Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės organizacinė struktūra, jų tipai

  Įvadas. Įmonės organizacinės valdymo struktūros samprata. Įmonių organizacinių valdymo struktūrų tipai. Patriarchalinė struktūra. Linijinė organizacinė valdymo struktūra. Funkcinė organizacinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė organizacinė valdymo struktūra. Divizinė organizacinė valdymo struktūra. Matricinė organizacinė valdymo struktūra. Tinklinė organizacinė valdymo struktūra. Organizacinių valdymo struktūrų nauji variantai. Neformali organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-20
 • Įmonės organizacinės valdymo struktūros tobulinimas

  Įvadas. Organizacinės valdymo struktūros, jų svarba organizacijai. Organizacinių valdymo struktūrų esmė. Organizacinių valdymo struktūrų formavimo principai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Klasikinės (hierarchinės) valdymo struktūros. Patriarchalinė valdymo struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Štabinė linijinė struktūra. Naujos organizacinės valdymo struktūros. Produkto / rinkos organizacija. Matricinė organizacija. Likerto susisiekiančiųjų grupių struktūra. Organizacinės valdymo struktūros tobulinimas. Esamos padėties analizė akcinėje bendrovėje "P". Akcinės bendrovės "P" statusas. Bendrovės teisės ir pareigos. Bendrovės ūkinė veikla. Akcinės bendrovės "P" organizacinė valdymo struktūra. AB "P" personalas. Akcinės bendrovės "P" veikla probleminiu aspektu. AB "P" organizacinės valdymo struktūros tobulinimas. Projekto pagrindimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2009-03-17
 • Įmonės palaikomų ryšių su visuomene plėtojimo kryptys: viešbutis "Baltpark"

  Įvadas. Viešbučių palaikomų ryšių su visuomene samprata, tikslai ir organizavimas. Palaikomų ryšių su visuomene samprata. Viešbučiui svarbios visuomenės grupės. Specifinė ryšių su visuomene grupė. Ryšiai su žiniasklaida. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Ryšių su visuomene organizavimas. "Baltpark" viešbučio palaikomų ryšių su visuomene plėtojimo kryptys. Viešbučio "Baltpark" veiklos pristatymas. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1).
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-02-09
 • Įmonės planavimas. Atsiradimas. Raida ir evoliucija

  Įmonės planavimas. Atsiradimas. Raida ir evoliucija. Planavimo apžvalga. Planavimo organizacijoje svarba. Organizacijos planų hierarchija. Kuo strateginiai planai skiriasi nuo operatyvinių planų. Strateginis planavimas. Ilgalaikio planavimo problemos ir suvaržymai. Strategija kaip didysis planas. Strateginio valdymo atsiradimas.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Įmonės planavimo darbai

  Įmonės veiklos kaštų, pajamų ir pelno planas. Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos gamybos kaštų planas. Komercinių ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas. Įmonės pajamų ir valdymo planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2006-09-03
 • Įmonės plėtra

  Santrauka. Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Strateginio planavimo prielaidos. Organizacijos strategijos formavimas. Organizacijos vizijos, misijos, filosofijos ir kultūros svarba jos strateginiam vystymui. Aplinkos veiksnių ir įmonės būklės įtaka veiklos vystymui. Organizacijos socialinės sistemos vystymas. Strategijos formavimas. Strategijos situacijos analizės technika. Tyrimo rezultatų analizė. Situacijos analizė. Modelis, struktūra. Veiklos analizė. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Konkurencijos analizė. Strategija. Vizijos, misijos ir filosofijos formavimas. Tikslų nustatymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2005-09-21
 • Įmonės plėtros strategijos vertinimas: A. Dambrausko pieno ūkis

  Įmonių plėtros strategijos vertinimas: kriterijai ir rodikliai. Įvadas. Alternatyva. Jų vertinimo kriterijai. Institucijos strateginių alternatyvų generavimo ir strateginių sprendimų priėmimo metodai. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Loginis strategijos patvirtinimas. Empirinis strategijos parinkimas. Strategijos įgyvendinimo analizė. Rizikos įvertinimas. Praktinė dalis. Pieno ūkio strategijos planavimas: alternatyvų vertinimo kriterijai. Tyrimo tikslas – pateikti pieno ūkio veiklos strategijos alternatyvų vertinimo kriterijus ir rodiklius, atitinkančią ūkio verslo aplinkos sąlygas. Rezultatai. Išvada. Praktinės dalies išvada.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-04-22
 • Įmonės probleminės situacijos įvertinimas: UAB "Seifuva"

  Įvadas. UAB "Seifuva" pristatymas. UAB "Seifuva" pagrindinė problema. Pagrindinės problemos priežastys. Problemos aktualumas. Problemos sprendimo būdas ir įvertinimas. Priedas (1).
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-31
 • Įmonės projektavimas: logistikos paslaugos

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo bazė ir pradiniai duomenys. Įmonės veiklos charakteristika. Ekonominė veiklos sritis. Įsteigimo tikslai ir veiklos uždaviniai. Teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas. Vykdomos funkcijos. Atliekamas darbas ir reikalingas personalas. Vadybinės struktūros schema. Įmonės ūkio poreikio nustatymas. Patalpos. Baldai. Įranga. Įmonės ūkio eksploatavimo ir priežiūros sprendimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2008-09-16
 • Įmonės steigimas

  Įmonės steigimo procesas: Įmonės vardo registravimas, Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla, Įmonės registravimas valstybiniame rejestre, Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje, Įmonės antspaudas, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas, Visuomenės sveikatos centro leidimas, Valstybinės darbo inspekcijos pažyma, Mokesčiai, Akcizo mokestis, Pridėtinės vertės mokestis, Pelno mokestis, Socialinio draudimo įmokos, Kelių mokestis.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-03-09
 • Įmonės steigimas (2)

  Darbo tikslas: Konkrečios įmonės steigimo tvarka, nurodant institucijas, į kurias reikia kreiptis ir joms pateiktinų dokumentų sąrašą. Mokesčių, kuriuos turės mokėti tokia įmonė, apžvalga. Įmonė. Įmonininkas. Individuali (personalinė) įmonė. Įmonės vardo registravimas Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Akcizo mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Kelių mokestis.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-11-25
 • Įmonės steigimo dokumentacija

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Juridinio asmens steigimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-04-08
 • Įmonės steigimo dokumentacija (2)

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka ir juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens steigimas. Akcinė bendrovė (AB) ir uždaroji akcinė bendrovė (UAB). AB ir UAB steigimas. AB ir UAB registravimas. Individuali įmonė (IĮ). Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės registravimas. Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB), komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). TŪB ir KŪB steigimas. TŪB ir KŪB registravimas. Žemės ūkio bendrovė. Žemės ūkio bendrovės steigimas. Žemės ūkio bendrovės registravimas. Kooperatinė bendrovė. Kooperatinės bendrovės steigimas. Kooperatinės bendrovės registravimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-04-08
 • Įmonės steigimo problemos Lietuvoje

  Biurokratija . Lėšų stoka ir paskolų išdavimo tvarka. Paskolos. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Teisinių ir vadybos žinių stoka, steigiant firma.s Firmos registravimas. Organizacinės įmonės (firmos) rūšies pasirinkimas. Firmų vardai. Patalpos. Įmonės registravimo dokumentai.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-08-31
 • Įmonės strategijos kūrimas

  Vadybos praktinis darbas. Įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas. Įmonės veikla. Įmonės pasirinkta valdymo struktūra. Autocentro pasirinktas vadovaujamas stilius. Įmonės šūkis. Įmonės turtas. 2002 – 2004 m. įmonės pelnas. Struktūrizuotas įmonės valdymo vaizdas. Įmonės darbuotojai. Strateginė aplinkos analizė. Išorinė aplinkos analizė. Aplinkos įvertinimas. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Vidinė aplinkos analizė. Įmonės pranašumų ir silpnybių vertinimas. Įmonės vertybės. Pajamos. Sąnaudos. Įmonės įvaizdis. Įmonės padėties įvertinimas. Naujovių įdiegimo galimybės. Bendra strateginė vieta. Strateginės alternatyvos. Strateginiai tikslai ir orientacija. Strateginiai tikslai. Sukurti naują prekę arba teikti naują paslaugą. Įmonės plėtros kryptis. Finansavimo šaltiniai. Operatyvieji tikslai. Pakelti pardavimus. Suteikti pirkėjams kreditus. Siųsti darbuotojus į tobulinimo kursus. Atnaujinti įmonės internetinį tinklapį. Įsigyti papildomos serviso įrangos. Pardavimų prognozė.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-07-17
 • Įmonės strategijos kūrimas (2)

  Sauliaus Vilkelio individuali įmonės strategijos kūrimas. Įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas ir rekvizitai. Įmonės veikla. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Įmonės turtas. Įmonės personalas. Reklaminis šūkis. Įmonės aplinkos strateginė analizė. Aplinkos dinaminė analizė. Pest analizė. Politinis teisinis aspektas. Ekonominis aspektas. Socialinis aspektas. Technologinis aspektas. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Konkurencijos strateginė analizė. Klientų strateginė analizė. Išteklių strateginė analizė. Žmonių išteklių analizė. Finansinių išteklių analizė. Operacijų analizė. SSGG analizė. Firmos strategijos tikslinė orientacija. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Strateginių sprendimų Alternatyvos, alternatyvų vertinimas ir strategijos įgyvendinimas. Priedai.
  Vadyba, namų darbas(22 puslapiai)
  2005-09-25
 • Įmonės strategijos kūrimas (3)

  Pirminis planavimas. Kas yra strategija? Koncepcinis projektavimas. Rizikos valdymas. Pakartotinio panaudojimo strategija. Strategijos Scenarijai (The Strategy Scripts). Strategijos kriterijai. Koncepcinio projekto kūrimas. Kūrimo strategijos pasirinkimas. Sudaryti pradinę dydžio ir laiko prognozę. Rizikos valdymas. Strategijos dokumentavimas. Strategijos atnaujinimas. Konfigūracijos valdymo planas.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-30
 • Įmonės strategijos kūrimas: VĮ "Lietuvos paštas"

  Įvadas. Įmonės struktūra. Personalas. Darbuotojų pareiginiai nuostatai. Paslaugos. Pagrindinės veiklos pajamos. Įmonės strateginė analizė. Įmonės vizijos įgyvendinimo priemonės. VĮ "Lietuvos pašto" strateginiai tikslai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2010-02-01
 • Įmonės strategijų formavimas

  Įvadas. Strateginio planavimo privalumai. Strategijos paskirtis. Strateginis planavimas. Organizacijos strategijos formavimas. Organizacijos strateginio valdymo procesas. Vizija. Misija. Tikslai. Išorinės aplinkos analizė ir įvertinimas. Vidinės aplinkos analizė ir įvertinimas. Strateginės alternatyvos. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-12-12
 • Įmonės strateginė analizė: IĮ "Ladalva"

  Įvadas. Strateginė analizė. Įmonės aplinkos analizė. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Konkurentų įvertinimas. Vidinių veiksnių analizė. IĮ "Ladalva" (SWOT) analizė. IĮ "Ladalva" misija. IĮ "Ladalva" vizija. Įmonės strateginiai tikslai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, analizė(10 puslapių)
  2007-03-29
Puslapyje rodyti po