Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kontrolės proceso analizė (2)

  Įvadas. Kontrolės samprata. Kontrolės sąlygos ir savybės. Kontrolės proceso žingsniai/etapai. Kontrolės sistema ir jos rūšys. Kontrolės sritys įmonėse. Kontrolės trikdžiai. Kontrolės trikdžių šalinimas. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Kodėl reikalinga kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-02-06
 • Kontrolės proceso svarba įmonės veikloje

  Kontrolės procesas ir jos svarba įmonės veikloje. Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kontrolės procesą ir jos svarbą įmonės veikloje. Kontrolės esmė ir turinys. Kontrolės samprata. Kontrolė ir reguliavimas. Kontrolės organizavimas. Pažangios kontrolės technikos. Kokybė ir jos užtikrinimas. Gamybos kontrolės organizavimas. Griežta darbuotojų kontrolė: privalumai ir trūkumai. Kontrolės sistemų projektavimas. Finansų kontrolė. Biudžeto kontrolės metodai. Nebiudžetiniai kontrolės būdai. Kontrolė tarptautinėje firmoje. Kontrolės būtinumas. Pagrindinės valdymo kontrolės procedūros tarptautinėje firmoje. Firmos veiklos kontrolės sistemos parengimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2008-10-24
 • Kontrolės reikšmė valdyme

  Įvadas. Veiksminga kontrolė. Pagrindiniai kontrolės proceso žingsniai. Planavimas. Planavimo ir kontrolės ryšys. Kontrolės sistemos modelis. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-11-21
 • Kontrolės sistema įmonėje

  Įvadas. Analitinė dalis. Kontrolės apibūdinimas. Gamybos kontrolė. Marketingo kontrolė. Personalo valdymo kontrolė. Finansų ir apskaitos kontrolė. Išvados ir rekomendacijos.
  Vadyba, analizė(12 puslapių)
  2007-02-19
 • Kontrolės sistema įmonėje (2)

  Vadybos savarankiškas namų darbas. Įvadas. Kontrolės esmė ir turinys. Valdymo kontrolės apimties problema. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2011-10-13
 • Kontrolės sistema modernioje organizacijoje. Lietuvoje ir pasaulyje egzistuojanti praktika

  Įvadas. Kontrolės samprata. Kontrolės turinys. Kontrolės lygiai. Kontrolės rūšys. Efektingos kontrolės proceso etapai. Kontrolės sistema modernioje organizacijoje. Kontrolės sistemų projektavimas. Kontrolės sistema Lietuvos įmonėse. Kontrolės sistemos tarptautinėje firmoje. Pagrindinės valdymo kontrolės procedūros tarptautinėje firmoje. Kontrolė dinamiškų santykių pasaulyje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-10-23
 • Kontrolės sistema, jos rūšys, etapai, formos ir metodai

  Įvadas. Kontrolės esmė ir turinys. Efektyvi kontrolės sistema ir jos rūšys. Kontrolės formos ir etapai. Kontrolės rūšys. Kontrolė ir žmogus. Kontrolės vengimas ir jo būdai. Kontrolės apimtis. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-10-14
 • Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje

  Įvadas. Tikslas - įdiegti įmonėje, kurios veiklos rezultatai nėra geri, kontrolingo sistemą, kas sudarytų galimybę optimizuoti įmonės veiklos pajėgumus ir turimus darbo jėgos išteklius. Kontrolingo sistemos diegimo būtinumo pagrindimas. Kontrolingo tarnybos organizavimas. Įmonės valdymo struktūros reorganizavimas. Esamos valdymo struktūros analizė. Atsakomybės centrų formavimas. Įmonės kaštų apskaitos sistemos reorganizavimas. Kaštų apskaita atsakomybės centruose. Gaminių kaštų apskaita. Kaštų apskaitos metodų parinkimas. Kontrolingo sistemos organizavimas. Įmonės veiklos planavimas. Strateginis planavimas. Atsakomybės centrų biudžetų parengimas. Apskaitos ir atsakomybės organizavimas. Kontrolės organizavimas. Įmonės veiklos koordinavimas. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2008-10-29
 • Kooperacijos plėtra: reikšmė, problemos ir perspektyvos

  Kooperacijos plėtra bei jo reikšmė. Kooperacijos plėtros problemos. Kooperacijos plėtros perspektyvos. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2007-11-29
 • Korporacijos valdymas

  Korporacijos valdymas: valdymo institucijų vaidmuo, kreditorių teisės, ryšiai su vartotojais, nuosavybės formos. Įtakos grupių lūkesčiai: įtakos grupių žemėlapis; galios identifikavimas. Verslo etika ir socialinė atsakomybė: etikos pozicija, korporacijos socialinė atsakomybė, individų ir vadovų vaidmuo. Kultūra: nacionalinė ir regioninė kultūra, organizacinė kultūra. Organizaciniai tikslai: korporacijos vertybės, misijos formulavimas, finansiniai ir nefinansiniai tikslai.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2008-10-17
 • Korporacijos, kaip inovacinio organizacinio darinio, savybės

  PowerPoint pristatymas. Korporacijos strategija. Korporacijos strategijos. 5 strateginių sprendimų kriterijai. Portfelio metodas. "Žvaigždės" kategorijos verslo vienetas. "Grynų pinigų karvė". "Šuo". Pagal "eilės seka" BCG matricoje. Michaelio Porterio "penkių jėgų" veikiančių konkurenciją pramonėje modelis.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-11-08
 • Korporacinė strategija

  Įvadas. Vertikalios integracijos formos ir ypatumai. Vertikali integracijos tikslai. Vertikalios integracijos ir koordinacijos formos. Vertikalios integracijos privalumai ir trūkumai. Diversifikacijos strategijos tipai ir taikymo galimybės. Nesusijusi (konglomeratinė) diversifikacija. Diversifikacijos strategijos ryšys su veiklos sėkme. Diversifikacijos strategijos kontraversiškumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-11-18
 • Krikštynų pobūvis

  Krikštynos. Plano paruošimas pobūviui organizuoti. Krikštynų pobūvio menių parinkimas. Krikštynų pobūvio meniu. Pobūvio sutartis. Stalo serviravimo elementų parinkimas ir apskaičiavimas. Svečių maitinimo ir aptarnavimo rezultatų analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-25
 • Krikštynų pobūvis (2)

  Įvadas. Pobūvio rūšis. Pasiruošimas krikštynų pobūviui. Salės planas. Svečių susodinimo prie banketinių stalų schema. Indai bei įrankiai reikalingi pobūviui. Serviruotės fragmentas vienai vietai. Padavėjų darbas pobūvio metu. Meniu. Pobūvio eiga. Furšetinių stalų išdėstymas ir serviruotė. Pobūvio akcentai. išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2010-03-30
 • Krizių valdymas (2)

  Įvadas. Krizės samprata. Krizės priežastys. Krizės stadijos. Krizių valdymo modeliai. Antikrizinis valdymas. Antikrizinio valdymo tipai. Antikrizinės valdymo priemonės. Vidinė antikrizinė sistema. Europos kokybės valdymo fondas. Krizės įveikimo variantai. Reorganizavimas. Bankrotas. Likvidavimas. Sanavimas. Įmonės restruktūrizavimas. Įmonės pardavimas. Išvados. Priedai (3).
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-05
 • Krovininių automobilių remonto įmonės Šiauliuose valdymo mechanizmų remonto baro projektavimas

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Gamybos programa. Metinė darbų apimtis. Įmonės metinė darbų apimtis. Baro metinė darbų apimtis. Darbuotojų skaičius. Etatinių darbuotojų skaičius. Pagalbinių darbuotojų skaičius. Vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbo ir pagalbinių postų skaičius. Darbo postų skaičius. Gamybos įranga. Įrengimų žiniaraštis. Prietaisai, įtaisai ir įrankiai. Gamybinių patalpų plotas. Energetika. Suslėgtas oras. Vanduo gamybos reikmėms. Technologinis procesas. Stabdžių sistemos remontas. Gamybos organizavimas. Įmonės organizacinė struktūra. Darbo proceso organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo ir poilsio režimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Aplinkos apsauga. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Ventiliacija. Darbuotojų sauga. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai, būtinos saugos priemonės. Autošaltkalvio veiksniai prieš darbo pradžią. Autošaltkalvio veiksmai darbo metu. Autošaltkalvio veiksmai baigus darbą. Gaisrinė sauga. Aplinkos apsauga.
  Vadyba, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2007-05-29
 • Kultūrinės įmonės vizijos, misijos ir filosofijos formulavimas

  Įvadas. Vizijos formulavimas. Misijos formulavimas. Filosofijos formulavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-09
 • Kultūrinės institucijos moralinė ir socialinė atsakomybė

  Įvadas. Profesinės etikos objektas. Profesinė sąžinė, pareiga, atsakomybė ir garbė. Verslo socialinė atsakomybė. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-03-13
 • Kultūriniai bendravimo skirtumai

  Įvadas. Skirtingų kultūrų elgesio versle modeliai. Didysis verslo kultūrų pasiskirstymas: Orientacija į dalykinius reikalus ir Orientacija į tarpusavio santykius. Pirmojo kontakto užmezgimas. Netiesioginis kontaktas. Didžiojo pasiskirstymo pusių bendravimas: tiesioginė ir netiesioginė kalba. Harmoningumas ir aiškumas. Bendravimas ir "reputacija". Pagarbos reiškimo būdai. Orientavimasis į laiką ir dienotvarkes. Neverbalinis (nežodinis) elgesys versle: Ekspresyvios ir santūrios kultūros. Balso garsumas ir intonacija. Tylos svarba. Kalbėjimas paeiliui ir pašnekovo pertraukimas. Keturi svarbiausi neverbalinio elgesio derybose elementai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-02-21
 • Kultūros įtaka organizacijos efektyvumui

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros analizės lygiai. Organizacijos kultūros ir strategijos ryšys. Organizacijos kultūra. Galios kultūra. Vaidmenų kultūra. Užduočių kultūra. Asmenybių kultūra. Kultūros tipai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2005-10-10
Puslapyje rodyti po