Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Moderniosios verslo organizacijos valdymo struktūros planavimas ir formavimas

  Įvadas. Verslo organizacijos valdymo struktūros. Planavimo objektai. Išvados.
  Vadyba, referatas(33 puslapiai)
  2006-05-15
 • Mokyklos savivalda

  Mokyklų savivalda. Įvadas. Mokyklos savivalda. Organizavimas. Pritaikymo problemos. Savivaldos struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-23
 • Mokymasis organizacijoje, besimokančios organizacijos esmė

  Kolektyvinis mokymasis organizacijoje. Įvadas.tikslai: Išsiaiškinti pagrindinius besimokančios organizacijos principus, Atskleisti kolektyvinio mokymosi organizacijoje niuansus. Teorinė apžvalga. Besimokanti organizacija. Kas yra besimokanti organizacija. Žinių vadyba besimokančioje organizacijoje. Besimokančios organizacijos bruožai. Kolektyvinis mokymasis. Organizacinis mokymasis. Straipsnio problemos analizė. Praktinis aspektas. Temos svarba ir reikšmė žinių vadybai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2010-01-21
 • Mokomosios pažintinės praktikos ataskaita: baldų gamyba UAB "Palska"

  Įvadas. Įmonės ir jos veiklos charakterizavimas. UAB "Palska" užsiima baldų gamyba, plastikinių langų tiekimu, gyvenamųjų ir pramoninės paskirties namų statyba, skardinimo darbais, automobilių remontu ir jų pardavimu, degalų tiekimu vartotojams. Praktikos metu atliktų darbų aprašymas ir analizė. Išsami vienos veiklos srities analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2010-01-05
 • Mokomosios praktikos ataskaita: kaimo turizmo sodyba UAB "Lekemė"

  Įvadas. Įmonės ir jos teikiamų paslaugų aprašymas. UAB "Lekemė" verslo strategija. Įgyvendinimo priemonės. Verslo veiklos rėmimo priemonės. Darbų organizavimas įmonėje. Įmonės padalinių darbas. Įmonės veiklos efektyvumas. Ekonominė analizė. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Komerciniai ryšiai su verslo partneriais ir klientais. Sprendimų priėmimo analizė. Operatyvinės veiklos sprendimai. Priežastys sukeliančios nukrypimus nuo planų. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2009-03-14
 • Mokomosios praktikos ataskaita: kelionių informacinis centras UAB "Rikas"

  Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės valdymo struktūra, padaliniai. Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Įmonės marketingo aplinkos. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Rinkos segmentavimas. Įmonės marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Įmonės veiklos planavimas. Pagrindiniai įmonės rodikliai ir jų apskaičiavimo būdai. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Darbas su klientais. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2007-01-09
 • Mokomosios praktikos ataskaita: maitinimo organizavimas ir aptarnavimas viešbučio "Europa City" restoranas, UAB "Transmedos Valda"

  Maitinimo organizavimo ir aptarnavimo mokomosios praktikos ataskaita. Patalpos ir interjeras. Įrankiai, indai, stalo aptiesalai. Stalų serviravimas. Lankytojų aptarnavimas. Patiekalų ir gėrimų patiekimas. Pobūvių organizavimas. Turistinės grupės. Pusryčių organizavimas.
  Vadyba, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2007-02-13
 • Mokomosios praktikos ataskaita: prekyba statybinėmis medžiagomis UAB "Orfis"

  Susipažinimas su įmone (įmonės steigimo tvarka, juridinis statusas, valdymo struktūra, veikla ir tikslai). Juridinis įmonės statusas. Valdymo struktūra. Įmonės padaliniai, jų veikla bei funkcijos. Įmonės (padalinio) darbo organizavimas, aprūpinimas reikalingais ištekliais. Įmonės (padalinio) perspektyvų analizės (stipriosios ir silpnosios pusės, galimybės ir grėsmės). Įmonės (padalinio) veiklos įvertinimas ir kokybės kontrolė. Marketingo tyrimai įmonėje. Įmonės marketingo strategija ( produkto kainodaros, pateikimo ir rėmimo strategija). Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, adaptacija, darbo vertinimas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimas. Susipažinimas su darbuotojų pareiginiais nuostatais. Įmonės pildomi pirminiai apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, kasos pajamų orderiai). Įmonėje taikomos kompiuterinės buhalterinės apskaitos programos. Įmonėje rengiama metinė finansinė atskaitomybė (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, paaiškinamasis raštas).
  Vadyba, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2010-03-02
 • Mokomosios praktikos ataskaita: rastinių namų, pirčių, vasarnamių statyba ir rekonstrukcija

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Įmonės veikla. Įmonės tikslai. Įmonės darbo organizavimas, aprūpinimas reikalingais ištekliais. UAB "X" perspektyvų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas ir kokybės kontrolė. Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, adaptacija, darbo vertinimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Susipažinimas su darbuotojų pareiginiais nuostatais. Marketingo tyrimai įmonėje. Pasiruošimas tyrimui. Įmonės rezultatų analizė. Marketingo tyrimo išvados. Įmonės marketingo strategija. Įmonės pildomi pirminiai apskaitos dokumentai. Įmonėje rengiama metinė finansinė atskaitomybė. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2008-01-11
 • Moksliniai valdymo pagrindai

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinis mokslinio valdymo tikslas. Neproduktyvaus darbo išsprendimas. Išskiriamos 3 neproduktyvaus darbo priežastys. Didžiausia įstaigos gerovė.
  Vadyba, pristatymas(5 skaidrės)
  2006-12-04
 • Mokslinio valdymo atstovai: H. ir L. Gilbreth, H. L. Gantt, H. Emerson

  Įvadas. Frankas B.(1868-1924) ir Lilian M. (1878-1972) Gilbrethai. Gilbreth‘ų biografiniai faktai ir pagrindinės idėjos. Darbo našumas. Ciklografinis judesių tyrimo metodas. Terbligai. Henry L. Gantt (1861-1919). Ganto apdovanojimo sistema. Darbo planavimas ir Ganto diagramos. Konkretus Ganto diagramos pavyzdys. H.Emersonas (1853-1931) ir jo idėjos. Dvylika H.Emersono našumo principų. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-01-18
 • Mokslinio valdymo mokykla: F. Taylor vadybos principai

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Mokslinio valdymo mokykla. Prielaidos. Frederic W. Taylor. Mokslinio valdymo principai. Funkcinio valdymo ištakos. Mokslinio valdymo mokyklos nuopelnai. Darbo užduočių suskaidymas į operacijas – linijos prielaida. Diferencinė darbo užmokesčio sistema. Ribotumai.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-04-21
 • Mokslinio valdymo teorijos raida ir reikšmė

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Mokslinio valdymo mokykla. Prielaidos. Mokslinio valdymo mokyklos atstovai. Frank ir Lillian Gilbreth. Judesių optimizavimas. Principas: one best way. Planavimas/Vykdymas. Matavimo technikos. Henry L. Gantt. Užduoties – premijos atlygio sistema. Veiklos optimizavimas, skatinant. Ganto diagrama. Henry Emerson. Dvylika našumo principų.Henry Ford. Automobilis visiems. Gamybos mechanizavimas. Modelis T. Masinės gamybos stebuklas. Mokslinio valdymo mokyklos nuopelnai. Mokslinio valdymo mokyklos trūkumai.
  Vadyba, pristatymas(30 skaidrių)
  2008-04-21
 • Mokslinis valdymas ir jo atspindžiai šiuolaikiniame vadybos moksle ir praktikoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti mokslinės vadybos valdymą šiuolaikinėje visuomenėje. Mokslinis vadybos valdymas. Vadyba. Vadybos raida. Mokslinis valdymas. Šiuolaikinės valdymo teorijos. Teorijos taikymas. UAB "Klaipėdos statybinės medžiagos". Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2010-10-25
 • Mokslinių vadybos teorijų taikymas organizacijoje

  Įvadas. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santytkių mokykla. Kiekybinių metodų valdymo mokykla. Naujosios vadybos teorijos, Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris), Socialinių sistemų vadybos teorija, Procesinis požiūris, Profesionalioji vadyba. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(31 puslapis)
  2009-12-14
 • Moralinė ir socialinė atsakomybė

  Moralinė įmonės atsakomybė. Verslo etikos būklė Lietuvoje. Moralinė atsakomybė Lietuvoje. Organizacijos socialinės atsakomybės istorinė raida. Organizaciją sudarančių grupių moralinė atsakomybė. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Socialinė įmonės atsakomybė. Socialinė atsakomybė kaip socialinis. Jautrumas. Ekonominė įmonės atsakomybė. Juridinė įmonės atsakomybė. Pasitikėjimo dorybė. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-11-17
 • Moralinė ir socialinė organizacijos atsakomybė

  Įvadas. Moralinė organizacijos atsakomybė. Atsakomybės sąvoka. Moralinė atsakomybė organizacijoje. Moralinė atsakomybė Lietuvoje. Organizaciją sudarančių grupių moralinė atsakomybė. Socialinė organizacijos atsakomybė. Organizacijos atsakomybės evoliucija. Istorinė organizacijų vadovų požiūrio į atsakomybę kaita. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-13
 • Moteris - vadovas

  Ar egzistuoja moters vadovavimo stilius ir koks jis yra? Konfliktas tarp moterų ir vyrų vadovavimo stilių. Moteris - vadovas. Stereotipų pakeitimas. Ar moteris vadovė – realybė? Suplanuotas gyvenimas. Atkaklumo piramidė. 2003: Moterų metai. Moterų vadovaujamų įmonių iš "Fortune 500" sąrašo darbai 2003 m. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-11-30
 • Moterys ir verslas: situacija ir problemos

  Moterys ir vyrai Lietuvoje. Moterys ir verslas: situacija ir problemos. Verslumas. Statistiniai duomenys apie moteris verslininkes Lietuvoje. Moterų diskriminacija verslo rinkoje.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-25
 • Moterų padėtis versle

  Įvadas. Moterų padėtis versle. Didėjantis moterų vadovių skaičius darbo rinkoje. Moterų verslas. Lygios galimybės versle. Sėkmingos karjeros apibūdinimas. Pasitenkinimą darbu įtakojantys veiksniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-11-16
Puslapyje rodyti po