Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pasiruošimas susitikimui su darbdaviu

  PowerPoint pristatymas. Priėmimo į darbą pokalbis. Dokumentai. CV struktūra. Informacijos atranka ir pateikimas. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško planas ir turinys. Pasiruošimas susitikimui su darbdaviu. Dažniausiai darbdavių užduodami klausimai. Vadovaukitės 4x20 taisykle. Atsimink. Patarimai pokalbio metu. Pokalbio metu svarbu. Papildomi privalumai. Darbuotojų atranka ir samda. Vokietijos mokslininkai dirbantys vadybos srityje nustatė, kad... Labiausiai paplitę šie darbuotojų atrankos metodai. Darbuotojų atrankai naudojami testai. Atrankos pokalbių klasifikavimas pagal dalyvių skaičius. Atrankos pokalbių klasifikavimas pagal jų turinį. Baigiamasis žodis.
  Vadyba, pristatymas(30 skaidrių)
  2007-02-06
 • Pasitenkinimo darbu problema

  Įvadas. Kas yra pasitenkinimas darbu? Pasitenkinimo darbu veiksniai. Vidiniai veiksniai. Amžius. Lytis. Darbo stažas. Išsilavinimo lygis. Išoriniai veiksniai. Karjeros galimybės. Vadovas. Darbo turinys bei pobūdis. Tinkamos darbo sąlygos. Teisingas darbo užmokestis. Palaikantys bendradarbiai. Pasitenkinimo darbu pasekmės. Pasitenkinimas darbu ir produktyvumas. Pasitenkinimas darbu ir darbuotojų kaita. Pasitenkinimas darbu ir pravaikštos. Kiti pasitenkinimo darbu sukelti efektai. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-02-25
 • Pasiūlos elastingumą sąlygojantys veiksniai

  Įvadas. Elastingumo samprata. Pasiūlos elastingumas, elastingumo grafinė išraiška ir jį sąlygojantys veiksniai. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumo grafinė išraiška. Kintantys ir pastovūs elastingumą sąlygojantys veiksniai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-02-20
 • Pasiūlos ir paklausos pusiausvyra

  Įvadas. Paklausa. Paklausos kreivės poslinkiai. Paklausos veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos poslinkiai. Pasiūlos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Rinkos kaina. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-27
 • Paslauga. Paslaugos samprata ir savybės

  Paslaugų savybės. Tradicinio ir paslaugų marketingo skirtumai pagal J. Shaw. Paslaugų ir prekių skirtumai pagal Christopher H. Lovelock. Paslaugų ir gaminių (prekių)marketingo paskirties palyginimas (iš Lietuvos ūkio žurnalo). Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo tyrimų skirtumai. Esminiai paslaugų ir fizinių prekių skirtumai. Paslaugų ir materialiųjų prekių skirtumai.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2007-04-03
 • Paslaugas tiekiančių įmonių darbuotojų motyvacija

  Statistinio tyrimo tikslas: ištirti paslaugų įmonių darbuotojų motyvaciją ir išsiaiškinti motyvacijos veiksnius, labiausiai skatinančius darbuotojus dirbti. Tyrimo aprašymas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Vadyba, tyrimas(21 puslapis)
  2006-04-26
 • Paslaugos (2)

  Kuo paaiškinama paslaugų apibrėžimų gausa? Kuo skiriasi paslauga nuo tretinės veiklos? Ką reiškia paslaugos heterogeniškumas ir kokios jo priežastys? Suformuluoti paslaugos apibrėžimą. Išvardinti svarbiausias paslaugų savybes? Kurios iš paslaugų savybių laikomos esminėmis ir kodėl? Kokias problemas vadybai ir marketingui sukelia paslaugos neapčiuopiamumas? Nurodykite paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės pasekmes vadybai ir marketingui? Su kokia paslaugų savybe siejamas kaštų nepastovumas? Kodėl personalo vadyba paslaugų atveju užima išskirtinę vietą? Kokias vadybos problemas sukelia kliento artumas fizine ir geografine prasme? Kuo skiriasi ekonominio proceso logika paslaugų ir materialiųjų prekių atveju? Kas sudaro paslaugų vadybos ir marketingo kompleksą? Dėl ko diskutuojama nustatant paslaugų sektoriaus ribas? Kokie ūkio sektoriai skiriami atliekant ūkio analizę? Kuo pasireiškia ribų tarp ūkio sektorių nykimas? Kuo paremtos paprastosios paslaugų klasifikavimo schemos? Kokios klasifikavimo schemos laikomos sudėtingomis? Kuriam Lietuvos ūkio sektoriui priskiriama statyba, viešasis transportas, prekybos įmonių veikla? Kuo pasižymi I paslaugų grupė pagal rezultato pobūdį? Kokios paslaugos priskiriamos II grupei?. Kokiais rodikliais išreiškiamas I grupės paslaugų rezultatas? Kuo pasižymi mišrieji paslaugų rezultato rodikliai? Kokios priežastys nulemia II, III, IV grupės paslaugų rezultato skaičiavimo sunkumus? Kas trukdo tiksliai išreikšti paslaugų veiklos našumą? Kurios grupės paslaugos santykinai palankios našumui išreikšti? Ką reiškia tiesioginis paslaugų veiklos efektyvumas? Ką parodo bendrasis paslaugų veiklos efektyvumas? Koks santykis tarp tiesioginio ir bendrojo paslaugų veiklos efektyvumo? Kas riboja industrializacijos plėtrą paslaugų sektoriuje? Kokias fazes pereina paslaugos techninio pertvarkymo išdavoje? Kokios charakteristikos apibūdina paslaugos kokybę vartotojo požiūriu? Ką reiškia techninė paslaugos kokybė? Ką reiškia funkcinė paslaugos kokybė? Kaip susiformuoja patirta kokybė? Kokia sąvoka išreiškia santykį tarp patirtos ir laukiamos kokybės? Kokie veiksniai suformuoja kliento laukiamą kokybę? Ką reiškia tiesos momentas paslaugų kokybės kontekste? Išvardinti kokybės valdymo sistemas. Nurodyti pagrindines paslaugų vartojimo kryptis. Kaip galima pagrįsti priklausomybę tarp paslaugų raidos ir vartojimo struktūros šalies ūkyje? Kokios yra bendrosios paslaugų paklausos augimo prielaidos? Nurodykite tiesioginius veiksnius darančius poveikį paslaugų paklausos augimui. Kokios yra bendrosios ekonominės paslaugų paklausos augimo prielaidos? Išvardinkite socialines demografines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Iš ko susideda ekonominis namų ūkio potencialas? Kokie namų ūkio veiklos padariniai priskiriami tretiniai veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje? Kaip veikia namų ūkių paklausą paslaugoms išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimų pajamos? Pateikti pavyzdžių kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą. Išvardinti veiksnius skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkiuose. Ką reiškia gamybos terciarizavimas? Kaip keičiasi gamybos struktūra gamybos terciarizavimo išdavoje? Kokios priežastys skatina tretinės veiklos plitimą ūkiniuose vienetuose? Kas skatina tretinės veiklos eksternalizavimą? Kokie veiksniai skatina gamybinių vienetų paklausą paslaugoms? Kokie veiksniai skatina ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą? Kokį poveikį paslaugų paklausai turi įmonės dydis, produkto gamybos mastai, įmonės socialinė aplinka? Kodėl paslaugų rinkose palyginti reti monopolijos ir monopsonijos atvejai? Kokios kliūtys trukdo laisvajai konkurencijai paslaugų rinkose įsigalėti? Kuo pasireiškia vietinis monopolis paslaugų rinkose ir kas jį skatina? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos neskaidrumas? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos reguliavimas? Koks kainodaros metodas dažniausiai taikomas paslaugose? Išvardinkite paslaugų kainodaros ypatumus. Į ką paprastai orientuojamos paslaugų kainodaros strategijos? Kuo pasireiškia paslaugų kainodaros paradoksas? Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kokią substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris? Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kuo pasireiškia paslaugų ir materialiųjų prekių komplimentarumas? Paaiškinkite, ką reiškia tiesioginis komplimentarumas, vartojimo komplimentarumas ir dinaminis komplimentarumas? Pateikti komplimentarumo pavyzdžių. Kokios kliūtys gali trukdyti vartotojo laisvam pasirinkimui tarp prekių ir paslaugų? Kas yra nekomercinės paslaugos? Kuo skiriasi valstybinės ir privačios nekomercinės organizacijos? Su kuo siejamas nekomercinių paslaugų buvimas rinkos ekonomikoje? Kuo pasireiškia informacijos asimetrija paslaugų rinkose? Kaip visuomeninių prekių naudojimas susijęs su paslaugomis? Kaip įvertinama nekomercinių paslaugų apimtis? Kokios nekomercinių paslaugų kitimo tendencijos būdingos išsivysčiusių šalių ekonomikoms? Kokiomis savybėmis pasižymi kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje? Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios su ūkio konjunktūros pokyčiais? Nurodyti paslaugų veiklas, neturinčias tiesioginio ryšio su ūkio konjunktūros pokyčiais? Kuo paaiškinamas investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje? Kuo pasireiškia informaciniu technologijų poveikis paslaugų veiklai? Kurias paslaugų savybes labiausiai paveikia IT taikymas? Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Ką reiškia du paslaugų inovacijų aspektai? Išvardinkite svarbiausias paslaugų užimtumo ypatybes? Kokie rodikliai atskleidžia paslaugų užimtumo poliarizaciją? Kas sudaro paslaugų įmonės kintamuosius darbo išteklius? Kokie darbuotojų segmentai sudaro paslaugų įmonės branduolį? Kokie veiksniai nulemia paslaugų sektoriaus užimtumo ypatybes? Kuo ypatingas 7– tasis dešimtmetis išsivysčiusių šalių ekonomikos struktūrai? Apytikriai nurodykite trečiojo sektoriaus dalį išsivysčiusių šalių ekonomikoje. Kokiomis ypatybėmis pasižymi trečiojo sektoriaus raida besivystančiose šalyse? Kokie neigiami ypatumai būdingi besivystančių šalių trečiojo sektoriaus plėtrai? Kokią dalį sudaro paslaugų sektorius Lietuvos ūkio struktūroje? Kokios Lietuvos paslaugų sektoriaus plėtros perspektyvos?
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-07
 • Paslaugos samprata

  Paslaugos samprata. Paslaugu savybės. Neapčiuopiamumas. Heterogeniškumas (nevienalytiškumas). Nepatvarumas. Vartotojo dalyvavimas. Paslaugos teikimo ir naudojimo vienovė (vienalaikiškumas). Nuosavybės nekeičiamumas. Santykių (ryšių) marketingas ir jo įtaka. paslaugų organizacijos veiklai. Santykių (ryšių) marketingo koncepcija.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-28
 • Paslaugos teikimo proceso valdymo praktika: kelių pervežimas traukiniais AB "Kupiškio geležinkelio stotis"

  Įvadas. Organizacijos valdymo struktūra. Pagrindinės technologinės operacijos. Organizacijos valdymo struktūra. Produkto darymo organizacijoje proceso teorinis valdymo modelis. Produkto darymo proceso valdymo praktika organizacijoje. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2010-04-16
 • Paslaugos tiekimas: AB "TEO LT" paslauga "Trio"

  AB "TEO LT" "Trio" paslaugos tiekimas. Pristatomas vienas naujausių mokėjimo planų Lietuvoje, AB "TEO LT" paslauga: telefoniniai pokalbiai, kabelinė televizija ir interneto prieiga. Įvadas. Apie paslaugą "Trio". Porterio penkių jėgų modelis. SWOT analizė. PEST analizė. Politiniai faktoriai. Ekonominė situacija. Socialiniai ir kultūrinai veiksniai. Technologinės naujovės. Bostono matricos analizė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-04-23
 • Paslaugos visuomenei, ugdant jos ekologinę kultūrą

  Įžanga. I dalis. Teoriniai aspektai. Ekologinė kultūra ir paslaugos. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir jos teikiamos paslaugos. Aplinkos ministerijos misija. Informacinės paslaugos. Komunalinis ūkis. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo principai. Regioniniai atliekų tvarkymo centrai. Rekomendacijos. Teisės aktai, reglamentuojantys Aplinkos ministerijos paslaugų teikimą ir piliečių ekologinės kultūros ugdymą. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija bei jos vaidmuo, ugdant ekologinę visuomenės kultūrą. Nevyriausybinės organizacijos ir jų veikla. II dalis. Atliekų tvarkymas ir su jų tvarkymu susijusios problemos Lietuvoje. Atliekos ir jų tvarkymo principai. Atliekas tvarkančios įstaigos. Gamybos ir komunalinių atliekų tvarkymas. Gamybinių ir komunalinių atliekų perdirbimas. Pavojingų atliekų tvarkymas. Atliekų perdirbimas ir rūšiavimas. Gyventojų nuomonė apie svarbiausias atliekų problemos priežastis. Išvados. Summary. Public services raising its ecological culture. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-06-06
 • Paslaugų analizė: servisas "Volvo Trucks of Lithuania"

  "Volvo trucks of Lithuania", Šiaulių filialo sunkvežimių serviso techninio aptarnavimo teikiamų paslaugų analizė. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti kokios būtent paslaugos yra teikiamos ir kaip jos yra teikiamos. Išanalizuoti kokie darbai ir veiksmai yra atliekami nuo užsakovo kreipimosi į įmonę iki turto gražinimo savininkui. Paslaugos sampratos suvokimas aptarnavimo bei kitose srityse. Paslaugos samprata ir savybės. Paslaugų savybės. Sąvokos aptinkamos plėtojant aptarnavimo paslaugų temą. Paslaugų tiekėjų kvalifikacija. Kvalifikacijos kėlimo būtinybė. Sunkvežimių serviso "VOLVO Trucks of Lithuania" teikiamos paslaugos. Teikiamos paslaugos. Darbinio proceso schema. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-05-23
 • Paslaugų gamintojo ir vartotojo santykiai

  Įžanga. Paslaugų gamintojo ir vartotojo valdymo esmė. Santykių su klientais valdymo koncepcijos nauda įmonei ir klientui. Santykių su klientais valdymo nauda, teikiama įmonei. Santykių su klientais valdymo nauda vartotojui. Santykių su klientais valdymo koncepcijos įgyvendinimas praktikoje. Problemos, kylančios įgyvendinant santykių su klientais valdymo koncepciją. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2011-09-20
 • Paslaugų įmonių fizinė aplinka

  Įvadas. Fizinės aplinkos elementai. Eksterjeras. Interjeras. Fizinės aplinkos rūšys. Aplinkos funkcijos. Aplinkos tipai. Aplinkos įtaka individo elgsenai. Elgesys paslaugos teikimo aplinkoje. Vidinės reakcijos į paslaugos teikimo aplinką. Mehrabian–Russell teorija. Idealios aplinkos kūrimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-03-30
 • Paslaugų komunikacinės priemonės ir įvaizdis

  Paslaugų komunikacijos priemonės ir įvaizdis. Paslaugų teikėjų ir vartotojų bendravimo priemonės. Asmeninis pardavimas. Reklama. Radijo reklama. Tiesioginė reklama. Išorinė reklama. Specialiosios reklamos nešikliai. Paslaugų pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Įmonės įvaizdžio esmė ir svarbiausios formavimo ypatybės.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-11-22
 • Paslaugų paketas

  Naftos produktų paslaugu paketas. Tiekėjų paslaugų prieinamumas priklauso. Paslaugų įtraukimas į kvalifikacijas. Prekyba naftos produktais kiekybiniai rodikliai. Paslaugų rezultato specifiniai rodikliai. Paslaugų techninė ir funkcinė kokybė. Paslaugų kokybės pagrindiniai matmenys vartotojo požiūriu. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-06
 • Paslaugų paketas (2)

  Įvadas. Paslaugų paketas. Paslaugų klasifikavimas ir jo kriterijai. GATS. Pagrindinės paslaugų grupės pagal jų rezultato pobūdį. Paslaugų rezultato matavimo kiekybiniai rodikliai. Paslaugų kokybės matavimo rodikliai. Techninė Ir funkcinė kokybė. Paslaugų kokybės pagrindiniai matmenys vartotojo požiūriu. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-10
 • Paslaugų paklausa ir pasiūla

  Paslaugų samprata. Paslaugų paklausa. Paslaugų vartojimo kryptys. Galutinių (vartotojiškų) paslaugų paklausa. Tarpinių (gamybinių) paslaugų paklausa. Paslaugų pasiūla. Paslaugų pasiūlos samprata. Paslaugų elementai. Paslaugų formos. Paslaugų lygiai.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-09-08
 • Paslaugų produkto samprata

  Paslaugų produktas, jo kūrimas ir plėtojimas. Paslaugų produkto samprata. Paslaugų koncepcija. Paslaugų pasiūla (siūlymas). Paslaugų teikimo sistema. Paslaugų produkto gyvavimo ciklas. Paslaugų produkto plėtojimo kryptys. Ištekliai. Paslaugų produkto paketas.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-03-24
 • Paslaugų teorija

  Pagrindinės paslaugų savybės, skiriančios ją nuo materialiosios prekės. Paslaugų klasifikavimas bei klasifikavimo kriterijai. Štai viena klasifikavimo schemų, ją sudaro 12 grupių. Paslaugų klasifikavimas pagal funkcinę paskirtį. Paslaugų organizacijos darbo ypatumai. Paslaugų teikimo kanalai. Tiesioginis paslaugų teikimo kanalas. Tiesioginio paslaugų teikimo kanalo savybės. Netiesioginis paslaugų teikimo kanalas. Frančizė. Frančizės sąlygojama nauda ir trūkumai. Agentai. Brokeriai. Agentų ir brokerių dalyvavimo paslaugų paskirstyme savybės. Elektroniniai kanalai. Paslaugų teikimo elektroniniais kanalais privalumai ir trūkumai. Techninės pažangos įtaka paslaugų produktyvumui. Pasaulio paslaugų rinkos formavimosi prielaidos ir sąlygos. Paslaugų, teikiamų tarptautinėje rinkoje, grupės. Paslaugų rinkos reguliavimo esmė bei principai.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-20
Puslapyje rodyti po