Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prognozavimas (2)

  Kas yra prognozavimas. Prognozavimo metodai. Prognozavimo esmė. Vadovų komisijos nuomonių tyrimas. Tyrimas ekspertinio vertinimo pagrindu. Vartotojų ketinimų tyrimas (vartotojų apklausa).
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-10
 • Prognozavimas ir strateginis valdymas

  Įvadas. Strateginis valdymas ir prognozavimas. Strategijos sampratos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Strateginio valdymo samprata, savybės ir tikslai. Strateginio valdymo teikiama nauda, pranašumai ir trūkumai. Strateginė analizė strateginiame valdyme. Prognozavimas. Prognozavimo metodai. Prognozavimo ir planavimo procesų tarpusavio sąveika. Prognozavimo reikšmė ir problemos. Strateginio valdymo mokslo ir jo raidos teoriniai aspektai. Strateginio valdymo raidos ciklas. Ryšys tarp strateginio valdymo meno ir išorinės aplinkos. Strateginio valdymo modeliai ir "Balanced Scorecard" metodika. Strateginio valdymo modeliai. "Balanced Scorecard" metodika. Strateginės minties integravimo galimybės Lietuvoje. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2009-03-09
 • Prognozavimo įtaka planavimui ir sprendimų priėmimui

  Įvadas. Planavimas ir sprendimų priėmimas. Planavimo samprata ir esmė. Sprendimo priėmimo samprata ir esmė. Prognozavimas. Prognozavimo samprata. Prognozavimo priemonės ir metodai. Pagrindinės prognozavimo problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-19
 • Programinės įrangos darymo proceso valdymo praktika organizacijoje

  Įmonė plėtoja informacijos ir verslo valdymo sistemas, kuria programinę įrangą, teikia IT paslaugas, projektuoja ir diegia prekybines bei konferencijų IT sistemas. Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(5 puslapiai)
  2007-10-01
 • Project management: music festival in a Greenwich Park

  Darbas anglų kalba. Muzikos festivalio planavimas Grinvičo parke. Background. Objectives. Brain storming. The Main Aims for our Music Event. Details of Event. Group Breakdown. Roles and Responsibilities. Target Audience. Location. Accessibility. Entertainment. Marketing. Catering. The Legal Responsibilities for the Concert. Health and Safety. Security. Pricing. Contracts. Top Level Activities for Music Festival. WHat is Critical Path Analysis (CPA)? Factors effecting critical path analysis (CPA). Appendix: Greenwich park scheme, scene plan, contract for contractors, acceptance of contract.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2008-10-24
 • Projektai ir jų valdymas

  Įvadas. Projekto sąvoka. Projektų klasifikacija. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto dalyviai. Projektų valdymas. Projektų valdymo raida. 2 Projektų valdymo samprata. Projektų valdymo būtinumas. Projektų valdymo aktualumas. Projekto valdymo turinys. Projektų valdymo procesai. Projekto inicijavimas. Projekto planavimas. Projekto įgyvendinimas ir kontrolė. Projekto pabaiga. Projekto sėkmės kriterijai. Projektų rizikos valdymas. Rizikos klasifikavimas. Rizikos veiksnių analizė. Rizikos valdymo procesas. Projektų valdymas šiuolaikiniame kontekste. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-09-28
 • Projektas: neįgaliojo jaunimo centro kūrimas Alytuje

  Projekto idėja. Alytaus mieste nėra neįgaliojo jaunimo užimtumo centro, o tokią negalią turinčių žmonių vis daugėja ir yra būtina tokių asmenų socialinė integracija. Misija. Vizija. Tikslas. Projekto uždaviniai. Klientai. Marketingo plano elementai. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas (tikslinė grupė). Konkurencijos analizė. Paslaugų aprašymas. Kainų politika. Paslaugų paskirstymo politika. Reklama. Veiklos organizavimas ir jos tikėtini rezultatai. Veiklos aprašymas. Tikėtini rezultatai. Valdymas, personalas. Vadyba. Organizacinė įstaigos struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansavimas. Projekto santrauka.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2009-01-13
 • Projekto inicijavimas. Projekto idėjos analizė

  PowerPoint pristatymas. Kas yra projekto inicijavimas. Projekto inicijavimo idėja. Projekto inicijavimo procesas. Projekto idėjos analizė. Techninė analizė. Vertinama projekto. Komercinės analizės tikslas. Finansinė analizė. Ekologinis įvertinimas. Ekologinės analizės uždavinys. Organizacinės analizės tikslas. Analizės metu gauta informacija. Socialinė projekto analizė. Pagrindiniai rezultatai, atsispindintys projekto socialinį efektyvumą.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-01-23
 • Projekto koncepcija ir valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: nustatyti projekto gyvavimo ciklą, jo fazes ir valdymo metodus. Projekto koncepcija. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto gyvavimo ciklo fazės. Projektų valdymas. Projektų valdymo metodai. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-05-09
 • Projekto rengimas ir įgyvendinimas

  Projektinės veiklos esmė. Projekto ciklas ir etapai. Projekto įgyvendinimo planavimas. Išvados.
  Vadyba, analizė(7 puslapiai)
  2007-05-15
 • Projekto vadyba

  Monitoringas. Kokybės užtikrinimas. Projektų kokybės valdymo principai. Sklaida. Valorizacija. Kodėl yra reikalinga valorizacijos politika? Ką valorizacija apima? Kas yra produktai ir rezultatai?
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-09
 • Projekto vadybos teorija

  Projekto sąvoka. Išskiriamos objektyvioji ir subjektyvioji projekto prasmės. Projekto savybės. Projekto gyvavimo ciklas. 4-rių fazių projekto gyvavimo ciklas. 3-jų fazių projekto gyvavimo ciklas. Projekto dalyviai. Projekto valdymo procesai. Iniciavimas. Planavimas. Vykdymas. Kontrolė ir reguliavimas. Užbaigimas. Projekto iniciacija. Projekto idėjos analizės struktūra. Projekto planavimo procesas. Projekto turinio planavimas. Struktūrinės dekompozicijos metodas. Žaliavos ir ištekliai. Darbų atlikimo trukmės nustatymas. Projekto valdymo prielaidos. Programinio ir projektinio ekonomikos valdymo ideologijos atsiradimo sąlygos. Charakteringiausi "kietojo" ir "minkštojo" valdymo posistemių elementai. Projekto vertės planavimas. Projekto išteklių planavimas. Išteklių planavimui naudojami duomenų šaltiniai. Išteklių planavimo metodai. Išteklių planavimo rezultatai. Projekto vertės (kainos) nustatymas. Kaštų sąmata pagal kaštų rūšis. Projekto biudžeto sudarymas. Projekto rizikos valdymas. Rizikos nustatymas. Rizikos analizė. Atsakomųjų veiksmų nustatymas. Rizikos mažinimo priemonės. Projekto rizikos valdymo apžvalga. Projekto rizikos vadyba. Pagrindinės tezės. Projekto valdymo tikslas. Projektų tipai. Projekto rūšys. Projekto trukmė.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-02
 • Projekto vadybos teorija (2)

  Projekto sąvoka. Projekto charakteristikos. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto valdymo procesai. Projekto idėjos analizės struktūra. Projekto planavimo procesas. Projekto turinio planavimas. Struktūrinės dekompozicijos metodas. Planavimas pagal laiko parametrus. Kalendorinis planavimas. Gairių grafiko sudarymas. Atsakomybių paskirstymas. Darbų atlikimo trukmės nustatymas. Projekto trukmės mažinimas. Projekto įgyvendinamumo patikrinimas. Socialinės ekonominės aplinkos analizė. Apribojimų įvertinimas (vidiniai, išoriniai). Alternatyvų įvertinimas. Įkainojimas. Projekto kaina (išlaidos). Vertinimo metodai. Netikėtumai. Kainos – pelno analizė. Projektinio valdymo būtinumas. Projektų vadybą charakterizuojantys aspektai. Projekto kokybės valdymas. Techniniai kokybės užtikrinimo aspektai. Kokybės vertinimo metodai. Projektų kokybės valdymo tarptautinis standartas ISO 1006:1997 (E). Su strategija susijusių procesų kokybės valdymas. Projekto kokybei palankios aplinkos kūrimas. Sąveikos tarp procesų kokybės valdymas. Su projekto turiniu susijusių procesų kokybės valdymas. Su laikų susijusių procesų kokybės valdymas. Su išlaidomis susijusių procesų kokybės valdymas. Su ištekliais susijusių procesų kokybės valdymas. Su komunikavimu susijusių procesų kokybės valdymas. Su rizika susijusių procesų kokybės valdymas. Su pirkimais susijusių procesų kokybės valdymas. Projekto rizikos valdymas. Rizikos nustatymas. Rizikos analizė. Rizikos mažinimo priemonės. Pagrindiniai projekto uždarymo tikslai. Projekto auditas. Projekto audito procesas. Projekto audito turinys. Projekto darbo grupės pjūvis. Audito ataskaita. Projekto uždarymas. Projekto uždarymo procesas. Uždarymo plano įgyvendinimas. Darbo grupės įvertinimas. Darbo grupės nario ir projekto vadovo vertinimas. Projekto užbaigimo ataskaita. Projektų valdymas atsižvelgiant į ES (Europos Sąjungos) struktūrinių fondų nuostatas (įvadas). Struktūrinė parama 2007-2013 m. laikotarpiu (prioritetai). Bendrieji Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos teikimo principai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos finansuojamos Lietuvoje sritys. Europos Sąjungos (ES) remiami ir neremiami sektoriai. 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama pagal veiksmų programas. Projekto valdymo ciklo fazės pagal struktūrinių fondų metodologiją. Projektų paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti atrankos kriterijai. Gairės projektų rengėjams. Projekto rengimo nuoseklumas.
  Vadyba, konspektas(14 puslapių)
  2010-06-30
 • Projekto valdymas

  Projekto sąvoka. Projektų taikymo veiksniai. Projekto sąvoka. Projektai ir organizacijos strategija. Projekto tikslai ir organizacijos strategijos lygiai. Pasaulinis projektų valdymo standartizavimas. Projekto aplinka. Projektų tipai. Projektų klasifikavimas. Inžineriniai projektai. Produkto kūrimo projektai. Sistemų kūrimo projektai. Tyrimų ir plėtros projektai. Pokyčių valdymas. Viešojo sektoriaus projektai. Projekto sėkmės kriterijai. Projekto tikslo formulavimas. Projekto valdymo sąvoka. Projekto planavimas. Projekto organizavimas. Projekto kontrolė. Detalusis projektų planavimas. Projekto planavimo proceso apžvalga. Projekto tinklo diagramos. AoA tinklo diagramos. Brėžimo taisyklės. Tariamieji darbai. AoN tinklo diagramos. Projekto trukmės analizė. Kritinio kelio metodas. Anksčiausia darbų pradžia ir pabaiga. Vėliausia darbų pabaiga ir pradžia. Bendroji ir laisvoji darbų slinktis. Kritiniai darbai. Priverstiniai įvykių laikai. AoN tinklų analizė kritinio kelio metodu. Finish-to-Start tinklų analizė. Nuoseklumo tinklai. Projekto aplinka: suinteresuotosios šalys ir organizacija. Suinteresuotosios šalys. Organizacinė projekto aplinka. Organizaciniai pokyčiai. Funkcinė organizacijos struktūra. Projektinė organizacijos struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. Vadovavimas ir projekto komandos formavimas. Valdžios ir politinės elgsenos aspektai. Vadovavimas projektui. Sėkmingo vadovavimo metmenys. "Patikėk, bet tikrink" valdymo kursas. Pagyrimo galia. Projekto komandos formavimas ir dinamika. Pirminė projekto komanda ir derybų procesas. Projekto komandos narių vaidmenys. Projekto vadovo vaidmenys komandoje. Projekto komunikacijos valdymas. Projekto vadovo etikos kodeksas. Projekto biudžeto sudarymas ir rizikos valdymas. Biudžeto sudarymo metodai. Kylantysis ir hierarchinis metodai. Iteratyvinis metodas. Veiklos ir programinio biudžeto sudarymas. Išlaidų įvertinimo principai. Išlaidos. Išlaidų įvertinimas. Išlaidų vertinimo etapai ir tikslumas. Specialieji efektai. Išlaidų kodavimo sistema. Biudžetas kaip kontrolės įrankis. Biudžeto skirtumų matavimas. Biudžeto išlaidų kreivė. Lankstusis biudžetas. Rizikos valdymas. Pelningumo ir rizikos santykis. Projektą veikiančios rizikos. Projektų "portfelis". Projekto rizikos valdymas. Projektų vertinimas ir strateginis pritaikymas. Inovacijų diegimas. Vyraujančios projektų vertinimo dimensijos. Inovacijų diegimo procesas. Organizacijos strategijos plėtra. Organizacijos strategijos plėtros struktūriniai vienetai ir etapai. Projekto strategijos elementai. Projektų vertinimas. Kapitalo investicijų planavimas 83 Projektų pavyzdžiai. Maisto prekių parduotuvės prekybinės salės įrengimas. Tyrimų ir plėtros projektai: grįžtamasis ryšys.
  Vadyba, konspektas(127 puslapiai)
  2007-09-18
 • Projekto valdymo procesų sistemos analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti projekto valdymo procesų sistemą. Informacijos šaltinių apžvalga. Projekto valdymo procesų sistemos analizė. Projekto inicijavimas. Projekto idėjos pagrindimas. Projekto idėjos analizė. Projekto planavimas. Bendrieji projekto planavimo principai. Projekto turinio planavimas. Kalendorinis planavimas. Projekto reguliavimas ir kontrolė. Bendroji pakeitimų kontrolė. Veiksmų plano (veiklos įgyvendinimo) kontrolė. Projekto kaštų kontrolė. Projekto pabaiga ir uždarymas. Projekto užbaigimas ir įvertinimas. Projekto ataskaita. Pareiginiai nuostatai. Projekto vadovo pareiginiai nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Projekto administratoriaus pareiginiai nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Projekto finansininko pareiginiai nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2010-04-01
 • Projektų finansavimas

  Įvadas. Projekto samprata. Projekto finansavimas. Išvados.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-08
 • Projektų planavimas

  Įvadas. Bendrieji projektų planavimo principai. Projekto planavimo seka. Planavimo kryptys. Projekto plano sudarymas. Projekto planavimo etapai panaudojant Microsoft Project. Pagrindinės pasitaikančios klaidos projektų planavime. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-02-05
 • Projektų vadyba

  Projekto idėjos analizė ir vertinimas. Projekto rengimo prielaidos. Projekto planavimas. Projekto turinio planavimas. Kalendorinis planavimas. Gairių grafiko kūrimas. Kalendorinio etapo planavimas – atsakomybės paskirstymas. Projekto vertės planavimas. Projekto sąmatos paruošimas. Bendras galutinis planas. Bendras galutinis planas. Modifikuotas projekto kalendorinis planas. Projekto pakeitimų kontrolė. Projekto išlaidų kontrolė. Projekto pabaiga ir uždarymas.
  Vadyba, konspektas(27 puslapiai)
  2007-10-29
 • Projektų vadyba (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Projekto sąvoka. Projektų klasifikavimas. Projekto gyvavimo ciklas ir stadijos. Projekto struktūra. Projekto vadybos samprata. Sisteminis projekto valdymas. Tinklinio grafiko sudaryma. Projekto rizika. Praktinė dalis. Projektas skirtas Renault mašinos laidų rinkinių pakeitimų įdiegimas į gamybą. Projekto tikslas ir apribojimas. Projektų struktūra. Projekto vadovas. Tinklinio grafiko sudarymas. Tinklinio grafiko analizė. Optimizavimo dalis. Kalendorinis grafikas ir finansavimo grafikas. Operatyvus projekto valdymas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-03-03
 • Projektų vadyba viešajame sektoriuje. Žaliakalnio projektinė veikla

  Įvadas. Projektų vadyba viešajame sektoriuje. Projekto inicijavimas. Projekto planavimas. Projekto vykdymas. Projekto stebėjimas ir kontrolė. Projekto užbaigimas. Žaliakalnio seniūnijos projektinė veikla. Žaliakalnio seniūnija. Projektai su Kauno ir Žaliakalnio policijos nuovadomis. Projektai su Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija. Projektai su Kauno Visuomenės Sveikatos Centru. Projektai su Kauno miesto socialinių paslaugų centru. Projektai Aplinkos ministerija ir viešąja įstaiga "Būsto agentūra". Projektas su Socialinės ekonomikos institutu. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-11-30
Puslapyje rodyti po