Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginis valdymas: UAB "Maxima LT"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti strateginį Maxima LT, UAB įmonės marketingo planavimą, organizavimą ir kontrolę. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Marketingo strategija. Marketingo reikšmė įmonės strateginiam planavimui. Strateginis marketingo planavimas. Taktinis marketingo planavimas. Marketingo planavimo organizavimas. Marketingo planavimo kontrolė ir efektyvumo įvertinimas. Strateginis įmonės UAB Maxima LT marketingo planavimas, organizavimas ir kontrolė. Įmonės UAB Maxima LT. Įmonės UAB Maxima LT sėkmės istorija. Įmonės misija ir vizija. Įmonės organizacinė valdymo struktūra, jos veikla bei funkcijos. Įmonės marketingo strategija. Organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Įmonės strateginis planavimas. Įmonės strateginis organizavimas. Įmonės perspektyvų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas ir kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2010-02-01
 • Strateginių pokyčių valdymas

  PowerPoint pristatymas. Pokyčių rūšys. Strateginių pokyčių samprata. Strateginių pokyčių valdymas. Strateginių pokyčių valdymo modeliai ir teorijos. Plėtotinės strateginių pokyčių valdymo teorijos. Strateginių pokyčių valdymo programa. Pasipriešinimas pokyčiams. Strateginių pakeitimų atlikimo taktika. Taktikų rūšys.
  Vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-05-02
 • Streso valdymas. Stresas jūriniame darbe

  Įvadas. Streso samprata. Žodžio "stresas" samprata. Fiziniai ir psichiniai streso požymiai. Streso vystymosi teorijos ir modeliai. Darbo streso problemos aktualumas. Stresas darbe. Darbuotoju stresas pasauliniu mastų. Moksliniai pastebėjimai. Jūrinio darbo streso problema. Neigiamos darbo streso pasekmės. Ilgas streso poveikis. Streso sukeliamos ligos. Streso jūriniame darbe valdymo būdai. Streso problemos sprendimai asmeniniame lygyje. Streso problemos sprendimai vadovaujančių pareigūnų lygyje. Streso problemos sprendimai laivininkystės kompanijos lygyje. Kiti problemos sprendimo lygiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-09-19
 • Struktūrinės valdymo schemos sudarymas: AB "Eurobankas"

  Įvadas. Tikslas: Išanalizavus svarbiausius klausimus apie valdymo struktūrų klasifikavimą ir sudarymą, sudaryti AB banko "Eurobankas" organizacinės valdymo struktūros schemą ir pateikti šios schemos charakteristiką. Organizavimas. Organizavimo samprata. Valdymo lygiai. Valdymo struktūra. Valdymo struktūros samprata. Valdymo struktūrų klasifikavimas. Valdymo struktūrų sudarymas. AB "Eurobankas" struktūrinė valdymo schema. AB "Eurobankas" struktūrinės valdymo schemos charakteristika.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-10-12
 • Studijų finansavimas Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti studijų finansavimo Lietuvoje aspektus. Ligšiolinė studijų finansavimo būklė Lietuvoje. Studijų finansavimo tobulinimo būtinybė. Privataus ir valstybinio finansavimo ypatumai. Teisės aktai, reglamentuojantys naują studijų finansavimo tvarką. Naujas studijų finansavimo modelis 2009 metais. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2010-06-09
 • Successful business

  PowerPoint pristatymas. What is "success in business"? Key factors that influence your individual definition of successful business. Setting the goals. 5 basic steps to achieve success in business. 10 rules leading to successful business.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-11-06
 • Suinteresuotųjų teorija. Teorijos taikymas Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti suinteresuotųjų (informacijos vartotojų) teoriją ir jos ryšį su finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojančių VAS (verslo apskaitos standartų) nuostatomis. Įmonės prigimtinės idėjos. Suinteresuotųjų (informacijos vartotojų) teorijos esmė. Suinteresuotųjų teorijos principai bei pagrindiniai bruožai. Suinteresuotųjų grupių interesų poveikis finansinės atskaitomybės politikos sukūrimui. Suinteresuotųjų teorija, jos taikymas Lietuvoje bei ryšys su VAS nuostatomis. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2009-02-17
 • Supersistemos ir procesai jose

  Įvadas. Supersistemų (labai sudėtingų sistemų) samprata. Supersistemų tipai. Supersistemų elementų ypatybės. Supersistemų ir aplinkos santykių ypatybės . Supersistemų valdymo tikslai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-11-29
 • Susirinkimai ir pasitarimai

  Įvadas. Susirinkimų, pasitarimų rūšys, tikslai, organizavimas, darbotvarkė. Susirinkimų, pasitarimų rūšys. Susirinkimų tikslai. Susirinkimų organizavimas. Darbotvarkė. Susirinkimo metu. Sprendimų priėmimas. Pristatymas. Susirinkimo protokolavimas. Derybos. Bendravimo menas. Po susirinkimo. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-02-09
 • Susirinkimai, pasitarimai organizacijoje

  Įvadas. Susirinkimai, pasitarimai organizacijoje: Samprata, rūšys, tikslai. Organizavimas. Darbotvarkė. Susirinkimų, pasitarimų našumo didinimas. Vadovo ir kolektyvo narių pareigos susirinkimų, pasitarimų metu. Vadovo įvaizdis, elgesio taisyklės. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-27
 • Susirinkimų ir konferencijų organizavimas

  Įžanga. Susirinkimas. Susirinkimo tikslas. Susirinkimo pirmininkas. Dienotvarkės sudarymas. Susirinkimo trukmė ir grupės dydis. Optimali patalpa ir sėdėjimo tvarka. Efektyvus vadovavimas susirinkimui. Ko reikia, kad gerai pasirodytumėte. Susirinkimų gyvybingumas. Konferencijos. Konferencijų rūšys. Probleminė konferencija. Tikslo konferencija. Informacinė konferencija. Motyvacinė konferencija. Mokymo konferencija. Pasiruošimas konferencijai. Tema ir darbotvarkė. Konferencijos vadovas. Konferencijos eiga. Vidinės nuostatos. Išorinė tvarka. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
 • Susirinkimų organizavimas ir planavimas

  Įvadas. Susirinkimo samprata. Susirinkimo organizavimo komponentai. Susirinkimų rūšys. Susirinkimų tikslai ir funkcijos. Susirinkimo laikas ir darbotvarkė. Susirinkimo aplinka. Vadovavimas susirinkimui. Susirinkimo protokolavimas. Sėkmingas susirinkimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-04-20
 • Sutartys ir derybos

  PowerPoint prezentacijos. Sandorių, sutarčių galia ir formos, sudarymas, Sutarties forma, Sandorių sąlygų pakeitimas, Įsiskolinimų konsolidavimas, Sutarčių turinys, Sutarties vykdymas, Nenugalima jėga, kontraktinė kainodara, sutartys pirkimui išsimokėtinai: Sutarties forma ir turiny, Kaina ir atsiskaitymo tvarka, Pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartis, Atpirkimo teisės įgyvendinimas, Nuoma, Nuomos mokesti, Sutarties terminas, Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. didmeninio pirkimo sutartys, Daiktų perdavimo terminai, Daiktų pristatymas, Daiktų priėmimas, Daiktų atsiėmimas, Vienašalis sutarties nutraukimas. pavyzdžiai.
  Vadyba, pristatymas(162 puslapiai)
  2004-11-29
 • Svečių aptarnavimo ypatumai

  Įvadas. Viešojo maitinimo įmonių veiklos organizavimo pagrindai. Patiekalų patiekimo metodai. Individualus aptarnavimas. Aptarnauja vienas padavėjas. Aptarnavimas dviese. Grandininis aptarnavimas. Svetingumo industrija. Restoranai, jų klasifikavimas ir ypatumai, tenkinant svečių poreikius. Prekybos patalpos. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-12-12
 • Sveikatos politika (2)

  Sveikatos politikos pagrindai. Nuo ko priklauso žmogaus sveikata? Kokie sveikatą įtakojantys faktoriai ir poveikis jiems? Koks sveikatos politikos apibrėžimas? Kokios Lietuvos ir tarptautinės organizacijos rūpinasi sveikatos politika ir jos mokslu? Sveikatos politikos ir strategijos samprata. Kokie yra pagrindiniai sveikatos politikos principai? Kaip suprantame teisumą (teisingumą) sveikatos santykiuose? Kaip vertinamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas? Iš ko sudaryta Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema? Sveikatos politikos ir strategijos formavimo principai. Kokie yra pagrindiniai sveikatos politikos formavimo principai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)? Kaip vyko sveikatos politikos formavimo procesas Lietuvoje? Kokie pagrindiniai šio proceso įvertinimo rodikliai? Sveikatos netolygumai. Kas yra sveikatos netolygumai ir kodėl jie atsiranda? Kas įtakoja sveikatos netolygumų atsiradimą? Kaip, kokiais būdais ir ar galima jų išvengti? Sveikatos reformos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) poreikis. Kodėl vykdomos sveikatos reformos? Kas, kodėl sukuria joms prielaidas? Kokie yra sveikatos reformos tikslai ir artimieji bei tolimieji uždaviniai? Kokie yra sveikatos sistemą reglamentuojantys įstatymai? Kokie sveikatos reformos etapai ir veiksmai įvykdyti ir vykdomi Lietuvoje? Sveikatos sistemos valdymo reforma. Kokie yra pagrindiniai sveikatos sistemą reglamentuojantys dokumentai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)? Kokie yra Lietuvos sveikatos programos bendrieji ir specialieji tikslai? Kuo skiriasi Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema ir "Semaškos" sveikatos sistemos valdymo modelis? Kokias galimybes ir kokiomis priemonėmis Lietuvos piliečiai gali dalyvauti priimant sveikatos politikos sprendimus? Kokios yra sveikatos priežiūros politikos formavimo ir veiklos koordinavimo institucijos ir kokios jų funkcijos? Kaip vyksta visuomenės sveikatos priežiūros valdymo reformos įgyvendinimas? Sveikatos sistemos vertinimas. Kokiais kriterijais gali būti vertinama sveikatos apsaugos sistema? Kokiais metodais vertinama sveikatos sistemų efektyvumas PSO? Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė. Kaip apibrėžiamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas? Kuo skiriasi komunikacinis, organizacinis ir ekonominis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas? Kaip vertinamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas? Kas yra sveikatos priežiūros kokybė, jos užtikrinimas, palaikymas ir gerinimas? Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo rodikliai. Kaip valdoma sveikatos priežiūros kokybė? Kaip apibūdinamas sveikatos priežiūros kokybės valdymas struktūros, proceso ir rezultato požiūriu? Kaip pamatuoti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę? Pertvarkymai nuo stacionarinės link ambulatorinės sveikatos priežiūros. Kodėl reikia pertvarkyti stacionarinę sveikatos priežiūrą? Kaip vykdoma pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros reforma? Kaip palyginti pertvarkymus Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse? Šiuolaikinės medicinos etikos pagrindai. Kokie yra sveikatos priežiūros etikos ir teisės pagrindiniai principai: reglamentavimo, motyvavimo, sankcijų, visuotinumo požiūriu? Kaip apibūdinama įstatymuose pacientų teisė į prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą? Ką reiškia paciento informuotas sutikimas gydytis arba ne? Sveikatos technologijų vertinimo ir mokslo įrodymais pagrįstos medicinos reikšmė. Kas yra sveikatos technologijos ir jų vertinimas, kada ir kodėl jis atsirado, kaip sveikatos politikos mokslo šaka? Kokie vertinimo elementai yra naudojami? Kaip vertinama tyrimo kokybė? Kuo sveikatos technologijų vertinimas skiriasi nuo mokslo įrodymais pagrįstos medicinos? Kada medicinos technologijos turi būti įvertintos? Kokia sveikatos technologijų vystymo istorija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)? Kokie svarbiausi bruožai reikalingi sveikatos technologijų vertinimo institucijai? Sveikatos priežiūros finansavimo metodai. Kokie yra Bismarko ir Beveridžo modelio sveikatos sistemų organizavimo skirtumai? Kokios pastarųjų dešimtmečių sveikatos finansavimo tendencijos Europos Sąjungos (ES) šalyse ir pasaulyje? Kaip išreikšti išlaidų sveikatos priežiūrai skirtumai Europos regiono šalyse? Kaip apibūdinamos mokėjimų už paslaugas sistemos? Kaip organizuotas sveikatos draudimo finansavimas Lietuvoje? Kokios sveikatos politikoje taikomos priemonės naudojamos sveikatos išlaidoms optimizuoti? Nacionalinė sveikatos sąskaita. Kas yra Nacionalinė sveikatos sąskaita (NSS)? Kam ji reikalinga? Kuo ji naudinga? Kokie jos sudarymo šaltiniai ir metodika? Kokia yra NSS šaltinių struktūra pagal išlaidų šaltinius, paslaugų ir veiklos rūšis, apimtis bei funkcijas? Kaip patobulinti NSS užtikrinant jos patikimumą? Žmoniškųjų išteklių planavimas sveikatos priežiūroje. Kokios yra sveikatos priežiūros specialistų apskaitos duomenų bazės? Kokios yra atliktos gydytojų skaičiaus planavimo iki 2015 metų studijos? Kokie yra žmoniškųjų resursų planavimo sveikatos priežiūroje principai? Kodėl reikia planuoti gydytojų skaičių? Kodėl planavimas nebuvo sėkmingas praeityje? Ar nesėkmingo planavimo priežastys išliks? Kodėl planuojant negalima pasikliauti rinkos jėgomis? Kaip sumažinti žmoniškųjų išteklių pasiskirstymo netolygumus?
  Vadyba, konspektas(25 puslapiai)
  2007-01-26
 • Sveikos gyvensenos klubo "Sveikatos akademija" įkūrimas

  Santrauka. Summary. Įvadas. Projekto idėjos aktualumo ir jo įgyvendinimo pagrindimas. Projekto tikslo apibrėžimas. Pagrindinių projekto etapų nustatymas, gairių planas. Projekto organizavimas. Projektų suinteresuotų šalių analizė. Organizacijos ir projekto "Sveikatos akademija" komandos valdymo struktūros, komunikacijos planas. Projekto planavimas. Projekto apimties planas ir darbų sąrašas. Projekto laiko plano sudarymas – Gantto diagrama. Projekto personalo plano sudarymas – atsakomybės matrica. Personalo krūvio histograma. Projekto kaštų plano sudarymas. Projekto kokybės planas. Projekto aprūpinimo plano sudarymas. Projekto integracijos valdymo planas. Rizikos analizė ir valdymas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-11-10
 • Sveikos gyvensenos skatinimas Lietuvoje

  Įvadas. Priemonės tikslas ir uždaviniai. Priemonės pagrindimas. Priemonės turinys. Remiamos veiklos sritys. Galutiniai naudos gavėjai. Galutiniai paramos gavėjai. Institucijos, atsakingos už priemonės įgyvendinimą. Remiama teritorija. Rodikliai. Pasiekimo rodikliai. Rezultatų rodikliai. Poveikio rodikliai. Finansavimo planas. Paraiškų tvarkymas. Priemonės sąsaja su kitomis priemonėmis. Specifiniai projektų atrankos kriterijai. Horizontaliosios sritys. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-01-17
 • SWOT analizė: Sveikatingumo centras "Linija"

  PowerPoint pristatymas. SWOT (SSGG) analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės.
  Vadyba, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-04-25
 • Šalies resursai ir jų panaudojimo efektyvumo įtakos verslui modelis

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti šalies resursų ir jų panaudojimo efektyvumo įtaką verslui. Resursų samprata. Resursų (išteklių) sąvokos dinamika. Šalies resursų skirstymas. Gamtiniai resursai. Gamtinių resursų klasifikacija. Gamtinių resursų panaudojimas ir įtaka šalies ekonomikai. Gamtiniai resursai kaip ekonomikos augimo veiksnys. Energetiniai resursai – ekonominės veiklos pagrindas. Žaliavos – svarbi sąlyga ekonomikos funkcionavimui. Efektyvaus gamtinių išteklių naudojimo svarba. Gamtiniai ištekliai lietuvoje ir jų panaudojimas. Šalies gamtinių resursų efektyvaus panaudojimo įtaka verslui. Žmogiškieji resursai. Žmogiškųjų išteklių samprata ir valdymas. Žmonių išteklių samprata. Darbo išteklių ekonomika ir valdymas. Darbo jėga lietuvoje. Darbo išteklių kiekis. Darbo išteklių sudėtis. Žmogiškųjų išteklių efektyvus panaudojimas. Žmogiškųjų resursų tobulinimo svarba ir problemos. Investicijos į mokslą ir technologinę plėtrą. Šalies žmoniškųjų resursų efektyvaus panaudojimo įtaka verslui. Finansiniai resursai. Finansinių išteklių samprata. Valstybės finansų sistema. Šalies finansiniai ištekliai. Šalių biudžetai. Šalies finansinių išteklių efektyvaus panaudojimo įtaka verslui. Šalies resursai ir verslas. Verslo įtaka šaliai. Šalies resursų įtaka verslui. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2010-06-22
 • Šiaulių miesto gimnazijų įvaizdžio kūrimas ir valdymas

  Pdf formatas. Įvadas. Teoriniai švietimo organizacijų įvaizdžio kūrimo aspektai. Problemos analizė: teigiamo gimnazijos įvaizdžio dominavimas. Mokykla – kaip organizacija. Organizacijos įvaizdis: reikšmė, samprata, požymiai ir tipai. Organizacijos įvaizdžio reikšmė. Organizacijos įvaizdžio samprata. Reputacija – organizacijos įvaizdžio pasekmė. Organizacijos įvaizdžio pagrindiniai požymiai. Pagrindiniai organizacijų įvaizdžio tipai. Organizacijos įvaizdžio formavimo metodikos analizė. Užsienio autorių patirtis formuojant organizacijų įvaizdžio valdymo modelius. Lietuvių autorių pateiktų organizacijos įvaizdžio modelių analizė. Apibendrintas organizacijos įvaizdžio valdymo modelis. Identitetas – įvaizdžio valdymo pagrindas. Vizualus identitetas: materialusis įvaizdžio aspektas. Organizacijos komunikacijos reikšmė. Organizacijos kontaktinės auditorijos: ugdymo įstaigų aspektas. Organizacijos kultūros reikšmė įvaizdžio formavimui. Švietimo organizacijų kultūrų tipai. Organizacijos įvaizdžio kūrimo ir valdymo strategija. Šiaulių miesto gimnazijų įvaizdžio tyrimo rezultatų analizė. Lietuvos švietimo sistema respondentų požiūriu. Gimnazijų įvaizdžio aktualumas. Mokyklos tipo pasirinkimo aktualumas. Gimnazijos vidinio ir išorinio įvaizdžio kūrimo dominantės pedagogų požiūriu. Gimnazijos kultūra. Gimnazijos komunikacija. Gimnazijos vizualus identitetas. Gimnazijos kontaktinių auditorijų reikšmė įvaizdžio kūrime. Gimnazijų įvaizdžio kūrimo strategija. Veiksnių, lemiančių tėvų apsisprendimą renkantis gimnaziją, analizė. Pagrindinių gimnazijos pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė, remiantis tėvų požiūriu. Pagrindinių gimnazijos pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė, remiantis gimnazijų mokytojų požiūriu. Veiksnių, darančių įtaką renkantis gimnaziją, tėvų ir mokytojų įvertinimo palyginimas. Pagrindinės nepakankamai gero gimnazijų įvaizdžio priežastys. Šiaulių miesto gimnazijų vertinimas tėvų tarpe. Rekomendacijos gimnazijos įvaizdžio kūrimo ir valdymo strategijos suformavimui. Išvados. Priedai.
  Vadyba, diplominis darbas(130 puslapių)
  2005-10-20
Puslapyje rodyti po