Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (88)

  Vadybos samprata ir esmė. Valdymo ciklas (procesas). Planavimas. Kontrolė. Organizavimas. Vadovavimas. Vadovavimo stilius. Sprendimų priėmimas. Sociometriniai tyrimai. Įmonių tipai. Tipinės įmonių organizacinės struktūros. AB valdymo schema. Akcinės bendrovės sąvoka. Finansų valdymo sistema. Personalo valdymo sistema. Marketingo valdymo sistema. Gamybos valdymo sistema. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-06-12
 • Vadyba (89)

  Įvadas. Vadyba, jos ištakos. Vadybos raidos etapai. Vadyba senovėje. 1900 metų mokslinio valdymo mokykla. 1920 metų klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. 1940 metų bihevioristinė (žmogiškųjų santykių) mokykla. 1950 metų naujoji vadybos mokykla. 1970 metų empirinė valdymo mokykla. 1990 metų situatyvinio ir inovacinio požiūrio mokykla. Senovės valstybių organizavimas. Vadybos raida Lietuvoje. Sovietinis laikotarpis. Šio laikotarpio pagrindinės tyrinėjimų kryptys. Sisteminis požiūris ir organizacija. Bendrosios sistemų teorijos idėjos (L. Bertalanfi). Kibernetikos mokslo vieta bendrojoje sistemų teorijoje (V. Vineris). Sistemų teorijos ir kibernetikos ryšys. Bendroji sistemų klasifikacija (K. Boldingas). Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Sistemų klasės pagal jas sudarančių elementų bei jų ryšių turinį, pagal bendrąsias sistemų savybes. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos – funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu: programinis, adaptyvinis, mišrus, jų privalumai ir trūkumai. Sėkmingo valdymo sąlygos. Valdymo sistemų struktūrų tipai: linijinė, funkcinė, linijinė funkcinė, jų privalumai ir trūkumai, taikymo ypatumai. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Darbo pasidalijimas organizacijoje. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Bendroji organizacijų struktūra. Vertybės ir jų rūšys. Vertybių rūšys. Nuostatos ir jų formavimas(-is). Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo klaidos, jų priežastys bei būdai joms taisyti. Socialinio suvokimo ypatybės. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Socialinė organizacijos sandara. Grupės ir jų vaidmuo organizacijoje. Pirminės ir antrinės grupės. Grupių organizacijoje sąvoka. Grupių organizacijoje sąvoka. Formalių ir neformalių grupių funkcijos. Formalios grupės organizacijoje. Neformalios grupės organizacijoje. Grupių formavimo priežastys. Grupių formavimosi priežastys. Grupinio elgesio ypatybės organizacijoje. Socialinis palengvinimas. Socialinis apsunkinimas. Sinergijos efektas. Ringelmano efektas arba socialinis dykinėjimas. Psichofiziologinis grupės efektas. Švytuoklės efektas. Darbingumo bangavimas arba pulso efektas. Efektas "mes ir jie". Mėgdžiojimas. Favoritizmas. Grupinis egoizmas. Aureolės efektas. Sniego gniūžtės efektas. Bumerango efektas. Konformizmas. Grupės efektų rinkiniai. Grupės atmosfera. Grupių dinamika (grupių gyvavimo ciklas). Komandos samprata. Grupės ir komandos sąvokų skirtumai. Komandų rūšys. Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti (F. Teiloras ir H. Emersonas). Streso samprata. Stresų organizacijoje šaltiniai. Streso psichofiziologija. Darbuotojų elgsena streso atveju. Streso šaltiniai. Streso pasekmės. Darbo efektyvumo ir streso koreliacija. Organizacijos programos darbuotojų stresams valdyti. Konsultavimas. Idealios organizacijos charakteristikos. Laikerto idealios organizacijos charakteristikos. Organizacija ir aplinka. Aplinkos aspektai: bendroji ir specifinė aplinka, jų įtaka organizacijai. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos elgsena aplinkoje. Organizacijos elgsena kitų organizacijų atžvilgiu, elgsenos ypatybės viešajame ir privačiame sektoriuose. Organizacijos valdymas. Organizacija kaip tikslinga sistema. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, "tikslų medis". Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Bendrosios valdymo funkcijos. Sprendimo parengimas ir priėmimas. Efektyvaus sprendimo kriterijai. Sprendimo priėmimo etapai. Sprendimo parengimo svarba. Klasikiniai sprendimo parengimo metodai. Šiuolaikiniai grupiniai sprendimo parengimo metodai. Sprendimo priėmimo būdai – vienasmenis, kolegialus, visuotinis, jų esmė, privalumai ir trūkumai. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Kontrolės formos ir būdai. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Motyvavimo metodai. Darbuotojų motyvavimo metodai. Motyvavimo programos organizacijoje. Poveikio būdai: organizacinis administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija. Valdymo metodai. Valdymo metodų esmė. Poreikių hierarchija (A. Maslou). Valdymo metodų grupės. Ekonominiai metodai, užtikrinantys darbuotojo fiziologinių poreikių realizavimą. Organizacijos galimybės ekonominiams metodams įgyvendinti. Psichologiniai metodai (E. Meijo), užtikrinantys pagarbos ir saviraiškos poreikių realizavimą. Filosofiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo gyvenimo prasmės poreikių realizavimą. Teisiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo saugumo poreikių realizavimą. Administraciniai organizaciniai metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Organizacijos raida. Organizacinis organizacijos vystymasis (V. Frenčas, N. Margulis, P. Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Sąlygos, užtikrinančios organizacinį organizacijos vystymasį. Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys. Žmogiškasis veiksnys ir jo įtaka organizacijos raidai. J. Hakmano tezės– darbo derinimas prie darbuotojo – esmė. Darbuotojų elgsena ir jos modifikavimas. B. Skinerio operacijų A-B-C (praeitis – elgsena – pasekmė) modelis. Organizacijos valdymo tobulinimas. Teorija 3-R. Integralinė organizacijos veiklos priklausomybė nuo daugelio vadybos elementų (teorija 7-S). Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai (T. Pitersas, R. Vuotermanas). Strateginis valdymas (A. Čandleris, V. Benis). Strateginis planavimas kaip strateginio valdymo pagrindas. Strategijos numatymo, sudarymo metodologijos. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo modelis. Vadybos vystymosi tendencijos. Valdymo organizavimo mobilumas. Modulinės organizacijos modelis.
  Vadyba, konspektas(59 puslapiai)
  2008-01-10
 • Vadyba (9)

  Vadybos funkcijos, jų trumpa charakteristika. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Motyvavimas. Lyderiavimas. Strateginio planavimo proceso etapai. Kontrolės esmė, kontrolės reikšmė, kontrolės rūšys. Bendravimo tobulinimo būdai: informacijos siuntimo gerinimas. Vertikali komunikacija. Horizontali komunikacija.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2005-11-18
 • Vadyba (90)

  Įvadas. Vadybos pokyčių varomosios jėgos. Socioekonominių veiksnių įtaka vadybai. Veiksniai sąlygojantys vadybos pokyčius. Europietiškas vadybos modelis. Eurovadybos formavimosi priežastys. Išskirtiniai Eurovadybos bruožai. Eurovadybos adaptacija Lietuvoje. Organizacijos ir natūrali aplinka. Išoriniai organizacijos elementai. Vidiniai organizacijos elementai. Netiesioginio poveikio aplinka. Mokslinio valdymo mokykla. Klasikinės organizacijos mokykla. Bihevioristinė mokykla. Vadybos mokslo mokykla. Naujausios vadybos teorijos. Sprendimų priėmimas. Problemos ir galimybės sprendimo priėmimo procese. Planavimas kaip vadybos funkcija. Organizacinis struktūrų projektavimas. Organizacinio projektavimo požiūriai. Valdymo proceso esmė. Pagrindinės vadybos funkcijos. Valdymo procesas. Vadovavimo kaip vadybos funkcijos pasireiškimas įmonėje. Vadovų valdymo stiliai. Vadovavimas: valdžios formos. Darbo motyvacija vadybos procese. Motyvacijos proceso esmė. Motyvacijos ir motyvo samprata. Motyvavimo uždaviniai ir būdai. Šiuolaikinių motyvavimo priemonių taikymas. Kontrolė kaip vadybos funkcija.
  Vadyba, konspektas(63 puslapiai)
  2008-01-13
 • Vadyba (91)

  Organizacijų įkūrimo esmė ir principai. Organizacijos forma ir natūralioji aplinka. Įmonės veiklos planavimas. Verslo plano paskirtis, sudarymo metodika. Verslo plano sudėtinės dalys. Įmonės veiklos organizavimas. Darbo užmokesčio formos, atlyginimas už darbą. Sprendimų priėmimo svarba, paieškos būdai. Sprendimo būdo pasirinkimas, įgyvendinimas. Derybų vedimo tvarka. Įmonės veiklos motyvacija. Informacinė valdymo sistema. Valdymo sprendimų priėmimas. Įmonės veiklos kokybės nustatymas. Verslo kontrolė. Kokybės vadyba. Komunikacija įmonėje. Valdymas ir vadovavimas įmonėje. Vadovo darbo stilius. Komandų formavimas ir darbas komandose. Lyderiavimas kolektyve. Pasitarimų ir susirinkimų organizavimas. Konfliktai organizacijose ir jų valdymo pagrindai. Organizacijų pokyčių ir inovacijų valdymas.
  Vadyba, konspektas(62 puslapiai)
  2008-02-18
 • Vadyba (92)

  Vadybos mokyklų ir valdymo teorijų raida. Vadybos prielaidos. Valdymo teorijos ir vadybos mokyklų raida. Vadovavimo stiliai pagal X ir Y teorijų nuostatas. Organizacijų ypatumai ir skirtumai. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės nuostatos. Vadybos mokyklų ir valdymo teorijų raida. Naujausios ir šiuolaikinės valdymo teorijos. Vadybos funkcinė struktūra ir apibrėžtys. Valdymo metodų klasifikavimas. Vadybos dėsnių ir principų priklausomybė. Planavimas, jo esmė ir principai, planavimo žingsniai bei planavimo valdymas. Planų pavidalai, tipai ir hierarchija. Strategija, strateginis valdymas ir strateginis planavimas. Strategijų tipai ir hierarchija. Korporacinės strategijos kompetencijos. Biznio strategijos ribos. Biznio strategija, kaip galimybių ir firmos grėsmių sugebėjimų panaudojimas. Vertės – kaštų grandinė. Žmogiškųjų išteklių vadybos tikslų ir uždavinių sistema. Marketingo strategiją lemiantys veiksniai. Organizavimo samprata ir tikslas bei organizaciniai valdymo lygiai. Valdymo lygiai. Valdymo organizavimas. Darbuotojų ir organizacijos interesų bendrinimas. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Linijinė organizacijos valdymo struktūra. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai. Funkcinė organizacijos valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Įgaliojimų organizavimas ir delegavimas. Centralizuota valdymo struktūra. Decentralizuota valdymo struktūra. Organizacinės struktūros koncepcija (H. Mintzbergas). H. Mintzbergo organizacinė struktūra. Vadovavimas. Galia ir valdžios paskirstymas. Vadovavimo stiliai. Motyvavimas. Vadovavimo elgesio skalė. Poreikių hierarchija. Kontrolė, jos tipai ir kontrolės proceso eiga. Pagrindiniai kontrolės proceso žingsniai. Visuotinė kokybės vadyba. E. Demingo tobulinimo ciklas. Informacijos esmė ir informacijos klasifikavimas. Informacijos vertė ir išlaidos. Informacijos pasiūlos ir paklausos santykis. Komunikacijos proceso modelis. Prognozavimas, prognozavimo priemonės ir metodai. Valdymo apskaita ir jos funkcijos. Valdymo apskaitos ir išlaidų apskaitos priklausomybė. Finansų ir valdymo apskaitos skirtumai. Valdymo apskaitos sritys. Finansinės, išlaidų ir valdymo apskaitos ryšys. Vidinių ir išorinių valdymo situacijų palyginimas. Signalinių rodiklių pavyzdžiai. Valdymo apskaitos funkcijos organizacijos veikloje. Žmoniškieji ištekliai ir personalo valdymas. Žmonių išteklių valdymo teritorijos žemėlapis. Konfliktai, konfliktų tipai ir valdymas. Derybos. Konflikto modelis. Sprendimų priėmimas ir sprendimų priėmimo metodai. Valdymo sprendimų vieta valdymo veikloje. Sprendimų priėmimo žingsniai.
  Vadyba, konspektas(41 puslapis)
  2008-10-14
 • Vadyba (93)

  Įvadas. Organizacijos tikslų rūšys: ekonominiai ir socialiniai tikslai. Organizacinis projektavimas, organizacinės struktūros ir jų tipai. Kontrolės esmė, prekių ir paslaugų kokybės samprata. Komunikacijos kliūtys ir bendravimo tobulinimas. Personalo vadybos esmė, personalo tarnybos ir personalo apskaita. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-10-30
 • Vadyba (94)

  Vadybos mokslo raida. Vadybos mokslo raidos etapai. Machiavelli ir Sun Tzu: ankstyvieji strategai. Praktinė krikščionių bažnyčios organizavimo nauda. Mokslinio valdymo mokykla. Frederickas W. Tayloras. Henris L. Gantas (Henry L. Gantt). Gilbrethai. H. Emersonas. H. Fordas. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Henris Fayolis. Maksas Vėberis (Max Weber). Mary Parker Follett. Chesteris I. Barnardas. Bihevioristinė mokykla: organizacija yra žmonės. Vadybos mokslo mokykla. Vadybos ištakos senovės Lietuvoje. Vadybos raida Lietuvoje 1918-1940 metais. Vadybos vystymasis Lietuvoje tautinio atgimimo laikotarpiu.
  Vadyba, konspektas(14 puslapių)
  2008-11-07
 • Vadyba (95)

  Valdymo samprata. Valdymas. Vadyba. Organizacija. Organizacijos tikslų kompleksas sistema. Valdymo objektas. Valdančioji dalis. Vadybos raida. Vadybos mokyklos. Organizacijų įvairovė. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Valdymo sprendimai. Sprendimų parengimas ir priėmimas. Vadybos sprendimo priėmimo procesas. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Administraciniai valdymo metodai. Valdymo struktūros. Pirmasis vadovo darbas. Valdymo struktūrų projektavimas ir aktualizavimas. Organizacinės valdymo struktūros. Pavedimai ir jų kontrolė: Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose reglamentavimas. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Valdymo funkcijos ir uždaviniai. Organizacijos vizijos ir misijos svarba. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai, jų klasifikacija. Klasifikacijos kriterijai. Valdymo funkcijų samprata, klasifikacija, ryšys tarp jų. Įmonės strateginis valdymas. Strateginis planavimas ir valdymas. Strategijos planavimas. Strategijos realizavimo planavimas organizavimas. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Delegavimo, atsakomybės ir įgaliojimų esmė. Organizavimas. delegavimas. Atsakomybė. Įgaliojimas. Linijiniai ir aparato (štabo) įgaliojimai. Įgaliojimų paskirstymo organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros samprata ir pagrindiniai elementai. Planavimas. Planavimas — vadybos ciklo pradžia. Operatyvusis planavimas sprendimo priėmimo. procesas. Sprendimo priėmimo etapai. Kiekybiniai sprendimo priėmimo metodai. Sprendimų priėmimo kokybiniai metodai. Vieno veikėjo modelis. Organizacijos modelis. prognozavimas. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Prognozavimo priemonės ir metodai. Statistinio prognozavimo esmė. Ekspertinio prognozavimo esmė. Kokybiniai prognozavimo metodai. Vadovų komisijos nuomonių tyrimas. Tyrimas ekspertinio vertinimo pagrindu. Grupinės ekspertizės metodai:Prekybos darbuotojų nuomonė. Vartotojų ketinimų tyrimas . Kiekybiniai prognozavimo metodai. Reguliavimas. Kiekybės vertinimui sukurta 11 rodiklių sistema. Psichologiniai valdymo metodai. Bendravimas ir ryšiai. motyvavimas. Vadybos metodų trūkumai ir privalumai. Darbo skatinimo būdai. Leidimas darbuotojams dalyvauti. Darbo skatinimas pinigais. Yra 2 darbo užmokesčio sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Laikinė darbo užmokesčio forma. Valstybės valdymas. Įmonių (organizacijų) steigimas. Įmonės steigimas, reorganizavimas, likvidavimas. Įmonių (organizacijų) valdymas. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Savininkų vaidmuo valdyme. Įmonių valdymo ypatybės. Valdymo ypatybes taip pat nulemia pasirinktas vadovavimo stilius. gamybos organizavimas. Gamybos procesu rūšys. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Vienetinės gamybos įmonėje. Serijines gamybos įmonėje. Įmonės gamybos struktūra. Gamybos struktūrą sudaro. Cechas. Pagrindiniai cechai. Įmonės gamybos struktūros tipai. Darbo užmokesčio tvarkymas. Darbo įvertinimas. Du sąlygojantys veiksniai. Kokybės valdymas. Kokybė. kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimas įmonės materialinis aprūpinimas. Materialių išteklių poreikio nustatymas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas. Išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis.
  Vadyba, konspektas(35 puslapiai)
  2008-11-25
 • Vadyba (96)

  Vadybos mokslo raida Lietuvoje. Vadovavimo esmė, vadovavimo teorijos: bruožų, elgsenos, situacijų, charizmatinis vadovavimas. Komunikacijos kliūtys, bendravimo tobulinimas. Personalo poreikio planavimas, verbavimas (telkimas).
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-01-04
 • Vadyba (97)

  Vadybos praktika senosiose civilizacijose. XVIII-XIX amžiaus mąstytojų darbai. Maslow motyvavimo teorija. Matematinė vadybos mokykla. Organizacijos kultūros teorija. vadybinė mintis senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose. Teilorizmo principai. Herzbergo dviejų veiksnių motyvavimo motyvavimo teorija. Šiuolaikinei mokyklai būdingi bruožai. Multikultūra, subkultūra, kontrkultūra. Vadybos samprata praktine ir moksline prasme. Fordizmo principai. McGregor X-Y teorija. Ouchi Z teorija. Galios ir politikos teorija. Vadybos mokslo atsiradimo prielaidos. Fajolio indėlis į vadybos mokslą. Hotorno eksperimentas. 7 S teorija. Galios formos pagal Frenčą ir Reiveną.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2009-02-02
 • Vadyba (98)

  Pagrindiniai vadybos terminai, sąvokų atskyrimas. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcijos.
  Vadyba, konspektas(33 puslapiai)
  2009-02-28
 • Vadyba (99)

  Netiesioginio poveikio išorės aplinkos įtaka verslo įmonėms. Išorinė aplinka. Netiesioginį poveikį išorės aplinkai. Organizavimo esmė ir žingsniai, organizavimo ypatumai mažose, vidutinėse ir didelėse įmonėse. Standartai (etalonai), jų rūšys ir sandara. Konfliktų sprendimo būdai, prevencija. Konfliktas gali būti. Konflikto prevencija – įmanoma. Konflikto prevencija – neįmanoma/abejotina. Vadybos situacija – labai emocingas pavaldinys.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2009-03-10
 • Vadyba ir administravimas

  Lietuvos regioninė politika ir jos perspektyvos Europos Sąjungoje (ES). Formalios ir neformalios organizacijos. Biurokratinės organizacijos bruožai (pagal Wėberį). Tikslinga ir neplanuota organizacijų kaita. Informacinių technologijų įtaka šiuolaikinėms organizacijoms. Valdymo informacinių sistemų samprata. Informacinių sistemų tipai. Duomenų apdorojimo sistemos ir komunikacijos sistemos. Informacinių technologijų saugumo samprata. Informacijos saugumą reglamentuojantys teisės aktai. Valdymo sprendimo samprata. Sprendimo priėmimo teorijos. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo diegimas Lietuvos viešojo administravimo institucijose. Strateginio veiklos plano rengimo ir vykdymo etapai. "Lietuvos valstybės ilgalaikės raidos strategija" ir joje numatyti raidos prioritetai. Žinių visuomenės prioriteto-valstybės valdymas ir savivalda apžvalga. Elektroninės valdžios samprata. Lietuvos valstybės tarnybą reglamentuojantys teisės aktai. Valstybės tarnybos departamento funkcijos. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sąvokų esmė.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-04-10
 • Vadyba kaip mokslo šaka

  Įvadas. Vadybos mokslo ištakos. Vadybos sąvokos samprata. Vadybos mokslo esmė. Sistemų samprata. Organizacijos samprata. Vadybos funkcijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-10-01
 • Vadyba Lietuvoje

  Įvadas. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadyba Lietuvoje tarpukario laikotarpiu (1918 – 1940). Mokslinės vadybos kongresai. Lietuviai juose. Vadybos Lietuvoje pradininkai. Vytautas Andrius Graičiūnas. Mokslinės vadybos draugija. Pranas Lesauskis. Pranas Viktoras Raulinaitis. Jonas Šimkus. Kiti vadybos mokslo propaguotojai ir jų darbai. Vadyba Lietuvoje sovietizacijos laikotarpiu. Vadybos vystymasis Lietuvoje tautinio atgimimo ir nepriklausomybės laikotarpiu. Vadybos aktualijos šiandienos Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2009-04-03
 • Vadyba senovėje

  Įvadas. Senovės Egiptas. Piramidžių statyba. Valstybės valdymas. Kariuomenė. Izraelitų tauta. Mozės asmenybė. Mozės įstatymai. Makedonijos kariuomenė. Aleksandras Makedonietis. Makedonijos armijos struktūra. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-18
 • Vadyba senovės civilizacijose

  Įvadas. Senovės Egipto civilizacija. Piramidžių statyba. Statybos principas. Darbų organizavimas statybų metu. Rezultatas. Luomų hierarchija. Senovės Romos civilizacija. Cezaris – senovės Romos "vadybininkas". Cezario atėjimas į valdžią. Cezario žygdarbiai. Vadovavimo politika. Romos krikščioniškoji bažnyčia. Krikščionybės susiformavimas. Krikščionybės įteisinimas Romos imperijoje. Dvasininkų luomo formavimasis. Vadyba senovės Kinijos civilizacijoje. Statybos vadyba. Karo vadyba.Prekybos vadyba. Trumpai apie šilką. Trumpai apie arbatą. Šilko kelias (su tang dinastija). Filosofinis Konfucijaus (VI–V amžius pr. Kr.). Valdymas. Senovės Graikijos civilizacija. Socialinis susiskirstymas. Atėnų demokratija. Platono valstybė. Kariuomenės valdymas. Aleksandras Makedonietis. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2010-09-27
 • Vadyba trečiojo pasaulio šalyse

  PowerPoint pristatymas. Azija. Indija. Vertybės. Verslas. Vadovavimas ir prestižas. Erdvė ir laikas. Kultūros veiksniai bendraujant. Elgesys per susitikimus ir derybas. Kinija. Konfucijaus mokymas. Verslas. Vadovavimas ir prestižas. Erdvė ir laikas. Elgesys per susitikimus ir derybas. Derybų vedimo etapai. Honkongas ir Makao. Indonezija. Kultūra: vertybės ir savybės. Sampratos. Kultūros veiksniai bendraujant. Bendravimo būdas ir kalbos vartojimas. Klausymosi įpročiai. Elgesys per susitikimus ir derybas. Kaip susitarti su indoneziečiais? Malaizija. Kultūra: vertybės ir savybės. Sampratos. Vadovavimas ir prestižas. Erdvė ir laikas. Kultūros veiksniai bendraujant. Bendravimo būdas ir kalbos vartojimas. Klausymosi įpročiai. Elgesys per susitikimus ir derybas. Artimieji rytai. Nuodugnus verslo planas arabų šalyse. Kai verslo kontaktas yra užmegztas, reiktų vadovautis šiais punktais. Arabų būdo ypatybės. Verslo susitikimo etiketas. Verslo derybos. Verslo aprangos reikalavimai. Vizitinės kortelės. Arabų ir vakariečių palyginimas. Afrika. Vadyba Afrikoje. Šiandien. Pietų Afrikos respublika. Pietų Amerika. Lotynų Amerika. Brazilija. Kultūros veiksniai bendradarbiaujant. Elgesys per susitikimus ir derybas. Savybės. Čilė. Savybės. Argentina ir Meksika. Argentina. Savybės. Kultūros veiksniai bendradarbiaujant. Meksika. Savybės. Elgesys per susitikimus ir derybas.
  Vadyba, pristatymas(73 skaidrės)
  2006-12-28
 • Vadyba, vadybos funkcijos

  Vadybos funkcijos. Strateginis planavimas. Strateginio plano įvertinimas. Organizavimas, jo esmė. Motyvavimo esmė ir raida. Kontrolė. Kontrolės sistema įmonėje. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-02-27
Puslapyje rodyti po