Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės strateginis planas

  Įvadas. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Aplinkos tyrimas. Įmonės analizės veiksniai. Įmonės misija ir vizija. Strateginiai tikslai. Organizacijos pristatymas. Aplinkos ir išteklių analizė. Vidaus situacija. Stiprumai, silpnumai, galimybės ir grėsmės. Strateginiai tikslai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-06-11
 • Įmonės strateginis planas: "Ober-hause"

  Įvadas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo struktūra. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Paslaugų ir rinkos vystymo strategijų parinkimo metodika. Analizės etapas strateginio planavimo procese. SWOT analizė. Strategijos ir jų parinkimo metodikos. Sprendimo priėmimo proceso etapai. Strateginio plano įgyvendinimo etapai. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. Nekilnojamojo turto bendrovės "Ober-hause" strateginis planas 2006-2009 m. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Organizacinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. "Ober-Hause" užimama rinkos dalys ir augimo tempai. Bendrosios strategijos numatymas. SWOT analizės išvados ir siūlymai. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Strategijos pasirinkimas. Strategijos įgyvendinimas. "Ober-Hause" misija, vizija ir tikslai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-02-21
 • Įmonės strateginis planas: UAB "Topo centras"

  Įvadas. Strateginio plano metodologiniai principai. Strategija, kas tai? Nustatytinė ir plėtotinė metodologija. Firmos misija. SWOT analizė. BCG matrica. Įmonė ir jos veiklos pristatymas. UAB "TOPO CENTRAS" misija, tikslai. SWOT analizė. Vidinės aplinkos veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksnių analizė. Konkurencinės aplinkos ir parduodamos produkcijos analizė pagal BCG matricą. Strategijos pasirinkimas ir jos realizavimas. Projekto finansavimo šaltiniai. Išvados.
  Vadyba, analizė(14 puslapių)
  2006-10-16
 • Įmonės strateginis planavimas

  Strateginio planavimo procesas. Sąvokos Organizacijos kultūra. Organizacijos (įmonės) politika. Organizacijos filosofija. Strategija. Integruota strategija. Dalinė–funkcinė strategija. Sustambinta integruotos strategijos schema. Strateginio planavimo esmė ir procesas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo organizavimas įmonėje. Išorės veiksnių analizė. Makroaplinkos analizė. Ūkio šakos ekonominis įvertinimas. Konkurencijos lygio įvertinimas. Konkurencingumo veiksniai. Strateginė konkurentų grupė ir jų veiksmų analizė. Veiklos aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Pirkėjų analizė. Tiekėjų analizė. Darbo išteklių analizė. Įmonės veiklos finansavimo šaltinių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizės procesas. Vidinių įmonės išteklių įvertinimas. Vidaus aplinkos analizės metodika. PTGG (SWOT) analizė. Išskirtinė kompetencija ir konkurenciniai trūkumai. Įmonės (verslo) tikslinės orientacijos planavimas ir tikslų formulavimas. Įmonės (verslo) tikslinės orientacijos samprata. Misijos formuluotės reikšmė ir elementai. Paskirties formuluotės elementai. Paskirties (misijos) formuluotės reikšmė. Tikslų numatymas. Įmonės strategijos planavimas. Strategijų lygiai. Atskirų verslo vienetų (rūšių) įvertinimas ir derinimas. Funkcinių strategijų formavimas. Strategijų tipai ir elementai. Strategijos formavimo algoritmas ir pasirinkimas. Įmonės strateginio plano apiforminimas ir struktūra. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo procesas. Strateginio planavimo trūkumai ir privalumai.
  Vadyba, konspektas(44 puslapiai)
  2008-01-15
 • Įmonės strateginis valdymas (2)

  Strateginio valdymo samprata. Valdymo ciklo funkcijų turinys. Strateginio valdymo stadijos, tikslai ir rezultatai. Strateginė analizė. Vidinių ir išorinių veiksnių sujungimas. Strateginių ryšių analizė ir išvados. Strategijos rengimas. Įmonės misijos formulavimas. Įmonės vizijos formulavimas. Įmonės strateginių tikslų nustatymas. Uždaviniai. Uždavinių sprendimo priemonės. Strategijos įgyvendinimas. Darbų suskirstymo schemos ir organizacijos suskirstymo schemos sąsajos.
  Vadyba, konspektas(18 puslapių)
  2007-04-18
 • Įmonės strateginis valdymas (3)

  Strateginio valdymo samprata. Strateginė analizė. Aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Šakinės aplinkos analizė. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Konkurentų įvertinimas. Vidinių veiksnių analizė. SSGG analizė (arba SWOT analizė). Vidinių ir išorinių veiksnių sujungimas. Strategijos rengimas. Įmonės misijos formulavimas. Įmonės vizijos formulavimas. Įmonės strateginių tikslų nustatymas. Uždaviniai. Uždavinių sprendimo priemonės. Strategijos įgyvendinimas. Strateginių sprendimų reikšmė įmonėms. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2008-01-21
 • Įmonės strateginis valdymas (4)

  Normatyvinio, strateginio ir operatyvinio valdymo sąsajos. Organizacijos vizija ir filosofija. Normatyvinis organizacijos valdymas. Organizacijos įstatymai. Organizacijos politika. Organizacijos kultūra. Strateginis organizacijos valdymas. Organizacijos struktūra. Organizacijos valdymo sistema. Organizacijos elgsena. Strategijos formavimo etapai. Organizacijos potencialo analizė. Gaminio gyvavimo ciklo analizė. Portfolio analizė. SWOT analizė. Organizacijos konkurencinės situacijos analizė. PEST analizė. Konkurentų analizė. Organizacijos tikslų formulavimas.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2008-05-29
 • Įmonės teorinis ir praktinis modeliai

  Valdymas ir valdyba. Valdymas. Kibernetinis valdymo modelis. Vadyba. Organizacija. Bendras darbas. Darbo produktų įvairovė. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas. Technologijų ir darbų derinimo būdų įvairovė. Organizacijos ir jų įvairovė. Teisinės organizacijos formos. Veiklos mastai. Veiklos skirtumai įvairiose organizacijose. Sisteminis požiūris vadyboje. Sistema. Sistemų įvairovė. Darbas, kaip tikslinga žmogaus veikla. Darbo, kaip sistemos elementai. Jų įvairovė. Organizacija kaip sistema ir kaip aukštesnio lygio sistemos elementas. Organizacijos paskirtis. Organizacijos valdymo struktūra. . Organizacijos valymo struktūrų raida. Linijinė valdymo struktūra. F.U. Teiloro vadybos funkcijų koncepcija ir funkcinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė struktūra ir linijos-funkcijos konfliktas. Organinės ir mechanistinės sistemos. Vadovas organizacijos valdymo sistemoje. Vertikalūs ir horizontalūs vadovo ryšiai. Jų ypatybės. Vadovavimo stilius. Šiuolaikinis požiūris į vadovavimo stilius. Vadybos funkcijos. Vadovo veiksmai valdant pavaldinių darbą. A. Fajulio administravimo operacijos. Vadybos funkcijų kompozicijų įvairovė. Cikliškas vadybos proceso suvokimas. Planavimas. Planų įvairovė. Strateginis planavimas. Operatyvus planavimas. Tinkliniai planai. Darbo skatinimas. Vadybos galių teorija. Motyvacijų samprata ir D. Mak Gregoro teorija "Y". E. Maslou poreikių klasifikacija. Paskatų įvairovė. Darbo vertinimas. Darbo vertinimo būtinumas ir jo problemos. Operatyvus ir perspektyvinis darbo vertinimas. Objektyvios ir subjektyvios darbo vertinimo sistemos. Piniginis darbo skatinimas. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Materialių darbo paskatų įvairovė. Kontrolė ir reguliavimas. Kontrolės ir reguliavimo kaip valdymo funkcijos, samprata. Darbo tikrinimo būdai. Nukrypimų nuo numatytos darbo eigos šalinimas. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos strategija. Tikslų įvairovė pagal laiko horizontą, hierarchijos lygį ir žinių sritis. Organizacijos kūrimas. Svarbiausi veikėjai kuriantis organizacijai. Fizinis ir juridinis asmuo. Organizacijos įteisinimas. Jos įstatai. Teisinis vadybos santykių reguliavimas. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Darbo sutartis ir kolektyvinė sutartis. Darbų sauga. Organizacijos valdymo struktūros projektavimas. Valdymo struktūros posistemės. Vadybinio organizacijos struktūrizavimo kryptis. Pirminių produkto darymo dalinių specializacija ir funkcinių posistemių priklausomybė nuo jos. Vadybos sprendimai. Vadovo asmeninio darbo procesas. Vadybos sprendimų priėmimo žingsniai. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Darbo paskatų veiksmingumo dinamika. Paskatų veiksmingumo kitimo tendencijos. F. Hercbergo dviejų veiksnių teorija. Darbo įvairinimas ir korporacinė kultūra. Dalykinis bendravimas. Bendravimo proceso žingsniai ir kliūtys juose. Valdymo komunikacijos rūšių įvairovė. Vaisingo bendravimo laidavimas. Grupinis protinis darbas. Lyginamoji individualaus ir grupinio sprendimo charakteristika. Proto šturmas ir Delfų metodas. Vaisingo grupinio protinio darbo laidavimas. Pokyčių valdymas. Pokyčių valdymo ypatybės. Vadybos funkcijų realizavimas vykdant pokyčius. Matricinė struktūra. Psichologinio pasipriešinimo pokyčiams įveikimas. Organizacijų plėtros (OD) technika. Konfliktų valdymas. Konfliktų valdymo būtinybė. Konfliktų organizacijose priežastys. Konfliktų valdymo būdai. Darbo organizacijoje pradžia. Pareiginio rengimo būtinumas. Vadovo ir pavaldinio veikla pareiginio rengimo metu. Vadybos dorovė. Įvairių veiktos sričių etika. Dorovės normų kūrimasis ir įtvirtinimas. Dorovės normų vadyboje formulavimas.
  Vadyba, špera(23 puslapiai)
  2008-04-08
 • Įmonės tikslai. Vyraujančio tikslo apibūdinimas

  PowerPoint pristatymas. Įmonės tikslai. Kas lemia įmonės tikslus? Svarbiausi įmonės veiklos efektyvumo rodikliai yra tokie. Įmonės tikslai skirstomi į socialinius ir ekonominius. Ekonominiai įmonės tikslai. Kapitalo rentabilumas. Tikslų formavimas. Tikslų formavimo etapai. Tikslų formavimo etapai. Vyraujančio firmos tikslo apibūdinimas. Pelno susidarymo šaltiniai. Pelno susidarymo šaltiniai (3). Abstrakčiausia ekonomine prasme firmos pelnas (Pel) yra bendrųjų pajamų (TR) ir bendrųjų kaštų (TC) skirtumas. Pelno susidarymo aiškinimo teorijos. Pelno susidarymo aiškinimo teorijos (3).
  Vadyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2010-11-30
 • Įmonės tikslų sistema

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Kas yra įmonės tikslai? Tikslų įgyvendinimo laiko požiūriu išskiriamos trys tikslų grupės. Strategijos pasirinkimas priklauso nuo. Socialiniai įmonės tikslai. Labai svarbų vaidmenį formuojant ir įgyvendinant socialinius tikslus turi. Ekonominiai įmonės tikslai. Formuojant tikslų sistemą, reikia laikytis šių principų. Tikslų formavimo etapai.
  Vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-10-02
 • Įmonės tikslų vertinimas

  Įvadas. Įmonės tikslų sistema. Tikslų formavimo schema. Išsikeltų tikslų pasiekimo vertinimas. Socialinė personalo vadybos koncepcija. Organizacijos tikslų pasiekimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-01-02
 • Įmonės vadybinės veiklos analizė: automobilių remonto paslaugos IĮ "Dilnija"

  Įvadas. IĮ "Dilnija" vadybinės veiklos analizė. IĮ "Dilnija" verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai.. Prekės ar paslaugos aprašymas. IĮ "Dilnija" rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. IĮ "Dilnija" paslaugos. Trumpas gamybos ar paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbuotojai. Teisinė apsauga. IĮ "Dilnija" vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. IĮ "Dilnija" rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. IĮ "Dilnija" kūrimo planas. Reikiamos lėšos. Lėšų panaudojimas. IĮ "Dilnija" kūrimo plano įvertinimas. IĮ "Dilnija" pardavimo prognozė. IĮ "Dilnija" prognozuojamo pelno ataskaita. IĮ "Dilnija" prognozuojamųjų pinigų srautų ataskaita. IĮ "Dilnija" investicijų atsipirkimo laikas. Išvados. Priedai (3).
  Vadyba, namų darbas(21 puslapis)
  2010-01-12
 • Įmonės valdymas: komercinis ir gamybinis

  Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti įmonės valdymo koncepciją. Teoriniai įmonės valdymo aspektai. Valdymo apibrėžimai. Valdymo subjekto ir objekto sąvokos. Valdymo subjektas. Pagal E. Bagdoną, išskiriami tokie valdymo lygiai. vadovo įgūdžiai. Efektyviam vadovui būtinos savybės. Valdymo objektas. Organizacijų klasifikavimo kriterijai. Įmonės gamybinio ir komercinio valdymo aspektai. Įmonės gamybinio ir komercinio valdymo apibrėžimai. Gamybos ir komercijos santykis įmonėje. Įmonės kaštai. Komercinė įmonės veiklos samprata. Pagrindinės rinkodaros funkcijos. Marketingo dėmenys: produktas, kaina, rėmimas, vieta. Gamybinė įmonės veiklos samprata. Gamybinio ir komercinio valdymo pagrindiniai skirtumai. Gamybinio ir komercinio valdymo pagrindiniai panašumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-12-17
 • Įmonės valdymo analizė

  Teorinė analizė: Organizacijos apibūdinimas, Organizacijų valdymas, Organizacijos aplinkos, Vadybos funkcijos, Organizacijos struktūros, Organizacijos vadovavimas, Vadovavimo stilius. AB "Panevėžio pienas" valdymo analizė: Organizacijos charakteristika, Struktūra, Trumpalaikiai tikslai ir planai, Ilgalaikiai tikslai, Konkurencija, AB "Panevėžio pienas" aplinkos, AB "Panevėžio pienas" SWOT analizė, Valdymo analizės išvados ir pasiūlymai. Darbo pristatymui pateiktos skaidrės (PowerPoint).
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-05-12
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "UAB Sonex Sistemos"

  Įvadas. Vadybos mokslinių šaltinių analizė. Organizacijos samprata. Organizacijos aplinkų analizė. Vidaus aplinkos kintamieji. Išorės aplinkos kintamieji. Vadybos funkcijų analizė. Planavimo esmė. Organizavimo svarba. Vadovavimas. Kontrolės svarba. SSGG. UAB Sonex Sistemos valdymo analizė. UAB Sonex Sistemos charakteristika. UAB Sonex Sistemos aplinkos. UAB Sonex Sistemos vidaus aplinkos kintamieji. UAB Sonex Sistemos išorės aplinkos kintamieji. UAB Sonex Sistemos vadybos funkcijų analizė. UAB Sonex Sistemos planavimo analizė. UAB Sonex Sistemos organizavimo svarba. UAB Sonex Sistemos vadovavimas. UAB Sonex Sistemos kontrolė. UAB Sonex Sistemos SSGG analizė. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-07-24
 • Įmonės valdymo funkcijos

  Įvadas. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo samprata. Pasiruošimas planavimui. Planavimo proceso fazės. Misija (tikslas). Organizavimas. Organizavimo samprata. Decentralizacija ir delegavimas. Motyvacija. Motyvacijos samprata. Motyvacijos užduotys. Vadovavimo stilius. Kontrolė. Kontrolės esmė ir samprata. Kontrolės sistema. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-06-04
 • Įmonės valdymo funkcijų analizė

  Įvadas. Planavimas. Strategijos planavimo procesas. Strategijos samprata, jos būtinybė. Misija ir įmonės (organizacijos) tikslai. Įmonės (organizacijos) aplinka. Strategijos realizacijos planavimas. Strateginio plano valdymas ir jo kontrolė. Strateginio plano įvertinimas. Organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros formavimas. Organizacinės struktūros keturios dedamosios dalys. Organizacinių valdymo struktūrų (OVS) tipai. Vadovavimas. Motyvacija. Lyderiavimas. Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas. Vadovavimo prigimtis, modelis, autoritetas bei vadovo darbo stilius. Kontrolė. Kontrolės procesas. Efektyvios kontrolės charakteristikos. Išvados. Priedai.
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-10-23
 • Įmonės valdymo proceso analizė

  Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-12
 • Įmonės valdymo proceso analizė (2)

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti valdymo procesus organizacijoje. Darbo objektas: vadybos principai. Analizuojamas jų turinys, reikšmė organizacijoms bei taikymo galimybės. Valdymo samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Kontrolė. Išvados. Žodynas.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-05-28
 • Įmonės valdymo sistemos

  Įvadas. Įmonės tikslų sistema. Bendra įmonės tikslų charakteristika. Ekonominiai įmonės tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Tikslų formavimo schema. Organizacinė valdymo sistema. Organizavimo esmė. Linijinė valdymo struktūrinė schema. Funkcinė valdymo struktūra. Štabinė struktūra. Matricinė struktūra. Sprendimo priėmimo tvarka. Planavimo sistema. Planavimo esmė ir principai. Planavimo etapai. Planų hierarchija. Planavimo horizontai. Planuojamos veiklos trukmė ir periodiškumas. Kontrolės sistema. Informacijos sistema. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-02-07
Puslapyje rodyti po