Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos kursiniai darbai

Vadybos kursiniai darbai (266 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos planavimas (9)

  Įmonės veiklos planavimas. Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Produkcijos pardavimo planas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų sąmata. Netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymas. Gamybos kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Įmonės pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-10-24
 • Įmonės veiklos taktinis planavimas

  Įvadas. Tikslas – susisteminti ir pagilinti studentų žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti įmonės veiklos planavimui. Bendri klausimai. Kursinio darbo tikslas ir uždaviniai. Kursinio darbo sudėtis. Kursinio darbo sudarymas. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė.Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planavimas. Gamybos kaštų planas. Įmonės veiklos finansinis planas. Išvados. Priedai (37 puslapiai, 6 laboratoriniai darbai).
  Vadyba, kursinis darbas(85 puslapiai)
  2009-01-19
 • Įmonės veiklos taktinis planavimas (2)

  Bazinio periodo veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastoviųjų planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Materialinių išteklių biudžetas. Energetinių išteklių biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-02-24
 • Įmonės veiklos taktinis planavimas (3)

  Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastovių planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Materialinių išteklių biudžetas. Energetinių išteklių biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-05-18
 • Įmonės veiklos taktinis planavimas (4)

  Planavimo kursinis darbas. Įmonės veiklos bazinių rodiklių analizė. Įmonės bazinio laikotarpio pagrindinių ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Gaminių naudingumo įvertinimas. Analizės rezultatų apibendrinimas ir įmonės būklės įvertinimas. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Medžiagų biudžetas. 4 Energetinių išteklių biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-01-21
 • Įmonės veiklos tyrimas ir politinės, ekonominės, socialinės-kultūrinės ir technologinės aplinkų poveikis

  Įvadas. Išorinė aplinka. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. UAB "X" įmonės veikla ir jos tyrimas. UAB "X" įmonės aplinkų poveikis. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-01-15
 • Įmonės vežimų organizavimo tobulinimas

  Įvadas. Dabartinė įmonės veikla - tarptautiniai krovinių vežimai, ekspedijavimo paslaugos, biuro patalpų nuoma. Bendra vežimų kelių transportu rinkos analizė. Mokslinės literatūros analizė. Vežimo kelių transportu rinkos specifika. Įmonės veiklos analizė. Bendrovės veiklos apibūdinimas. Bendrovės teisinė aplinka. Bendrovės klientų analizė. Bendrovės konkurentų analizė. Personalo analizė ir valdymas. Automobilių parko struktūra. Įmonės finansinės veiklos analizė. Maršruto Lietuva - Vokietija - Lietuva pristatymas. Vežimų savikainos esmė. Reiso pajamų, sąnaudų bei pelno skaičiavimai. Maršruto Lietuva - Vokietija - Lietuva finansinė analizė. Transporto priemonių atsipirkimo laikas. Kitos įmonės veiklos gerinimo kryptys. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2008-12-11
 • Įmonių nuosavybės struktūrų Lietuvoje analizė

  Įvadas. Savininkai ir vadovai. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcininkai. Stebėtojų taryba. Valdyba. Individuali įmonė. Savininkų ir vadovų interesų konfliktai. Pagrindinės konfliktų rūšys. Darbo sutartys. Nefinansinė nauda. Konfliktai su kreditoriais. Asimetrinė informacija. Informacijos asimetrijos modeliai. Problemos sprendimai. Auditas ir monitoringas. Konfliktai tarp akcininkų. Visuotinio akcininkų susirinkimo procedūrų svarba. Juridiniai akcininkų konflikto išvengimo aspektai. Smulkiųjų akcininkų teisės. Bendrovių valdymas. Bendrovių valdymo kodeksas. Šalies įvaizdžio formavimas ir įmonės sėkmė. Konfliktai ir jų pasekmės Lietuvoje. SBA ir Utenos trikotažas. Jiesia. Gubernija. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-04-09
 • Įmonių organizavimas ir valdymas (5)

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės veiklos charakteristika. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi jų tiekėjai. Gaminamų prekių ar paslaugų pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesas. Steigiamos įmonės teisinis statusas ir jo pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Priklausomybės nustatymas. Darbų aprašymas. Tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko skaičiavimas lentelės metodu. Tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Tinklinio grafiko braižymas laiko masteliu ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-05-20
 • Įmonių steigimas ir valdymo organizavimas

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Valdymo organai. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimas ir vedimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo dalyviai, jų teisės. Susirinkimo darbotvarkės rengimas. Susirinkimo vedimas, nutarimų priėmimas. Susirinkimo dokumentų įforminimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-01-19
 • Įmonių veiklos analizės skaičiavimai

  Įvadas. Horizontalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji balanso analizė. Išvados. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados. Vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Išvados. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados. Santykinė analizė. Pelningumo analizė. Išvados. Veiksnių įtaka pelningumo kitimui. Išvados. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Išvados. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Išvados. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Ilgalaikio turto apyvartumo veiksnių kitimas. Apyvartumo rodiklių suvestinė. Išvados. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-03
 • Individualios įmonės steigimas ir valdymas

  Anotacija. Įmonės steigimas. IĮ "x" nuostatai. Steigimo dokumentai. Vardo registravimas. Registravimas valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Registravimas Sodroje. Valdymas. Įmonės turtas. Buhalterinė ir finansinė atskaitomybė. Įmonės veikla. Rinkos analizė. Organizacinė struktūra. Personalas. Krovinių pervežimo planavimas. Partneriai. Konkurentai. Kainų politika. SWOT analizė. Reklama ir profesionali pagalba. Rodiklių skaičiavimas. Rodiklių reikšmių radimas. Išvados. Literatūra (9).
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-10-03
 • Informacijos ir komunikacijos valdymo analizė: statybos mašinų nuoma, remontas AB "Klaipėdos gelsta"

  Įvadas. Darbo objektas — AB "Klaipėdos GELSTA" informacinė sistema. Darbo tikslas — išanalizuoti AB "Klaipėdos GELSTA" komunikacijos ir informacijos valdymą. AB "Klaipėdos GELSTA" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Informacijos ir komunikacijos valdymo teorijos analizė. Informacijos ir komunikacijos organizavimas įmonėse. Informacijos ir komunikacijos planavimas įmonėse. Informacijos ir komunikacijos naudojimas įmonėse. Informacijos ir komunikacijos kontrolė įmonėse. Informacija ir komunikacija įmonėje AB "Klaipėdos GELSTA". AB "Klaipėdos GELSTA" informacijos ir komunikacijos planavimas. Informacijos ir komunikacijos organizavimas įmonėje AB "Klaipėdos GELSTA". AB "Klaipėdos GELSTA" informacijos ir komunikacijos kontrolė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas: organizacinė struktūra.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-02-24
 • Informacinių sistemų panaudojimas verslo organizacijose

  Įvadas. Objekto įvardinimas. Probleminė dalis. Teorinė dalis. Literatūros analizė. Programinė dalis. Tiekimas. Operacijos. Realizavimas. Marketingas ir pardavimas. Servisas. Tyrimų dalis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-13
 • Informacinių technologijų (informacinių sistemų) poveikis organizacijos vidinei veiklai

  Santrauka. Organizacijos informacinės sistemos. Informacinės sistemos komponentai. Informacinių sistemų reikšmė ir jos elementų modeliavimas. Informacinės technologijos ir jos vidinė veikla. Informacinės sistemos organizacijoje. Organizacijos komunikacinė įranga. Informacijos sistemos sąveika su organizacijos veikla. Informacinės sistemos paskirtis organizacijoje. Organizacijos vidiniai veiksniai. Informacinių sistemos veikimas organizacijos viduje. Informacinių technologijų (informacinių sistemų) poveikis UAB "Opulens" vidinei veiklai tyrimas. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas. Tyrimo metodologija. Rezultatų pateikimas ir interpretacija. Išvados. Priedas (2).
  Vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-02-28
 • Innovation and invention

  Darbas anglų kalba. Išradimai ir inovacijos. Introduction. Discovery and invention. Definitions. Incentives. Interactions. Innovation. Definition. Examples of innovation. Incentives. Interactions.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-01-21
 • Inovacijos

  Įvadas. Teorinė dalys. Mokslinių tyrimų ir technologijų bazės stiprinimas, jos naudojimo efektyvumo didinimas. Inovacijų finansinės aplinkos gerinimas ir paramos infrastruktūros plėtra. Praktinė dalis. Projekto poreikis. Projekto tikslas. Projekto įgyvendinimas. Paslaugos, kuriai skirtas projektas, aprašymas. Projekto įgyvendinimo vieta. Naujos paslaugos gamybos technologinė schema. Kompiuterinės sistemos sukūrimas. Sutartys su klientais. Sutartys su trečiaisiais asmenimis. Pinigų judėjimas. Finansų/investicijų paieška. Efektyvi ūkinė veikla. Autorinių teisių apsauga. Išvada.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-10-17
 • Inovacijos automobilių versle

  Įvadas. Ateities automobiliai. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-04-13
 • Inovacijos projektas: kompiuterija

  Teorinė dalis. Inovacijos sąvoka. Inovacijų klasifikacija. Inovacinis projektas. Tyrimai. Vidinių veiksnių analizė. Išorinių veiksnių analizė. Rinkos pagrindimas. Technologinių galimybių pagrindimas. Spręstinos problemos. Inovacinio projekto aprašymas. Uždaviniai. Veiklos. Ištekliai. Projekto rezultatai. Laukiamos projekto pasekmės. Projekto poveikis. Produkto kūrimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-11-10
 • Inovacijų valdymas įmonėje

  Įvadas. Inovacijų apibrėžimas ir reikšmės. Novatorius. Naujovės rinkodaroje. Inovacijos Lietuvoje. Naujovių vaidmuo ir pozicijos. Inovacinis aktyvumas ir išorinės aplinkos pasikeitimas. Produkcijos inovacijos. Rinkodaros valdymo naujovių efektyvumas. Veiklos sąlygos ir tikslai. Tikslų sistema ir inovacinė strategija. Antikrizinis planas. Valdymo strategija ir potencialas. Inоvасijų kūrimo politika ir strategija. Įmonė pasirinkta analizei. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-03-06
Puslapyje rodyti po