Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paslaugų vadyba

  Įvadas. Informacinių technologijų paslaugų vaidmuo paslaugų sferoje. Lietuvos kompiuterinių firmų teikiamos informacinių technologijų paslaugos. Lietuvos kompiuterinių firmų teikiamų informacinių technologijų paslaugų įvertinimas. Pasiūlymai informacinių paslaugų kokybei gerinti. Išvados. Priedai (3).
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-12-05
 • Paslaugų vadyba (2)

  Paslaugos samprata ir savybės. Paslaugų savybės. Prekės samprata ir savybės. Tradicinio ir paslaugų marketingo skirtumai pagal J. Shaw. Paslaugų ir prekių skirtumai pagal Christopher H. Lovelock. Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo paskirties palyginimas. Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo tyrimų skirtumai. Esminiai paslaugų ir fizinių prekių skirtumai. Paslaugų ir materialiųjų prekių skirtumai.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2007-03-07
 • Paslaugų verslo planavimas, projektavimas

  Įvadas. Paslaugų veiklos samprata: paslaugų esmė, savybės, paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų esmė. Paslaugų savybės. Paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų teikimo veiklos numatymas: paslaugų paketas, pajėgumai, ištekliai. Paslaugų teikimo schema. Paslaugų vartotojų aptarnavimo procesai. Išvados.
  Vadyba, analizė(15 puslapių)
  2007-01-16
 • Paslaugų, kompiuterinės įrangos tvarkymo, interneto tiekimo, proceso valdymo praktika: IĮ "Žaibas"

  Ivančiko individuali įmonė "Žaibas". Įvadas. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2006-05-07
 • Pataisos inspekciją administruojančios verslo priežiūros institucijos: Kauno regionas

  Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti kaip Kauno regiono pataisos inspekciją kontroliuoja bendrosios bei specialiosios institucijos administruoja pasirinktą veiklą, kokie yra reikalavimai ir kokiomis priemonėmis jie įgyvendinami. Pataisos inspekcijos veikla. Pataisos inspekcijos (PI) uždaviniai ir principai. Pataisos inspekciją kontroliuojančios bendrosios institucijos. Pataisos inspekciją kontroliuojančios specialiosios institucijos. Valstybinė darbo inspekcija. Inspektavimo vykdymo tvarka. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Asmens duomenų tvarkymo Kauno regiono pataisos inspekcijoje taisyklės. Lietuvos respublikos valstybės kontrolė. Tarnybos funkcijos ir pareigos. Valstybinio audito Kauno regiono pataisos inspekcijai reikalavimai. Bendrosios nuostatos. Valstybinio audito reikalavimai. Valstybinio audito atlikimo tvarka. Kauno regiono pataisos inspekcijos teisės ir pareigos. Valstybinio audito dokumentai. Valstybinio audito rezultatai ir jų įforminimas. Valstybės kontrolieriaus teisės priimant sprendimus. Sprendimų apskundimo tvarka, terminai ir vykdymo kontrolė. Kalėjimo departamento centralizuotas audito skyrius. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-05-06
 • Patentologija (4)

  Patentinės klasifikacijos. Patentines informacijos charakteristika. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija. Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija prekių ir paslaugų ženklams registruoti. Patentų fondai. Nesąžiningos konkurencijos draudimas. Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Firmų vardų apsauga. Lietuvos Respublikos (LR) firmų vardų įstatymas. Pirmas skirsnis. Bendrosios nuostatos. Antras skirsnis. Reikalavimai firmos vardui ir jo apsauga. Trečiasis skirsnis. Firmų vardų registras ir firmos vardo registravimas. Ketvirtasis skirsnis. Baigiamosios nuostatos.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-03-08
 • Pažintinė praktika: AB "Gelžbetoninių konstrukcijų gamykla"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės registravimas. Įmonės veiklą sąlygojantys išorės aplinkos veiksniai. Įmonės vadybinė struktūra. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės išlaidų, pelno (nuostolio) praktinis apskaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2012-02-20
 • Pažintinė praktikos ataskaita: trikotažo gamyba AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Susipažinimas su įmone. Įmonės istorija. Verslo filosofija. Dukterinės įmonės. AB "Utenos trikotažas" organizacinė struktūra. Įmonės padalinių veikla bei funkcijos. Darbuotojai. Gamybos paruošimo skyrius. Mezgimo cechas. Mezgimo cecho tikslai ir esmė. Darbo higiena ir sauga. Mezgimo cecho taikymo metodika. Mezgimo cecho kokybės valdymas. Dažymo cechas. Dažymo cecho esmė ir tikslai. Darbo higiena ir sauga. Taikymo metodika. Džiovinimo ir marginimo cechas. Džiovinimo cecho tikslas. Sukirpimo procesų valdymas. Paruošimas. Siuvimas. Siuvimo plano sudarymas ir pasiskirstymas. Aprūpinimas kirpiniais ir pagalbinėmis medžiagomis. Įmones produktų charakteristika. Gaminamas asortimentas. AB "Utenos trikotažas" paslaugos. Kokybės kontrolė. Paklausos elastingumas. Įmonės vadovo organizavimas. Personalo skyrius. Personalo skyriaus tikslai. Įmonės vadovo darbo organizavimas. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2008-09-22
 • Pažintinė verslo praktika įmonėje: prekyba malkomis

  Įvadas. Jono Gervicko IĮ veikla, jos kryptys, asortimentas. Vieta Lietuvos rinkoje bei aplinka, kurioje ji veikia. Įmonės veikla ir jos kryptys. Prekių asortimentas. Įmonės vieta Lietuvos rinkoje bei aplinka, kurioje ji veikia. Verslo įmonių tipai. Įmonėje naudojamos informacinės technologijos ir jų taikymas raštvedyboje. Įmonės organizacinė struktūra. Vadybininko ir administratoriaus funkcijos. Planų sistema įmonėje. Darbų saugos reikalavimai įmonėje. Pareiginiai nuostatai ir darbo vietų aprašymas. Žmoniškųjų išteklių formavimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, motyvacija. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2008-03-29
 • Pažintinės praktikos aprašymas: informacinių technologijų kompanija UAB "Infovartai"

  Tikslai ir uždaviniai. Apie įmonę. Gaminių nomenklatūra. Pagrindiniai vartotojai, konkurentai ir partneriai. Valdymo ir gamybos struktūra. Gamybos technologija. Įmonės registravimas. Pasirengimas įregistravimui. Dokumentų pateikimas. Dokumentai pateikiami notarui. Išoriniai ir vidiniai aplinkos veiksniai veikiantys įmonę. Kaštai, pelnas, nuostoliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2007-03-06
 • Pažintinės praktikos ataskaita "Alytaus apskrities Lazdijų rajono žemėtvarkos skyrius"

  Įvadas. Įstaigos vertybės, tikslas, produktas. Vadovybė. Skyriaus valdymo struktūra. Žemėtvarkos teisiniai pagrindai. Pagrindinės žemės naudmenų rūšys. Žemėtvarkos darbų organizavimas. Žemės reformos esmė. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2007-09-18
 • Pažintinės praktikos ataskaita: kaimo turizmas IĮ "Atsipūsk"

  Įvadas. Kaip rasti? Kainos. Paslaugos. Organizacijos valdymo struktūra. Individuali įmonė. Konkurentai. Tiekimas. Apyvarta. Vadovo savybės. Proceso dalyviai. Valdymo procesas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Skatinimas. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2006-12-15
 • Pažintinės praktikos ataskaita: kurjerių tarnyba "Vilpostus"

  Įvadas. Organizacijos valdymo funkcijos, kaip tyrimo objekto apibūdinimas. Vadybos ciklas. Nagrinėjamos vadybos funkcijos realizavimo apibūdinimas. Organizacijos funkcijos, kaip valdymo objekto ypatybės. Vadybos funkcijų realizavimo ypatybės. Pelno, kaštų ir nuostolių skaičiavimas. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2007-03-06
 • Pažintinės praktikos ataskaita: maisto gamyba UAB "Rilva"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. UAB "Rilva" veikla, produkcija, klientai, tiekėjai ir konkurentai. Įmonės informacinė sistema. Įmonės darbo organizavimas. Darbuotojų struktūra. Konfliktai. Konfliktų tipai bei juos sukeliančios priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Įmonės valdymas. UAB "Rilva" valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė. UAB "Rilva" valdymo sprendimai. UAB "Rilva" dokumentacija. UAB "Rilva" veiklos rodikliai. išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2009-09-22
 • Pažintinės praktikos ataskaita: rankšluosčių, džiovintuvų, vonios kambario aksesuarų gamyba UAB "Elonika"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Produkcija. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema. Dokumentų apyvartos (judėjimo) schema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Išoriniai aplinkos veiksniai sąlygojantys įmonės veiklą. Tiekėjai. Konkurentai. Klientai. Įmonės valdymo struktūra. Darbo apmokėjimas. Darbuotojų drausminimas ir skatinimas. Bendrieji reikalavimai vidaus tvarkai. Reikalavimai tvarkai gamybinėje zonoje. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. UAB "Elonika" finansinė analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(23 puslapiai)
  2006-05-24
 • Pažintinės praktikos ataskaita: rastinės medienos prekyba UAB "Junelinta"

  Įvadas. UAB "Junelinta" ir informacijos šaltinių apžvalga. UAB "Junelinta" organizacinė struktūra. Dabartinių ir potencialių aplinkų ir vidinių - išorinių veiksnių analizė. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės išvados ir pasiūlymai. UAB "Junelinta" funkcinių strategijų numatymas. UAB "Junelinta" strateginiai tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2006-10-23
 • Pažintinės praktikos ataskaita: reklamos agentūra UAB "Advista"

  Apie įmonę. Veikla, uždaviniai bei tikslai, vertybės, pranašumai. Įmonės vizija. Veiklos valdymas. Valdymo struktūra. Veiklos organizavimas. Darbuotojų funkcijos. Darbuotojų skatinimas bei drausminimas. Teikiamos paslaugos. Produktai ir paslaugos. Paslaugų analizė. Paslaugų kainos. Pagrindiniai klientai. Konkurencija. Pasiūlymai įmonės veiklos pagerinimui (finansinė analizė). Praktinės veiklos aprašymas. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2009-12-28
 • Pažintinės praktikos ataskaita: telekomunikacijos AB "TEO LT"

  Įvadas. Atlikto darbo aprašymas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės paslaugos (Lintel). Įmonės struktūra. Kai kurie AB Teo LT skaičiai. Įmonės dokumentacija. Įmonės aplinkos. AB Teo LT konkurentai. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės kontrolė. Įmonėje naudojamos skatinimo priemonės. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2007-03-09
 • Pažintinės praktikos ataskaita: telekomunikacijos AB "TEO LT" (2)

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Pagrindiniai istoriniai faktai. Įmonės geografinė padėtis. Valdymas. Pagrindiniai skyriai. Korporatyvinių ir teisės reikalų skyrius. Personalo skyrius. Rizikų valdymo skyrius. Vidaus audito skyrius. Strateginės plėtros ir tyrimų skyrius. Informacinių technologijų verslo plėtros ir tyrimų skyrius. Administravimo skyrius. Korporatyvinės komunikacijos skyrius. Tarnybos. Pardavimo tarnyba. Verslo klientų departamentas (VKD). Privačių klientų departamentas (PKD). Prekybos su operatoriais departamentas (POD). Rinkodaros tarnyba. Paslaugų plėtros departamentas. Rinkos segmentų departamentas. Reklamos departamentas. Technologijų tarnyba. Tinklo departamentas. Paslaugų diegimo ir priežiūros departamentas. Informacinių technologijų ir procesų departamentas. Procesų ir kokybės valdymo departamentas. Finansų tarnyba. Ekonomikos departamentas. Apskaitos departamentas. Iždo ir ryšių su investuotojais skyrius. Vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas padalinyje. Klaipėdos regiono pardavimo vadybininko pareiginiai nuostatai. Marketingas. Pagrindiniai TEO LT, AB konkurentai. Marketingo kompleksas TEO LT, AB įmonėje. Rėmimo priemonės. Prekių, paslaugų asortimentas. Pirminiai apskaitos dokumentai. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2007-12-20
 • Pažintinės praktikos ataskaita: valdymo procesas IĮ "Optika ir Rega"

  Akinių gamyba: IĮ "Optika ir Rega". Įvadas. Pažintinės praktikos tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Pradiniai duomenys. Produkcijos vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Klausimai, kuriuos norėjau išsiaiškinti su dirbančiais vadybininkais ir jų atsakymai. Įmonės vadybos vertinimo kriterijai. Personalo sudėtis ir organizacinė struktūra. Įmonės administracija – vadovybė. Bendroji dalis. Atstovavimas ir pavadavimas. Pagrindiniai administravimo dokumentai. Atsakomybė. Vadovybės pareiginiai nuostatai. Organizacijos kultūrinės vertybės. Įmonės veiklos rodiklių nagrinėjimas, vertinimas bei trumpas jų aprašymas. Veiklos rodikliai. Įmonės veiklos 2007 finansiniais metais apžvalga. Patirtos naudos mokomosios praktikos metu įvertinimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2008-09-19
Puslapyje rodyti po