Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Inovacijų rengimas ir įgyvendinimas įmonėse

  Organizaciniai pokyčiai ir pakeitimai. Inovacijos. Inovacijų ir pasipriešinimo joms valdymas. Pasipriešinimo šaltiniai. Organizacinis vystymas. Pokyčių proceso modelis. Pokyčio procesas. Organizacinio vystymo tipai. Struktūros ir strategijos derinimas. Planavimo organizacijose svarba. Organizacijos planų hierarchija. Kodėl reikalingas planuotas pokytis. Informacijos technologijų (IT) svarba. Personalas ir jo įtaka permainų vadybai. Apibendrinimai ir išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-06-15
 • Inovacijų skatinimas ir plėtra

  Inovacijų padėtis ir jų skatinimas Europoje ir Lietuvoje. Padėtis Europos Sąjungoje. Padėtis Lietuvoje. Inovacijų versle programa. Programos tikslai, jų įgyvendinimo strategija ir prioritetai. Programos uždaviniai trejų metų laikotarpiui. Programos valdymas. Aukštųjų technologijų programa. Bendros nuostatos ir esama situacija. Technologijų plėtra. Programos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2005-09-27
 • Inovacijų strategijų formavimas

  Įvadas. Strategijų formavimas. Strategijos pagal formavimo tipus skirstomos. Strategijų formavimas pagal modelius skirstomas... Inovacijų samprata. Inovacijų strategijos ir jų formavimas. Gyvavimo ciklo stadijos. Inovacijų strategijų finansavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-11
 • Inovacijų taikymas transporto įmonių valdyme

  Inovacinės įmonės. Paramos inovacijoms paslaugos. Inovacijų marketingas ir vadybos kultūros kėlimas. Inovacijų versle rėmimas. Inovacinė veikla įmonėse. Inovacijų padėtis ir jų skatinimas Europoje ir Lietuvoje. Padėtis Europos Sąjungoje. Padėtis Vidurio ir Rytų Europoje. Padėtis Lietuvoje. Valstybės lygis. Inovacijų propagavimas ir rėmimas. Paramos inovacijoms paslaugos. Informacija. Įmonių lygis. Inovacijų formavimas ir įgyvendinimas. Transporto infrastruktūra: pagerinti tinklus ir sistemas. Efektyvumas. Pervežimo būdų pusiausvyra. Prieinamumas. Tolydumas. Inovacijų skatinimas. Transporto įmonių statistika. 2000 metų statistika. 1998-2003 metų statistika. Naujovės. Balnai. Kombinuoti vežimai. Tachografai. Elektroniniai tachografai. "Linavos" pristatoma naujovė (Navigacinė sistema). Palydovinės navigacijos veikimas. Tikslumas. Apsaugos sistemos.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-01-12
 • Inovacijų vadyba

  Inovacijų vadybos samprata. Inovacijų ir inovacinės veiklos samprata. Inovacijos ir inovacinės veiklos sąvokos. Inovacinė veikla bendrovėje veiklų klasifikacijoje. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Mokslo ir verslo sąveika inovacinėje veikloje. Inovacinės veiklos valdymo problematika. Inovacijų sistema. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Inovacinės veiklos dalyviai. Inovacijų strategijos. Inovacinės veiklos aktyvinimo kryptys – Europos Sąjungos (ES) aspektas. Inovacinės veiklos plėtojimo aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos aktyvinimo prioritetai. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Klasikiniai inovacijų valdymo modeliai. Klasikiniai inovacijų vadybos modeliai. Rizikingas verslas ("Venture bussines"). Mokslinės-tiriamosios asociacijos. Tarptautinė tarpfirminė kooperacija. Perspektyvūs inovacijų valdymo modeliai. Perspektyvūs inovacijų vadybos modeliai. Inovacinės veiklos planavimo procesas. Inovacijų planavimo procesai. Inovacinės veiklos organizavimas. Kontrolė - rūšys, procesas, principai. Inovacinės veiklos kontrolė.
  Vadyba, konspektas(26 puslapiai)
  2007-04-14
 • Inovacijų vadyba (2)

  Inovacijų vadybos samprata. Inovacinė veikla bendroje veiklų klasifikacijoje. Mokslo ir verslo sąveika inovacinėje veikloje. Inovacijų klasifikacija. Inovacijų sistema. Inovacijų veiklos kompleksiškumas. Inovacinės veiklos dalyviai. Inovacijų strategijos. Inovacinės veiklos aktyvinimo kryptys - Europos Sąjungos (ES) aspektas. Inovacinės veiklos plėtojimo aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos aktyvinimo prioritetai Lietuvoje. Klasikiniai inovacijų valdymo modeliai. Perspektyvūs inovacijų valdymo modeliai. Inovacinės veiklos planavimo procedūros.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2007-07-05
 • Inovacijų vadyba (3)

  Inovacinės veiklos planavimo procesas. Inovacinės veiklos kontrolės rūšys Inovacinės veiklos kontrolės procesas. Inovacinės veiklos kontrolės principai Inovacinės veiklos valdymo sprendimai. Kolektyvinis darbas inovacinėje veikloje Personalo darbo valdymo ypatybės inovacinėje veikloje. Vadovavimas inovacinėje veikloje. Inovacinės veiklos projektinis ciklas. Inovacinės veiklos rezultatų įvertinimas. Inovacinių projektų finansavimas. Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėse. Verslo konsultavimas - inovacijų paramos infrastruktūros dalis. Verslo konsultavimo veiklos charakteristikos. Verslo konsultavimo veikla giminingų veiklų sistemoje.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2007-07-05
 • Inovacijų vadyba (4)

  Inovacijų ir inovacinės veiklos samprata. Inovacijos ir inovacinės veiklos sąvokos. Verslo konsultavimo plėtros dėsningumų ir tendencijų Įvertinimas. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikacija. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Inovacijų įvairovė ir jų problematikos mastai transformacijų sąlygomis. Ekonominio inovacijų įvertinimo problemos. Inovacinės veiklos valdymo aktualijos Vakarų valstybėse, Lietuvoje. Inovacinės veiklos projektinis valdymas. inovacinės veiklos projektavimo procesas ir jo valdymas. Inovacijų ir inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacijų plėtojimas kaip esminis transformacijų procesų elementas. Inovacinės veiklos valdymo versle modeliai. Verslo konsultacinė veikla giminingų veiklos rūšių sistemoje. Inovacijų planavimo procesai. Inovacinės veiklos organizavimas. Inovacijų planavimo procesai. Inovacinės veiklos kontrolė. Inovacinės veiklos valdymo apskaita. Personalo vadyba inovacinėje veikloje.
  Vadyba, špera(16 puslapių)
  2007-05-31
 • Inovacijų valdymas

  Įvadas. Inovacijos samprata. Organizacijos inovacijų valdymas. Pokyčių samprata. Organizacijos pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-13
 • Inovacijų valdymas įmonėje

  Įvadas. Inovacijų apibrėžimas ir reikšmės. Novatorius. Naujovės rinkodaroje. Inovacijos Lietuvoje. Naujovių vaidmuo ir pozicijos. Inovacinis aktyvumas ir išorinės aplinkos pasikeitimas. Produkcijos inovacijos. Rinkodaros valdymo naujovių efektyvumas. Veiklos sąlygos ir tikslai. Tikslų sistema ir inovacinė strategija. Antikrizinis planas. Valdymo strategija ir potencialas. Inоvасijų kūrimo politika ir strategija. Įmonė pasirinkta analizei. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-03-06
 • Inovacijų valdymas ir inovacijos valdyme

  Įžanga. Pagrindinės sąvokos. Įmonės vadovų vaidmuo naujo produkto vystyme. Įmonės vizijos paskleidimas. Produkto vystymo proceso nustatymas. "Pamokslavimas" apie greičio svarbą. Greito produkto vystymo barjerų identifikavimas ir nugalėjimas. Strateginės svarbos projektų funkcinių komandų sukūrimas. Komandų įgalinimas. Projektų portfelio valdymas. Ankstyvas produkto funkcijų nustatymas. Kūrybingumo skatinimas. Biurokratijos minimizavimas. Rinkos poreikių identifikavimas. Išteklių suteikimas. Pagrindinių projektų šalininkų turėjimas. Padalinių vadovų vaidmenys. Inovacijų versle programa. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-09-14
 • Inovacinė įmonės veikla ir jos įvertinimas

  Inovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo įmonėje esmė. Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėse. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-05
 • Inovacinė įmonės veikla ir jos įvertinimas (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas – ištirti inovacinę įmonės veiklą ir jos vertinimą. Inovacijų ir inovacinės veiklos samprata. Inovacinės veiklos įmonėje analizė. Įmonės vadovų vaidmuo inovacijos vystymo procese. Inovacinės veiklos valdymo versle funkcijos. Inovacinės veiklos įmonėje vertinimas. Inovacinės veiklos plėtros analizė. Inovacinės veiklos valdymo palyginamoji analizė. Teorinės dalies ir inovacinės veiklos analizės apibendrinimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2008-10-01
 • Inovacinis projektas

  Įvadas. Teorija. Inovacijų versle programų svarba Lietuvoje. Inovacijų propagavimas ir visuomenės sąmoningumo inovacijų srityje didinimas . Inovacijų finansinės aplinkos gerinimas ir paramos infrastruktūros. Inovaciniai projektai. Inovacinių projektų finansavimas – rizikos kapitalas. Praktinė dalis. Duomenys apie pareiškėją. Duomenys apie pareiškėjo veiklą. Pareiškėjo veikla taikomųjų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje. Projekto atitiktis BPD priemonei. Projekto poreikis ir aprašymas. Projekto įgyvendinimo schema. Informacija apie pagalbos projektui poreikį ir pareiškėjo gautą valstybės pagalbą. Projekto rezultatai ir poveikis. Projekto tęstinumas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-25
 • Inovacinis projektas: virtuali meno galerija

  Įvadas. Pagrindinė darbo idėja – virtuali meno galerija. Ar pritaptų tokia paslauga Lietuvos rinkoje, bus išsiaiškinama palaipsniui, remiantis jau esančių paslaugų rinkos analize, techninėmis galimybėmis. Teorinė dalis. Inovacijų samprata. Inovacijų klasifikacija. Inovacinis procesas (tyrimai). Projekto samprata. Projekto sąvoka. Projekto bruožai. Projektų klasifikacija. Inovacinis projektas. Praktinė dalis. Tyrimai. Vidinių veiksnių analizė. Išorinių veiksnių analizė. Spręstinos problemos. Inovacinio projekto aprašymas. Tikslai. Uždaviniai. Ištekliai. Veiklos (įgyvendinimo būdo aprašymas). Pasiekimai, rezultatai, poveikis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-01-20
 • Institucijų įvaizdis, jo būtinybė

  Įžanga. Viešųjų ryšių istorinė raida. Tiesos sakymas – kelias į visuomenės palankumą. Įvaizdis, įvaizdžio formavimo būdai. Įvaizdis. Įvaizdžio formavimo būdai. Lietuvos televizijų įvaizdžio formavimo problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-11-06
 • Integracijos į Europos Sąjungą (ES) poveikio Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai įvertinimas

  Įvadas. Žemės ir maisto ūkio sektoriaus bei kaimo raida Lietuvoje. Istorinė žemės ūkio reformų Lietuvoje apžvalga. Žemės ūkio politika Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Bendrosios žemės ūkio politikos reformų poveikis žemės ūkio plėtotei. Lietuvos žemės ūkio vystymasis ir kaimo plėtra integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Pagrindinės ES paramos priemonės Lietuvos žemės ūkiui 2007-2013 m. Žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus vaidmuo šalies ūkyje. Kaimo plėtros raidos 2004-2008 m. struktūrinių pokyčių ir jų tendencijų įvertinimas. Svarbiausi procesai, turintys didžiausią įtaką kaimo plėtrai. Kaimo plėtros perspektyvų vertinimas. Svarbiausi struktūriniai pokyčiai žemės ūkio ir kaimo sektoriuje po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos 2004 - 2008 metais įtakos žemės ir maisto ūkio sektoriui ir kaimo plėtrai vertinimas. Europos Sąjungos (ES) paramos programų skirtų žemės ūkio ir kaimo plėtrai skatinti rezultatų analizė. Pasaulinių žemės ūkio ir maisto pramonės sektorių bei kaimo raidos perspektyvų ir prognozių įvertinimas. Pasaulio kaimo plėtros prognozės. Europos Sąjungos (ES) kaimo plėtros prognozės. Trumpalaikės Lietuvos kaimo plėtros prognozės. Ekonometriniai žemės ūkio sektoriaus modeliai. Žemės ūkio sektoriaus ir kaimo plėtros ekonometrinės prognozės. Pagrindiniai procesai, turėję didžiausią įtaką kaimo raidai 2004-2008 metais. Žemės ūkio sektoriaus ir kaimo plėtros ekonometrinės prognozės. Europos Sąjungos (ES) paramos poveikio žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtrai įvertinimas. Pagrindinės kliūtys žemės ūkio produkcijos gamintojams įsisavinant Europos Sąjungos (ES) teikiamą paramą. Bendros pasaulio žemės ūkio produkcijos gamybos ir paklausos tendencijos. Apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos ir pasiūlymai. Santrauka. Summary.
  Vadyba, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2009-12-17
 • Interesai ir derybos

  Įvadas. Interesai. Derybos. Pasirengimas deryboms. Derybų vedimas. Derybų vedimo būdai. Derybų analizė. Apie UAB "Dominga Mill". Interesai ir derybos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-05-23
 • International management

  Konspektas anglų kalba. Tarptautinė vadyba. How attractive is the business/market environment in which the company has chosen to operate. Marketing mix. Porters 5 forces. The new entrants. A threat of substitutes depends on. The substitutes. A threat of substitutes depends on. The suppliers. The power of the suppliers depends on. The buyers. The price sensibility depends on. The rivalry in the market. Life cycle. How well is the company doing. Key metrics. More Details. P/E considerations. 7S. Generic Strategy (Porters Generic Competitive positioning strategy). Core competes. What directions of development is the company currently pursuing. Ansoff Matrix. Future strategies. Scale ability. Repeatable Adjacencies.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2007-09-19
 • International Public Relations

  Kursinis darbas anglų kalba. Tarptautiniai viešieji ryšiai. Introduction. Internationalization and international PR. Public relations. International public relations. Globalization and public relations. Public Relations across Cultures. Language and Culture. Cross-Cultural Communication Strategies. Public relations education . Public relations programs. Public and Media Relations. Communication Channels. Employee relations. Government Relations. Consumer relation objectives. Federal consumer agencies. Investor relations. Introduction of our research. ISM University of Management and Economics. The China Europe International Business School (CEIBS). Summary.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-06-27
Puslapyje rodyti po