Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viljamas Edvardas Demingas (2)

  V. Edvardso Demingo biografija. Japonijos padėtis XX amžiaus pirmoje pusėje. E. Demingo ir Japonijos bendradarbiavimas. "Gilaus žinojimo" sistema. Mirtini pavojai. Mažesni pavojai. Keturiolika E. Demingo punktų. Tikslų numatymas. Visą produkciją tikrinti netikslinga. Nauja gyvenimo filosofija. Naudinga pirkti ne pigiausią, o geriausią prekę. Nuolatinis gamybos ir aptarnavimo tobulinimas. Būtinybė mokytis. Tinkami viršininkai. Išvadavimas iš baimės. Komandos veikla yra efektyviausia. Reikia atsisakyti šūkių. Išdirbio normos tik trukdo. Darbininkas turi didžiuotis savo darbu. Reikia skatinti kiekvieno darbuotojo tobulėjimą. Būtina keistis. E. Demingo universitetas.
  Vadyba, konspektas(24 puslapiai)
  2007-10-09
 • Vilniaus kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų proceso tobulinimas

  Įvadas. Aprašomos įstaigos apibūdinimas. Vilniaus kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų proceso aprašymas. Mokslinėje literatūroje siūlomų paslaugų organizavimo principų aprašymas. Aprašomų principų palyginimas su kelių eismo priežiūros tarnyboje taikoma praktika. Kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų teikimo proceso tobulinimo galimybių įvertinimas. Vilniaus kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų plėtros galimybių įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-10-20
 • Vyriausybės veiklos įtaka verslo organizacijoms

  Įvadas. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Parama pradedantiesiems verslininkams. Darbo biržos parama. Mokesčiai. Mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos. Kontaktai, teisės aktai. Įstatymo Nr.IX-1142 pakeitimas. Paraiškos paramai gauti. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-02-22
 • Viršutinės kelio konstrukcijos priežiūros vadyba ir kontrolė

  Įvadas. Paskirtis ir taikymo sritis. Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai. Žinios apie procesą. Proceso kokybės politika. Kitų procedūrų vykdymas. Darbo planavimas. Kokybės planavimas ir valdymas. Kokybės užtikrinimas ir gerinimas. Proceso valdymas. I operograma. II operograma. Operogramų simboliai. Priedai.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-15
 • Virtuali organizacija

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti virtualios organizacijos esmę. Situacija, apibūdinanti virtualią organizaciją. Virtualios organizacijos bruožai. Virtualios organizacijos susikūrimo priežastys. Virtualių organizacijų tipai, principai. Problemų, galinčių iškilti virtualioje organizacijoje, analizė. Virtualių organizacijų teikiama nauda, perspektyvos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-03-26
 • Virtualios organizacijos

  Įvadas. Virtualios organizacijos kilmė ir apibrėžimas. Virtualios organizacijos požymiai. Virtualios organizacijos veiklos organizavimas. Virtualių organizacijų kūrimo principai. Virtualios organizacijos veikimo principai. Virtualios organizacijos bruožai. Virtualių organizacijų privalumai verslui ir visuomenei. Virtualių organizacijų apribojimai. Virtualių organizacijų tipai. Virtualios organizacijos teikiama nauda. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2009-09-18
 • Visuotinės kokybės vadyba (18)

  Kaip jūs suprantate visuotinės kokybės esmę. Išvardinkite visuotinės kokybės vadybos sudedamąsias dalis. Kaip nustatyti ar organizacija vadovaujasi visuotinės kokybės vadybos metodologija? Ką davė žmonijai pramonės revoliucija darbo našumo ir kokybės požiūriu? Ką davė žmonijai pramonės revoliucija darbo našumo ir kokybės požiūriu? Kokie pagrindiniai kokybės vadybos raidos bruožai XXI amžiuje? Kurios vadovavimo rūšys geriausiai tinka visuotinės kokybės vadyboje? Kas yra lyderis? Kada juo tampama? Kokiais būdais vadovai turėtų puoselėti kokybę? Kas yra šeši sigma koncepcijos esmė? Kokių pagrindinių tikslų, susijusių su vartotojų poreikių patenkinimu, siekia kiekvienas verslininkas? Apibrėžkite pagrindinius vartotojų tipus, su kuriais susiduria organizacija. Kaip elgtis su nepatenkintais vartotojais? Kokius žinote vartotojų patenkinimo tyrimo modelius šalies mastu? Iš ko susideda kokybės funkcijos išskleidimo matricų sistema? Kas yra kokybės namas? Kurioje matricoje ir kaip pateikti duomenys parodo, ar kuriamasis produktas bus konkurencingas? Kokie yra Shewharto-Demingo ciklo žingsniai? Kas yra reaktyvinis tobulinimas? Išvardinkite reaktyvinio tobulinimo žingsnius. Kurią iš daugelio kokybės problemų reikia išspręsti pirmiausia? Koks proaktyvinio tobulinimo ir strategijų kūrimo santykis? Kas yra "žuvų akvariumo" principas? Kokia jo esmė? Kaip klasifikuojami kokybės kaštai? Kuriai kaštų kategorijai nereikia gailėti pinigų ir kodėl? Kokie požymiai rodo, kad organizacijoje yra nemažai kokybės sunkumų? Kokie svarbiausi kokybės kaštų apskaitos sunkumai? Kokie yra organizacijos kultūros tyrimo metodai? Organizacijos kultūros samprata. Komandinis darbas. Kokias žinote problemų identifikavimo priemones? Paaiškinkite problemų sprendimo žingsnius.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2007-03-22
 • Visuotinės kokybės vadybos organizavimas įmonėje ir jos kaštai

  Įvadas. Kultūros sistema. Techninė sistema. Valdymo sistema. Nuolatiniam gerinimui reikia efektyvaus mechanizmo tobulinimo idėjoms apdoroti. Laiko normavimas. Pasitikėjimas. Baimė.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-06-29
 • Vištienos dešrelių darymo valdymo praktika "Domantonių" paukštyne

  Teorinė dalis. Valdymo ciklas. Valdymo struktūros. UAB "Domantonių" paukštynas. Charakteristika. Darbuotojai. Gamybos ciklas. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2007-04-03
 • Vytautas Andrius Graičiūnas

  Įžanga. Vytautas Andrius Graičiūnas. Darbai ir nuopelnai. Istorinės publikacijos. V. A. Graičiūnas ir valdymo apimtis. V. A. Graičiūno indėlis į vadybos teoriją. Vienintelė publikacija. Formulės ir ryšių tipų iliustracijos. Kodėl V. A. Graičiūno idėja buvo ir liks pripažinta. V. A. Graičiūno vadybos samprata.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-10-30
 • Vizijos reikšmė siekiant mokyklos kaitos, tobulinimo bei veiklos kokybės

  Įvadas. Vizijos vieta strateginiame planavime. Mokyklos vizijos apibūdinimas ir jos reikšmė mokyklos tobulinimui. Vizijos parengimas ir įgyvendinimas. Vadovo vaidmuo. Vizijos pavyzdžių analizė. Išvados. Pasiūlymai. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-05-21
 • Voratinklio diagrama. Gordono metodas. Sinektika. Delfų metodas. Nominalios grupės technika. Struktūrinė diagrama. Ryšių diagrama. PERT metodas

  Voratinklio diagrama. "Proto ataka" vienas prieš vieną (su savimi). Kaip organizuoti "proto ataką" su savimi naudojant voratinklio diagramą. Gordono metodas. Kaip generuoti visiškai naujas idėjas. Kaip generuoti visiškai naujas idėjas naudojant Gordono metodą. Sinektika. Kaip generuoti kūrybines inovacines idėjas. Kaip generuoti kūrybines idėjas naudojant sinektikos metodą. Delfų metodas. Kaip specialistams ir ekspertams ieškoti naujų idėjų. Nominalios grupės technika (NGT). Kaip gauti ir išrinkti geriausias idėjas bei sprendimus. Kaip gauti ir išrinkti geriausias idėjas bei sprendimus nenaudojant NGT. Struktūrinė diagrama. Kaip sudaryti ir panaudoti struktūrinę diagramą. Ryšių diagrama. Kaip sudaryti ir panaudoti tarpusavio ryšių diagramą. PERT metodas. Tinklinio planavimo ir valdymo sistema. Kaip atlikti darbą laiku.
  Vadyba, konspektas(21 puslapis)
  2007-03-20
 • Vulnarability analysis for North pacific lumber company

  Darbas anglų kalba. Pavojai, kylantys medžio pramonėje, pavojų sprendimo būdai. Introduction. Theoretical Part. Definition of Risk and Hazard. Risk Types. Steps of a Vulnerability Analysis. Risk Analysis. Product. The Forrest. Cut Trees as Raw Material. Final Product. Market. Competitors. Customers. Decreasing market prices and demand. Operation Facilities. Fire in Sawmills and Warehouses. Bad Processing Quality. Dangerous Machines and Equipment. Downtime of Machines. Harvesting Technologies. Breakdown of IT. Power Cuts. Organisation of Operations. Suppliers. Subcontractors. Internal Processes. Dimension and Location of Capacities. Personnel. Management and Marketing Mistakes. Violation. Bad Professional Skills. Stakeholders. Environmental Pressure Groups. Media. Legislation. Investors. Discussion. Product. The Forrest. Cut Trees as Raw Material. Final Product. Market. Competitors. Customers. Decreasing market price and demand. Operation Facilities. Fire in Sawmills and Warehouses. Bad Processing Quality. Dangerous Machines and Equipment. Downtime of Machines. Harvesting Technologies.Breakdown of IT. Power Cuts. Organisation of Operations. Suppliers. Subcontractors. Internal Processes. Dimension and Location of Capacities. Personnel. Management and Marketing Mistakes. Violation. Bad Professional Skills. Stakeholders. Environmental Pressure Groups. Media. Legislation. Investors. Conclusion.
  Vadyba, analizė(23 puslapiai)
  2007-06-04
 • X, Y ir Z teorijos

  Įvadas. Viljamas Oučis (William G.Ouchi). Amerikietiškoji ir japoniškoji vadyba. Strateginių žingsnių programa. Teorijų X, Y ir Z palyginimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-03-20
 • XVIII - XIX amžiaus mąstytojų idėjos

  Įžanga. Vadybos teorijos ištakos. XVIII - XIX amžiaus mąstytojai ir jų įnašas į vadybos teoriją. Adamas Smitas. Vadybos vaidmuo A.Smito ekonomikos modelyje. A.Smitas apie darbo pasidalijimą. Robertas Ovenas. Davidas Rikardo. Čarlzas Bebeidžas. Endriu Ure. Henris R. Tounas. Kiti XVIII - XIX amžiaus mąstytojai. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-01-18
 • XVIII – XIX amžiaus mąstytojai ir jų darbų įtaka vadybos mokslui

  Įvadas. Referato tikslas – aprašyti XVIII–XIX amžiaus mąstytojus, kurie yra vadinami pirmaisiais vadybos teorijos pradininkais. Vadybos sąvoka, ištakos ir raida iki XVIII amžiaus. XVIII – XIX amžiaus mąstytojai. Adamas Smitas (Adam Smith). Darbo pasidalijimo analizė A. Smito "Tautų turte". Nematoma Adamo Smito ranka ir rinkos atvirkštinių ryšių struktūros interpretacija. Čarlzas Babidžas (Charles Babbage). Davidas Rikardas (David Ricardo). Robertas Ovenas. Endriu Ure. Henris R. Tounas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2009-01-05
 • XVIII – XIX amžiaus mąstytojai ir jų idėjos

  Įvadas. Adamas Smitas. Robertas Ovenas. Čarlzas Babidžas. Endriu Ure. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-03-29
 • XVIII – XIX amžiaus mąstytojų darbai apie vadybą

  Įvadas. Vadybos ištakos. Adam Smith. David Ricardo. Robert Owen. Karl Marx. Charles Babbage. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-09-23
 • XVIII–XIX amžiaus mąstytojai ir jų vadybinės mintys

  Įvadas. Richardas Cantillonas. Anne Robert Jacques Tugotas. Robertas Ovenas. Francois Quesnay. Čarlzas Babidžas. Adam Smith. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-04-09
 • XX amžiaus vidurio vadybos kryptys ir teorijos

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Ankstyvosios empirinės teorijos integratyvaus mokslo teorija. E. Peterseno ir E. Ploumeno specifinės vadybos sritys. Profesionalaus menedžerizmo teorija. R. Folkas nurodo šiuos principus. V. Njumeno principai. Pirmiausia P. Drakeris apibrėžia vadovo veiklos turinį. Jis išskiria dvi veiklos sferas. P. Drakerio penkios perspektyvinės veiklos funkcijos. Apibendrinimas. Klasikinė sisteminė teorija sisteminės teorijos ištakos. K. Bouldingo sistemų klasės. M. Blau ir V. Skotas išdėsto organizacijų, kaip socialinių sistemų klasifikaciją. Sistemos. Organizacija – socialinė ekonominė sistema. Apibendrinimas.
  Vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-10-04
Puslapyje rodyti po