Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • XXI amžiaus komunikacijos priemonės organizacijoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. 1 uždavinys. Aptarti vidinę ir išorinę komunikacijas organizacijoje. 2 uždavinys. Apibūdinti komunikavimo priemonių technologines savybes, jų raidą organizacijoje. XXI amžiaus komunikacijos priemonės. 3 uždavinys. Išsiaiškinti komunikavimo technologijų panaudojimą organizacijoje.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-05-21
 • Žaliavų trūkumas įmonėje

  Situacijos įvardinimas. Problemos diagnozavimas. Priežastys ir pasekmės. Sprendimo paruošimas. Alternatyvų formulavimas. Apribojimų ir kriterijų formulavimas sprendimams priimti. Alternatyvų atrinkimas ir įvertinimas. Valdymo sprendimų įdiegimas. Alternatyvos įgyvendinimas. Kontrolė. Rezultato įvertinimas.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-05-23
 • Žemės ūkio bendrovės organizavimas

  Įvadas. Žemės ūkio bendrovė. Įmonės veiklos organizavimas. Žemės ūkio bendrovės organizacinės struktūros sudarymas. Organizavimo esmė. Delegavimas. Užduočių pasiskirstymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-10-02
 • Žemesnio lygio vadovų darbas draudimo kompanijose

  Darbo tikslas: susipažinti su vidurinės grandies vadovų skyrimu, darbo specifika. Valdymo schema ir vadovas. Informacijos tekėjimo svarba ir kryptys. Pardavimų grupių vadovas. Pardavimo vadybininkų komandos kūrimas. Tyrimas. Tyrimo duomenys. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-05-18
 • Žymiausi švietimo vadybos veikėjai

  Įvadas. Švietimo vadyba. Henri Fayol. Frederick W. Taylor. Max Weber. E. Mayo. Henry Ford. Vytautas Andrius Graičiūnas. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-07
 • Žiniasklaidos įmonių elektroninis verslas

  Įvadas. Elektroninio verslo samprata. Elektroninio verslo apibrėžimas, sudėtis. Elektroninio verslo sudėtis. Elektroninio verslo raida. Elektroninio verslo veiklos rūšys. Organizacijų elektroninis verslas. Elektroninio verslo modeliai. Žiniasklaidos įmonės ir jų elektroninis verslas. Naujienų agentūros. Televizija. Radijas. Spaudos įmonės. Įrašų studijos. Bibliotekos, knygynai. Informacijos paslaugų tarnybos. Leidyklos, spaustuvės, reklamos agentūros. Elektroninio verslo nauda. Trūkumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-03-17
 • Žiniasklaidos vaidmuo muzikos vadyboje

  Įvadas. Muzikos verslo rinkodara. Muzikos verslo rinkodaros esmė. Informacijos reikšmė muzikos vadyboje. Darbo su žiniasklaida strateginis planavimas. Reklaminio teksto projektas. Muzika žiniasklaidoje. Muzika televizijoje. Muzika radijo stotyse. Muzika periodikoje. Muzika Internete. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-07
 • Žinios ir inovacijos

  ŽGO (žiniomis grindžiamos organizacijos). ŽGO veiklos sritys. Žinių kūrimas, pritaikymas, info saugojimas. Personalas ŽGO-se. Mokymasis. Fizinis kapitalas. ŽGO procedūros, taisyklės. ŽGO kultūra. Socialinis kapitalas. ŽGO strateginė raida. Problemos žinių valdyme. Žinių kūrimo ypatumai Japonijos kompanijose. Keletas sugebėjimo atsinaujinti ir veiklos sėkmės priežasčių. NANAKA žinių spiralė. Žinių kūrimo organizacijos etapai. Kolektyvinio proto koncepcija. KP išvystymo matrica. Organizavimas žinių – įmonės konkurencinio pranašumo pagrindas. Komandinis mokymasis. Kolektyvinės žinios ir jų pasekmės. Verslo konsultacinė veikla Lietuvoje. VK firmų specifika. VK įmonių tikslai, principai. LT VK įmonių rūšys. Verslo inkubatorių specifika LT-e. Žinių ekonomikos vertinimas Lietuvoje. Verslo pradžia. Žinių ekonomikos reguliacinis mechanizmas. Mokesčiai R&D veiklai bei mokymams. Intelektualinės nuosavybės teisė. Vartotojų teisių apsauga. Konkurencija. Elektroninės teisės. Jų diegimas (el. parašas). Finansinio sektoriaus pasiruošimas (bankai). Finansinio sektoriaus infrastruktūra: paslaugos, produktai. Mažmeninė bankininkystė. Rizikos kapitalo sritis. Požiūriai į mokymąsi. Mokymosi modeliai. Mokymosi visą gyvenimą sistema žinių ekonomikoje. Kompetencijų sritys žiniomis grindžiamose organizacijose. Profesinių standartų vystymas ir profesinių programų vertinimas.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2005-11-13
 • Žinių įtaka inovaciniams procesams. Besimokanti organizacija

  Įvadas. Žinių įtaka inovaciniams procesams. Inovacijų samprata. Tradicinis požiūris į inovacijas. Procesinis požiūris į inovacijas. Inovacijų sąsaja su žiniomis ir žinių vadyba. Darbotvarkės formavimas: sisteminis požiūris. Pasirinkimas ir įgyvendinimas: į bendruomenę orientuotas požiūris. Pavertimas įprastiniu darbu (rutina): kognityvinis požiūris. Besimokanti organizacija. Mokymosi samprata. Besimokanti organizacija ir organizacinis mokymasis. Organizacinio mokymosi varomoji jėga. Žinių vadybos svarba besimokančioje organizacijoje. Mokymosi svarba. Mokymosi tipologijos. Besimokančios organizacijos principai. Minčių modeliai. Bendra vizija. Komandinis mokymasis. Asmeninis meistriškumas. Sisteminis mąstymas. Skeptikų ir propagandininkų požiūriai į organizacinį mokymąsi. Barjerai ir iššūkiai besimokančioje organizacijoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-05-16
 • Žinių kūrimas ir veiksniai, darantys įtaką žinių kūrimui ir inovacijai organizacijoje

  Įvadas. Žinių kūrimo teorinė apžvalga. Organizacinis mokymasis kaip prisiderinimas prie besikeičiančios aplinkos. Organizacinis mokymasis kaip standartų generavimas, panaudojimas ir keitimas. Organizacinis mokymasis - veiklos ir rezultatų koregavimo procesas. Straipsnio "Veiksniai įtakojantys žinių kūrimą ir inovacijas organizacijoje" (M. Merx – Chermin, W.J. Nijhof) analizė. Tyrimo planas ir metodologija. Tyrimo rezultatai. Tyrimo išvados. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-04-29
 • Žinių pasidalijimo sistema

  Įvadas. Žinių pasidalijimo sistemos teorinė apžvalga. Informacija ir komunikavimas. Dalijimasis žiniomis ir žinių platinimas. Tinkamos sąlygos dalytis žiniomis ir jas platinti. Sunkumai dalijantis žinioms. Žinių pasidalijimo tinklų kūrimas. Organizacijos parama žinių platinimui ir dalijimuisi jomis. Žinių platinimas naudojantis kompiuterių tinklais. Siemens ShareNet žinių pasidalijimo sistema. Probleminės srities apžvalga. Siemens ShareNet kūrimasis. Pirmasis žingsnis. Konceptuali fazė. Antrasis žingsnis. Globalinis vystymasis. Trečiasis žingsnis. Skatinamųjų priemonių įvedimas į sistemą. Ketvirtasis žingsnis. Grupės plėtimas. Penktasis žingsnis. ShareNet sistemos nauda. ShareNet pavyzdys žinių vadybos kontekste. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-06-03
 • Žinių vadyba

  Bibliotekos ir informacijos bei žinių valdymas. Informacijos vadybos samprata ir pagrindiniai procesai, Žinių vadybos samprata (Michael Polanyi žinių teorija, Ijikuro Nonaka žinių kūrimo teorija, Peterio Senge moksliosios organizacijos teorija), Informacijos / žinių vadyba ir bibliotekininkystė, Chun Wei Choo protingos organizacijos žinių piramidė ir pan.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2005-07-22
 • Žinių vadyba (2)

  Įvadas. Žinių vadybos uždaviniai ir fazės. Perėjimas į žinių organizaciją. Žinių vadybos mokslo kryptys. Veiklos dinamika. Ar žinome, tai ką žinome? Žinios ir pseudožinios. Ar žinių vadyba yra tik elitinių organizacijų galimybė? Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-28
 • Žinių vadyba (3)

  Valdymas žinių ir organizacijų visuomenėje. Perėjimas į žinių organizaciją. Žinių vadyba yra gana kontroversiška mokslinė disciplina. Žinios - svarbus organizacijos išteklius. Žinių sąvoka. Žinios ir informacija. Žinių vaidmuo visuomenėje. Žinių vaidmuo žmonijos raidoje. Išreikštos ir neišreikštos žinios. Žinių judėjimas organizacijoje. Michael Polanyi. Žinių kūrimas organizacijoje. Žinių vadybos atsiradimas ir raida. Istorinis aspektas. Intelektualinis /filosofinis aspektas. Ekonominiai aspektai. Technologinis aspektas. Kultūriniai aspektai. Organizacinės žinios ir jų tipologija. Pokyčiai tarp ankstesniojo ir dabartinio vadybinio mąstymo. Organizacijos žinių vadybą įtakojantys faktoriai. Pagrindinės organizacijos varomosios jėgos. Žinių aplinkos sukūrimas, žinojimo struktūrų organizavimas šiuolaikinėse organizacijose. Organizacijos žinių bazės formavimas. Žinojimas. Žinojimo sandara. Žinojimo struktūros. Besimokanti organizacija – šiuolaikinės organizacijos modelis. "Besimokančios organizacijos" koncepcijos vystymosi istorija. Biblioteka kaip "besimokanti organizacija". Pasaulio bibliotekų patirtis, įgyvendinant besimokančios organizacijos koncepciją. "Besimokanti organizacija" - Lietuvos bibliotekų modernizavimo strateginė galimybė. Politinis žinių vadybos modelis. Žinių darbuotojo samprata ir esminės kompetencijos. Žinių visuomenė ir bibliotekų uždaviniai. Bibliotekininkai kaip žinių darbuotojai.
  Vadyba, konspektas(55 puslapiai)
  2007-03-27
 • Žinių vadyba (4)

  PowerPoint pristatymas. Žinių samprata ir vaidmuo. Žinių tipai ir klasifikavimas. Y. Malhorta (2000) informacijos apdorojimo prasme žinių vadybos apibūdinimas. Žinių vadybos svarbiausi uždaviniai. Informacija, žinios, išmintis. Pagrindiniai žinių bazės komponentai. Duomenys ir informacija. Informacijos piramidė. Sąvokų atskyrimas. Duomenų ir žinių palyginimas. Pagrindiniai skirtumai tarp informacijos ir žinių. Pagal suteikiamus tikslus galima išskirti dvi žinių kategorijas. Žinių rūšys. Išreikštų ir neišreikštų žinių palyginimas. Žinių išreiškimo būdai. Žinių išreiškimo ribos. Žinių kūrimo procesas. Žinių pasaulio modeliai. Sąveikos žinių pasaulio modelis. Modelių pritaikymas praktikoje: Leibnitz’o žinių pasaulio samprata. Modelių pritaikymas praktikoje: "Sąveikos" žinių pasaulio modelio samprata. Žinių klasifikacija. Išprotautos ir euristinės žinios. Ekspertinės žinios. Žinių vadybos samprata.
  Vadyba, pristatymas(35 skaidrės)
  2007-05-03
 • Žinių vadyba (5)

  Įvadas. Žinių vadybos sąvoka. Žinių vadyba kaip procesas. Žinių vadybos įtaka sprendimų priėmime. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-11-27
 • Žinių vadyba (6)

  Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindinius visuomenės raidos etapus. Kokie pokyčiai vyksta informacinėje visuomenėje? Išvardykite ir trumpai apibūdinkite tris, Jūsų nuomone svarbiausius poslinkius, susijusius su informacinės visuomenės plėtra. Kuo informacinė visuomenė skiriasi nuo žinių visuomenės? Kaip vertinate Lietuvos informacinės visuomenės lygį? Paaiškinkite besimokančios organizacijos sisteminį modelį pagal Senge. Kokie bruožai būdingi besimokančiai organizacijai? (užtektų išmokti tik tai , kas paryškintai). Paaiškinkite pažangių technologijų vaidmenį ekonomikai, verslo organizavimui, asmenybei ir panašiai. Kaip naujos technologijos įtakoja intelektualaus ir paprastojo darbo darbuotojų kompetencijos lygį (teigiamas ir neigiamas aspektas). Koks informacinės visuomenės ir globalizacijos procesų santykis? Kokią teigiamą ir neigiamą įtaką kultūrai turi informacinės visuomenės plėtra ir atvirkščiai? Kaip į žinias žiūri atskiri mokslai: filosofija, tikėjimas, psichologija, sociologija, informatika? Pateikite ir paaiškinkite ženklų-duomenų virtimo schemą žiniomis. Paaiškinkite žinių klasifikavimo kriterijus, pagal juos sudarytas schemas ir trumpai jas apibūdinkite. Kokios žmogiškos savybės apsprendžia individualių žinių ypatumus ir kuo jie pasireiškia? Apibūdinkite individualias žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip grupines žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip bendrijos žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip organizacines žinias. Kas įeina į įmonės duomenų bazę be kompiuterizuotos įmonės duomenų bazės? Apibūdinkite santykį tarp materialinės duomenų bazės ir žinojimo. Kokie veiksniai apsprendė susidomėjimą žinių vadyba šiuolaikiniame etape? Išvardykite pagrindinius žinių vadybos uždavinius ir paaiškinkite jų esmę. Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindines žinių vadybos varomąsias jėgas. Išvardinkite tris žinių vadybos mitus ir pakomentuokite jų priimtinumą jūsų požiūriu. Paaiškinkite kompleksinio žinių vadybos modelio elementinę ir procedūrinę pusę. Kokios, jūsų nuomone, svarbiausios žinių vadybos dalinės kryptys (bent vieną iš jų paaiškinkite detaliau)? Paaiškinkite behivioristinės mokymosi teorijos esmę. Paaiškinkite kognityvinės/pažinimo mokymosi teorijos esmę. Koks jūsų supratimas apie kolektyvinį mokymą? Kas jūsų manymu yra strateginė žinių vadybą? Pateikite, kaip jūs suprantate koncepciją - orientacija į išteklius (kokie pasireiškia pliusai ir minusai)? Kaip jūs žiūrite į žinias kaip į išteklius (kokie pasireiškia pliusai ir minusai, kuo jie skiriasi nuo kitų išteklių)? Kokie žinių vadybos ypatumai svarbūs strateginėje žinių vadyboje? Konkurencinio pranašumo formavimas žinių bazėje. Paaiškinkite žinių vadybos strategijų sistematiką. Apibūdinkite internacionalizavimo ir rinkos strategijos taikymą strateginėje žinių vadyboje. Kokios įmonės geriau renkasi kooperavimo strategijas. Apibūdinkite atmetimo ir deinvestavimo strategijos esmę. Kokius žinote įmonės ir žinių vadybos strategijos derinimo variantus?
  Vadyba, konspektas(23 puslapiai)
  2009-04-29
 • Žinių vadyba (7)

  Kaip Jūs suprantate išorinę ir vidinę besimokančios organizacijos aplinką? Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindinius visuomenės raidos etapus. Kaip Jūs suprantate informacinę visuomenę. Koks santykis tarp informacinės ir žinių visuomenės? Kokie lūkesčiai siejami su informacinės visuomenės vystymusi pasauliniu mastu? Kokie informacinės visuomenės vystymosi ypatumai Lietuvoje? Paaiškinkite besimokančios organizacijos sisteminį modelį pagal Senge? Kokie bruožai būdingi besimokančiai organizacijai? Kokius pokyčius iššaukia informacinės visuomenės vystymasis? Kokie Jūsų asmenine nuomone yra svarbiausi teigiami poslinkiai, susiję su informacinės visuomenės plėtra (išvardinkite ir apibūdinkite tris svarbiausius). Kaip Jūs vertinate Lietuvos kaip informacinės visuomenės lygį (pateikite konkrečią informaciją)? Kaip informacinės technologijos įtakoja šalies ekonominį efektyvumą? Kaip šalies ekonominis / gyvenimo lygis įtakoja informacinių technologijų plėtrą? Išvardinkite veiklos sritis, kuriose informacinės technologijos leido pasiekti esminių pokyčių, ir trumpai juos charakterizuokite. Paaiškinkite informacinių technologijų įtakojimo kompetencijai procesus. Kokia informacinių technologijų įtaka fizinio ir protinio (paprasto ir intelektualaus) darbo santykiui? Paaiškinkite mokslo ir kvalifikacijos kėlimo vietą informacinėje visuomenėje. Ar matote kokius nors informacinių technologijų plėtros neigiamas pasekmes individui? Kaip informacinės technologijos veikia globalizacijos procesus? Kuo paaiškinamas globalizavimo ir atskirų vietų išskirtinumo-patrauklumo prieštaravimas? Kokius kultūrinius pliusus matote dėl informacinės visuomenės plėtros? Kokius kultūrinius minusus matote dėl informacinės visuomenė plėtros? Kokie veiksniai – kultūriniai, politiniai – stabdo informacinės visuomenės plėtrai? Paaiškinkite požiūrį į žinias filosofijoje. Kuo skiriasi žinojimas nuo tikėjimo? Paaiškinkite požiūris į žinias psichologijoje. Paaiškinkite požiūrį į žinias sociologijoje. Kaip traktuojamos žinios informatikoje? Kokie trys momentai skiriami apibūdinant žinojimą? Kaip Jūs suprantate žinias? Pateikite ženklų ir duomenų pavyzdžius. Kuo skiriasi informacija nuo žinių? Pateikite pavyzdžius. Kokius žinote žinių klasifikavimo kriterijus? Kaip klasifikuojamos žinios pagal jų kaupimo lygį? Kaip klasifikuojamos žinios pagal jų išreiškimo lygį? Kaip klasifikuojamos žinios pagal jų naudojimą laiko požiūriu? Kaip žinios klasifikuojamos pagal jų įforminimo lygį? Kokios žmogiškos savybės apsprendžia individualių žinių ypatumus ir kuo jie pasireiškia? Apibūdinkite individualias žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip grupines žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip bendrijos žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip organizacines žinias. Apibūdinkite kompiuterizuotą įmonės duomenų bazę. Kas įeina į įmonės duomenų bazę be kompiuterizuotos įmonės duomenų bazės. Apibūdinkite santykį tarp materialinės duomenų bazės ir žinojimo. Kokie veiksniai apsprendė susidomėjimą žinių vadyba šiuolaikiniame etape? Kaip vertinate žinių vadybos lygį išsivysčiusiose pasaulio šalyse? Išvardinkite pagrindinius žinių vadybos uždavinius ir paaiškinkite jų esmę. Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindines žinių vadybos varomąsias jėgas. Kaip į žinių vadybą žiūri skirtingų sričių specialistai? Pateikite jums priimtiną žinių vadybos apibrėžimą? Kokius žinote žinių vadybos formavimo atributus? Paaiškinkite, kaip Jūs suprantate žinių vadybos vietą grandinėje : žinių vadyba – personalo vadyba – įmonių vadyba? Išvardinkite ir pakomentuokite tris žinių vadybos mitus?Įdėjau 5 kad nebūtų vienodi atsakymai. Paaiškinkite kompleksinio žinių vadybos modelio elementinę ir procedūrinę pusę. Kokios, Jūsų nuomone, svarbiausios žinių vadybos dalinės kryptys? Paaiškinkite mokymosi ir žinių vadybos integravimo modelio esmę. Paaiškinkite Ženevos grupės pasiūlyto žinių vadybos modelio ypatumus. Paaiškinkite keturių žinių vadybos etapų modelio ypatumus. Paaiškinkite beheivioristinės mokymosi teorijos esmę. Paaiškinkite kognityvinės/pažinimo mokymosi teorijos esmę. Prisiminkite pagrindines individo kompetencijas, charakterizuokite jas. Išvardinkite ir charakterizuokite tris mokslinius požiūrius į kolektyvinį mokymąsi. Apibūdinkite mokymosi grupės lygyje ypatumus Kas būdinga mokymuisi grupės lygyje? Apibūdinkite organizacinio mokymosi prisiderinimo prie aplinkos aspektą. Apibūdinkite organizacinį mokymąsi rutinų generavimo, panaudojimo ir keitimo požiūriu. Apibūdinkite organizacinį mokymąsi kaip veiklos ir rezultatų koregavimo procesą. Apibūdinkite organizacinės žinių bazės lygius, charakterizuokite kiekvieną iš jų .Apibūdinkite organizacinės duomenų bazės pakopinio modelio praktinę naudą žinių vadybai. Išvardinkite pagrindinius strateginio valdymo bruožus. Apibūdinkite strategijos sampratą. Pagrįskite orientacijos į išteklius koncepciją Pateikite išteklių klasifikacijas ir žinių vietą jose? Kokie veiksniai lemia išteklių priskyrimą ištekliams? Kokie pliusai ir minusai yra būdingi orientacijai į išteklius? Kokius specifinius žinių bruožus turi būti atkreiptas dėmesys strateginiame žinių valdyme? Pakomentuokite pagrindinių kompetencijų sampratą. Charakterizuokite kompetencijų ir mokymosi priklausomybę. Konkurencinio pranašumo žinių bazėje. formavimas žinių bazėje. Koks žinių įsisavinimo gebėjimo vaidmuo strateginiame valdyme? Kokie barjerai pasireiškia imituojant konkurentų žinias? Apibūdinkite kooperavimo vaidmenį strateginiame valdyme? Kokius žinote įmonės ir žinių vadybos strategijos derinimo variantus? Paaiškinkite, ar besimokanti įmonė gali būti bet kokio dydžio ir bet kurioje veiklos srityje dirbanti įmonė? Kaip Jūs suprantate išsireiškimą – formali ir neformali besimokanti organizacija? Apibūdinkite besimokančios organizacijos pagrindinius elementus. Paaiškinkite 4R pertvarkos modelio esmę. Apibūdinkite nuostatos keitimo etapą ir jo vaidmenį pertvarkymo procese. Apibūdinkite restruktūrizavimo etapą ir jo vaidmenį pertvarkymo procese. Apibūdinkite suderinimo su aplinka etapą ir jo vaidmenį pertvarkymo procese. Apibūdinkite atnaujinimo etapą ir jo vaidmenį pertvarkymo procese. Pateikite ir paaiškinkite žinių vadybos lygio įvertinimo schemą.Ką gali ir ko negali padaryti vidaus auditas? Kas lemia vidaus audito atlikimo terminus? Kokie galimi vidaus audito atlikimo organizaciniai variantai? Kokie reikalavimai keliami audito komandos nariams? Kokie reikalavimai keliami audito komandos lyderiui? Apibūdinkite audito plano sudarymo procedūrą. Kuo svarbus pasiruošimo audito atlikimui etapas? Ką turi parodyti audito rezultatų analizė? Kokie rezultatai keliami audito rezultatų pristatymui? Kaip užtikrinti, kad audito komandos pasiūlytos idėjos būtų priimtinos? Kas būdinga kompleksinei audito sistemai? Kokie informacijos rinkimo metodai taikomi vidaus audite? Apibūdinkite anketinės apklausos taikymo sritį, reikalavimus ir problemas. Kokios interviu panaudojimo galimybės gamybinės organizacijos vidaus audite. Kur jūs įžvelgiate suinteresuotų grupių pokalbių ypatumus? Koks moderatoriaus vaidmuo suinteresuotų grupių pokalbyje? Kokie veiksniai trukdo pažangaus patyrimo skleidimui rinkos sąlygomis? Kokius pažangaus patyrimo skleidimo metodus rinkos sąlygomis Jūs žinote.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2009-04-30
 • Žinių vadyba (8)

  PowerPoint pristatymas. Spenserio įstatymai. Žinių vadybos faktoriai. Filosofinis faktorius. Organizacinis faktorius. Žmogiškasis faktorius. Sisteminis faktorius. Globalinis faktorius. Biologinis faktorius. Individualus faktorius. Apmokymo faktorius. Laiko faktorius. Racionaliosios ir neracionaliosios žinios. Perspektyvos.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-01-22
 • Žinių vadyba ir inovacijos, mokymasis

  Įvadas. Inovacijų svarba žinių vadyboje. Inovacijų bruožai ir skirstymas. Tradicinis požiūris į inovacijas. Žinių ir žinių vadybos sąryšis su inovacijomis. Darbotvarkės formavimas: sisteminis požiūris. Pasirinkimas ir įgyvendinimas: į bendruomenę orientuotas požiūris. Pavertimas įprastiniu darbu (rutina): kognityvinis požiūris. Besimokanti organizacija. Kas yra besimokanti organizacija? Reikšmė, valdymas ir įvertinimas. Besimokanti organizacija ir organizacinis mokymasis. Mokymosi procesas. Mokymosi būtinybė. Mokymosi matavimas. Pirmieji žingsniai. Barjerai ir grėsmės. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. 20 klausimų susijusių su inovacijomis ir mokymu. 5 atrinkti klausimai.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-05-11
Puslapyje rodyti po