Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kliūtys, trukdančios efektyviai komunikacijai organizacijoje

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacija. Pagrindinės sąvokos. Komunikacijos procesas. Komunikacijos efektyvumas ir kliūtys. Komunikacija organizacijoje. Organizacijos samprata. Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos. Komunikacijos organizacijoje kliūtys. Komunikacijos organizacijoje procesai. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Komunikacinė etika organizacijoje. Komunikacijos ypatybės įvairiose organizacijose. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2008-05-23
 • Knygos "Gimė Čikagoje, dirbo Lietuvai, žuvo Sibire" anotacija

  Valstybės institucijų ir įstaigų vadyba. Savarankiškas darbas. Darbas nr. 1. Dėmesys Lietuvos vadybos mokslui. Knygos "Gimė Čikagoje, dirbo Lietuvai, žuvo Sibire" Vilnius: 1998, anotacija. Reikalavimai anotacijos atlikimui: Nurodykite, kokį, kieno, kur, kada parašytą darbą anotuojate. Pateikite keletą Jūsų nuožiūra svarbiausių V. Graičiūno gyvenimo faktų. Kuo V. Graičiūnas nusipelnė vadybos mokslui? Trumpai pristatykite 10 puslapių pagrindines mintis. Puslapius pasirinkite taip – Jūsų sąrašo eilės nr. ir dar pridėkite 9 puslapius.
  Vadyba, namų darbas(2 puslapiai)
  2011-08-19
 • Kodėl ir kaip dirbame

  Kodėl dirbama. Rašinys apie tai, kaip ir kodėl dirbame.
  Vadyba, rašinys(6 puslapiai)
  2005-12-09
 • Kokį darbą pasirinkti? Komandinis darbas

  Ar dirbame savo darbą. Priežastys. Apsisprendimas. Pakreipti tinkama linkme. Jaustis gerai. Komandinis darbas. Komandinio darbo samprata. Komanda ir organizacijos sėkmė. Komandos raidos etapai. Komandų raidos specifika. Komandų tipai. Komandinė ar individuali veikla?
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-12-30
 • Kokybės gerinimo metodai ir būdai

  Įvadas. Nuolatinis gerinimas. Nuolatinio gerinimo poreikis ir svarba. Sėkmingų nuolatinio gerinimo (NKG) programų elementai. Kokybės gerinimas pradžioje sukelia sutrikimą, ir beveik visuomet jam reikia laiko savo vertei parodyti. Staigios praktikos, trukdančios kilti idėjos, reikia atsisakyti. Darbuotojai turi būti nuolat mokomi ir prusinami, ypač metodų gerinimo technikos atžvilgiu. Nuolatiniam gerinimui reikia efektyvaus mechanizmo tobulinimo idėjoms apdoroti. Nuolatinis kokybės gerinimas ir organizacijos strategija. Kokybės gerinimo metodai ir būdai. Duomenų rinkimo priemonės. Pareto diagramos taikymas. Proto šturmo metodas. Priežasčių ir pasekmių diagrama. Srauto diagrama. Sklaidos diagrama. Histogramos diagrama. Sugretinimas. Medžio diagrama. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-06-06
 • Kokybės valdymas (4)

  Visuotinės kokybės vadyba. Harmoningos plėtros koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Kokybės kaštai. Kokybės kaštų klasifikacija. Vartotojų patenkinimas. Nuolatinis tobulinimas. Visuotinis dalyvavimas. Kokybės sistemų, atitinkančių LST EN ISO 9000 serijos standartų reikalavimus, kūrimas ir įgyvendinimas. LST EN ISO 9000 standartų serija. Koks yra kokybės vadybos sistemų, sukurtų pagal LST EN ISO 9000 serijos standartus, ryšys su visuotinės kokybės vadyba? Kokybės sistemų kūrimo ir įgyvendinimo nuoseklumas. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo organizavimas. Įgyvendinimo principai ir funkcijos. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo parengiamieji darbai.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2008-09-05
 • Kokybinių pokyčių rodiklių sistema

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti kokybinių pokyčių rodiklių sistemos svarbą ir įtaką sėkmingai organizacijų veiklos plėtrai. Pasiekti nustatytą tikslą padės įgyvendinti tolimesni pagrindiniai. Pokyčiai organizacijose ir juos lemiančios priežastys. Organizacijų pokyčius lemiančių veiksnių analizė. Organizacijų pokyčių valdymo teorijų taikymo ypatumai kryptys. Kokybinių pokyčių rodiklių sistemos vertinimas. Kokybinių pokyčių rodiklių sistemos ypatybės. Kokybinių tyrimų metodologinės nuostatos. Organizacijų veiklos monitoringo metodai, naudojami kokybinių pokyčių vertinimui. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-10-08
 • Komandinio darbo analizė

  Įvadas. "X" įstaigos trumpas apibūdinimas. Apklausos duomenys. Rezultatų skaičiavimas. Rezultatų įvertinimas. "X" įstaigos komandos vystymosi stadijos nustatymas. Išvados.
  Vadyba, analizė(11 puslapių)
  2007-09-24
 • Komandinio darbo reikšmė: VŠĮ "Kretingos muziejus"

  Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Komandinio darbo apžvalga teoriniu aspektu. Komandinio darbo samprata. Vadovavimo komandoje esminiai principai. Komandos formavimo pagrindiniai aspektai. Komandinio darbo reikšmės tyrimas VŠĮ "Kretingos muziejus". Tyrimo metodologija. Tyrimo analizė. Išvados. Priedai (Anketa).
  Vadyba, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2011-04-14
 • Komandinis darbas

  Įvadas. Problema. Tyrimo pagrindas. Hipotezė. Tyrimo klausimai. Tyrimo tikslas. Tiriamieji. Tyrimo charakteristika. Tyrimo duomenų rinkimo procedūra. Metodai. Duomenų apibendrinimas. Tyrimo uždaviniai. Pastabos. Komandos samprata ir esmė. Grupės virsmas (susiformavimas) komanda. Kiekviena nauja grupė formavimosi periodu pereina šiuos etapus. Šiame etape grupė susiformuoja į komandą. Komandos formavimo stadijos. Komandų tipai. Komandai būdingi bruožai. Kiekvienai komandai būdinga. Komandos darbo principai. Komandų formos. Komandos narių vaidmenys. Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai. Efektyvios komandos formavimo sąlygos. Efektyvios komandos funkcijos. Komandos efektyvumo principai. Vadovo vaidmuo kuriant efektyvią komandą. Komandų formavimo sunkumai ir kliūtys. Išvados. Priedai (11 psl.).
  Vadyba, referatas(35 puslapiai)
  2009-04-14
 • Komandinis darbas organizacijoje

  Įvadas. Kas tai yra komanda? Komandinis darbas organizacijose. Komandinio darbo samprata. Komanda ir organizacijos sėkmė. Komandos raidos etapai. Komandinio darbo privalumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-02-21
 • Komercijos vadyba

  Komercijos samprata. Komercijos vadyba. Skirtingi prekybinių ir gamybinių įmonių veiklos ypatumai. Prekybos įmonių veikla. Komercinės - prekybinės veiklos analizės uždaviniai. Vaidmuo ekonomikoje. Vaidmuo paskirstyme ir realizavime. Didmeninės ir mažmeninės prekybos ypatumai. Prekybininkai – didmenininkai. Dalinio aptarnavimo prekybininkai – didmenininkai. Agentai ir brokeriai. Gamintojų pardavimų filialai ir biurai. Mažmeninė prekyba. Prekybos įmonių tipai.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-29
 • Komercijos vadyba (2)

  Įvadas. Vadyba. Vadybos darbo proceso operacijos arba vadybos ciklo elementai. Vadyba kaip fenomenas. Vadyba kaip prekė. Kai kurie pagrindiniai šiandien dominuojantys požiūriai į vadybą leidžia apibūdinti ir įvardinti tokias jos turinio struktūros paradigmas. Autorių sampratos "vadyba" palyginimas. Mano samprata. Komercija. Autorių sampratos "komercija" palyginimas. Mano termino "komercijos vadyba" samprata.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-11-13
 • Komercijos vadybos samprata

  Vadybos samprata. Vadybos sąvoka. Vadybos reikšmės aspektai. Komercijos samprata. Pagrindiniai komercijos atašė uždaviniai. Komercijos vadybos samprata.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-01
 • Komercinių bankų veikla Lietuvoje (2)

  Įvadas. Teisiniai komercinių bankų veiklos pagrindai. Komerciniai bankai. Komerciniai bankai Lietuvoje 1918-1910 m. Komercinių bankų veikla nuo 1990 m. Ekonominė situacija ir bankų veikla Lietuvoje 1999 metais. Ekonominė aplinka. Bankų sektorius. Bankų veiklos perspektyvos. Kredito įstaigų veikla 2000-2001 metais. Bankų metinių finansinių ataskaitų auditas. Bankų plėtra. Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Paskolos. Indėliai. Kapitalas. Pelningumas ir efektyvumo rodikliai. Kredito unijos. Komercinių bankų perspektyvos Lietuvai tapus Europos sąjungos nare. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-02-13
 • Komercinių įmonių valdymo ypatumai

  Komercinė įmonė. Valdymo esmė ir jo ciklas. Komercinės įmonės valdymas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Labiausiai paplitusios komercinių įmonių struktūros. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-09-20
 • Kompiuterinės įrangos didmeninės prekybos įmonės ekspansijos strategija tarptautinės vadybos kontekste

  Įvadas. Trumpa ūkio sektoriaus charakteristika. Sistemos elementų charakteristika. Makroekonominiai veiksniai. Plėtros sąlygų ir galimybių įvertinimas. Esminiai faktoriai. Stabilumas rinkoje. Vystymosi galimybės. Lyderiavimo laikas. Išvados. Literatūra (12).
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-06-22
 • Kompiuterizuotas modeliavimas: AB "Ugnelė"

  Praktikos ataskaita. Įvadas. Įmonės strategija. Gamybinės veiklos analizė. Įmonės balanso analizė. Marketingo veikla. Finansinių rodiklių analizė ir įvertinimas. Pardavimo bendrasis pelningumas. Pardavimo grynasis pelningumas. Turto pelningumo rodiklis. Turto apyvartumas (grąža). Įsiskolinimo koeficientas. Grynasis apyvartinis kapitalas. Finansinės priklausomybės (atsvaros) koeficientas. Bendrojo mokumo koeficientas. Bendrojo (einamojo) trumpalaikio mokumo koeficientas. Greitojo (skubaus) trumpalaikio mokumo koeficientas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Vadyba, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2007-08-20
 • Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo praktikos ataskaita: UAB "Ugnelė"

  Įvadas. Įmonės strategija ir jos įgyvendinimas. Įmonės pajėgumas ir jo panaudojimas. Gamyba ir pardavimai. Atsargos. Savikaina ir pelnas. Akcinis kapitalas ir dividendai. Išvados ir siūlymai. Siūlymai šeštiesiems finansiniams metams. Priedai (6).
  Vadyba, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2008-04-02
 • Komunikacija

  Žinių perdavimo, gavimo problemos. Žinios supratimo problemos. Organizacijų komunikacijos tipai. Komunikacijos procesų gerinimas. Praktinė dalis.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-12-02
Puslapyje rodyti po