Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Klasikinė sisteminė teorija

  Sisteminės teorijos ištakos. L. Bertalanfi bendrosios sistemų teorijos idėja. Kibernetika. Č. Bernardas pateikia pirmąją sampratą apie socialinių sistemų tarpusavio ryšius. H. Saimonas vystė sprendimų priėmimo teoriją. K. Bouldingas kompleksinė sistemų klasifikacija. T. Parsonas sisteminė organizacijų teorija. M. Blau. A. Etcioni suformulavo sudėtingos organizacijos apibūdinimą. Dž. Mileris sisteminė vadybos samprata.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-08-24
 • Klasikinė vadybos mokykla

  Frederic W. Taylor. Henri Ford (Fordas). Frank ir Lilian Gilbreth. Henry L. Gantt. Harrington Emerson. Klasikinė organizavimo - administravimo teorija. Henry Fayol.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2005-12-02
 • Klasikinė vadybos mokykla (2)

  Įvadas. Klasikinės vadybos mokyklos atsiradimo prielaidos. Klasikinės vadybos mokyklos kryptys ir jų atstovai. Mokslinio valdymo teorija (1885-1920). Frederikas W. Teiloras (Frederick W. Taylor). Garingtonas Emersonas (Garington Emerson). Henris L. Gantas. Henris Fordas. Gilbrethai. Haris A. Čopfas (Haris A. Chopfas). Klasikinė administravimo organizavimo teorija (1920-1950). Anri Fayolis. Klasikinė biurokratija (1922). Maksas Veberis. Klasikinės vadybos teorijos bruožai Lietuvoje. Klasikinės vadybos mokyklos trūkumai ir privalumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-04-16
 • Klasikinės organizacijos teorijos mokykla: H. Fayol vadybos principai

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijų mokykla. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorija. Valdymo principai. Fayol nuopelnai. Įmonės valdymo sritys. Valdymas – bendrųjų valdymo funkcijų ciklas. Fayol principų vertinimas. Chester Bernard. Abejingumo zona. L. Gulick. Lyndall F. Urwick. E.F.L. Brech. L. Gulick, L.F. Urwick, E.F.L. Brech nuopelnai.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-04-21
 • Klasikinės organizacijų valdymo teorijos

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Valdymo metodų poreikis. Klasikinių vadybos teorijų vystymo kryptys. Mokslinio valdymo mokykla. Mokslinio valdymo mokyklos atstovai. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijos. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijos. Klasikinių vadybos teorijų trūkumai. Klasikinių vadybos teorijų trūkumai. Objektyvi klasikinių vadybos teorijų kūrimo aplinka. Klasikinių vadybos teorijų privalumai.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-04-16
 • Klasikinės orgvadybinės teorijos

  Darbo mokslinio organizavimo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Administracinės veiklos organizavimo teorija.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2008-03-14
 • Klasikinės vadybos atstovai

  Įvadas. Frankas ir Lilija Džilbretai. Jų biografiniai faktai ir pagrindinės idėjos. F. ir L. Džilbretų tyrinėjimai ir sukurti metodai. Haringtonas Emersonas ir 12 našumo principų. Mary Parker Folet ir jos idėjos. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-04-07
 • Klasikinės vadybos mokyklos apžvalga ir jos atstovai

  Įvadas. Mokslinio valdymo teorija. Henry Gantt.. Frank ir Lillian Gilbreth. Harrington Emerson. Mary Parker Follett. Mokslinio valdymo teorijos apibendrinimas. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Max Weber biurokratinio valdymo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorijos apibendrinimas. Administracinio valdymo teorija.. Luther Gulick. Lyndall F.Urwick. Išvados. Nuotraukos.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2005-11-26
 • Klasikinės vadybos mokyklos atstovai

  Klasikinės vadybos mokyklos atstovai (H. ir L. Gilbreth, H. L. Gantt, H. Emerson, M. P. Follet, L. Gulic, L. F. Urwick). Įvadas. Frankas B.(1868-1924) ir Lilian M. (1878-1972) Gilbrethai. Gilbreth‘ų biografiniai faktai ir pagrindinės idėjos. Darbo našumas. Ciklografinis judesių tyrimo metodas. Terbligai. Henry L. Gantt (1861-1919). Ganto apdovanojimo sistema. Darbo planavimas ir Ganto diagramos. Konkretus Ganto diagramos pavyzdys. H.Emersonas (1853-1931) ir jo idėjos. Dvylika H.Emersono našumo principų. Mary Parker Follet (1868-1933). Luther Gulic (1892-1992). Lyndall F. Urwick (1891-1983). Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-05-12
 • Klasikinės vadybos mokyklos atstovų F. Tayloro ir G. Emersono darbai

  Įvadas. F. Tayloro "mokslinio valdymo principų" analizė. G. Emersono "12 našumo principų" analizė Klaipėdos m. "Berželio" mokyklos–darželio pavyzdžiu. Aiškus tikslas, idealas. Sveika nuovoka. Kompetentinga konsultacija. Drausmė. Teisingi santykiai su darbuotojais. Greita, patikima, išsami ir tiksli apskaita. Dispečerizacija. Normos ir pavyzdžiai. Sąlygų normalizavimas. Operacijų normavimas. Tikslios instrukcijos. Skatinimo sistema. Praktinė užduotis: Tikslas: Pateikti šiuolaikinės vadybos filosofijos esmę. Praktinė užduotis: Tikslas: išmokyti suvokti įstaigų valdymo struktūrų ypatumus. Praktinė užduotis: Tikslas: išmokyti suvokti įstaigų valdymo struktūrų ypatumus. Praktinė užduotis: Tikslas: gebėti apibrėžti vadovų tipus. Praktinė užduotis: Pasirinkti vieną turininę motyvacijos teoriją ir vieną procesinę motyvacijos teoriją, jas išanalizuoti. Pateikti šių motyvacijos teorijų galimybes ir ribotumus. Ar jos yra taikomos šiuolaikinėse įmonėse, įstaigose, organizacijose? Praktinė užduotis. Nurodykite kokį (kokius) darbuotojų poreikius siekia patenkinti organizacija (A. Maslow), naudodama šiuos personalo stimuliavimo būdus. Praktinė užduotis: Įrašykite, kokiai valdymo funkcijai priskirsite šiuos valdymo veiksmus. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2011-05-06
 • Klasikinės vadybos teorijos kūrėjas - Frederickas Winslow Tayloras

  Įvadas. Mokslinio valdymo teorija. Frederickas Winslow Tayloras. Klasikinės vadybos atstovas – Frederickas Tayloras. F. Tayloras – "menedžmento tėvas". F. Tayloro "Įmonės valdymas". "Mokslinės vadybos principai". Mokslinio valdymo teorijos ribotumas. F. Tayloro idėjos praktikoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2009-03-27
 • Klientų analizė

  Klientų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija. Bendravimo su klientais analizė. tiriamoji analitinė dalis. Lažybų bendrovės "Top sport" klientų analizė. Projektinė dalis. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-28
 • Klientų analizė (2)

  Įvadas. Klientų analizė. Ryšių su klientais valdymo sistemos. Veiksniai įtakojantis klientus renkantis transporto įmonės paslaugas. Išvados.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-28
 • Klientų aptarnavimas

  Įvadas. Klientų aptarnavimo įmonės standartai. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Santykiai su darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais, saugumas. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės kodeksą. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2005-09-17
 • Klientų aptarnavimas valstybinio socialinio draudimo skyriuose

  Įvadas. Valstybinis valdymas. Socialinio draudimo atsiradimo istorija. Klientų aptarnavimo tikslai ir uždaviniai. Europos Sąjungos (ES) PHARE projektas. Klientų aptarnavimo strategijos įgyvendinimas. Klientų aptarnavimo pagrindinės nuostatos. Klientų aptarnavimo standartai. Klientams teikiama informacija. Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas. Klientų apklausa. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-08-10
 • Klientų aptarnavimo organizavimas viešbučiuose. Konfliktinių situacijų sprendimai. Jų sisteminimo galimybės ir nauda

  Įvadas. Klientų aptarnavimas. Pagrindiniai klientų aptarnavimo elementai. Požiūris į klientą. Aptarnavimo metodika. Bendradarbiavimas. Klientų aptarnavimo vertinimas. Klientų aptarnavimo kokybė. 10 nuodėmių, kurių galima sutikti viešbučiuose. Bendravimo modelis. Kliūtys. Stereotipų sudarymas. Bendravimo įgūdžiai. Klausimų tipai. Žodinis bendravimas. Pokalbis telefonu. Balso kokybė. Konfliktų valdymas. Konflikto prigimtis. Vienašaliai ir dvišaliai konfliktai. Asmeniniai ir struktūriniai konfliktai. Keletas bendrų konflikto priežasčių. Keturi konflikte dalyvaujančių asmenų tipai. Konfliktai: kokia jų esmė. Vengti konfliktų ar spręsti juos? Elgesys konfliktuose: stilių diapazonas. Konflikto eskalacija. Teigiami konfliktai galimi. Principai liečiantys konflikto reguliavimą. Smurto prevencija konflikte: realistiškas tikslas. Pokalbiai konflikto metu: sunkus, bet svarbus pasirinkimas. Bandymas pasijusti oponento kailyje. Konfliktų sprendimo būdai. Septynių žingsnių planas. Kokią naudą atneša konfliktai.
  Vadyba, pavyzdys(29 puslapiai)
  2007-01-16
 • Klientų ryšių valdymas

  Įvadas. Klientų ryšių valdymo (Client Relationship Management, CRM) rinkos istorija. Klientų ryšių valdymo apibrėžtys. Pagrindinės klientų ryšių valdymo užduotys. Klientų ryšių valdymo pritaikymo užduotys. Industrija, gamintojai. Klientų ryšių valdymo informacinių technologijų faktoriai. Klientų ryšių valdymas ir e-verslas. Interaktyvios balso sistemos. Protingas elektroninio pašto valdymas. Internetas. Pardavimų automatizavimas. Techninė pagalba. Skambučių centrai. Internetiniai "savitarnos" centrai. Produktų valdymas. Marketingo automatizavimas. Duomenų bazės marketingas. E-marketingas.
  Vadyba, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-04-28
 • Klientų strateginė analizė

  PowerPoint pristatymas. Klientų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija. Pagrindiniai tipiniai rinkos, kaip žmonių ir šeimų visumos, segmentacijos požymiai. Pagrindiniai tipiniai segmentacijos požymiai. Klientų profiliavimas. Galimos trys strateginės alternatyvos. Nediferencijuota rinka. Diferencijuota rinka. Koncentruota rinka. Bendravimo su klientais analizė. Reklama. Propoganda. Prekybos agentai. Klientų stimuliavimas. Kainodaros analizė. Kainodaros strateginiuose sprendimuose balansuojami du pagrindiniai veiksniai. Išlaidomis pagrįstos strategijos. Planinė kainodara.
  Vadyba, pristatymas(56 skaidrės)
  2009-09-15
 • Klientų valdymo efektyvumas: UAB "Maxima XXX"

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti MAXIMA XXX klientų valdymo sistemos efektyvumą. Maxima XXX veikla. Vartotojų lojalumą įtakojantys veiksniai priklausantys nuo organizacijos. Vidiniai vartotojų lojalumą įtakojantys veiksniai. Išoriniai vartotojų lojalumą įtakojantys veiksniai. Santykių su vartotojais rūšys. Maxima XXX lojalumo programos. Kortelės. Ačiū kortelė. Buvusios lojalumo programos. Pardavimų skatinimas. Vartotojų lojalumą palaikančios priemonės. Grupės narių lojalumo įvertinimas Maxima XXX parduotuvei. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2010-03-24
 • Kliūčių komunikacijos procese įveikimas

  Komunikacijos procesas. Modelis su atgaliniu ryšiu. Komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai. Išvados.
  Vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2006-08-11
Puslapyje rodyti po