Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sprendimų priėmimas: naftos, naftos produktų ir anglies ekspertizė UAB "SGS Klaipėda LTD"

  Sprendimų teorijos referatas. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti, kaip priimami sprendimai mūsų pasirinktoje įmonėje. Bendra informacija apie įmonę. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Darbuotojų motyvacija. Kontrolė. Sprendimo priėmimo proceso atvejų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas remiantis apribojimų teorija. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2009-10-02
 • Sprendimų priėmimo metodai ir modeliai

  Įvadas. Sprendimo sąvoka. Racionalaus visapusiškumo teorija. Inkrementalizmo teorija. Mišraus skanavimo teorija. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-01-26
 • Sprendimų priėmimo procesas

  PowerPoint pristatymas. Valdymo sprendimų priėmimo procesas. Jo etapai. Požymiai, pagal kuriuos klasifikuojami valdymo sprendimai. Sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2005-10-16
 • Sprendimų priėmimo procesas (2)

  Įvadas. Tikslas-susipažinti su sprendimo priėmimo procesu. Terminų apibrėžtys. Sprendimų priėmimo proceso modelis. Sprendimų priėmimo procesas. Problemos pripažinimas. Apsisprendimas, kas ir kaip ieškos sprendimo būdo, atsakomybės spręsti perdavimas (delegavimas). Probleminės situacijos informacinio modelio sukūrimas. Probleminės situacijos konceptualinio modelio sukūrimas. Alternatyvų išskyrimas ir jų vertinimas. Sprendimo priėmimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-19
 • Sprendimų priėmimo procesas (3)

  Įvadas. Darbo tikslas – paaiškinti sprendimų priėmimo procesą. Sprendimo priėmimo būdai. Racionalaus sprendimų priėmimo tarpsniai. Veiksniai, darantys įtaką sprendimui. Sprendimų priėmimo modeliai. Sprendimų priėmimo metodai. Priimtų sprendimų klasifikavimas. Išvados, pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2010-02-24
 • Sprendimų priėmimo proceso analizė

  PowerPoint pristatymas. Valdymo analizė. Sprendimų priėmimo proceso pagrindiniai etapai. Kiekybiniai sprendimų priėmimo metodai. Kokybiniai sprendimų priėmimo metodai. Sprendimo priėmimo būtinybė. Sprendimų modelių charakteristika.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2005-05-23
 • Sprendimų priėmimo proceso analizė (2)

  Įvadas. Vadybos sprendimai. Tikslo nustatymas. Sprendimų priėmimo proceso turinys. Valdymo sprendimo priėmimo proceso subjektai. Sprendimo priėmimo procesas. Sprendimo priėmimo būdai. Sprendimo priėmimo metodai. Sprendimo priėmimo ir įgyvendinimo etapai. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-03-23
 • Sprendimų priėmimo sistema ir valdymo apskaitos informacija

  Powerpoint pristatymas. Įvadas. Sprendimų priėmimo sistema. Sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų priėmimo medis. Sprendimų priėmimo medis. Sprendimų priėmimo lygiai (2). Sprendimų priėmimo lygiai (3). Valdant tam tikrą objektą, reikia vykdyti šias operacijas. Valdymo apskaitos informacijos vertingumas. Valdymo apskaitos informacijos vertingumo veiksniai. Valdymo lygiai. Valdymo įgūdžių grupės. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-10-19
 • Sprendimų priėmimo teorija

  Sprendimų priėmimo teorija. Sprendimo priėmimo būtinybė. Sprendimo priėmimas ir problemos sprendimas. Ankstyvieji (racionalieji) modeliai. Carnegie modelis. Požiūriai į sprendimo priėmimo procesą. Racionalaus ir Carnegie modelių skirtumai. Nestruktūrizuotas (unstructured) modelis. "Atliekų skardinės" (garbage can) modelis. Sprendimo priėmimo žingsniai elgsenos lygmenyje (J.L. Massie). Skiriami keli sprendimo priėmimo būdai. Grupinis sprendimo priėmimas. Sprendimo parengime naudojami grupinės veiklos būdai. Vieno veikėjo modelis. Organizacijos modelis. Politinis modelis. Sprendimo proceso modelių charakteristikos. Vieno veikėjo (monoracionalaus) modelio skiriamieji bruožai. Organizacinio modelio skiriamieji bruožai. Politinio modelio skiriamieji bruožai. Sprendimų priėmimo modelių privalumai ir ribotumai. Kolektyvinio valdymo principų sistemą sudaro 5 pagrindiniai principai. Kolektyvinio valdymo teorijoje akcentuojami efektyvaus delegavimo principai. Sprendimų priėmime kolektyvinio valdymo koncepcija akcentuoja du esminius momentus. Darbuotojų įtraukimo į valdymą priežastys. Sprendimo priėmimo "stiliai", kurie įtakoja alternatyvų įvertinimo ir pasirinkimo procesą. Connor, Becker išskiriami tokie keturi pagrindiniai sprendimo priėmimo stiliai. Darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus laipsnio ir formų įvairovė. Galimi kolektyvinio valdymo pritaikymo trūkumai. Darbuotojų dalyvavimo sprendimų priėmime privalumai ir trūkumai. Įgaliojimų priėmimo koncepcija. Pagrindinės priežastys, trukdančios efektyviam įgaliojimų delegavimui. Sprendimo priėmimo procesas. Tikimybė priimti netinkamą sprendimą. Sprendimo parengimo ir priėmimo algoritmas numato. Sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų klasifikavimo kriterijai. Sprendimų klasifikavimo kriterijai. Sprendimo priėmimo procesas (SPP) viešajame sektoriuje. Sprendimo priėmimo proceso žingsniai. Sprendimo priėmimo metodo parinkimas. Už ir prieš analizė. Kepner- Tregoe (K-T) sprendimo analizė. Kiekybiniai sprendimų priėmimo metodai. Kokybiniai sprendimų priėmimo metodai. Mokslinės vadybos požiūrio naudojimo pranašumai ir trūkumai. Sprendimo įgyvendinimas apima. Kiekybiniai metodai vadyboje. Kiekybinių metodų esmė. Teorinis pagrindas. Vadybos mokslas. Itin trumpa vadybos mokslo raida. Problemos sprendimas naudojant kiekybinius metodus. Problemos sprendimo procedūra. Tipiška matematinio modelio struktūra. Modeliavimo procesas. Aprašomieji ir normatyviniai modeliai. Vadybos mokslo modelių rūšys. Gerų metodų savybės. Pagrindiniai deterministiniai metodai. Pagrindiniai tikimybiniai metodai. Vadybos mokslo taikymo rūšys. Kiekybinių metodų nauda.
  Vadyba, konspektas(20 puslapių)
  2006-06-19
 • Sprendimų priėmimo teorija (2)

  Sprendimų priėmimo procesų esmė. Kiekybinių ir kokybinių sprendimų priėmimo panašumai ir skirtingumai. Sisteminio mąstymo pagrindiniai principai. Vientisumas. Daugialypiškumas. Aplinka. Analizė. Sintezė. Žmogus kaip euristinių sprendinių priėmėjas. Žmogaus veiksnys. Galimybė generuoti individualios veiklos tikslą. Psichologinės nuostatos (stereotipai). Nebegalinės žmogaus fizinės ir psichinės galimybės. Skirtingumai tikrovės suvokimo procese. Problemų ir galimybių nustatymas. Galimybių nustatymas. Prioritetų nustatymas. Sprendimų priėmimo tipai. Programuojami sprendimai. Neprogramuojami sprendimai. Tikrumas, rizika ir netikrumas. Racionalus sprendimų priėmimo modelis. Pirmas etapas: ištirkite situaciją. Antras etapas: suformuluokite alternatyvas. Trečias etapas: įvertinkite alternatyvas ir išrinkite geriausią iš tinkamų. Ketvirtas etapas: įgyvendinkite ir tikrinkite sprendimą. Racionalaus modelio alternatyvos. Prisitaikymo modelis. Chaoso teorija. Organizacijų struktūra. Organizacijų klasifikacija. Vadybos funkcijos. Vadybos ir pagrindinės veiklos funkcijos. Planavimas – svarbiausia vadybos funkcija sprendimų priėmimo požiūriu. Planavimo paplitimas. Planų sandara: tikslai ir priemonės jiems įgyvendinti. Vienkartinės ir besikartojančios veiklos planai. Planų klasifikavimas planinio horizonto požiūriu: operatyviniai, taktiniai, strateginiai. Strateginis planavimas ir strateginis valdymas. Strateginio valdymo etapai. Strategijos formatas ir turinys. Atsakingas už strateginio valdymo iniciatyvą ir palaikymą. Individualūs ir grupiniai sprendimų priėmimo tipai. Lyderystės stiliai. Lyderystės stilių klasifikacija pagal elgesio teoriją. Lyderystės stilių klasifikacija pagal pavaldinių dalyvavimo priimant sprendimus laipsnį. Sprendimas. Grupinių sprendimų teigiamos ir neigiamos pusės. Privalumai. Trūkumai. Šiuolaikiniai grupiniai sprendimai. Konfliktinės situacijos grupinių sprendimų procese. Konflikto eiga. Konflikto baigmės variantai. Konfliktų sprendimo būdai.
  Vadyba, konspektas(36 puslapiai)
  2007-08-28
 • Sprendimų teorija

  Sprendimų priėmimo pagrindimas sąvokos. Skirtingų vadybos teorijų požiūris į sprendimo procesą. Sprendimų priėmimo procesų etapai ir sprendimo priėmimo lygmenys. Sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų priėmimas neapibrėžtumo sąlygomis.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2006-11-23
 • Sprendimų valdymo tobulinimo programos kūrimas ir išsaugojimas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kartojamų klaidų priežastys. Sėkmingo veiksmų plano dalys. Kokio tipo partnerių jums reikia? Kaip turėtumėte atsižvelgti į užduotį, pildyti grupės gretas? Turėtumėte apmąstyti penkis konkrečių naujovių tipus. Apibendrinimas.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-02-26
 • SSGG analizė

  Įvadas. Strateginio planavimo esmė. Kas yra SSGG? Pagrindiniai SSGG analizės elementai. Vidinės aplinkos vertinimo elementai. Išorinės aplinkos vertinimo elementai. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-25
 • Stambių įmonių Lietuvoje – jų stipriųjų pusių ir grėsmių bei įtakos regionų vystymui ir užimtumui - studija

  Įvadas. Lietuvos regionų (apskričių) situacijos ir stambių įmonių vaidmens analizė. Alytaus apskritis. Kauno apskritis. Klaipėdos apskritis. Marijampolės apskritis. Panevėžio apskritis. Šiaulių apskritis. Tauragės apskritis. Telšių apskritis. Utenos apskritis. Vilniaus apskritis. Įmonių veiklos perspektyvumo vertinimas: sektorinis pjūvis. Paramos teikimo sunkumus patiriančioms įmonėms tarptautinė patirtis. Valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms teikimo gairės. Leistini/galimi paramos teikimo būdai ir sąlygos. Paramos teikimo sunkumus patiriančioms įmonėms apribojimai. Išvados ir rekomendacijos. Priedai.
  Vadyba, kursinis darbas(83 puslapiai)
  2005-10-02
 • Standartizacijos reikšmė

  Įvadas. Standartizacija. Tikslas. Standartizacijos uždaviniai. Principai. Standartizacijos teikiama nauda. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-01-14
 • Statybos darbų organizavimas įmonėje

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti darbų organizavimo ypatumus statybos įmonėje. Statybos darbų organizavimo samprata. Statybos projektas. Projekto valdymas. Optimali projektų organizacija. Statytojo pareigos ir teisės. Statybos darbų procesų valdymas pagal kalendorinį grafiką. Tinklinis grafikas. Statybos technologijos ir organizavimo dokumentų rengimas. Bendrosios nuostatos. Statybos paruošiamieji ir organizavimo sprendiniai. Statybos darbų technologijos projektai. Statybos darbų technologijos projektų sudėtis. Statybvietės planas. Laikinieji ir privažiavimo keliai. Automobilių keliai. Geležinkeliai. Laikinieji pastatai. Laikinasis aprūpinimas elektros energija. Laikinasis vandentiekis. Laikinieji kanalizacijos įrenginiai. Laikinasis šilumos tiekimas. Laikinosios ryšių ir silpnųjų srovių sistemos. Statybos produkcijos kokybės valdymas. kokybės valdymo samprata. Statybos norminiai dokumentai. Statybos produkcijos kokybės kontrolės būdai ir metodai. Statinių pripažinimas tinkamais naudoti. STR. Aplinkos apsaugos užtikrinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2011-05-17
 • Statybos projektų valdymas (2)

  Įvadas. Projekto sąvokos esmė. Projektų valdymo raida. Projektų savybės. Projektų klasifikavimas. Projektų gyvavimo ciklas. Statybos projektų valdymo etapai. Projektinio valdymo samprata. Statybos projekto stadijos. Projektų valdymo procesų skirstymas į grupes. Statybos projektų valdymo turinys. Projekto turinio apibrėžimas ir įgyvendinimo planavimas. Projekto valdymo turinys. Projekto turinio detalizavimas. Projektų valdymo metodai. Projektų valdymo funkcijos. Projektų dalyviai.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-03-09
 • Statybos vadyba

  Vadybos samprata. Vadybos objektas. Įmonės tikslai. Įmonės raidos etapai. Projektavimo ir statybos organizavimas. Įmonės plėtra ir rekonstrukcija. Šiuolaikiniai gamybos aplinkos pokyčiai. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Gamybos ciklo sąvoka ir vaidmuo. Gamybos ciklo trukmė. Operacijų derinimo būdai. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. Srovinės gamybos požymiai. Srovinės gamybos organizavimo prielaidos. Srovinių linijų klasifikavimas. Operacijų sinchronizavimo esmė ir būdai. Srovinės gamybos efektyvumas ir trūkumai. Lanksčios automatizuotos gamybos (LAG) esmė, pranašumai ir trūkumai. Įmonės statybos vietą nulemiantys veiksniai. Įmonės vietos įvertinimo galimybės. Įmonės generalinis planas. Įrankių ir įrangos poreikio nustatymo metodai. Įrankių atsargų reguliavimo min max sistemos. Įrengimų remonto organizavimo variantai. Planinio profilaktinio remonto sistemos esmė. Planinio profilaktinio remonto sistemos normatyvai. Energetikos ūkio pagrindiniai uždaviniai. Energetikos ūkio sudėtis. Medžiagų poreikio nustatymo metodai. Medžiagų atsargų reguliavimo min ir max sistema. Krovinių srautas, krovinių apyvarta, kam jie reikalingi. Krovinių pervežimo sistemos.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-03-19
 • Statybos vadovų ir įmonių atestacija

  Įvadas. Statybos vadovų atestacija. Statybos vadovai. Atestuojami vadovai. Kvalifikaciniai reikalavimai. Atestato reikalavimų įvertinimas. Dokumentų atestuoti pateikimas. Atestavimo tvarka. Kvalifikacijos atestatas. Kvalifikacijos atestato panaikinimas. Statybos įmonių atestacija. Atestato reikalavimai. Prašymo atestuoti pateikimas. Atestavimo tvarka. Atestavimo komisija. Atestatas. Atestato galiojimo panaikinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-06-16
 • Statybos verslo organizavimo formos

  Įvadas. Įmonių klasifikavimas. Individuali įmonė. Individualios įmonės nuostatai. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės pertvarkymas. Individualios įmonės likvidavimas. Privalumai ir trukumai steigiant individualią įmonę. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės. AB ir UAB įstatai. Bendrovės steigimas. Bendrovės steigimas. Bendrovės valdymas. Bendrovės vadovas. Bendrovės nuosavas kapitalas. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovės likvidavimas. Tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos. TŪB ir KŪB steigimas. Tikrųjų narių ir komanditorių teisės ir pareigos. Bendrijos reorganizavimas ir pertvarkymas. Bendrijos likvidavimas. Kooperatinės bendrovės. Verslo pagal liudijimus organizavimas. Verslo pagal liudijimus organizavimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-01-23
Puslapyje rodyti po