškų urėdija

  Įvadas. Analitinė dalis. Problemos analizė. Bendroji objekto analizė. Bendros žinios apie urėdiją. Personalas. Gamybinė technika. Darbų apimtys ir miško įvykiai. Miško ūkio pajamos ir išlaidos. Specialioji objekto analizė. Projektinė dalis. Projektavimo pagrindas ir užduotis. Projektavimo rezultatai. Įmonės vizija, misija, siekiai. Įmonės veiklos sritys ir kryptys. Įmonės įstatai. Įmonės personalas ir valdymo lygmenys. Įmonės personalo skaičius. Valdymo lygmenų skaičius. Įmonės administracija ir struktūriniai padaliniai. Valdymo aparato funkcijos ir darbuotojų pareigybių instrukcijos. Valdymo aparato darbo vietos. Personalo planavimo ir parinkimo metodika. Personalo pareigybių užėmimo ir darbo vertinimo metodika. Darbo normavimo metodika. Valdymo informacinės sistemos. Valdymo dokumentikos sistema. Organizaciniai ir tvarkomieji dokumentai. Projektavimo rezultatų analizė ir efektyvumo įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-11-12
 • Valdymo stiliai ir jų charakteristika

  Įvadas. Organizacija, vadovai ir vadyba. Organizacijos samprata. Vadybos samprata. Vadovo funkcijos. Vadovavimas, lyderiavimas. Valdžios esmė. Vadovavimo stilius. Autokratinis valdymo stilius. Demokratinis valdymo stilius. Liberalus valdymo stilius. Organizacijos modelis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-12-03
 • Valdymo stilių apžvalga

  Įžanga. Valdymas. Vadovo funkcijos. Valdymo stilius. Pagrindiniai vadovo darbo bruožai. Įvairios valdymo stilių klasifikacijos. Valdymo stiliai pagal Platoną. Valdymo stiliai pagal K. Leviną. Valdymo stiliai pagal R. Likertą. Valdymo stiliai pagal J. Zelenevskį. Valdymo stiliai pagal F. Genovą. Valdymo stiliai pagal L. Kudriašovą. Valdymo stiliai pagal R. Bleikas ir Dž. Moutonas. Valdymo stiliai pagal P. Hersį ir K Blanchardą. Valdymo stiliai pagal R. Huose’ą ir T. Mitchellą. Valdymo stiliai pagal D. Makgregorą. Vadovo darbo stiliai pagal valdžios pobūdį. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių mišrios formos ir jų priklausomybė. Koks vadovavimo stilius vyrauja įmonėse? Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-18
 • Valdžios ir galių pasiskirstymas organizacijoje

  Įvadas. Sąvokos. Valdžia ir galios valdymo sistemoje. Raidos dėsningumai. Valdžios tipai. Valdžios delegavimas. Valdžią grindžiantys principai. Valdžios balansas. Valdžios apimtis ir formos. Galių pasiskirstymas organizacijoje. Galių šaltiniai. Valdžios ir galių pasiskirstymas Vilniaus "Ateities" vidurinėje mokykloje. Vizija ir misija. Mokyklos nuostatai. Pedagogų pareigybės aprašymas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Mokyklos direktoriaus vadybinės veiklos sritys. Mokyklos valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-09-13
 • Veiklos (produkto, paslaugų) kūrimas ir vykdymas

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Naujos veiklos (produkto, paslaugų) kūrimo organizavimas. Darbo priemonių poreikio nustatymas veiklos organizavimui. Technologiniai įrengimai pagrindiniams gamybos procesams. Daigtiniai specializuotas baras. Vienadaiktė srovinė linija. Darbo vietų skaičius surinkimo bare (ceche). Pastatai. Veiklos organizavimas. Pagrindinės veiklos organizavimas. Pagalbinės, aptarnavimo, kokybės kontrolės veiklos patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagrindinių darbininkų skaičius. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Medžiagos. Įrankiai. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas (išdėstymas laike). Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų mažinimo galimybių išsiaiškinimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkio. Įrankių ūkis. Sandėlių organizavimas. Gamybinės struktūros formavimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2010-04-08
 • Veiklos krizių valdymas verslo organizacijoje

  Įvadas. Įmonės krizės samprata. Šiuolaikinės organizacijos krizė. Krizinės situacijos apibrėžtis. Krizės priežasčių identifikavimas. Krizių eigos apibendrinimas. Krizės stadijų raiška. Krizės poveikis. Krizių valdymo modeliai. Apibendrintas krizių valdymo modelis. Pasyvusis krizių valdymo modelis. Aktyvusis krizių valdymų modelis. Krizių vadybos praktiniai sprendimai. Valstybinio lygmens antikrizinės sistemos. Krizių valdymas ir ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene koncepcijos analizė. Krizių valdymas kaip viena iš ryšių su visuomene funkcijų. Krizių įveikimo variantai. Įmonės pertvarka arba reorganizavimas. Nuostatos keitimas. Restruktūrizavimas. Pagyvinimas. Atnaujinimas. Juridiškai reglamentuotos krizių likvidavimo formos. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-03-09
 • Veiklos kūrimas ir organizavimas

  Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai (teorinė dalis). Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma (A,B,C veikloms). Daiktinė specializavimo forma (pertraukiamo veikimo srovinė linija D-K veikloms). Pastatai. Pagrindinės veiklos. Paruošimo, apdirbimo baras. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Remonto tarnybos plotas. Transporto tarnybai skirtas plotas. Kokybės kontrolei skirtas plotas. Kitas plotas. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Pirmas sprendimo būdas. Antras sprendimo būdas. Medžiagų atsargos ir sandėlių ūkis. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje ir tarpoperacinių atsargų apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas (mišri specializacija). Pagrindiniai gamybiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Organizacinė valdymo struktūra.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-06-07
 • Veiklos kūrimas ir organizavimas (2)

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai (teorinė dalis). Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Naujo produkto gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Daiktiniai uždaras baras. Vienadaiktė srovinė linija. Daugiadaiktė srovinė linija. Pastatai. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Sandėlių ūkio organizavimas. Medžiagų atsargų valdymas. Kokybės kontrolės organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Išsidėstymas erdvėje. Išsidėstymas laike. Operacijų derinimo būdai (tik detalei su tvnt min). Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje ir tarp operacinių atsargų. Apskaičiavimas (tik detalei su tvnt max). Gamybos ciklo trukmės nustatymas grafoanalitiniu būdu. Gamybinės struktūros formavimas (mišri forma). Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(59 puslapiai)
  2010-01-21
 • Veiklos kūrimas ir vykdymas

  Pradiniai duomenys. Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai – technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma (pertraukiamo veikimo srovinė linija 2-as variantas). Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Medžiagos. Įrankiai. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas (išdėstymas laike). Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų mažinimo galimybių išsiaiškinimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Įrankių ūkio organizavimas. Sandėlių ir vidaus transporto organizavimas. Gamybinės struktūros formavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2008-11-21
 • Veiklos organizavimas

  Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika Naujo produkto gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Darbo priemonių poreikio nustatymas Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma (A,B,C veikloms). Technologinis įrengimų skaičius. Daiktinė specializavimo forma (pertraukiamo veikimo srovinė linija D-K veikloms). Vienadaiktė srovinė linija. Daugiadaiktė srovinė linija. Gamybinių technologinių įrengimų poreikis daugiadaiktėje srovinėje linijoje, esant daiktinei specializacijai. Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagrindinės veiklos patalpų plotai naudojant technologinę specializaciją. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Remonto tarnybos plotas. Medžiagos. Pagrindinių medžiagų metinis poreikis gamybinės programos įvykdymui. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Sandėlių ūkio organizavimas. Medžiagų atsargų valdymas. Kokybės kontrolės organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Išdėstymas erdvėje. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje ir tarpoperacinių atsargų apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas (mišri specializacija). Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Transporto judėjimo schema. Organizacinė valdymo struktūra.
  Vadyba, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2009-11-03
 • Verslininkystės raida Lietuvoje bei šiandieninis jaunimo verslumo skatinimas

  Įvadas. Tikslas - teoriškai bei analitiškai aptarti verslininkystės raidą Lietuvoje bei pagrindinius šiandieninio jaunimo verslumo skatinimo aspektus. Istorinė verslo raida Lietuvoje. Verslo ir jaunimo verslumo samprata Verslininkystės ištakos Lietuvoje. Verslininkystės plėtra Lietuvoje iki 1918 metų. Verslo raida tarpukariu. Verslo raida po nepriklausomybės atgavimo. Jaunimo verslumo skatinimo priemonės ir perspektyvos. Jaunimo padėtis rinkoje bei plėtros problemos. Priežastys, skatinančios jaunimą kurti verslą bei su tuo susijusi rizika. Pagrindinės verslo kūrimo kliūtys ir su tuo susijusios problemos. Nacionalinė jaunimo verslumą skatinanti programa 2008-2013 metais. Jaunimo verslumo centrai. Jaunimo verslumo galimybės ateityje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-11-06
Puslapyje rodyti po