Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos namų darbai

Vadybos namų darbai (280 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Karjeros planas (2)

  Užduotis: karjeros plano sukūrimas. Planas-lentelė. Sritis. Pagrindimas. Kryptis (profesija). Pagrindimas. Pasirinkta karjeros kryptis Nr. 1. Pasirinkta karjeros kryptis Nr. 2. Pasirinkta karjeros kryptis Nr. 3. Mano karjeros tikslai.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-21
 • Karjeros planavimas (7)

  Įvadas. Laiškas UAB "Žalioji vizija" direktoriui. Gyvenimo aprašymas. Funkcinis gyvenimo aprašymas. Diplomo pavyzdys. Savęs įvertinimas. Asmeninės savybės. Įvertinimas. Želdinių ir jų dizaino specialybės kompentencijos. Kompentencijos potrfelio rengimas. Išvada. Karjeros planavimas.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2007-11-20
 • Kiekybiniai sprendimo metodai (15)

  Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį. Duota: Įmonė gamina 2 rūšių pyragus. I rūšis – obuolių pyragas. II rūšis – šokoladinis pyragas. Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį. Turime 3 gaminių gamyklas, kuriuose yra atitinkamai 100, 300, 200 vnt. gaminių. Šios gaminius reikia išvežioti į 4 prekybos vietas. Į kiekvieną iš šių prekybos vietų reikia nuvežti atitinkamai 50, 100, 200, 250 vnt. šių gaminių. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-11-24
 • Kino filmų demonstravimo proceso valdymo praktika

  Įvadas. UAB "XXX" valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-02
 • Klasikinė sisteminė teorija

  Sisteminės teorijos ištakos. L. Bertalanfi bendrosios sistemų teorijos idėja. Kibernetika. Č. Bernardas pateikia pirmąją sampratą apie socialinių sistemų tarpusavio ryšius. H. Saimonas vystė sprendimų priėmimo teoriją. K. Bouldingas kompleksinė sistemų klasifikacija. T. Parsonas sisteminė organizacijų teorija. M. Blau. A. Etcioni suformulavo sudėtingos organizacijos apibūdinimą. Dž. Mileris sisteminė vadybos samprata.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-08-24
 • Klasikinės vadybos mokyklos atstovų F. Tayloro ir G. Emersono darbai

  Įvadas. F. Tayloro "mokslinio valdymo principų" analizė. G. Emersono "12 našumo principų" analizė Klaipėdos m. "Berželio" mokyklos–darželio pavyzdžiu. Aiškus tikslas, idealas. Sveika nuovoka. Kompetentinga konsultacija. Drausmė. Teisingi santykiai su darbuotojais. Greita, patikima, išsami ir tiksli apskaita. Dispečerizacija. Normos ir pavyzdžiai. Sąlygų normalizavimas. Operacijų normavimas. Tikslios instrukcijos. Skatinimo sistema. Praktinė užduotis: Tikslas: Pateikti šiuolaikinės vadybos filosofijos esmę. Praktinė užduotis: Tikslas: išmokyti suvokti įstaigų valdymo struktūrų ypatumus. Praktinė užduotis: Tikslas: išmokyti suvokti įstaigų valdymo struktūrų ypatumus. Praktinė užduotis: Tikslas: gebėti apibrėžti vadovų tipus. Praktinė užduotis: Pasirinkti vieną turininę motyvacijos teoriją ir vieną procesinę motyvacijos teoriją, jas išanalizuoti. Pateikti šių motyvacijos teorijų galimybes ir ribotumus. Ar jos yra taikomos šiuolaikinėse įmonėse, įstaigose, organizacijose? Praktinė užduotis. Nurodykite kokį (kokius) darbuotojų poreikius siekia patenkinti organizacija (A. Maslow), naudodama šiuos personalo stimuliavimo būdus. Praktinė užduotis: Įrašykite, kokiai valdymo funkcijai priskirsite šiuos valdymo veiksmus. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2011-05-06
 • Knygos "Gimė Čikagoje, dirbo Lietuvai, žuvo Sibire" anotacija

  Valstybės institucijų ir įstaigų vadyba. Savarankiškas darbas. Darbas nr. 1. Dėmesys Lietuvos vadybos mokslui. Knygos "Gimė Čikagoje, dirbo Lietuvai, žuvo Sibire" Vilnius: 1998, anotacija. Reikalavimai anotacijos atlikimui: Nurodykite, kokį, kieno, kur, kada parašytą darbą anotuojate. Pateikite keletą Jūsų nuožiūra svarbiausių V. Graičiūno gyvenimo faktų. Kuo V. Graičiūnas nusipelnė vadybos mokslui? Trumpai pristatykite 10 puslapių pagrindines mintis. Puslapius pasirinkite taip – Jūsų sąrašo eilės nr. ir dar pridėkite 9 puslapius.
  Vadyba, namų darbas(2 puslapiai)
  2011-08-19
 • Komunikacija (7)

  Įvadas. Įtaigos svarba komunikacijoje. Keturi asmenybių tipai. Įtikinimo principai. Praktinių bendravimo įgūdžių formavimas. Charakterio savybės. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-03-20
 • Komunikacijos įgūdžiai

  Kodėl komunikaciją galima vadinti daugiadiscipline studijų sritimi? Kokias žinote komunikacijos studijų mokyklas? Kas joms būdinga? Kokie jų esminiai skirtumai? Kas tai yra komunikacija? Kaip vyksta komunikacijos procesas? Kokius žinote tarpasmeninės komunikacijos kodus? Komunikacijos lygmenys. Komunikacijos funkcijos. Efektyvios komunikacijos samprata.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-11-14
 • Konferencijos organizavimas (3)

  Įvadas. Konferencijos organizavimas. Konferencijos dalys. Pasiruošimas konferencijai. Konferencijos sėkmingumas. Galimi konferencijos nesklandumai. Konferencijos vadovo vaidmuo. Konferencijos rezultatai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-09
 • Konferencijos organizavimas: "Informacinės technologijos mokslui ir studijoms"

  Įvadas. Konferencijos pristatymas. Konferencijos darbotvarkė ir dienotvarkė. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija. Konferencijos scenarijus. Pranešimo pavyzdys. Konferencijos rezultatai. Priėmimo konferencijos dalyviams organizavimas. Priėmimo rūšies parinkimas. Kviečiamųjų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Stalo ir vizitinių kortelių pavyzdžiai. Tosto variantas. Konferencijos išlaidų sąmata. Išvados. Paveikslėlių rodyklė.
  Vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2007-05-11
 • Konferencijos organizavimas: "Žalieji stogai"

  Tema. Užduotys. Tikslai. Organizatoriai. Vedėjas. Svečiai. Organizatorių pareigos. Resursai. Pagrindiniai rėmėjai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-04-12
 • Konkrečios paslaugų įmonės įranga: NailBar

  Apie įmonę. Naudojama įranga. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-03
 • Konkurentų analizė: AB "Kalnapilis"

  Įvadas. Teorinė dalis. Konkurentų analizė. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentai pramonės šakoje. Konkurentai rinkoje. Konkurentų tikslų apibrėžimas. Konkurentų strategijų nustatymas. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas. Pasirinkimas, kuriuos konkurentus pulti, o kurių vengti. Stiprūs ir silpni konkurentai. Artimi ir tolimi konkurentai. "Padorūs" ir "kenkėjiški" konkurentai. Konkurentų žvalgybos sistemos kūrimas. Konkurencijos strategijos. Konkurencinės pozicijos. Konkurenciniai veiksmai. Rinkos lyderių strategijos. Pretendenčių į lyderes strategijos. Sekėjų strategijos. Nišų užpildytojų strategija. Praktinė dalis. Rinkos analizė, konkurentų nustatymas. Konkurentų tikslų apibrėžimas. Stambių konkurentų tikslai. Vidutinių ir smulkiųjų konkurentų tikslai. Mūsų tikslai. Konkurentų strategijų nustatymas. Produktų asortimentas ir savybės. Reklama ir pardavimų skatinimo programos. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas. Pasirinkimas, kuriuos konkurentu pulti, o kurių vengti. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(17 puslapių)
  2007-02-19
 • Kontrolės funkcija organizacijoje

  Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Žemės ūkio paskirties žemės apžvalga. Žemės ekonominis vertinimas. Turto vertės nustatymo principai. Žemės ūkio paskirties žemės vertinimo metodai. Lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodas. Atkuriamosios vertės (kaštų) metodas. Naudojimo pajamų vertės (pajamų kapitalizavimo arba pinigų srautų diskonto) metodas. Žemės sklypų vertinimas pagal žemės verčių žemėlapius. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-18
 • Kontrolės sistema įmonėje (2)

  Vadybos savarankiškas namų darbas. Įvadas. Kontrolės esmė ir turinys. Valdymo kontrolės apimties problema. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2011-10-13
 • Laiko planavimas ir organizavimas

  Darbas pavadinimu "Mano laiko planavimas ir organizavimas". Įvadas. Pagrindiniai efektyvaus laiko tvarkymo žingsniai. Mano svarbiausios veiklos. Ypač svarbios veiklos. Kliūtys. Mano veiklos pagrindinės sritys. Man svarbios mokymosi kliūtys. Pagrindiniai darbai, kuriuos turiu atlikti iki semestro galo. Laiko surašymas. Ilgalaikis semestro planas. Mano laiko planavimo ir organizavimo analizė.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-17
 • Laikraščių "Savaitė su TV" ir "Экспресс иеделя " leidžiančios organizacijos "Savaitės ekspresas" valdymo ypatybės

  Įvadas. Organizacijos valdymo funkcijos. Gamybos valdymo funkcijų realizavimas. Organizacijos struktūros elementų gamybos funkcijų pasidalijimas. Gamybos realizavimo praktikos aprašymas. Darbuotojų gamybos valdymo ciklo realizavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2006-07-12
 • Lyderis ir pokyčiai pagal M. Useem

  Įvadas. Kiek reiškia vadovavimas. Kada vadovavimas yra reikalingiausias. Kokios savybės sukelia pokyčius. Asmens galios. Transformuotos organizacijos galios. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-10-03
 • Lietuvoje neišnaudojamų dirbamos žemės plotų problemos sprendimas

  Vadybos savarankiškas darbas įvadas. Problemos įvardinimas ir pagrindimas. Sprendimo alternatyvos ir jų įgyvendinimas. Tinkamo sprendimo priėmimas ir argumentavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2012-04-11
Puslapyje rodyti po