Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos kultūra (2)

  Įvadas. Organizacijos kultūra - įvaizdį bei reputaciją formuojantis veiksnys. Organizacijos kultūrą formuojantys elementai. Aplinka. Vertybės, idėjos, įsitikinimai, nuostatos. Žmonės (vadovai, darbuotojai). Ritualai, papročiai, simboliai. Kultūrinis tinklas. Organizacijos kultūros kaita. Kita nuomonė. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-01-31
 • Organizacijos kultūra (3)

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros aspektai. Organizacijos kultūros pokyčiai. Stipri ir silpna kultūra. Faktoriai, lemiantys sėkmingą organizacijos kultūros funkcionavimą. Pagrindinės organizacijos kultūros sudedamosios dalys. Organizacijos klimatas, jo santykis su organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros ir personalo politikos sąveika. Išvados.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2006-04-12
 • Organizacijos kultūra (4)

  Įvadas. Organizacijos struktūra ir jos įtaka organizacijai. Pasitikėjimo kūrimas organizacijos viduje. Pasitikėjimo formavimas. Kas padeda ir kas trukdo organizacijoje keistis žiniomis. Kaip vadovui kurti ir išlaikyti pasitikėjimą. Pagrindiniai etapai, kuriant pasitikėjimą organizacijoje. Darbuotojų motyvavimas. Motyvacijos svarba organizacijoje. Veiksniai, lemiantys darbuotojų motyvaciją žinių vadyboje. Pagrindinės priežastys ir būdai žinių dalijimuisi. Bendrumo jausmo ir komandų kūrimas. Žinių vadybos technologijos.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-04-24
 • Organizacijos kultūra (5)

  Įvadas. Organizacija. Organizacijos kultūra. Dėstymas. Įtaka organizacijos kultūrai. Organizacijos kultūros modeliai. Valdžios arba galios kultūra. Vaidmens kultūra. Užduočių kultūra. Asmens kultūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Organizacijos kultūra (6)

  Bendravimo svarba. Darbdavių bendravimas su darbuotojais. Darbuotojų bendravimas. Bendraukime!
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-10
 • Organizacijos kultūra (7)

  Įvadas. Organizacijos kultūros apibrėžimas. Organizacijos kultūros formavimas. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą? Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą? Veiksniai lemiantys savaiminį kultūros formavimąsi. Kultūros funkcijos. Stipri ir silpna organizacijos kultūros. Kultūros sudėtis. Pagrindiniai organizacijos kultūros tipai. Personalo tarpusavio kriterijai. Pagal veiklos organizavimo ir vadovavimo kriterijus. Pagal psichologinio mikroklimato kriterijus. Pagal galimybių darbuotojams pasireikšti kriterijus. Trys pagrindiniai kultūros elementai. Nuo kultūros prie multikultūros. Multikultūros samprata. Lyties klausimai ir multikultūra. Seksualinis priekabiavimas. Stereotipų taikymas. Rasinės bei etinių mažumų problemos multikultūros sąlygomis. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-11-15
 • Organizacijos kultūra (8)

  Įvadas. Organizacijos kultūra. Apibrėžimas. Organizacijos kultūrą formuojantys elementai. Aplinka. Vertybės, idėjos, įsitikinimai, nuostatos. Vadovai, bendradarbiai (žmonės darbo aplinkoje). Ritualai, papročiai, simboliai. Kultūrinis tinklas. Organizacijos kultūros formavimas. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą? Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą? Veiksniai lemiantys savaiminį kultūros formavimąsi. Kultūros funkcijos. Stipri organizacijos kultūra. Pagrindiniai organizacijos kultūros tipai. Personalo tarpusavio kriterijai. Pagal veiklos organizavimo ir vadovavimo kriterijus. Pagal psichologinio mikroklimato kriterijus. Pagal galimybių darbuotojams pasireikšti kriterijus. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-03-13
 • Organizacijos kultūra (9)

  Santrauka. Įvadas. Organizacijos vertybių sistema. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūrą lemiantys veiksniai. Organizacijos istorija. Aplinka. Personalo valdymo pobūdis. Socializacija. Organizacijos kultūros funkcijos ir reikšmė. Organizacijos kultūros tipologijos.T. Peters ir R. Waterman organizacijos kultūros tipai. W. Ouchi organizacijos kultūros tipologija. Organizacijos kultūros lygiai. Artefaktai. Vertybės. Pagrindinės slypinčios prielaidos. Organizacijos kultūros keitimas. Subkultūros. Tyrimo instrumentarijus ir logika. Rezultatai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-09-21
 • Organizacijos kultūra ir jos reikšmė organizacijai

  Įvadas. Bendrosios ypatybės, apibūdinančios organizacijos kultūrą. Organizacijos kultūrų tipai. Organizacijos kultūra ir strategija. Kultūros sukūrimas ir išsaugojimas. Kaip darbuotojai susipažįsta su organizacijos kultūra. Kultūrinių pokyčių valdymas. Organizacijos kultūra, palyginti su nacionaline kultūra. Organizacijos kultūra ir įvairovės paradoksas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-03-25
 • Organizacijos kultūra ir vystymas

  Įžanga. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros nauda. Organizacijos kultūros keitimas. Organizacijos kultūros aspektai. Kultūros išraiškos būdai. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacijos kultūros ir personalo politikos sąveika. Kultūros stiprumas. Organizacijos kultūra priklauso nuo įmonės vidinės aplinkos. Žmogus – įmonės kultūros dalis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-01-06
 • Organizacijos kultūros modeliavimas atsižvelgiant į organizacijos narių kultūrines nuostatas

  Įvadas. Tyrimo metodika. Respondentų parinkimas. Tyrimo pravedimas. Duomenų apdorojimas. Organizacijos kultūros charakteristikos. Jėgos distancija. Individualizmas - Kolektyvizmas. Vyriškumas – Moteriškumas. Neapibrėžtumo vengimas. Ilgalaikė orientacija. Organizacijos kultūros modeliavimas pagal G. Hofstede kultūros charakteristikas. Organizacijos struktūros ir veiklos pobūdžio pagrindimas. Organizacijos kultūros modelio parinkimas. Organizacijos kultūros funkcionuojantis modelis. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-04-13
 • Organizacijos kultūros samprata

  Įvadas. Organizacijos kultūros apibrėžimas. Kultūra yra aprašomasis terminas. Ar organizacijos turi vienodą kultūrą? Stipri kultūra, palyginti su silpna. Ką daro kultūra? Kultūros funkcijos. Kultūra, kaip įsipareigojimas. Kultūros sukūrimas ir išsaugojimas. Kaip kultūra prasideda. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą. Atranka. Aukščiausioji vadovybė. Socializacija. Kaip kultūros susiformuoja. Kaip darbuotojai susipažįsta su kultūra. Pasakojimai. Ritualai. Materialūs simboliai. Kalba. Kultūrinių pokyčių valdymas. Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą. Dvasingumas ir organizacijos kultūra. Dvasingumo kritika. Organizacijos kultūra, palyginti su nacionaline kultūra. Organizacijos kultūra ir įvairovės paradoksas. Iššūkis: bendravimas tarp kultūrų. Verslo dovanos partneriams iš kitų kultūrų – kaip neapsigauti. Verslo etiketas: vizitinė kortelė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-28
 • Organizacijos kultūros samprata ir svarba verslo organizacijose

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Organizacijos kultūros apibrėžimas. Organizacijos kultūros funkcijos. Kaip darbuotojai susipažįsta su organizacijos kultūra. Organizacijos kultūra turi būti etiška! Kad verslo organizacijos kultūra būtų etiška reikia. Organizacijos kultūra, palyginti su nacionaline kultūra. Verslo etiketas: vizitinė kortelė. Bendri patarimai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-10-12
 • Organizacijos kultūros tipai ir modeliai

  Įvadas. Kultūros prasmė. Organizacijos kultūra. Organizacinė kultūra. Organizacijos kultūros vystymo modelis. Organizacijos kultūros tipai ir charakteristikos. Voratinklio tipo. Tvirtovės tipo. Tinklo tipo. "Žvaigždžių" tipo. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros modeliai. Peters ir Waterman tobulos firmos bruožai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-04-27
 • Organizacijos kultūros tobulinimas įmonėse

  Organizacijos sandara. Organizacijos kultūros samprata. Organizacinės kultūros teorijos. Organizacinis klimatas. Organizacijos klimato dimensijos. Organizacijos elgsena. Įvairios kultūros priesaikos. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros požymiai. Organizacijos kultūros nauda. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos kultūros lygiai. Individo bruožai. Elgsena. Vertybės. Organizacinės kultūros kūrimas. Organizacinės kultūros keitimo metodai. 5 žingsniai vystant organizacijos kultūrą. Organizacinės kultūros vystymo modelis. Organizacinės kultūros įvertinimo pjūviai. Kritiškas mechanizmas valdant ir keičiant organizacinę kultūrą. HR vadovo vaidmuo. Lyderystė, efektyvumas ir vadovavimas. Bendra kokybės vadyba. Organizacinės kultūros analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2007-01-03
 • Organizacijos paskirties (misijos) formulavimas

  Įžanga. Organizacijos misija. Misijos formuluotė. Svarbiausi misijos formuluotės elementai. Misijos formuluotės rengimo etapai. Misijos formuluotės efektyvumo bendrieji kriterijai. Organizacijos misijos svarba strateginiam jos vystymui. Misija, kaip visos veiklos loginis pagrindas. Misijos formulavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-05
 • Organizacijos paskirtis ir strategija

  PowerPoint pristatymas. Referato tikslai. Organizacijos sąvoka. Misijos sąvoka. Organizacijos paskirtis. Organizacijos strategijos sąvoka. Keturių etapų strateginis valdymas. Strateginio valdymo procesas. Trijų etapų strateginis valdymas. Dviejų etapų strateginis valdymas.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-05-30
 • Organizacijos paskirtis ir strategija (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti organizacijos paskirtį ir strategiją. Organizacija. Organizavimo esmė. Organizacijos paskirtis. Strategija. Strategijos esmė. Organizacijos strategija. Strateginis planavimas. Strategijos formavimo metodai. Strateginių sprendimų priėmimas. Strateginis įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2010-10-28
 • Organizacijos paslaugų tiekimo proceso valdymo praktika: turizmo tinklas "BTI West Express"

  Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-18
 • Organizacijos plėtra: vertinimo aspektai

  Įvadas. Naujų rinkų paieškos koncepcija. Naujų veiklos sričių identifikavimas. Naujų rinkų įvertinimas. Įėjimo į naujas rinkas strategijos planavimas. Įėjimo į naujas rinkas strategijos pasirinkimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-03-09
Puslapyje rodyti po