Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Totalitarinis politinis režimas

  Santrauka. Įvadas. Totalitarizmas. Totalitarizmo bruožai. Totalitarinio valdymo požymiai. Totalitarizmo požymiai. Totalinės bendruomenės. Totalitaristai tarp mūsų. Išvados. Abėcėlinė rodyklė. Kryžminės nuorodos.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2007-02-07
 • Tradiciniai valdymo organizacinių struktūrų tipai ir jų pritaikymo galimybės

  Įvadas. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė - funkcinė struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Centralizuota ir decentralizuota valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-03-13
 • Tradicinio ir elektroninio verslo skirtumai

  Įvadas. Darbo tikslas –remiantis mokslinės literatūros šaltiniais išanalizuoti ir aptarti tradicinio ir elektroninio verslo skirtumus. Verslo apibūdinimas. Tradicinio verslo ypatumai. Elektroninio verslo ypatumai. Tradicinio ir elektroninio verslo kaštų palyginimas. Informacijos apie tradicinį ir elektroninį verslą pasiekiamumo skirtumai. Tradicinio ir elektroninio verslo erdvės ir laiko skirtumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2010-01-29
 • Tradicinių ir netradicinių verslų plėtojimas kaimo vietovėse

  Įvadas. Tradicinių ir netradicinių verslų samprata, rūšys. Kaimo verslų samprata ir klasifikavimas. Tradiciniai kaimo verslai. Tradicinių ir netradicinių verslų plėtojimas Lietuvos kaime. Tradicinių verslų paplitimas ir kitimo tendencijos. Netradicinių verslų plėtojimas. Veiksniai lemiantys netradicinių verslų plėtojimą Lietuvos kaime. Veiksniai. Veiksnių nepanaudojimas. Netradicinių verslų plėtros projektai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-05
 • Transporto įmonių valdymas

  Įmonės samprata. Stambių ir smulkių įmonių palyginimas. Įmonės vaidmuo (vieta) visuomenėje. Įmonės modelis. Įmonės uždavinys. Pagrindiniai įmonės požymiai. Įmonių tipai. Susivienijimų tipai. Įmonės veikla. Pagrindinė įmonės sukūrimo ir funkcionavimo misija. Bendra išorinės ir vidinės įmonės aplinkos charakteristika. Išorinės mikroaplinkos elementai. Išorinės makroaplinkos elementai. Įmonės aplinkos. Valdymo pagrindai. Valdymo samprata, uždavinys, esmė. Sprendimo priėmimas valdymo procese.
  Vadyba, špera(17 puslapių)
  2007-04-19
 • Transporto paslaugų konkurencingumas ir sėkmės veiksniai

  Summary. Įžanga. Konkurencingumas. Konkurencingumo samprata. Konkurencijos esmė ir veiksniai. Verslo sėkmė. Esminių sėkmės veiksnių koncepcija. Verslo sėkmę įtakojantys veiksniai Transporto paslaugų teoriniai aspektai. Transporto paslaugų esmė ir ypatumai. Transporto paslaugų konkurencinis aspektas. Transportavimo paslaugas teikiančių įmonių konkurencingumo tyrimo metodikos pagrindimas. Tyrimo duomenų analizė ir diskusija. Išvados. Priedas: anketa (4 psl.).
  Vadyba, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2009-09-14
 • Transporto vadybininkų veiklos sritys

  Įvadas. Teorinė dalis. Prognozavimas. Planavimo samprata ir reikšmė. Organizavimo funkcijos samprata ir reikšmė. Transporto paslaugų organizavimas. Informacijos esmė ir reikšmė transporte. Praktinė dalis. Vadybininko funkcijos ir strategijos. Iniciatyvus valdymas. Informacijos tobulinimas. Ribotas naudojamų vežėjų kiekis. Vežėjų derybos. Sutarčių sudarymas. Smulkiųjų siuntų vežimo strategija. Didesnių siuntų vežimo strategija. Atvežamų krovinių vežimo strategija. Sandėliavimas ir medžiagų tvarkymas. Vadybininko - transportavimo valdymo analizė. Transportavimo valdymo sudedamosios dalys. Eismo valdymas, kaip aprūpinimo funkcija. Veiklos rūšys ir personalo funkcijos. Eismo funkcijų augimas. Kontrolės pasikeitimai. Eismo valdymo veiklos rūšių aspektai. Vežimų planavimas. Užsakymų servisas. Ekspedijavimas / sekimas. Pirminis patikrinimas / įvertinimas. Patikrinimas / vežimo sąskaitos apmokėjimas. Užlaikymas. Pretenzijos. Privačių automobilių bei sunkvežimių valdymas. Transportavimo biudžeto valdymas. Transportavimo valdymo veiklos personalo ir administraciniai aspektai. Metodo parinkimas. Paslaugų ir pasiūlos apdraudimas. Derybos. Darbą reguliuojančios taisyklės. Verslo politikos pasirinkimas. Kasmetinių transportavimo reikalavimų planavimas. Biudžeto planavimas. Informacinės sistemos. Sistemų analizavimas. Vadovavimas ir vykdymo vystymas. Transporto vadybos perspektyvos. Bendra transportavimo kaina. Transporto skyriaus žmonių išteklių valdymas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-14
 • Turizmo įmonės steigimas

  Situacijos analizė. Kelionių organizatoriaus vieta. Kelionių organizatoriaus patalpos ir jų įrengimas. Įmonės įregistravimas. Įmonės veiklos rūšys. Darbuotojai. Turizmo paslaugų rinkiniai ir jų kainų nustatymas. Savaitgalinė-poilsinė kelionė "Sveikatingumas Birštone". Gražiausios mūsų krašto vietos. Kelionių organizatoriaus reklama. Finansinė dalis.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-01-05
 • Turizmo verslo vystymasis Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos kultūrinis ir gamtinis turizmo potencialas. Augantys skaičiai rodo turizmo verslo perspektyvas. Atvykstamasis turizmas. Atvykstamojo turizmo skatinimas. Vietinis turizmas. Turizmo vystymosi problemos ir tendencijos. Ekologinio turizmo skatinimas Baltijos valstybėse. Dviračių turizmo vystymas. Kaimo turizmas kaip naujos veiklos bei naujų pajamų šaltinis. Kaimo turizmo plėtros galimybės. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-02-01
 • Tvarkaraštis ir jo sekimas

  Kodėl tiek daug projektų vėluoja. Ką daryti, kai užsakovas nustato nerealius terminus. Kodėl vėluoja projektai, turintys realų terminą. Pasiruošimas projekto planavimui. Kam skirti daugiau dėmesio: biudžetui ar planui. Ar verta ruošti tvarkaraščius 2-3 mėnesių projektams. Kokia yra priklausomybė tarp žmonių skaičiaus ir jų atliekamo darbo. Kaip empiriškai susieti žmonių darbą (human effort) ir kalendorinį laiką. Kaip paskirstyti darbą. Kaip organizuoti lygiagrečius darbus. Kokie metodai naudojami sudarant tvarkaraštį. Ar sudarius tvarkaraštį projekto planavimas baigiasi. Kaip dokumentuoti įvertinimus, rizikos faktorius ir tvarkaraštį.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-07-31
 • Ūkinės bendrijos

  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Ūkinės bendrijos . Išvados .
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-19
 • Unifikuotoji atlyginimo už darbą sistema

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti vieną iš galimų unifikuotosios atlyginimo už darbą sistemos variantų. Unifikuotasis fizinių ir protinių darbų vertinimas. Unifikuotoji atlyginimo už darbą sistema. Premijos – vienkartiniai atlyginimai. Moralinis atlyginimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-11-16
 • Uždarosios akcinės bendrovės steigimas (2)

  Įvadas. UAB steigimo idėja. Įmonės juridinės formos parinkimas. Pasirengimas įmonės įregistravimui. Notarui pateikiami dokumentai. Dokumentų pateikimo VĮ Registrų centrui tvarka. VĮ Registrų Centrui pateikiami dokumentai. Įmonės filialo ar atstovybės įregistravimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (10 psl.).
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2010-04-19
 • Užsakymo priėmimo ir atlikimo organizavimas įmonėje

  Įvadas. Užsakymo priėmimo ir atlikimo organizavimas įmonėje (teorinė dalis). Užsakymo ciklas. Užsakymo būdas. Šiuolaikinė užsakymų tvarkymo sistema. Naujausių informacinių technologijų taikymas. Užsakymo atlikimo organizavimo laiko koncepcija. Užsakymo - pristatymo ciklas. Visas užsakymo ciklas. Užsakymo atlikimo laiko atotrūkis. Užsakymo priėmimo ir atlikimo organizavimas įmonėje (praktinė dalis). Produkto ir paslaugos teikimas. Tiekėjai. Tiekiami produktai ir medžiagos. Tiekimo veiklos organizavimas. Paskirstymo kanalai. Produkto pardavimas internetu. Užsakymo priėmimas ir įvykdymas. Integruotos logistikos sistemos organizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-11-13
 • Užsakymų tvarkymo sistemos: siuntų kompanijos DPD ir DHL

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Atskleisti užsakymų tvarkymo sistemas įmonėse. Uždaviniai. Užsakymo ciklas. Užsakymų priėmimo būdai. DPD kompanijos internetinio užsakymo priėmimo forma. Siuntėjas. Gavėjas. Siunta. DHL kompanijos internetinio užsakymo priėmimo forma. Šiuolaikinės užsakymų tvarkymo sistemos . Taigi kaip ši sistema veikia. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-11-11
 • Užsienio investicijų nauda

  Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti egzistuojantį tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautų į finansinio tarpininkavimo sektorių naudą Bendrajam šalies Vidaus produktui, įvertinti šios sąveikos ekonominį efektyvumą Lietuvos atžvilgiu. Tiesioginės užsienio investicijos 5 Tiesioginių užsienio investicijų sąvoka 5 Tarptautinio kapitalo judėjimo teorijos 7 Tiesioginių investicijų užsienyje judėjimas, jas įtakojanti aplinka 12 Tiesioginių užsienio investicijų srautų Lietuvoje ekonominis efektyvumas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautai ir šalies bendras vidaus produktas (BVP). Išvados.
  Vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2009-09-15
 • Užsienio rinkos parinkimas plėtrai: pastatų renovavimas UAB "Struktūra"

  Įžanga. Tyrimo tikslas – parinkti UAB "Struktūra" užsienio rinką, kurioje įmonė galėtų sėkmingi plėsti veiklą. Teoriniai užsienio rinkų parinkimo aspektai. Rinkų internacionalizacija. Tarptautinio verslo operacijų valdymas. Užsienio rinkų parinkimo etapai. Ekonominės veiklos plėtros į užsienio šalis motyvai ir tikslai. Užsienio rinkų parinkimo makrolygyje kriterijai. Tikslinės rinkos identifikavimas. Užsienio šalies rinkos konkurencinės aplinkos analizė. Skverbimosi į užsienio rinką strategijos ir įėjimo būdo parinkimas. Vertės grandinė įmonės veiklos plėtroje. Užsienio rinkos parinkimo UAB "Struktūra" veiklos plėtrai tyrimas. Tyrimo metodikos pagrindimas. Tyrimo eiga. Užsienio rinkos parinkimo UAB "Struktūra" veiklai tyrimo rezultatų analizė. UAB "Struktūra" apžvalga. Užsienio rinkų ekonominė (empirinė) apžvalga. Ukrainos verslo rinkos aplinkos tyrimo rezultatai. Skverbimosi būdo į užsienio rinką parinkimas remiantis interviu tyrimu. Įmonės UAB "Struktūra" veiklos plėtros perspektyvos Ukrainos verslo rinkoje. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Vadyba, kursinis darbas(80 puslapių)
  2010-05-31
 • V. A. Graičiūno veikla ir jo teorijos "Organizacijos vidiniai ryšiai" esmė ir reikšmė

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. V. A. Graičiūno veikla. Jis teigė, kad kiekvienoje organizacijoje yra trijų rūšių ryšiai. Šį ryšių santykį V. Graičiūnas išreiškė tokia matematine formule. Remiantis šia ryšių teorija, buvo sudaryta formulė visiems galimiems ryšiams apskaičiuoti.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-10-02
 • Vadyba

  Pilnas kursas: Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas. Valdymo koncepcijų raida. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialinė atsakomybė ir etika. Bendravimas ir ryšiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai. Organizacijų kūrimas. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas. Darbo išteklių valdymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos sudarymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos funkcionavimas. Našumo valdymas. Kokybės valdymo evoliucija: svarbiausieji praėjusio šimtmečio įvykiai.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2004-05-31
 • Vadyba – sena praktika, nauja teorija

  Įvadas. Temos aktualumas. Referato tikslai. Uždaviniai. Referato analizės objektas. Demonstruojamos profesinės kompetencijos. Dėstymas. Vadybos praktika. Mokslinės valdymo koncepcijos. Klasikinė administracinė valdymo mokykla. Biheivioristinė mokykla (elgesio). Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-20
Puslapyje rodyti po