Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybos planavimas (2)

  Įvadas. Gamybos planavimo principai. Gamybos procesų klasifikacija. Gamybos proceso struktūra. Gamybos ciklas ir operacijų derinimo metodai. Organizaciniai gamybos tipai. Gamybos procesų planavimo sistemos. Pagalbinės gamybos planavimas.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-12
 • Gamybos planavimas (3)

  Gamybos planavimo uždavinys. Kompanija gamina trijų rūšių produkciją: P1, P2 ir P3. Gamybos procese naudojamos medžiagos M1 ir M2, apdorojamos staklėmis St1 ir St2. Lentelėje duoti duomenys charakterizuojantys gamybos procesą. Suraskite optimalų gamybos planą. Koks pelnas? Atlikite sprendinio jautrumo pelno koeficientams ir resursų atsargų dydžiams analizę. Įvertinkite siūlomų priemonių tikslingumą, parinkite tinkamas priemones, kurios gali būti pritaikomos visos. Koks pelnas už vienos dienos gaminius gali būti pasiektas? Sprendimas.
  Vadyba, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-01-08
 • Gamybos užsakymų vykdymo kontrolė

  Ekonominė organizacinė uždavinio esmė. Informacinis modelis. Rezultatinė informacija. Pradinė informacija. Matematinis modelis ir sprendimas. Rezultatiniai rodikliai. Pradiniai rodikliai. Skaičiavimo formulės. Technologinis procesas (duomenų srautų schema).
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-03
 • Garantinio aptarnavimo informacinė sistema

  Įvadas. Garantinio aptarnavimo sistemos reikalavimai. Reikalavimų specifikacija. Bendras panaudojimo atvejis. Detalus panaudojimo atvejo modelis. Analizės klasių diagramos. Panaudojimo atvejų sekų (arba bendradarbiavimo) diagramos. Sistemos elgsenos modelis. Garantinio aptarnavimo sistemos projektas. Sistemos pagrindimas ir esmės išdėstymas. Duomenų bazės schema. Realizacijos modelis. Testavimo modelis bei duomenys, kontrolinis pavyzdys. Informacinė posistemė. Vartotojo meniu aprašymas ir instrukcija. Pradinis sistemos langas. Pagrindinis sistemos langas. Prisijungti kitam vartotojui prie sistemos. Atsijungti iš sistemos. Įvesti naują vartotoją. Įvesti naują užsakymą.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-08
 • Gero pardavėjo savybės (2)

  PowerPoint pristatymas. Pardavėjui reikalingos savybės. Noras ir pasirengimas dirbti pardavėju. Tikėjimas parduodamu produktu. Teigiamas (pozityvus) požiūris. Pasirengimas nuolatos mokytis. Savo produktų žinojimas. Apie parduodamą produktą nors tiek turite žinoti. Mokėjimas susitelkti darbui. Sąžiningumas. Atkaklumas. Rūpinimasis pirkėju.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-27
 • Gerosios ir blogosios problemos vadyboje

  Problemų pavyzdžiai. Gerosios patirties pavyzdžiai. Darbas lentelės forma: šaltinis (tikslus); teiginys, sakinys, pastraipa; pagrindiniai aspektai; ar teorijos pagalba būtų galima šią problemą išspręsti?; pateikite galimą problemos sprendimo variantą.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-12-02
 • Gerų vadovų vadovavimo ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Sąvokos. Vadovo formavimasis. Gero vadovo savybės. Kokia aplinka formavo mūsų vadovus? Galime skirti svarbiausius jos bruožus. Valdymo teorijos pradininkas A. Fajolis. Vadovui turi būti būdinga. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2011-06-09
 • Geschichten als Frühwarnsystem Widersprüche zwischen Unternehmensdarstellung und Unternehmenswirklichkeit

  Įmonės kuriamas įvaizdis ir tikrovė. Darbas vokiečių kalba. Einleitung. Corporate Identity ist das Management von Identitätsprozessen einer Organisation. Interne Kommunikation. Anhand "Storytelling" sind die häufigsten Widersprüche zu erkennen und zu vermeiden. Widersprüche im Grad der Ziel Erreichung. Widersprüche zwischen Außen- und Innenbild. Widersprüche zwischen Leitbild und Wirklichkeit. Widersprüche zwischen Vorstellungen von Kooperation. Widersprüche zwischen Ereignis und Information. Fazit.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-10
 • Gyvenimo – karjeros planavimas ir MBO

  PowerPoint pristatymas. Sėkmingas karjeros planavimas organizacijoje leidžia. Karjeros plane išdėstomi keturi pagrindiniai parametrai. Darbuotojo ir organizacijos vaidmuo formuojant darbuotojo karjerą. Karjeros planavimo proceso pagrindiniai etapai. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-05-12
 • Gyventojų gimstamumas ir mirtingumas 2005-2008

  Įvadas. Pagrindinių sąvokų analizė. Lietuvos respublikos gyventojų gimstamumo bei mirtingumo rodikliai. Lietuvos respublikos gyventojų gimstamumas ir mirtingumas 2005-2008 metais. Natūralus gyventojų prieaugis. Lietuvos respublikos gyventoju gimstamumas ir mirtingumas pagal gyvenamą vietovę. Gimstamumo ir mirtingumo skaičius per dieną 2005-2008 metais. Gimusių ir mirusių vidutinių dydžių apskaičiavimas. Statistiniai rodikliai. Laiko (dinamikos) santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Sklaidos rodikliai. Dispersija ir standartinis nuokrypis. Kitimo (variacijos) koeficiento ir duomenų aibės pločio (variacijos mosto) apskaičiavimas. Koreliacinis ryšys. Dinamikos (laiko) eilučių analitiniai dydžiai. Absoliutus lygio padidėjimas/ sumažėjimas (Δy). Padidėjimo/sumažėjimo tempas (Tp). Dinamikos eilutės vidutiniai rodikliai. Vidutinis absoliutinis padidėjimas/sumažėjimas. Vidutinis didėjimo mažėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo sumažėjimo tempas. Gimstamumo ir mirtingumo prognozavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2010-03-23
 • Globalizacija ir valdymas

  Įvadas. Globalizacija. Ką reiškia globalizacija? Globalizacija ir konkurencingumas. Tarptautinių įmonių poveikis šalims šeimininkėms. Tarptautinių įmonių poveikis savoms šalims. Globalinis verslas. Kaip organizacijos tampa tarptautinėmis. Kultūrų globalizacija. Valdymas. Valdymo funkcijų istorija. Valdymo organizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-12-01
 • Globalizacija ir valdymas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Ką reiškia globalizacija? Trumpa šiuolaikinės globalizacijos istorija. Antrojo pasaulinio karo pasekmės. Tarptautinių įmonių vaidmuo. Tarptautinių įmonių poveikis šalims-šeimininkėms. Tarptautinių įmonių poveikis savoms šalims. Globalinis verslas. Kaip kompanijos tampa tarptautinėmis. Vadovai ir išankstinis nusistatymas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-02-27
 • Globalizacija ir valdymas (3)

  Įvadas. Ką reiškia globalizacija. Artimumas. Vieta. "Toyota" Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) randa darbuotojų, kurių vertybiniai kriterijai sutampa su jos. Požiūris. Globalizacija ir konkurencingumas. Santykinė padėtis šiandien, žiūrint į ateitį. Santykinė padėtis šiandien žiūrint iš praeities. Kaip vyriausybės daro įtaką konkurencingumui. Trumpa šiuolaikinės globalizacijos istorija. Antrojo pasaulinio karo pasekmės. Tarptautinių įmonių vaidmuo. Tarptautinių įmonių poveikis šalims šeimininkėms. Tarptautinių įmonių poveikis savoms šalims. Globalinis verslas. Kaip kompanijos tampa tarptautinėmis. Kultūrų globalizacija. Vadovai ir išankstinis nusistatymas. Tarptautinė darbo jėga: moterys. Moterų pasaulio bankas įrodo, kad nedidelės verslo paskolos moterims – geras verslas. Hofstede‘o tyrimai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-02-27
 • Globalizacija ir valdymas (4)

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacija ir konkurencingumas. Vyriausybės įtaka konkurencingumui. Tarptautinių įmonių poveikis savoms šalims ir šalims šeimininkėms. Organizacijų tapimas tarptautinėmis. Valdymo funkcijų istorija. Valdymo organizavimas. Vadovai ir jų išankstinis nusistatymas. Hofstede'o tyrimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-05-18
 • Globalizacija. Globalinis verslas

  Ką reiškia globalizacija? Globalizacija ir konkurencingumas. Globalizacija ir jos priešininkai. Tarptautinės įmonės. Globalinis verslas. Kultūrų globalizacija. Transnacionalinės korporacijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-05-18
 • Globalizacijos įtaka Lietuvos ūkiui

  Įvadas. Darbo tikslas - išnagrinėti globalizacijos sampratos poveikio teorinius aspektus, išanalizuot Lietuvos Respublikos valstybės ekonominę politiką, prisitaikant prie globalios rinkos sąlygų. Informacijos šaltinių apžvalga. Globalizacijos samprata ir prielaidos. Teigiamos ir neigiamos globalizacijos pasekmės. Valstybės ekonominė politika globalioje rinkoje. Darbo metodai ir priemonės. Globalizacijos įtaka Lietuvos ūkiui ir valstybės ekonominės politikos analizės metodika. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Globalizacijos įtaka lietuvos ūkiui. Lietuvos valstybinė ekonominė politiką rinkos procesuose. Išvados. Anotacija lietuvių kalba. Anotacija užsienio kalba.
  Vadyba, diplominis darbas(59 puslapiai)
  2010-04-20
 • Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimas

  Įvaizdžio reikšmė paslaugos teikimo procese ir jo susidarymas. Maitinimo paslaugų rinka. Greito aptarnavimo restoranai. Greito maisto restoranų 7P. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Įvaizdžio tyrimo metodai. Prekinių ženklų įvaizdžio žemėlapio pavyzdys. Metodologija. Mūsų anketą sudaro. Praktinė dalis: Čili, Delano, McDonald's. Išvados. Priedai (31 psl.)
  Vadyba, analizė(57 puslapiai)
  2008-10-02
 • Grūdinių kultūrų augalininkystės sektoriaus plėtojimas ūkininkės ūkyje

  Projekto aprašymas. Projekto klasė, tipas ir rūšis. Projekto verslo strategija. Projekto gairės ir gairių planas. Projekto darbų išskaidymo struktūra. Darbų trukmė ir jų vykdymo seka. Projekto tvarkaraščių parengimas. Kritiniai keliai. Projekto išteklių įvertinimas. Tiesioginių darbo išteklių agregavimas. Projekto biudžetas. Projekto rizikų identifikavimas. Projekto suinteresuotosios šalys. Organizacijos valdymo grafinė struktūra. Projekto vadovo ir komandos narių reikalavimai. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-01-21
 • Grupės (komandos) normos, komandos sutelktumas

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Formali komanda. Neformali komanda. Grupės (komandos) normos. B.W. Tuckmano komandų vystymosi etapai. Grupės normos. Komandos sutelktumas. Grupės sutelktumą galima didinti šiais būdais. Didelis efektingumas grupėse pasiekiamas. 7 konfliktų paradoksai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-03-30
 • Grupės ir komandos

  Įvadas. Grupės samprata. Grupė ir jos svarba individui. Grupių klasifikacija. Referentinės grupės. Formalios ir neformalios grupės. Skirtumas tarp grupės ir komandos. Komandų klasifikacija. Problemų sprendimo komandos. Savivaldžios darbo komandos. Tarpfunkcinės komandos. Virtualios komandos. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-12-14
Puslapyje rodyti po