Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos diplominiai darbai

Vadybos diplominiai darbai (29 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Privačios muzikinės organizacijos vadybiniai aspektai

  Įvadas. Organizacijos samprata. Privati muzikinė organizacija. Privačios muzikinės organizacijos steigimas. Privačios muzikinės organizacijos struktūra. Privačios muzikinės organizacijos vadybininko valdymo funkcijos. Privačios muzikinės organizacijos vadovas. Privačios muzikinės organizacijos sėkminga teorija. Privačios muzikinės organizacijos paslaugų kokybės siekimas. Tyrimo privačios muzikinės organizacijos vadybiniai aspektai, analizė. Tyrimo metodika. X privačios muzikinės organizacijos klausimyno rezultatų aptarimas. Vadybos aspektų svarba X privačioje. muzikinėje organizacijoje. Išvados. Pasiūlymai. Summary.
  Vadyba, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2007-10-16
 • Projektų valdymo strategija Telšių kultūros centruose

  Įvadas. Profesijos veiklos sritys ir kompetencijos. Informacijos šaltinių apžvalga projektų valdymo klausimu. Projekto sąvoka. Projektų klasifikacija. Projekto gyvavimo ciklas ir etapai. Projekto dalyviai ir funkcijos. Projektų valdymo ypatumų analizė. Projekto komanda. Komunikacija ir informacijos valdymas projekte. Rizikos nustatymas ir valdymas. Projekto išteklių, konfliktų, pokyčių valdymas. Projekto užbaigimas ir vertinimas, ataskaitos rengimas. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Telšių kultūros centro Žarėnų filialo veiklos apžvalga. TKC Žarėnų filialo projektinės 2005-2006m veiklos analizė. Nevarėnų kultūros centro veiklos apžvalga. Nevarėnų kultūros centro projektinės 2005-2006m veiklos analizė. TKC Žarėnų filialo ir Nevarėnų kultūros centro projektinės veiklos lyginamoji analizė. Kultūros projektų biudžetas. Renginio "Gandro šventė" analizė. Renginio "Gandro šventė" scenarijus. Išvados. Anotacija. Summary.
  Vadyba, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2007-06-29
 • Reklamos priemonių parinkimas UAB "Nestanda ir partneriai" paslaugoms

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti lietuvių ir užsienio autorių mokslinę literatūrą pristatant reklamos priemones, pateikiant teorinę medžiagą. Remiantis teorija įvertinti reklamos priemones, kurias taiko UAB "Nestanda ir partneriai" paslaugoms ir pateikti praktines rekomendacijas dėl sistemos gerinimo. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų parinkimo kriterijai. Pagrindinės reklamos priemonės. Spausdinta reklama. Reklama laikraščiuose. Reklama žurnaluose. Spausdinta smulkioji reklama. Transliacinė reklama. Televizija. Radijas. Internetas. Tiesioginė reklama. Lauko reklama. Reklama pardavimo vietose. Kitos reklamos priemonės. Rėmimas. Reklamos skleidimo priemonių parinkimo kriterijai. Reklamos veiksmingumo vertinimas. UAB "Nestanda ir partneriai" taikomos reklamos priemonės ir jų įvertinimas. UAB "Nestanda ir partneriai" įmonės aprašymas. Įmonės valdymo hierarchija. Įmonės mikro ir makro aplinkos. Makroaplinka. Mikroaplinka. UAB "Nestanda ir partneriai" reklamos priemonių taikymas. UAB "Nestanda ir partneriai" naudojamų reklamos priemonių įvertinimo tyrimo aprašymas. Imties dydžio nustatymas. UAB "Nestanda ir partneriai" reklamos priemonių pasirinkimo vertinimas. UAB "Nestanda ir partneriai" reklamos priemonių pasiekiamumas, dažnumas ir poveikis. Reklamos priemonių pasirinkimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Vadyba, diplominis darbas(70 puslapių)
  2011-02-10
 • Smulkių ir vidutinių statybos įmonių strategijos formavimas

  Įvadas. Statybos įmonių strateginio valdymo samprata. Strategijos apibrėžimas. Strateginis valdymas ir jo etapai. Statybos įmonių plėtros dinamika ir strategijos. Europos statybos rinka. Statybos vaidmuo Europos ūkio sistemoje. Statybos šakos ypatumai. Statybos šakos makroekonominiai rodikliai. Europos statybos rinkos charakteristika. Statybos darbų apimtis. Statybos struktūra. Statybos eksportas. Smulkių ir vidutinių statybos įmonių perspektyvos Europos statybos rinkoje. Lietuvos smulkių ir vidutinių statybos įmonių strategijos formavimas. Lietuvos statybos įmonių padėtis smulkaus ir vidutinio verslo kontekste. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Lietuvos smulkaus ir vidutinio statybos verslo analizė ir problemos. Lietuvos smulkių ir vidutinių statybos įmonių plėtros strateginis modelis.
  Vadyba, diplominis darbas(95 puslapiai)
  2007-02-22
 • Šiaulių miesto gimnazijų įvaizdžio kūrimas ir valdymas

  Pdf formatas. Įvadas. Teoriniai švietimo organizacijų įvaizdžio kūrimo aspektai. Problemos analizė: teigiamo gimnazijos įvaizdžio dominavimas. Mokykla – kaip organizacija. Organizacijos įvaizdis: reikšmė, samprata, požymiai ir tipai. Organizacijos įvaizdžio reikšmė. Organizacijos įvaizdžio samprata. Reputacija – organizacijos įvaizdžio pasekmė. Organizacijos įvaizdžio pagrindiniai požymiai. Pagrindiniai organizacijų įvaizdžio tipai. Organizacijos įvaizdžio formavimo metodikos analizė. Užsienio autorių patirtis formuojant organizacijų įvaizdžio valdymo modelius. Lietuvių autorių pateiktų organizacijos įvaizdžio modelių analizė. Apibendrintas organizacijos įvaizdžio valdymo modelis. Identitetas – įvaizdžio valdymo pagrindas. Vizualus identitetas: materialusis įvaizdžio aspektas. Organizacijos komunikacijos reikšmė. Organizacijos kontaktinės auditorijos: ugdymo įstaigų aspektas. Organizacijos kultūros reikšmė įvaizdžio formavimui. Švietimo organizacijų kultūrų tipai. Organizacijos įvaizdžio kūrimo ir valdymo strategija. Šiaulių miesto gimnazijų įvaizdžio tyrimo rezultatų analizė. Lietuvos švietimo sistema respondentų požiūriu. Gimnazijų įvaizdžio aktualumas. Mokyklos tipo pasirinkimo aktualumas. Gimnazijos vidinio ir išorinio įvaizdžio kūrimo dominantės pedagogų požiūriu. Gimnazijos kultūra. Gimnazijos komunikacija. Gimnazijos vizualus identitetas. Gimnazijos kontaktinių auditorijų reikšmė įvaizdžio kūrime. Gimnazijų įvaizdžio kūrimo strategija. Veiksnių, lemiančių tėvų apsisprendimą renkantis gimnaziją, analizė. Pagrindinių gimnazijos pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė, remiantis tėvų požiūriu. Pagrindinių gimnazijos pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė, remiantis gimnazijų mokytojų požiūriu. Veiksnių, darančių įtaką renkantis gimnaziją, tėvų ir mokytojų įvertinimo palyginimas. Pagrindinės nepakankamai gero gimnazijų įvaizdžio priežastys. Šiaulių miesto gimnazijų vertinimas tėvų tarpe. Rekomendacijos gimnazijos įvaizdžio kūrimo ir valdymo strategijos suformavimui. Išvados. Priedai.
  Vadyba, diplominis darbas(130 puslapių)
  2005-10-20
 • Transporto paslaugų konkurencingumas ir sėkmės veiksniai

  Summary. Įžanga. Konkurencingumas. Konkurencingumo samprata. Konkurencijos esmė ir veiksniai. Verslo sėkmė. Esminių sėkmės veiksnių koncepcija. Verslo sėkmę įtakojantys veiksniai Transporto paslaugų teoriniai aspektai. Transporto paslaugų esmė ir ypatumai. Transporto paslaugų konkurencinis aspektas. Transportavimo paslaugas teikiančių įmonių konkurencingumo tyrimo metodikos pagrindimas. Tyrimo duomenų analizė ir diskusija. Išvados. Priedas: anketa (4 psl.).
  Vadyba, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2009-09-14
 • Valdymo principų analizė organizacijose

  Anotacija. Įvadas. Vadybos mokslo raida. Valdymo turinys ir esmė. Organizacijos samprata. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Valdymo organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros samprata ir reikšmė. Organizacinės valdymo struktūrų tipai bei jų parinkimas. Valdymo principų analizė organizacijose. Išvados.
  Vadyba, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2008-02-11
 • Verslo paramos paslaugų analizė ir pasiūlymai

  Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Baigiamajame darbe bus apžvelgta verslo paramos paslaugų formas, Europos sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramą, parengta tyrimo metodika ir atlikta verslo paramos paslaugų analizė. Verslo paramos formos. Mokesčių lengvatos. Finansinė parama. Užimtumo rėmimas. Verslo informacijos centrai, verslo inkubatoriai ir technologiniai parkai. Specializuotų šalies ir tarptautinių organizacijų parama. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama verslui. Verslo paramos paslaugų tyrimo metodika. Verslo paramos paslaugų tyrimo duomenų analizė. Išvados. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas.
  Vadyba, diplominis darbas(58 puslapiai)
  2008-07-15
 • Viešbučio paslaugų verslo plėtra: IĮ "Beržas"

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti I. ir K. Česnauskų IĮ "Beržas" viešbučio paslaugų būklę ir plėtros galimybes. Viešbučio paslaugų verslo reikšmė ir būklė Lietuvoje. Įstatyminė bazė reglamentuojanti viešbučių verslą. Viešbučio paslaugų būklė Telšių apskrityje. Verslo būklės apžvalga. Verslo sąlygos. Verslo aplinka. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Konkurencinė analizė. Vartotojų analizė. Marketingo komplekso analizė. Įmonės veiklos organizavimas. Materialiniai ištekliai ir jų panaudojimas. Darbuotojai ir jų motyvacija. Paslaugų organizavimas. Finansiniai rezultatai ir jų vertinimas. Verslo plėtros galimybių įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Summary.
  Vadyba, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2010-10-19
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po