Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Planavimas. Strateginis planavimas

  Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Planavimo vaidmuo priimant valdymo sprendimus. Planų hierarchija. Planų tipai. Pastovūs planai. Vienkartinio panaudojimo planai. Planų pavidalai . Planavimo etapai ir schemos. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė, funkcijos ir nauda. Strateginio planavimo žingsniai. Strateginio planavimo procesas. Organizacijos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Aplinkos įvertinimas ir analizė. Strategijos alternatyvos. Strateginio plano įgyvendinimas, valdymas ir kontrolė.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-03-16
 • Planavimas. Vadovo asmeninis darbas ir bendravimo tobulinimas

  Planavimo reikšmė. Planų sistema. Pagrindiniai planų sistemos elementai. Strateginio planavimo proceso etapai. Analizės stadija. Veiklos stadija. Vadovo asmeninio darbo organizavimas. Tikslų nustatymas. Planavimas. Prioritizavimas. Delegavimas. Racionalus darbo laiko panaudojimas. Vadovo darbo priklausomybė nuo kolektyvo brandos. Sprendimų rūšys. Sprendimų samprata. Vadovo vaidmuo priimant sprendimus. Pardavėjų nepasitenkinimas. Situacija. Užduotis: Kokių veiksmų turėtų imtis parduotuvės vadybininkas keisdamas pardavėjų nepasitenkinimą? Pasiūlykite kiek galima daugiau poveikio pardavėjoms būdų. Parinkite jūsų manymu geriausią ir paaiškinkite pasirinkimo argumentus.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2010-04-06
 • Planavimo esmė

  Įvadas. Planavimo samprata. Planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo procesas. Analizės stadija. Veiklos stadija. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-12-13
 • Planavimo esmė ir procesas

  Įvadas. Planavimo apibrėžimas. Planavimo reikšmė ir samprata. Planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Planavimo objektai ir uždaviniai. Planavimo metodai. Planavimo principai. Planavimo procesas. Įvairių autorių planavimo etapai. Efektyvaus planavimo modelis. Efektyvaus kolektyvinio planavimo modelis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-26
 • Planavimo procesas

  Santrauka. Įvadas. Planavimo proceso samprata. Planų rūšys. Planų hierarchija. Planavimo procesas. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Aplinkos analizė ir įvertinimas. Organizacijos silpnų ir stiprių pusių tyrimas. Strategijos pasirinkimas. Strategijos realizacija. Planavimo svarba organizacijos valdymui. Išvados. Žodynas.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-11-26
 • Planavimo proceso organizavimo būdai įmonėse

  Sąvokų žodynėlis. Įvadas. Planavimas. Kas tai? Planavimo esmė. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-04-22
 • Planavimo sandara

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Išanalizuoti bei pateikti planavimo sampratą bei sandarą. Sprendimų priėmimas. Problemų nustatymas. Valdymo sprendimų priėmimo tipai. Racionalus sprendimų priėmimo modelis, jo alternatyvos. Planavimo samprata. Planavimo žingsniai. Tikslai svarbūs dėl kelių priežasčių. Planų hierarchija. Strateginiai planai nuo operatyvinių skiriasi 3 pagrindiniais aspektais. Gero plano bruožai. Strategijos įgyvendinimas. Septynių "S" modelis. Strategijos formavimas. 4 strategijos alternatyvos. Valdymo per tikslus strategija. Veiksmų planavimo etapas atliekamas per 6 stadijas. Strateginio plano įvertinimas. Sąveikos organizavimas ir įgaliojimai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-11-17
 • Planų įvairovė

  Planavimo samprata. Planų įvairovė ir jų sudarymo ypatybės. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-10-11
 • Planų įvairovė ir jų sudarymo ypatybės

  Planų įvairovė ir jų sudarymo ypatybės. Šaltinių apžvalga: Butkus F. S. – Organizacijos ir vadyba, Vilnius 1996. N. Paliulis, E. Chlivickas – "Vadybos pagrindai", Vilnius 1998. S. Stoškus – "Bendrieji vadybos aspektai", 2002.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-17
 • Planų įvairovė ir jų sudarymo ypatybės (2)

  Įvadas. Planavimo apibrėžimai. Planavimo objektai. Planavimo uždaviniai. Metodai. Principai. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-27
 • Planų rūšys: ilgalaikiai, vidutinės trukmės, operatyviniai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Išnagrinėti pagrindines planų rūšis. Uždaviniai. Planavimas. Planavimo tikslai ir uždaviniai. Planų rūšys. Ilgalaikiai planai. Strateginiai planai. Vidutinio ilgumo (taktiniai) planai. Operatyviniai planai. Operatyviniai planai skirstomi. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-11-17
 • Plėtros galimybių studija: plastikinių langų gamyba UAB "Bodesa"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Prognozavimas. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strateginė analizė. Makroaplinka. Rinkos sąlygų analizė. Konkurencijos analizė. Klientų analizė. Išteklių analizė. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Visuotinės kokybės vadyba. Personalo valdymas. Situacijos analizė. UAB "Bodesa" charakteristika. Šiaulių bendrovė "Bodesa", gaminanti ir montuojanti plastikinius langus bei stiklo paketus. UAB "Bodesa" pagrindiniai rodikliai. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. Veiklos analizė. SSGG analizė. Kokybės sistemos kūrimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, tyrimas(31 puslapis)
  2008-10-29
 • Plėtros galimybių studija: užeiga "Beržynė"

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti užeigos "Beržynė" veiklos plėtros galimybes ir ekonomiškai įvertinti. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Įmonės plėtros galimybių teoriniai aspektai. Plėtros reikšmė įmonės veiklai. Finansų valdymo esmė. Ilgalaikio turto ir darbo našumo nauda įmonei. Reklamos svarba plėtrai. Pinigų gavimas. Užeigos "Beržynė" veikla ir plėtra. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Užeigos "Beržynė" charakteristika ir veiklos apžvalga. Užeigos "Beržynė" veikla įvedus papildomą paslaugą. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija.
  Vadyba, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2009-05-15
 • Plėtros perspektyvos: Siesikų seniūnija

  Siesikų seniūnijos (Ukmergės rajonas) kaip kurortinės teritorijos plėtros perspektyvos. Kurortiniai ištekliai. Kurortinių išteklių ypatumai ir potencialas. Vidinės situacijos savybės. Išorinės situacijos aplinkybės. Pasiūlymai, kaip išplėtoti kurortinę veiklą Siesikuose. Kaip stiprybėms skatinti galimybes? Kaip stiprybei įveikti grėsmę? Kaip pasinaudoti išorės galimybe įveikti silpnybę? Kaip išvengti silpnybių ir grėsmių sutapimo? Pagrindinis rinkos segmentas, kurį galėtų sudominti kurortinės paslaugos Siesikuose. Pranašumai prieš konkurentus (golfo klubas "Elnias", sostinių golfo klubas, Europos centro golfo klubas ir "Amber golf club"). Siesikų rekreacinių išteklių plėtros strategija. Siesikų kurortinių valdų ir išteklių ilgalaikio naudojimo principai. Kurortinių valdų plėtra, parametrai ir sąlygos. Kaštų ir naudos analizė.
  Vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2010-03-20
 • Plėtros strategija: Biržuvėnų kurortiniai ištekliai

  Kurortinių išteklių ypatumai ir potencialas. Kurortinių išteklių ypatumai ir potencialas. Vidinės situacijos savybės. Stiprybės. Silpnybės. Išorinės situacijos aplinkybės. Galimybės. Grėsmės. Pasiūlymai kaip išplėtoti kurortinę veiklą Biržuvėnuose. Kaip stiprybėms skatinti galimybes? Kaip stiprybei įveikti grėsmę? Kaip pasinaudoti išorės galimybe įveikti silpnybę? Kaip išvengti silpnybių ir grėsmių sutapimo? Pagrindinis rinkos segmentas, kurį galėtų sudominti kurortinės paslaugos Biržuvėnuose. Pranašumai prieš konkurentus (SPA salonas "Galatėja" Telšiuose). Biržuvėnų rekreacinių išteklių plėtros strategija. Biržuvėnų kurortinių valdų ir išteklių ilgalaikio naudojimo principai. Kurortinių valdų plėtra, parametrai ir sąlygos. Du įdomiausi vietiniai papročiai arba renginiai, galintys sustiprinti aptariamos kurortinės vietovės lankytojų lojalumą. Kaštų ir naudos analizė. Kaštai. Investiciniai kaštai. Palaikomieji kaštai ir mokesčiai (per metus). Nusidėvėjimo atskaitymai. Nauda.
  Vadyba, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-06-06
 • Pobūvio organizavimas: kokteiliai

  Įvadas. Kokteilio patiekimas. Kokteilio istorija. Kada ir kur pradėti gerti kokteiliai. Kokteiliai – gėrimų mados viršūnė. Populiariausi kokteilių komponentai. Geras kokteilis – barmeno garbės reikalas. Išlikę kokteiliai. Vyno patiekimas. Raudonojo vyno patiekimas. Putojančio vyno patiekimas. Baltojo ir rožinio vyno patiekimas.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-04-02
 • Pokyčiai organizacijoje

  Polinkis pokyčiams. Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti galimus organizacijoje vykstančius pokyčius, jų privalumus ir trūkumus, jų specifiškumą, įgyvendinimą, planavimą bei įtaką visai organizacijos veiklai. Pokyčius skatinančios jėgos. Planuoto pokyčio reikalingumas. Pasipriešinimo pokyčiams šaltiniai. Metodai įveikti pasipriešinimą pokyčiams. Pokyčių įgyvendinimas. Požiūriai į pokyčius. Trys požiūriai į pokyčius. Du požiūriai į pokyčius. Organizacijos pokyčių privalumai ir trūkumai. Organizacijos pokyčių privalumai. Organizacijos pokyčių trūkumai. Tyrimas. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-09-08
 • Pokyčiai organizacijoje

  Pokyčiai organizacijoje, jų privalumai ir trūkumai. Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti galimus organizacijoje vykstančius pokyčius, jų privalumus ir trūkumus, jų specifiškumą, valdymą, planavimą bei įtaką visai organizacijos veiklai. Organizacijos pokyčiai. Pokyčiai: kas tai ir kokios jų priežastys. Pokyčių proceso modelis. Jėgos lauko analizė. Pasipriešinimo šaltiniai. Pokyčio procesai. Planuoto pokyčio tipai. Struktūrinio pokyčio metodai. Organizacinis projektavimas. Decentralizavimas. Modifikuotas darbo srautas. Technologinio pokyčio metodai. Žmonių keitimo metodai. Organizacinis vystymasis. Organizacinio vystymo tipai. Organizaciniai pokyčiai/vystymas atskirų asmenų lygmeniu. Organizaciniai pokyčiai/vystymas dviejų ar trijų asmenų lygmeniu. Organizaciniai pokyčiai/vystymas organizaciniu lygmeniu. Organizaciniai pokyčiai/vystymas tarpgrupinių santykių lygmeniu. Organizaciniai pokyčiai/vystymas visos organizacijos lygmeniu. Kūrybiškumo ir inovacijų valdymas. Asmeninis kūrybiškumas. Organizacijos kūrybiškumas ir inovacijos. Kūrybinio proceso įgyvendinimas. Organizacijos pokyčių privalumai ir trūkumai. Organizacijos pokyčių privalumai. Organizacijos pokyčių trūkumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-03-26
 • Pokyčių ir konfliktų vadyba

  Įvadas. I dalis. Organizacijų veikla sparčiai besikeičiančioje aplinkoje ir būtini pokyčiai jos veikloje. Psichologinės kliūtys diegiant pokyčius ir jų įveikimo būdai. Konfliktai organizacijose. Jų priežastys ir pasekmės. Konfliktų naudojimas tolesnei organizacijos plėtrai. II dalis. Literatūros analizavimas. Išvada.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-20
 • Pokyčių valdymas

  Pokyčio samprata. Pokyčių tikslingumo nustatymas, sprendimai. Pokyčių projektavimas ir įgyvendinimas. Pokyčių psichologiniai aspektai.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-23
Puslapyje rodyti po