Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ateities vadyba

  Įvadas. Tobulas valdymas. Svarbūs laiko valdymo veiksniai. Asmeninės darbuotojo savybės. Ateities vadyba. Vadovo tobulinimasis. Vadovo asmeninio darbo organizacijos pagrindai. Lietuvos ateities scenarijai. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-06
 • Atlyginimo už darbą organizavimas ir normavimas

  Įvadas. Specialios atlyginimo už darbą sistemos kūrimo tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio formos parinkimas visuotinės kokybės vadyboje. Speciali atlyginimo už darbą sistema. Atlyginimo už darbą sistemos sudėtis. Darbo normavimas visuotinės kokybės vadyboje. Darbo normų klasifikacija. Darbo rezultatų normos. Normalaus darbo intensyvumo nustatymo būtinybė siekiant kokybės. Sąlygos lemiančios darbo intensyvumą. Darbo intensyvumo įtaka darbo našumui. Darbo sunkumo įtaka darbo kokybei. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2009-04-16
 • Atsargų valdymo analizė

  PowerPoint pristatymas. Atsargų poveikis. Atsargų rūšys. Atsargų valdymas. Atsargų valdymo sistemos. Fiksuoto laiko sistema. Fiksuoto kiekio sistema. Materialinių išteklių planavimas. Problemos dėl netinkamo valdymo. Atsargų problemų sprendimas. Atsargos praktikoje "Anykščių varis". "Avon".
  Vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-09-19
 • Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais organizavimas

  Įvadas. Piniginių atsiskaitymų paskirtis. Tinkamiausio atsiskaitymo būdo parinkimas. Atsiskaitomųjų dokumentų rūšys. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Mokėjimo reikalavimai – debeto pavedimai. Atsiskaitymai mokėjimų reikalavimais – pavedimais. Inkasavimo pavedimai. Įmonių įskaitiniai tarpusavio įskaitymai. Overdraftas ir kontokorentas. Suvestiniai reikalavimai. Čekiai. Banko čekių turinys. Čekių kliringas čekių. Kelionės čekiai. Euročekiai. Vekseliai. Dokumentinis akredityvas.
  Vadyba, konspektas(18 puslapių)
  2006-11-13
 • Atvykstančio turizmo europinės patirties analizė (siejant su Lietuva)

  Įvadas. Interneto paieškos sistemos. Interneto paieškų sistemų veiklos apžvalga. Tarptautinės paieškos sistemos. Nacionalinės paieškos sistemos. On–line ir off–line paieškos. Lietuviškos interneto paieškos sistemos "Delfi" ir tarptautinės – "Searchengine" galimybės. Lietuviškos interneto paieškos sistemos "DELFI" galimybės. Tarptautinės interneto paieškos sistemos "Search Engine" galimybės. Atvykstančio turizmo europinės patirties analizė (siejant su Lietuva). Europos masinio turizmo pradžios istorija. Atvykstantis turizmas Europoje. Europos atvykstančio turizmo statistika. Turistų, atvykstančių į Europą, pasiskirstymas pagal šalis. Transporto sektoriaus veikla. Apgyvendinimo sektorius. Europos atvykstančio turizmo politika. Lietuvos atvykstantis turizmas. Lietuvos atvykstančio turizmo statistika Lietuvos atvykstančių turistų apgyvendinimo sektorius. Išvados. Priedai (4).
  Vadyba, referatas(30 puslapių)
  2008-12-19
 • Autocratic leadership

  Darbas anglų kalba. Autokratinė lyderystė, autokratinis lyderis. Introduction. Leadership styles. Autocratic. Democratic. Laissez-faire. Authoritarian (autocratic). Participative (democratic). Declarative (free reign). More about autocratic leadership styles. Advantages and disadvantages. Conclusion.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-02-09
 • Automobilių remonto baro rekonstrukcija: UAB "Dizrida"

  Anotacija. Summary. Įvadas. Autoserviso veiklos galimybės ir apribojimai. Autoserviso veiklos analizė. Teikiamų paslaugų charakteristika. Ilgalaikis turtas. Personalas. Rinkos tyrimas. Išorinė aplinkos analizė. Vartotojų analizė. Autoserviso tikslai ir uždaviniai. Technologinis autoserviso skaičiavimas. Pradiniai duomenys. Metinė darbų apimtis. Darbų imlumų nustatymas. Pagalbinių darbų metinė apimtis. Darbininkų kiekio skaičiavimas. Darbininkų metinio laiko fondo skaičiavimas. Technologinių įrenginių metinio laiko fondo skaičiavimas. Darbininkų rankiniams darbams skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų skaičius. Inžinerinių-techninių, tarnautojų ir vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbo vietų skaičiavimas. Technologinių įrenginių parinkimas. Patalpų plotų skaičiavimas. Pagrindinių patalpų ploto skaičiavimas. Pagalbinių patalpų ploto skaičiavimas. Automobilių stovėjimo aikštelės ploto skaičiavimas. Autoserviso rodikliai. Darbų organizavimas autoservise. Struktūra ir valdymas. Paslaugų organizavimas. Automobilių variklių taisymo technologinis procesas. Paslaugų struktūra. Aplinkosauga autoservise. Gamybos atliekų pobūdis ir kiekiai. Nuotekų valymas. Gamybos atliekų surinkimas. Darbų sauga autoservise. Darbų saugos būklės analizė. Darbų saugos reikalavimai teritorijai ir patalpoms. Priešgaisrinė sauga. Darbų sauga dirbant su įvairiais technologiniais įrenginiais. Patalpų techninis apšviestumas. Technologinio įtaiso konstravimas. Įtaiso pagrindimas. Įtaiso schema. Analogų apžvalga. Įrenginio veikimo principas. Pagrindinių elementų atsparumo skaičiavimai. Ekonominis pagrindimas. Gamybos kaštai, savikainos kalkuliacija. Paslaugos kainos nustatymas. Išvados. Anketa.
  Vadyba, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-10-26
 • Autoremonto įmonės darbų organizavimas

  Įvadas. Problemos kaip sistemos interpretacija. Naujausių problemos sprendimų kritinis įvertinimas. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-04-03
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: prekyba metalo gaminiais, žemės ūkio produkcija AB "Agrotiekimas"

  Įvadas. Darbo saugos reikalavimų įvertinimas. Teisinis statusas ir steigimo dokumentai. Veiklos charakteristika. Valdymo organizacinė sandara. Veikloje taikomi kokybės valdymo standartai. aptarnavimo zona. Prekių paklausos tyrimo įvertinimas. Rinkos tyrimų būklės įvertinimas. Prekių asortimento formavimas. Prekių priėmimo, ruošimo pardavimui, laikymo ir pardavimo organizavimas. Prekių atsargų apibūdinimas. E-komercija. Pagrindiniai prekių tiekėjai. Aprūpinimas materialiniais, finansiniais ir darbo jėgos ištekliais. Vizija, misija, tikslai ir strategija. Mikro ir makro aplinkos analizė. SSGG analizė. Rinkodaros komplekso elementų derinys. Rinkodaros strategija. Rėmimo biudžetas. Darbdavio ir darbuotojo teisių ir pareigų apibūdinimas, remiantis Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo nuostatomis. Darbuotojų skatinimo sistema. Personalo mokymas. Darbo grafikai. Rizikos faktoriai, kurie įtakoja valdymo sprendimus. Darbo apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio skaičiavimas. Ekonominė ir statistinė informacija. Administracijos ir struktūrinių padalinių vadovų vadovavimo stiliai. Eksporto (importo) politika su Europos sąjungos šalimis. Įėjimo į užsienio rinkos formos. Ūkinės – komercinės veiklos analizė. Trumpalaikio turto rodiklių apskaičiavimas. Įmonės kapitalas. Pagrindinių finansinių rodiklių ataskaita. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(35 puslapiai)
  2007-06-28
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: spaustuvė AB "Aušra"

  Įvadinė dalis. Organizacijos charakteristika. Rinkos situacija. Tiekėjai. Ekonominė dalis. Įmonės tikslų sistema. Ekonominiai rodikliai. Vadybos dalis. Organizacijos valdymo schema. Planavimo procesas įmonėje. Personalo (darbuotojų) organizavimo analizė. Vadovavimo darbuotojams analizė. Marketingo dalis. Įmonės rinkodara. Kainų politika. Prekių ir paslaugų paskirstymas. Pardavimų rėmimas. Įmonės rinka ir vartotojai. Prekės ir paslaugos. Asortimentas. Komunikacijos procesas. Prekių ir paslaugų pasiskirstymas. Marketingo plėtros galimybės. Individuali baigiamojo darbo vadovo užduotis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2007-10-28
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

  Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos (AVMI) charakteristika. Tauragės AVMI mikro ir makro aplinkos vertinimas. Mikro aplinkos vertinimas, ją lemiantys veiksniai. 2 makro aplinkos vertinimas, ją lemiantys veiksniai. Trumpa aplinkos analizė. Tauragės AVMI strateginis ir veiklos planas. Individuali užduotis. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo strategijos Tauragės AVMI. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo Tauragės AVMI analizė. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Vadyba, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2007-05-16
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: viešbutis "Babilonas"

  Įvadas. Tikslas - Ugdyti verslumą, įtvirtinti teorines žinias, formuoti praktinio darbo įgūdžius marketingo vadybos srityje. Viešbučio "Babilonas" charakteristika. Viešbučio "Babilonas" aplinkos charakteristika. Viešbučio "Babilonas" vartotojai. Viešbučio "Babilonas" tiekėjai. Viešbučio "Babilonas" konkurentas. Viešbučio "Babilonas" strategija ir taktika. viešbučio "Babilonas" valdymo struktūra. Viešbučio "Babilonas" apgyvendinimo paslaugos teikimo proceso organizavimas. Sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas viešbutyje "Babilonas". Marketingo veikla viešbutyje "Babilonas". Marketingo valdymas viešbutyje "Babilonas". Viešbučio "Babilonas" marketingo strategija. Viešbučio "Babilonas" marketingo komplekso valdymas. Viešbučio "Babilonas" ūkinės finansinės veiklos rezultatai. Individuali baigiamojo darbo vadovo užduotis. Viešbučio paslaugų teoriniai aspektai. Viešbučio paslaugų paketas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(23 puslapiai)
  2009-12-01
 • Balso analizės pritaikymas nekilnojamo turto verslui

  Įvadas. Informacinių technologijų (IT) plėtros tendencijos. Balso detektoriaus technologija. Balso detektoriaus paslaugos. Profesionali balso detektoriaus technologija bet kokiai įrašytai medžiagai. Analizės procesas. Draudiminių ieškinių valdymas ir rizikos sumažinimas. Darbuotojų streso valdymas. Personalas ir įdarbinimo aplinka. Balso detektoriaus veikimo principai. Balso detektoriaus schema. Balso streso analizė. Balso technologijų vystymosi tendencijos. Svarbiausios balso technologijos ir jų paskirtis. Balso technologijų plėtros motyvai. Balso technologijų panaudojimo sferos. Balso technologijų pasiekimai pasaulyje, pritaikymas Lietuvoje. Atpažinimas. Trys lietuviškos atpažinimo problemos. Balso technologijų vystymosi prognozės. Atpažinimas telefonų technologijose ir daugialypėse terpėse. Žmogaus ir kompiuterio galimybės, pirmas lietuviškas faktorius. Atpažinimo plėtros tempai. Fonetiniai dėsningumai – antras lietuviškas faktorius. Garsynai – trečias lietuviškas faktorius. Kitos sudėtinės atpažinimo funkcijos. Kalbos sintezės metodai. Problemos formulavimas. Sintezės kokybės vertinimo kriterijai. Kalbos sintezatoriaus komponentės. Kalbos sintezės metodai. Asmens vertinimas pagal jo balsą (Reynoldso eksperimentai). Balso technologijų panaudojimo kriminalistikoje analizė pasaulyje ir Lietuvoje. Balso technologijų panaudojimo kriminalistikoje analizė pasaulyje. Sonografinis metodas. Fonetinis – akustinis metodas. Kombinuotas metodas. Automatinis metodas. Balso technologijų kriminalistikoje naudojimas ir vystymas Lietuvoje. X-13 VSA balso detektoriaus programinė įranga. Failo analizavimas. Balso analizės pritaikymas nekilnojamam turtui. Išvados.
  Vadyba, diplominis darbas(60 puslapių)
  2007-10-12
 • Bankroto procedūra, jo kaštai. Įstatymų trūkumai

  Įvadas. Darbo tikslas. Šiame darbe apžvelgsiu bankroto procesą, remdamasi įmonių bankroto įstatymu, taip pat nagrinėsiu įmonių bankroto įstatymo trūkumus. Istorija. Bankroto teisinė esmė. Bankroto procesą reglamentuojantys teisės dokumentai ir formos. Institucijos dalyvaujančios bankroto procese. Pagrindinės sąvokos susijusios su bankrotu. Bankroto priežastys. Bankroto procedūra. Kada keliama bankroto byla. Bankroto proceso nagrinėjimas. Bankroto bylų nagrinėjimas teisme. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Įmonės administratorius. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Pasirengimas banktoro procesui ne teismo tvarka. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Tyčinis bankrotas. Bankroto bylos nutraukimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Įmonės pripažinimas bankrutavusia. Administratoriaus teisės ir pareigos. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Įmonių turto pardavimas. Administravimo išlaidos. Įmonių bankroto įstatymo trūkumai. Dėl įmonių bankroto įstatymo taikymo. Dėl nemokumo kriterijų. Dėl bankroto bylos iškėlimo. Dėl bankrutuojančių įmonių turto pardavimo. Dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkos. Dėl įmonės administratoriaus. Dėl įsipareigojimų bankrutuojančiai įmonei vykdymo. Dėl kreditorių eiliškumo. Dabartinė bankrotų situacija. Bankrotai Lietuvoje. Pagrindinės bankrotų priežastys Lietuvoje. Bankrutavusių įmonių darbuotojų likimas. Tiriamoji dalis. Bankroto diagnostika. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2010-04-19
 • Bankų technologinė įranga. Dokumentų autentiškumo kontrolės įrenginiai

  Įvadas. Pirmas kontrolės lygis. Antras kontrolės lygis. Trečias kontrolės lygis. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-26
 • Batų parduotuvių palyginimas hierarchijų analizės metodu

  Įvadas. Alternatyvos. Alternatyvų palyginimas hierarchijos analizės metodu. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-14
 • Bendravimas (komunikacija)

  Teorinė dalis. Funkcijos. Pagrindinės bendravimo funkcijos. Klasikinis (viršuje) ir šiuolaikinis požiūriai į pasikeitimą informacija. Praktinė dalis. Anketiniai duomenys.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-17
 • Bendravimas (komunikacija) — kaip vadybos priemonė. Organizacijos kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veikloje

  Įžanga. Bendravimas ir valdymo veiksmingumas. Bendravimo procesas. Asmeniniai kontaktai. Pagrindiniai komunikacijos proceso aspektai. Šiuolaikinės bendravimo technologijos. Bendravimas organizacijos viduje. Organizacijos bendravimo tobulinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-04-13
 • Bendravimas organizacijoje

  Įvadas. Bendravimo samprata ir procesas. Bendravimo funkcijos. Bendravimo formos. Organizacinis bendravimas. Sėkmingas bendravimas. Bendravimo aspektai. Bendravimo problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-06-04
 • Bendrieji vadybos bruožai teatre ir versle

  Įvadas. Marketingas teatre ir versle. Bendri teatro ir verslo vadybos sėkmę įtakojantys veiksniai. Reklama ir jos įtaka. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-05-19
Puslapyje rodyti po