Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos aplinka. Etika ir socialinė atsakomybė

  Įvadas. Tikslas: patyrinėti, kokiu būdu etika ir socialinė atsakomybė galėtų geriausiai "integruotis" į organizacijos aplinką. Organizacijos aplinka. Pagrindinis organizacijos tikslas. Išorinės aplinkos veiksniai. Pagrindiniai išoriniai veiksniai, tiesiogiai ir netiesiogiai darantys įtaką organizacijos veiklai. Vidinė verslo aplinka. Etika. Etiniu požiūriu verslą galima vertinti 5 aspektais. Yra išskiriamos etinės nuostatos, privalomos verslininkui. Socialinė atsakomybė. Socialinės atsakomybės koncepcija traktuojama dvejopai. Yra pažymimi du socialinės atsakomybės principai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-31
 • Organizacijos egzistavimo sąlygos

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti pagrindines organizacijos egzistavimo sąlygas. Organizacija. Organizacijos egzistavimo sąlygos. Personalas. Personalo planavimas ir verbavimas. Personalo orientavimas. Personalo ugdymas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo vertinimas, parinkimas ir skatinimas. Organizacijos misija ir tikslai. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Tikslų formulavimo principai. Tikslo iškėlimo procesas. Klausimai, keliami formuluojant tikslus. Tikslų vertinimo kriterijai. Tikslų lygiai. Tikslų tipai. Trumpalaikių planų sudarymas. Finansiniai ir strateginiai tikslai. Strategija. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Strategijos detalizavimas į užduotis. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-06-18
 • Organizacijos elgsena

  Darbo tikslas - remiantis mokslinės literatūros studijavimu ir diplominio darbo - "Modernios organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus problema" - kritine analize, teoriškai pagrįsti instrumentarijų bei klausimyną ir jo pagalba nustatyti tiriamos dabartinės Lietuvos organizacijos elgsenos bruožus. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų tyrimas. Tiriamos organizacijos bendroji charakteristika ir tyrimo pravedimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų vertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-11-07
 • Organizacijos elgsena (2)

  Organizacijos elgsenos pagrindai. Organizacijos elgsenos samprata, teoriniai pagrindai ir tyrimo metodologija. Organizacijos elgsena sistemos aspektu. Organizacijos elgsenos filosofija ir tyrimo metodologija. Organizacijos veiklos valdymo metodai. Kolektyvo veiklos sąlygų formavimas ir jų valdymo metodai organizacijoje. Kaip elgiasi organizacijos. Darbuotojų motyvavimas. Motyvacijos koncepcijų raida. Psichologiniai ir ekonominiai kontraktai. Organizacijos klimatas, jo santykis su organizacijos kultūra. Organizacijos elgsenos modeliai. Darbuotojų motyvacija. Motyvacijos esmė. Atvejų analizė. Pasitenkinimas darbu. Lūkesčių teorijos taikymas. Organizacijos elgsenos aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Darbuotojų stresai ir jų konsultavimas. Organizacijos elgsenos esmės santrauka ir perspektyva.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2005-12-08
 • Organizacijos elgsena (3)

  Santrauka. Įvadas. Teorinė dalis. Darbuotojų motyvacija. Motyvacija ir poreikiai. Motyvas. Motyvacijos teorijos. Lūkesčių teorijos esmė. Kaip padidinti motyvaciją. Veiksniai, stiprinantys motyvaciją. Darbuotojų mokymas ir grįžtamasis ryšys. Praktinė dalis. Darbuotojų motyvavimas įmonėje ir jo permainoms galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-01-14
 • Organizacijos elgsenos bruožų analizė

  Įvadas. Santrauka. Įmonės X veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodikos pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Įmonės X elgsenos bruožų vertinimas. Įmonės x elgsenos bruožų vertinimas pagal organizacijos elgesio modelius. Įmonės X elgsenos bruožų vertinimas pagal instrumentarijų. Individo lygis. Grupės lygis. Įmonės X lygis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-03-15
 • Organizacijos elgsenos modeliai

  Įvadas. Vadovo elgesio modelis. Organizacijos elgsenos modeliai. Organizacinis bendravimas. Organizacijos kultūra ir pagrindiniai jos elementai. Multikultūra. Bendravimo samprata, procesas ir priemonės. Bendravimo menas ir technologijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-03-20
 • Organizacijos elgsenos modelių dinamika

  Organizacijos elgsenos modeliai ir jų dinamika. Organizacijos klimatas. Organizacijos klimato matavimas. Organizacijos elgsena sistemos aspektu. Organizacijos elgsenos modeliai. Organizacijos elgsenos modelių ypatumai. Autokratinis organizacijos elgsenos modelis. Globos organizacijos elgsenos modelis. Skatinimo organizacijos elgsenos modelis. Kolegialus organizacijos elgsenos modelis. Išvados.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2008-11-21
 • Organizacijos hierarchijos analizė: baldų ir lengvosios pramonės gamyba AB "SBA"

  Įvadas. Hierarchijos samprata. Hierarchijos istorija.Hierarchijos rūšys. Hierarchija valdymo struktūroje. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – štabinė valdymo struktūra. AB "SBA" valdymas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-12-07
 • Organizacijos identitetas ir jos įvaizdis

  Įvadas. Įmonės įvaizdžio samprata ir formavimo ypatybės. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Organizacijos įvaizdžio lygmenys. Ryšiai su žiniasklaida. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-02-07
 • Organizacijos informacijos poreikiai

  Įvadas. Organizacija ir jos informacijos poreikiai. Informacijos svarba organizacijos veiklai. Informacijos poreikio atsiradimas. Informacijos poreikio nustatymas. Informacija įmonės viduje. Informacijos paieška ir apsauga. Duomenų bazės. Duomenų saugyklos reikšmė organizacijai. Informacijos šaltiniai. Internetas sėkmingam verslui. Organizacija ir klientas. Klientai — neįkainojamas firmos turtas. Santykių su klientu valdymo sistema. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-02-21
 • Organizacijos ir individualių darbuotojų tikslų derinimas

  PowerPoint pristatymas. Darbuotojų tikslai. Darbuotojų tikslai ir interesai. Organizacijos vadovo interesai. Organizacijos interesų aiškinimas pagal Mintzberg H. Darbuotojų ir organizacijos derinimo schema. Darbuotojų ir organizacijos interesų derinimo tyrimo modelis. Organizacijos ir darbuotojų interesų bendrumas. Interesų prigimtis.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2011-10-05
 • Organizacijos išorinės aplinkos įtaka valdymui

  Įvadas. Organizacijos išorinė aplinka. Išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai. Išorinės aplinkos šalutinio poveikio veiksniai. Organizacijos išorinės aplinkos analizė ir įvertinimas. Išorinės aplinkos įtaka organizacijai. Aplinkos dinamikos analizė. Pest analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Rinkos sąlygų analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-05
 • Organizacijos įvaizdis

  Įvadas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio lygmenys. Organizacijos įvaizdį įtakojantys veiksniai. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Įvaizdžio svarba bei vertinimo kriterijai. Ryšiai su visuomene kuriant organizacijos įvaizdį. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-10-31
 • Organizacijos įvaizdis (2)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra įvaizdis. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Organizacijos įvaizdžio kūrimo modeliai. S. Kennedy įvaizdžio kūrimo modelis. G. Dowlingo įvaizdžio kūrimo modelis. R. Abratto įvaizdžio kūrimo modelis. H. Stuart modelis. Įvaizdžio kūrimo modelių apibendrinimas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-03-05
 • Organizacijos įvaizdžio samprata ir jo kūrimo strategijos

  Planas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio bruožai. Įvaizdžio sudėtiniai elementai. Palankaus įvaizdžio charakteristikos. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Strateginis įvaizdžio valdymas. Įvaizdžio formavimo priemonės. Organizacijos įvaizdžio kūrimo lygmenys.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-24
 • Organizacijos kultūra

  Organizacijos kultūros ištakos. Organizacijos kultūros samprata. Požiūriai į organizacijos kultūrą. Organizacijos kultūros funkcijos. Matomosios kultūros išraiškos būdai. Organizacijos kultūros stiliai. Socializacija. Darbuotojų įtraukimas į organizacijos kultūrą. Organizacijos kultūros stiprumas. Organizacijos vizija ir misija. Organizacijos vertybės.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2005-08-15
 • Organizacijos kultūra (12)

  Įvadas. Kas tai — organizacijos kultūra? Kuo organizacijos kultūra naudinga įmonei? Organizacijos kultūros nauda įmonės vadovams. Kultūros nauda organizacijos darbuotojams. Kada verta keisti organizacijos kultūrą? Kaip keisti organizacijos kultūrą? Rekomenduojami organizacijos kultūros keitimo žingsniai. Regionų organizacijų kultūra. Europoje galima išskirti keturias plačias regioninių kultūrų sritis. Stipri ir silpna kultūra. Organizacijų kultūrų suskirstymo modelis. Organizacijų kultūrų suskirstymo grupės. Skirstant į grupes organizacijos kultūra yra vertinama pagal dvi kriterijų dimensijas. Pirmasis organizacijos kultūros įvaizdžio kūrimo modelis. S. Kennedy įvaizdžio kūrimo modelio schema. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-10-23
 • Organizacijos kultūra (13)

  Įvadas. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros sukūrimas. Organizacijos kultūros elementai. Organizacijos kultūros stiliai ir tipologija. Organizacinės kultūros lygiai. Organizacijos kultūros įtaka darbuotojams. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2008-12-28
 • Organizacijos kultūra (14)

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos kultūra. 7 savybės. Organizacijos kultūros lygiai. Paviršiniai bruožai. Istorija. Ceremonijos ir ritualai. Simboliai. Kalba. Nuostatos. Vertybės. Nebylūs įsitikinimai. Kaip kultūra prasideda. Organizacijos kultūros išsaugojimas. Darnus organizacijos kultūros vystymasis. Organizacijos kultūros vystymosi kaita. Kultūros keitimo procesas. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros stiprumas. Subkultūros ir kontrkultūros.
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-04-22
Puslapyje rodyti po