Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos kursiniai darbai

Vadybos kursiniai darbai (266 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės strateginis planas: "Ober-hause"

  Įvadas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo struktūra. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Paslaugų ir rinkos vystymo strategijų parinkimo metodika. Analizės etapas strateginio planavimo procese. SWOT analizė. Strategijos ir jų parinkimo metodikos. Sprendimo priėmimo proceso etapai. Strateginio plano įgyvendinimo etapai. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. Nekilnojamojo turto bendrovės "Ober-hause" strateginis planas 2006-2009 m. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Organizacinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. "Ober-Hause" užimama rinkos dalys ir augimo tempai. Bendrosios strategijos numatymas. SWOT analizės išvados ir siūlymai. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Strategijos pasirinkimas. Strategijos įgyvendinimas. "Ober-Hause" misija, vizija ir tikslai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-02-21
 • Įmonės valdymo analizė

  Teorinė analizė: Organizacijos apibūdinimas, Organizacijų valdymas, Organizacijos aplinkos, Vadybos funkcijos, Organizacijos struktūros, Organizacijos vadovavimas, Vadovavimo stilius. AB "Panevėžio pienas" valdymo analizė: Organizacijos charakteristika, Struktūra, Trumpalaikiai tikslai ir planai, Ilgalaikiai tikslai, Konkurencija, AB "Panevėžio pienas" aplinkos, AB "Panevėžio pienas" SWOT analizė, Valdymo analizės išvados ir pasiūlymai. Darbo pristatymui pateiktos skaidrės (PowerPoint).
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-05-12
 • Įmonės valdymo funkcijos

  Įvadas. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo samprata. Pasiruošimas planavimui. Planavimo proceso fazės. Misija (tikslas). Organizavimas. Organizavimo samprata. Decentralizacija ir delegavimas. Motyvacija. Motyvacijos samprata. Motyvacijos užduotys. Vadovavimo stilius. Kontrolė. Kontrolės esmė ir samprata. Kontrolės sistema. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-06-04
 • Įmonės valdymo funkcijų analizė

  Įvadas. Planavimas. Strategijos planavimo procesas. Strategijos samprata, jos būtinybė. Misija ir įmonės (organizacijos) tikslai. Įmonės (organizacijos) aplinka. Strategijos realizacijos planavimas. Strateginio plano valdymas ir jo kontrolė. Strateginio plano įvertinimas. Organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros formavimas. Organizacinės struktūros keturios dedamosios dalys. Organizacinių valdymo struktūrų (OVS) tipai. Vadovavimas. Motyvacija. Lyderiavimas. Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas. Vadovavimo prigimtis, modelis, autoritetas bei vadovo darbo stilius. Kontrolė. Kontrolės procesas. Efektyvios kontrolės charakteristikos. Išvados. Priedai.
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-10-23
 • Įmonės valdymo proceso analizė (2)

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti valdymo procesus organizacijoje. Darbo objektas: vadybos principai. Analizuojamas jų turinys, reikšmė organizacijoms bei taikymo galimybės. Valdymo samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Kontrolė. Išvados. Žodynas.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-05-28
 • Įmonės veiklos analizė

  Įvadas. Įmonės "X" veiklos pristatymas. Įmonės "x" horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės "x" santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Materialiųjų ir darbo išteklių rodiklių analizė. Įmonės "x" aplinkos, rizikos ir bankroto vertinimas. Bendroji Kauno miesto makroaplinkos analizė. Konkurencinė aplinka. Bendras įmonės "x" būklės vertinimas ir tobulinimo galimybės. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-03-21
 • Įmonės veiklos planavimas

  Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas, Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas, Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas, Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas, Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas, Veiklos sąnaudų apskaičiavimas, Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas, Pinigų srautų nustatymas, Balanso sudarymas, Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė, Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas, Produkcijos gamybos kaštų struktūros analizė, Lūžio momento nustatymas ir analizė, Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė, Gamybinio pajėgumo panaudojimo analizė, Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas, Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planavimas, Produkcijos pardavimo ir gamybos planas, Pelno prognozė ir organizacinių-techninių priemonių planavimas, Gamybos kaštų planavimas ir gaminių savikainos apskaičiavimas, Gaminių kainos planavimas, Įmonės pajamų ir pelno planas, Pinigų srautų planavimas, Balansas.
  Vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2005-04-24
 • Įmonės veiklos planavimas (11)

  Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir gaminių naudingumo analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo apskaičiavimas. Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planas. Gamybos kaštų ir gaminių savikainos planavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2006-12-06
 • Įmonės veiklos planavimas (12)

  Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Produkcijos gamybos planas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų planas. Personalo poreikio ir darbo planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų planas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-12-22
 • Įmonės veiklos planavimas (13)

  Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-02-23
 • Įmonės veiklos planavimas (14)

  Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Padengimo sumos ir gaminių naudingumo apskaičiavimas ir analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo apskaičiavimas. Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planas. Gamybos kaštų ir gaminių savikainos planavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-05-05
 • Įmonės veiklos planavimas (15)

  Įvadas. Įmonės veiklos ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Įmonės veiklos rodiklių analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Gaminių naudingumo įvertinimas. Bendrų išlaidų normatyvų apskaičiavimas. Išvados: įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-12-28
 • Įmonės veiklos planavimas (16)

  Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Produkcijos gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Gamybinio pajėgumo panaudojimo analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos planas. Pelno prognozė ir organizacinių-techninių priemonių planavimas. Gamybos kaštų planavimas ir gaminių savikainos apskaičiavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų planavimas. Balansas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2008-02-04
 • Įmonės veiklos planavimas (18)

  Kursinio darbo užduotis. Įmonės veiklos rodiklių ir plano skaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-05-21
 • Įmonės veiklos planavimas (2)

  Šiame kursiniame projekte aprašomas automobilių variklio galvučių remonto įmonės (padalinio) veiklos ekonominis įvertinimas. Bendra įmonės apžvalga, įrengimų nauda ir nusidėvėjimas, Sąnaudos pagrindinėms žaliavoms ir medžiagoms, Gamybinių patalpų išlaikymo sąnaudos, Elektros energija įrengimams, vanduo, suslėgtas oras, Gamybos personalo darbo užmokestis, Finansavimo poreikis ir šaltiniai, Paskolos gražinimo grafikas, Sąnaudų prognozė, Pelno (nuostolių) prognozė, Lūžio (nenuostolingumo) taško analizė.
  Vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2005-05-01
 • Įmonės veiklos planavimas (20)

  Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Priedai (5 psl.).
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-03-20
 • Įmonės veiklos planavimas (21)

  Įvadas. Bendri klausimai. Kursinio darbo tikslas ir uždaviniai. Kursinio darbo sudėtis. Kursinio darbo sudarymas. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų. struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planavimas. Gamybos kaštų planas. Įmonės veiklos finansinis planas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Vadyba, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2009-04-29
 • Įmonės veiklos planavimas (24)

  Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų apskaičiavimas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-05-26
 • Įmonės veiklos planavimas (6)

  Įvadas. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-03-03
 • Įmonės veiklos planavimas (8)

  Įvadas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Gamybos kaštai ir gaminių savikaina. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo apskaičiavimas ir jo panaudojimo planavimas. Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Planinių medžiagų poreikio suvestinė. Medžiagų atsargos. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų planas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų planavimas. Balansas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-10-12
Puslapyje rodyti po