Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė: UAB "Žydroji liepsna"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "Žydroji liepsna" organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizę. UAB "Žydroji liepsna" organizacinis valdymo struktūros charakteristikų analizė. Darbo pasidalijimas. Darbų specializacija. Kooperavimasis. Darbo projektavimas. Valdomumo norma. Valdymo lygiai. Hierarchija. Galia ir valdžia. Delegavimas ir centralizacijos lygis. Koordinavimo mechanizmai. Formalizacija. Formalios ir neformalios organizacijos santykis. Pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2011-03-25
 • Organizacinės valdymo struktūros verslo įmonėje

  Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Organizacinės valdymo struktūros esmė. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. "Aukštos ir žemos" struktūros. Organizacinės valdymo struktūros verslo įmonėse. UAB "Vedautos autotransportas". V. Staugaičio santechnikų darbų įmonė. AB "Panevėžio energija". Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-09-17
 • Organizaciniai administraciniai valdymo metodai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Organizacinių administracinių valdymo metodų esmė. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai apima. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-10-02
 • Organizacinis modeliavimas ir kontrolė

  PowerPoint pristatymas. Organizacinis modeliavimas. Organizacinio modeliavimo rūpesčiai. Organizacinės formos. Organizacinių formų pakeitimai. Dabartinės organizacinės kryptys. Kontrolė. Filialai, 100-inė nuosavybė. Bendros įmonės ir filialai su mažesne nei 100–ine nuosavybe. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-13
 • Organizacinis projektavimas

  Įvadas. Organizacinis projektavimas istoriniu požiūriu. Organizacinio projektavimo esmė. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Koordinavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-07-23
 • Organizacinis projektavimas (2)

  Įvadas. Organizacinio projektavimo esmė ir jo sudėtinės dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas (darbuotojų ir užduočių grupavimas). Hierarchija. Koordinavimas. Organizacinio projektavimo metodai. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-06
 • Organizacinis vystymas ir pokyčių valdymas

  Įvadas. Organizacinis vystymas. Organizacinio vystymosi esmė. Organizacinio vystymosi aspektai. Požiūrių į organizacinį vystymąsi apžvalga. Kūrybiškumas kaip organizacinio vystymosi priemonė. Pokyčių valdymas. Pokyčių valdymo aspektai. Pokyčių procesas ir modelis. Šaltiniai pokyčiams pasipriešinti. Pokyčių realizavimo kliūtys ir priežastys. Būdai įveikti pokyčių pasipriešinimą. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-02-20
 • Organizacinių planų hierarchija

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti organizacinių planų hierarchiją. Organizacinių planų hierarchija. Planavimo samprata ir reikšmė. Planavimo lygis. Organizacinių planų hierarchija. Planų tipai. Strateginiai ir taktiniai planai. Pastovūs planai. Vienkartinio panaudojimo planai. Planų pavidalai. Išvados. Situacijos analizė. Kompanija "Tri – State Telephone".
  Vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2008-01-17
 • Organizacinių struktūrų kūrimas

  Biurokratija ir biurokratinė struktūra. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Produkto rinkos organizacija.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-10
 • Organizacinių valdymo struktūrų formavimo principai

  Anotacija. Abstract. Įvadas. Valdymo mokslo raidos analizė. Valdymo turinio samprata. Valdymo funkcijų analizė. Organizacinių valdymo struktūrų formavimo principai. Valdymo principų analizė organizacijose. SPAB "Klaipėdos vanduo". Įmonės charakteristika. Organizacinės valdymo struktūros analizė. Vėžaičių komunalinių patarnavimų UAB. Įmonės charakteristika. Organizacinės valdymo struktūros analizė. Klaipėdos rajono savivaldybė. Organizacijos charakteristika. Organizacinės valdymo struktūros analizė. Išvados.
  Vadyba, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2008-02-11
 • Organizacinių valdymo struktūrų pritaikymas dabarties verslo poreikiams

  Pagrindiniai apibrėžimai. Valdymo struktūros. Linijinė. Funkcinė. Funkcinė – linijinė. Patriarchalinė. Štabų. Produkto/rinkos. Centralizuota. Decentralizuota. Tinklinė. Sferinė – modulinė. Dobilo lapo. "Jungiančio smeigtuko". Sraigtinė organizacijos. Mechanistinio ir organinio tipo valdymo struktūros. Mechanistinė. Organinė. Matricinė. Projektinė. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2005-09-26
 • Organizacinių valdymo struktūrų pritaikymas dabarties verslo poreikiams (2)

  Įvadas. Kas yra organizacija. Organizacijos struktūros samprata. Organizacinės valdymo struktūros. Organizacinės valdymo struktūros turinys. Organizacijos struktūros tipai. Linijinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė valdymo struktūra. Linijinė-štabinė valdymo struktūra. Funkcinė struktūra. Centralizuota. Decentralizuota. Prekinė struktūra. Štabinė struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Inovacinė valdymo struktūra. Regioninės orientacijos struktūra. Segmentinė. Tikslinė valdymo struktūra. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacijos aplinkos: išorinė ir vidinė. Pokyčių proceso modelis. Planuoto pokyčio tipai. Išvados. Priedai.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-11-19
 • Organizacinių valdymo struktūrų pritaikymas dabarties verslo poreikiams (3)

  Įvadas. Organizacinis projektavimas ir organizacinė struktūra. Kas yra struktūra? Taisyklės padedančios sukurti organizacinę struktūrą. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Funkcinė organizacija. Produkto / rinkos organizacija. Matricinė organizacija. Formali ir neformali organizacijos struktūra. Organizavimas ir dezorganizavimas. Organizacijų struktūrizavimas – problemos ir jų sprendimas. Išvados. Klausimai.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2007-11-16
 • Organizacinių valdymo struktūrų pritaikymas dabarties verslo poreikiams (4)

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Svarbiausi organizacijos valdymo struktūros elementai. Darbų specializavimas. Skirstymas į padalinius. Įsakymų grandinė. Kontrolės apimtis. Centralizuota ir decentralizuota struktūros. Tradicinės valdymo struktūros. Paprastoji struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė–linijinė valdymo struktūra. Štabinė struktūra. Naujoviškos valdymo struktūros. Projektinė struktūra. Inovacinė struktūra. Regioninės orientacijos struktūra. Segmentinė organizacijos struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Netinkamo organizacijos struktūrizavimo padariniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-12-24
 • Organizacinių valdymo struktūrų raida

  Organizacinė valdymo struktūra. Organizacinių valdymo struktūrų raida.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-17
 • Organizacinių valdymo struktūrų tipai

  Organizacijos samprata. Organizacinės valdymo struktūros. Organizacijos struktūros sąvoka. Svarbiausi organizacinių struktūrų projektavimo aspektai. Organizacinių valdymo struktūrų trūkumai ir teigiami bruožai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė- funkcinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Centralizuotos ir decentralizuotos valdymo struktūros. "Aukštos" ir "žemos" valdymo struktūros. Kitos organizacinės valdymo struktūros. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-28
 • Organizacinių valdymo struktūrų tipai (2)

  PowerPoint pristatymas. Organizacinių valdymo struktūrų reikšmė. Organizacinė valdymo struktūra. Organizacinę valdymo struktūrą lemia. Pagrindinės organizacijos valdymo struktūros. Privalumai. Trūkumai. Linijinė valdymo struktūra. Privalumai. Funkcinė valdymo struktūra. Privalumai. Trūkumai. Štabinė valdymo struktūra. Privalumai. Trūkumai. Matricinės struktūros schema. Matricinės valdymo struktūros privalumai. Matricinės valdymo struktūros trūkumai. Taigi.
  Vadyba, pristatymas(25 skaidrės)
  2009-10-22
 • Organization management: power, conflict and control

  Darbas anglų kalba verslo vadybai ir PowerPoint pristatymas. Organizacijos vadyba: jėga, konfliktas ir kontrolė. Elametas power, conflict and control. Power. Conflict. Control. Elametas power, conflict and control distribution. Ways of conflict resolution. Creative union-management relations. Command and control. Leadership. Power of humor. Accountability. Conclusion. PowerPoint pristatymas (14).
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-28
 • Organizational Culture

  Darbas anglų kalba. Organizacinė kultūra verslo sferoje. Types of culture. The main characteristics of the healthy organizational culture.
  Vadyba, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-04-19
 • Organizational culture (2)

  Darbas anglų kalba. Organizacijų kultūra. Introduction. Definitions of organizational culture. The elements of organizational culture. Characteristics of the organizational culture. The types of organizational culture. The influence of organizational culture. The values. Organizational culture change. Steps in organizational culture change. Summary.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-04-07
Puslapyje rodyti po