Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinė - kultūrinė aplinka

  Demografiniai rodikliai. Kultūra. Pagrindinės kultūros vertybės. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-16
 • Socialinė atsakomybė ir jos pritaikymas Lietuvoje

  Įvadas. Socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Organizaciją sudarančių grupių moralinė atsakomybė. Atsakomybės lygiai ir rūšys. Pasaulinis susitarimas. Argumentai "už" ir "prieš". Socialinė atsakomybė Lietuvos įmonėse. Socialinės atsakomybės idėjų pritaikymas įmonėje "Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas". Apie kompaniją. "Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas" vadovų pozicija. "Aviva" grupė – tarp socialinės atsakomybės lyderių pasaulyje. "Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas" socialinės atsakomybės programa. Verslo etikos standartai. Klientai. Žmogaus teisės. Darbuotojai. Sveikata ir saugumas. Tiekėjai. Bendruomenė. Aplinkosauga. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-20
 • Socialinė atsakomybė, kultūra ir vertybės

  Skirtingų autorių organizacijos kultūros apibrėžimai. Organizacijos kultūros išoriniai elementai. Organizacijų kultūros tipai ir modeliai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Argumentai už ir prieš socialinę atsakomybę.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-13
 • Socialinė vadyba

  Socialinė atsakomybė, kultūra, vertybės. Organizavimo esmė ir žingsniai, organizavimo ypatumai mažose, vidutinėse ir didelėse įmonėse. Komunikacijos esmė, rūšys, komunikacijos proceso etapai. Pasirengimas deryboms organizaciniu požiūriu, derybų vedimas, derybų proceso analizė. Bendravimo problemos.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-29
 • Socialinės infrastruktūros paslaugų teikimo organizavimas: Sasnavos miestelis

  Įvadas. Tyrimo tikslas – įvertinti Sasnavos miestelio socialinės infrastruktūros būklę bei numatyti jos gerinimo kryptis. Socialinės infrastruktūros paslaugų samprata. Socialinės infrastruktūros samprata. Kaimo socialinės infrastruktūros teikiamų paslaugų reikšmė. Kaimo socialinės infrastruktūros plėtra ir ją sąlygojantys veiksniai. Sasnavos miestelio socialinės infrastruktūros paslaugų teikimo būklės tyrimas. Sasnavos miestelio geografinė, demografinė situacija. Sasnavos miestelio socialinės infrastruktūros atskirų sektorių būklės įvertinimas. Empirinio tyrimo rezultatai. Socialinės infrastruktūros paslaugų teikimo gerinimas Sasnavos miestelyje. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-11-24
 • Socialinės reklamos ypatumai ir naudojimas Lietuvoje

  Reklamos agentūros motyvacinės sistemos tobulinimas. Įvadas. Reklamos esmė. Reklamos samprata. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos verslo dalyviai. Reklamos užsakovai. Reklamos agentūros. Įmonės charakteristika bei trumpas pristatymas. Motyvavimas. Tyrimo metodas. Tyrimo duomenų įvertinimas ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas grafikais.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-06-30
 • Socialiniai sprendimai – grupių ir organizacijų sprendimų priėmimas

  Įvadas. Sprendimų priėmimo samprata. Socialiniai sprendimai. Sprendimų priėmimas grupėse ir organizacijose. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai. Sprendimų priėmimo grupėse ir organizacijose metodai. Grupinių sprendimų priėmimo privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2010-03-12
 • Socialiniai tinklai: UAB "Neo Aljansas" sporto klube "Impuls plius"

  Įvadas. Teorinis tyrimo pagrindas. Tyrimo objektas. Tyrimo medžiagos analizė. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (10).
  Vadyba, tyrimas(19 puslapių)
  2008-05-07
 • Sokrato metodas

  Knygos Eliyahu M. Goldratt ir Jeff Cox knygos "Tikslas" analizė-esė.
  Vadyba, analizė(6 puslapiai)
  2006-03-24
 • Specialybės įgūdžių lavinimo mokomosios praktikos ataskaita: UAB "Maxima LT"

  Įvadas. Įmonė MAXIMA LT, UAB. MAXIMA sėkmės istorija. Įmonės valdymo struktūra. Finansų padalinio darbo aprašymas. Parduotuvės MAXIMA vadybininkų pareiginiai nuostatai. Įmonės produkto charakteristika. Informacinio reklaminio bukleto apie MAXIMA LT, UAB siūlomą paslaugą. Išvados. Priedas.
  Vadyba, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2008-10-10
 • Specialybės įgūdžių lavinimo praktikos ataskaita: gėrimų ir maisto prekių parduotuvė "Berželis"

  Įvadas. E.Litvino ir Ko įmonės organizacinė struktūra ir juridinis statusas. Įmonės veikla. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės valdymo schema. Įmonės SWOT (PTGG) analizė. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. SWOT (PTGG) analizės išvados ir siūlymai. Įmonės marketingo veiklos ypatumai. Mikroaplinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Prekė. Kaina. Įmonės konkurentai, rinka ir įmonės pokyčiai rinkoje. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2008-04-04
 • Specialybės įgūdžių praktikos kavinėje "Pas Gogį" ataskaita

  Įvadas. Kavinės veiklos analizė. Teisiniai norminai aktai, sutartys, pareigybinės instrukcijos. Darbų saugos organizavimas. Įmonės įranga, apipavidalinimas. RVASVT sistemos įdiegimo procesas. Maitinimo įmonės gamybos organizavimo proceso analizė. Žaliavų tiekimas, sandėliavimas. Patiekalų gamybos procesas. Maitinimo įmonės patiekalų asortimentas. Patiekalų realizacija. Įmonės verslo aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-01-24
 • Sporto ir sveikatingumo centro kūno modeliavimo paslaugos teikimo vertinimas ir charakterizavimas

  Įvadas. Savarankiško darbo tikslas. Savarankiško darbo tema. Tyrimo objektas. Organizacijoje veikianti aplinka. Organizavimas. Vadovavimas. Planavimas. Išvados.
  Vadyba, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-03-29
 • Sprendimo parengimas ir priėmimas

  Įvadas. Sprendimo parengimas. Sprendimo priėmimo požiūriai. Racionalusis požiūris. Elgsenos arba psichologinė priėmimo teorija. Sprendimo priėmimo rūšys. Sprendimo priėmimo proceso subjektai. Sprendimo priėmimo būdai. Nereagavimo sprendimas. Daugumos sprendimas. Mažumos sprendimas. Sprendimo priėmimo metodai. Eksperimentinis sprendimo priėmimas. Grupės narių nuomonių vidurkio sprendimas. Autoritarinis sprendimas be grupės diskusijos. Autoritarinis sprendimas po grupės diskusijos. Oficialaus arba įgalioto asmens sprendimas. Konsensuso metodas. Tikrumas. rizika. Netikrumas. Racionalaus priėmimo modelis. Išvados. Schemos.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-12-02
 • Sprendimo priėmimas organizacijos valdyme

  Įvadas. Valdymo sprendimo priėmimo etapai ir turinys. Sprendimų priėmimo teorija. Valdymo sprendimo priėmimo proceso turinys. Pagrindinės valdymo sprendimo priėmimo proceso sąvokos. Valdymo sprendimo priėmimo proceso esmė. Sprendimo priėmimo procedūra. Analizė, kaip sudedamoji sprendimo priėmimo dalis. Sprendimo priėmimo etapai. Sprendimo priėmimo mechanizmas ir metodai. Valdymo sprendimo priėmimo mechanizmas. Valdymo sprendimo ypatumai. Strateginių sprendimų ypatumai. Valdymo sprendimų realizavimo ypatumai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-05-09
 • Sprendimo priėmimo metodai ir modeliai

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti sprendimo priėmimo proceso metodus ir modelius, kuriais remiantis yra priimami sprendimai. Sprendimo priėmimo procesas. Sprendimų priėmimo metodai. Kokybiniai sprendimų priėmimo metodai. Kiekybiniai sprendimų priėmimo metodai. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-04-14
 • Sprendimų alternatyvų įvertinimas ir išrinkimas

  Geriausių sprendimo alternatyvų ieškojimas. Situacijos aprašymas. Modelio (alternatyvų įvertinimo lentelės) sudarymas. Geriausių alternatyvų suradimas pagal žinomus kriterijus. Sprendimo alternatyvų ieškojimas, kai vertina keli ekspertai. Situacijos aprašymas. Modelių sudarymas. Kiekvieno eksperto geriausių sprendimų suradimas. Bendrų geriausių sprendimų suradimas. Pelningiausių sprendimo alternatyvų ieškojimas. Situacijos aprašymas. Modelio (alternatyvų pelno (nuostolio) lentelės) sudarymas. Geriausių alternatyvų suradimas pagal žinomus kriterijus. Naudota literatūra (1).
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2005-09-27
 • Sprendimų medis

  Priimti sprendimus paprasta. Materializuotų sprendimų pasaulis. Sisteminis sprendimų priėmimo modelis. Struktūruotas Herberto A. Simono sprendimų priėmimo modelis. Sprendimų priėmimo priemonės. "Sprendimų medis". Priežasčių ir padarinių diagrama. Matrica. Proto šturmas. Kiti sprendimų priėmimo metodai. Lateralinis mąstymas. Šešių skrybėlių metodas. Pratybos.
  Vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Sprendimų paramos sistemų įvairovė

  Įvadas ir apibrėžimų įvairovė. Sprendimų paramos sistemos – kas tai? Sprendimų paramos sistemų tikslai, vadybinės funkcijos ir technologijos. Sprendimų paramos sistemos organizacijose. Sprendimų paramos sistemos poreikis. Sprendimų paramos sistemos ir jų modeliai. Sprendimų paramos sistemų klasifikacija. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-06-06
 • Sprendimų paramos sistemų klasifikavimas

  Įvadas. Sprendimų paramos sistemų apibrėžimas ir sudėtinės dalys. Sprendimų paramos sistemų klasifikavimas. Grupinės sprendimų paramos sistemos. Ekspertinės sistemos. Dirbtiniai neuronų tinklai.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-12-08
Puslapyje rodyti po