Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos kursiniai darbai

Vadybos kursiniai darbai (266 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (88)

  Vadybos samprata ir esmė. Valdymo ciklas (procesas). Planavimas. Kontrolė. Organizavimas. Vadovavimas. Vadovavimo stilius. Sprendimų priėmimas. Sociometriniai tyrimai. Įmonių tipai. Tipinės įmonių organizacinės struktūros. AB valdymo schema. Akcinės bendrovės sąvoka. Finansų valdymo sistema. Personalo valdymo sistema. Marketingo valdymo sistema. Gamybos valdymo sistema. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-06-12
 • Vadyba senovėje

  Įvadas. Senovės Egiptas. Piramidžių statyba. Valstybės valdymas. Kariuomenė. Izraelitų tauta. Mozės asmenybė. Mozės įstatymai. Makedonijos kariuomenė. Aleksandras Makedonietis. Makedonijos armijos struktūra. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-18
 • Vadybiniai sprendimai

  Įvadas. Vadybos sprendimai. Tikslo nustatymas. Sprendimų paieška. Euristinė sprendimų paieška. Grupinis protinis sprendimo darbas. Sprendimo įgyvendinimas. Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą. Sprendimų priėmimas individo lygmenyje. Sprendimų priėmimas grupės lygmenyje. Sprendimų lygmenyje organizacijos lygmenyje. Valdymo sprendimų turinys. Grupiniai sprendimo priėmimo metodai. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Sprendimų tipai. Išvada.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-10-16
 • Vadybininko profesija: XXI amžiaus iššūkiai ir grėsmės

  Įvadas. Mokslas ar menas? Vadybininko vaidmuo. Komandos vadovas. Žmonių vadovas. Geras vadovas. Vadovavimas kaip įgaliojimas. Ką daryti ištikus stresui. Kova su stresu. Kaip planuoti laiką. Laiko gaišinimas. Iniciatyvumas. Kaip naudoti laiką. Vyturiai ir pelėdos. Patarimai, kaip geriau tvarkyti laiką. Kaip vadovauti viršininkui. Pažinkite viršininką. Vadovavimas kebliose situacijose. Sprendimas. Problemų sprendimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-05-12
 • Vadybininko vaidmuo rengiant renginius Klaipėdos koncertų salėje

  Įvadas. Organizacijos struktūra. Kultūros vadybininko valdymo funkcijos. Meno kolektyvų vadybininko veikla Koncertų salėje. Koncertų vadyba. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-10-16
 • Vadybinis organizacijų struktūrizavimas

  Įvadas. Vadybinio organizacijos struktūrizavimo būtinumas. Vadybinio organizacijų struktūrizavimo esmė. Vadybinio organizacijų struktūrizavimo kryptys. Įvairių įmonių vadybinio struktūrizavimo ypatybės. Organizacijos vadybinis struktūrizavimas šiuolaikinėje vadyboje. Organizacijos vadybinis struktūrizavimas ir vėlesnės vadybos mokyklos. Organizacijos paskirtis ir strategija - jos vadybinio struktūrizavimo ištakos. Linijinės organizacijos vadybinės struktūros dedamosios formavimas. Funkcinės organizacijos vadybinės struktūros dedamosios formavimas. Organizacijos vadybinės struktūros elementų funkcijų apibrėžimas. Organizacijos struktūrizavimasis. Vadybinio organizacijų struktūrizavimo išbaigimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-11-16
 • Vadybos medis - vadybos teorijų išraiška

  Vadybos medis. Medžio šaknys. Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Medžio kamienas. Medžio šakos. Personalo vadyba. Finansų valdymas. Konfliktų vadyba. Pokyčių (inovacijų) vadyba. Medžio lapai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-02-28
 • Vadybos mokslo atsiradimo prielaidos

  Įvadas. Vadyba. Valdymo samprata. Vadybos mokslo atsiradimo ištakos ir vystymasis. Vadybos mokslo atsiradimas. Vadybos mokslo ištakos ir vystymasis istoriniu požiūriu. Vadybos vystymosi istorinės tendencijos. Vadybos koncepcija . Pirmoji vadybos vystymosi stadija. Antroji vadybos vystymosi stadija. Trečioji vadybos vystymosi stadija. Vadybos mokslas Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-01-18
 • Vadybos mokslo objektas, dalykas ir ryšys su kitais mokslais

  Įvadas. Įmonė - vadybos objektas. Įmonė kaip sistema. Įmonių tipai. Įmonės tikslų sistema. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Vadybos ryšys su kitais mokslais. Įmonės vadybos turinys. Konkrečios vadybos funkcijos. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-11-15
 • Vadybos procesų valdymas

  Įvadas. Vadybos procesai, jų svarba organizacijoje. Planavimas. Problemų atpažinimas ir sprendimas. Strategija. Strateginiai, operatyvieji planai. Organizacinio darbo aspektai. Poveikis žmogaus elgesiui. Lyderiavimas ir derybos. Kontrolė. Organizacijos vystymosi procesai. Veiklos vystymosi tendencijos. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-11-03
 • Vadybos raida Lietuvoje (4)

  Įžanga. Vadyba Lietuvoje 1918-1940 metais. Ūkis. Tarpukario Lietuvos vadybos apžvalga. Mokslinės vadybos kongresai. Lietuviai juose. Mokslinės vadybos draugija. Jos tikslai ir veikla. Vadybos Lietuvoje pradininkai. Vytautas Andrius Graičiūnas. Pranas Lesauskis. Jonas Šimkus. Kiti mokslininkai ir jų darbai vadybos tema. Vadyba sovietiniu laikotarpiu. Pertvarkyta ūkio struktūra. Vadybos raida sovietinės okupacijos sąlygomis. Vadyba Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Tautinės vadybos vizija. Ūkio struktūra ir procesai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Vadyba Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Tautinės vadybos vizija. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-10-08
 • Vadybos samprata ir kryptys

  Įvadas. Vadybos mokslo samprata ir raida. Vadybos vystymosi tendencijos Amerikoje ir Europoje XX amžiaus pradžioje. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadybos vystymasis Lietuvoje tautinio atgimimo laikotarpiu. Vadybos mokyklų raida. Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Naujos vadybos teorijos (vadybos požiūriai). Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris), sistemų klasifikavimas. Šiuolaikinės valdymo teorijos - harmoningo žmogaus koncepcija. Vadybos funkcijos. Vadybos sprendimai. UAB "Ambora" tyrimas ir jo analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-03-31
 • Vadybos teoretikai ir jų indėlis vadybos moksle

  Įvadas. Vadybos teorijos ištakos. Robertas Ouenas. Čarlis Bebaidžas. Henris R. Tounas. Vadybos teorijos pradininkai. Frederikas U. Teiloras. Luis D. Brendžis. Henris L. Gantas. Lilija Džilbret ir Frankas Džilbretas. Česteris Bernardas. Maksas Veberis. Anri Fajolis. Duglas Makgregoras. Hugo Munstenbergas. Meri P. Follett. Garingtonas Emersonas. Haris A. Čopfas. Vadybos teorijos pradininkai Lietuvoje. Pranas Lesauskis. Jonas Šimkus. Pranas Viktoras Raulinaitis. Vytautas Andrius Graičiūnas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-12-03
 • Vadybos teorijų raida (5)

  Įvadas. Vadybos mokslo ištakos. Vadybos teorija — kas tai? Ankstyvoji vadyba. Vadybos teorijos raida. Mokslinio valdymo mokykla. Frederickas W. Tayloras (1856-1915). Henry L. Ganttas (1861-1919). Gilbrethai. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Henris Fayolis (1841-1925). 14 valdymo principų. Maxas Weberis (1864-1920). Mary Parker Follett (1868-1933). Chesteris Barnardas (1886-1961). Bihevioristinė mokykla. Sisteminis požiūris. Vadybos mokslo matematizmo mokykla. Naujos vadybos teorijos. Vadybos raida Lietuvoje. V.A. Graičiūnas (1898-1952). Administracinės vadybos teorija. Kiekybinių metodų mokykla. Empirinė vadybos teorija. Procesinis požiūris. Profesionalioji vadyba. Pagrindinės sąvokos. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-04-01
 • Vadovavimas (14)

  Įvadas. Valdymo kadrų darbo laiko tyrimo metodai. Anketinė ir žodinė apklausa. Darbo laiko autofotografija. Tiesioginė autofotografija. Darbo laiko fotografavimas ir chronometravimas 10 Momentinių stebėjimų metodas. Valdymo kadrų darbo laiko struktūra. Valdymo kadrų darbo laiko panaudojimo tobulinimas. Pasenę stereotipai kasdieniniame vadovo darbe. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-10-16
 • Vadovavimo esmė ir priemonės (2)

  Įvadas. Vadovavimas. Kas tai? Organizacijos ir firmos samprata. Vadovas ir jo funkcijos. Vadovų tipai. Vadovavimo būdai. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Tradiciniai vadovavimo stiliai. Charizmatinis valdymo stilius. Patriarchalinis vadovavimo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Naujieji vadovavimo stiliai. Kooperatinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Stilių naudojimas. Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Informatyvumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Pasitarimai ir pokalbiai. Pripažinimai ir kritikai. Nurodymai. Grupinio darbo organizavimas. Valdymo sprendimai. Konfliktai ir jų valdymas. Bendrovių "X" "Y" "Z" vadovavimo palyginimai. Bendrovės "X" vadovavimas. Bendrovės "Y" vadovavimas. Įmonės "Z" vadovavimas. Lietuvos vadovų vadovavimo tipų apklausa. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-09-22
 • Vadovavimo problemos

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Įtikinėjantis vadovavimo stilius. Konsultuojantis vadovavimo stilius. Stilių derinamumas. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Orientacija į žmogų. Aiškus ir konkretus pareigų ir atsakomybė paskirstymas. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-07
 • Vadovo asmenybės bruožų įtaka sėkmingai veiklai

  Įžanga. Sėkmingo vadovavimo požiūriai. J. Welch veikla bei asmenybė. D. Mockaus veikla bei asmenybė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2008-12-08
 • Vadovo darbo laiko planavimo principai

  Įvadas. Kaip pradėti valdyti laiką? Kasdieniniai "reikia atlikti" darbų sąrašai. Projektai ir ilgalaikių darbų sąrašai. Vadovo darbo laiko valdymo technika. Darbo plano sudarymas ir analizė. Tikslų naudojimas laiko planavime. Darbo plano sąrašo analizė. Darbų plano sąrašo analizės technika. Darbams skiriamo laiko analizės technika. Laiko valdymo technika. Alpen metodas vadovo laiko planavime. Eizenhauer principas laiko valdyme. Laiko ir žmonių valdymas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-03-16
 • Vadovo darbo stilius (2)

  Įvadas. Vadovas ir valdžia. Valdymo ir bendravimo santykis. Vadovo darbo ypatybės. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-29
Puslapyje rodyti po