Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • M. Wėberio indėlis į vadybą

  PowerPoint pristatymas. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Apibendrintai M.Vėberio idealaus biurokratinio valdymo teoriją galima išdėstyti taip. Išskaidant grupinę veiklą į atskiras veiklas (operacijas). Darbuotojų užimamos pareigos turi griežtai atitikti jų kvalifikacijai. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-06-05
 • Maisto ir gėrimų skyriaus veiklos analizė

  Įvadas. Maisto ir gėrimų skyriaus veikla ir darbai. Maisto ir gėrimų skyriaus tikslai ir uždaviniai, pagrindinės funkcijos. Maisto ir gėrimų skyriaus struktūra ir personalas, ryšiai su kitais skyriais. Maisto ir gėrimų skyriaus vieta, patalpos viešbutyje, naudojamos priemonės ir įranga. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-21
 • Maisto prekės (3)

  Maisto prekių cheminė sudėtis. Angliavandeniai, vitaminai ir mineralinės medžiagos. Reikšmė mityboje, funkcijos, paros poreikis, šaltiniai maiste. Nealkoholiniai gėrimai: mineraliniai vandenys ir vaisvandeniai. Žaliavos, gavyba, klasifikavimas, paskirtis, asortimentas, kokybė, laikymas. Sūdytos ir rūkytos žuvys. Sūdymo ir rūkymo būdai. Asortimentas, kokybė, laikymas. Pieno cheminė sudėtis ir maistinė vertė, saldaus pieno produktai: pienas ir grietinėlė. Rauginto pieno produktai. Reikšmė mityboje gamybos ypatumai, asortimentas. Suklasifikuoti ir išnagrinėti vienos maisto prekių grupės asortimentą, išrinkti pagrindinius gamintojus, pateikti du prekių ženklinimo pavyzdžius: vaisiai, daržovės ir jų produktai. Priedai (7).
  Vadyba, namų darbas(29 puslapiai)
  2010-02-25
 • Maisto prekių klasifikavimas ir ekspertizė

  Įvadas. Maisto prekių klasifikavimas. Klasifikavimo priešistorė. Maisto prekių klasifikavimas pagal vartojamą vertę. Principinės klasifikavimo schemos. Maisto produktų klasifikavimas pagal kilmę ir produktų apdirbimo laipsnį. Maisto prekių klasifikavimas pagal jų higroskopines savybes. Mokymo klasifikavimo sistema. Prekybos klasifikavimo sistema. Maisto prekių ekspertizė. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas. Standartai ir jų reikšmė maisto prekių ekspertizei. Maisto prekių kokybės kontrolė arba ekspertizė. Įvežamų maisto produktų kontrolė Lietuvoje. Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarka. Sertifikacija. Specialios paskirties maisto produktų higienos norma. Maisto produktų tyrimo metodai. Išvados.
  Vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2006-03-23
 • Maisto produktų ženklinimas

  Įvadas. Tikslas. Susipažinti su maisto prekių ženklinimu Lietuvoje ir Europoje. Prekių ir pakuotės ženklinimas. Maisto prekių ir maisto prekių pakuotės ženklai. Kiti prekių pakuotės ženklai. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pakuotės banderolės. Prekės ženklas. Reikalavimai ženklui. 6. Kai kurių šalių sertifikavimo agentūrų atitikties ženklai. Summary.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-11-23
 • Maitinimo įmonės projektavimas: 40 vietų salotų baras Kaune

  40 vietų salotų baro projektavimas Kaune. Įvadas. Teorinė dalis. Temos teorinis pagrindimas. Esamos padėties analizė. Normatyvinių aktų ir kitų informacinių šaltinių apžvalga. Statybos techninis reglamentas. Statybos techninis reglamentas. Projektinė dalis. Maitinimo įmonės charakteristika, projekto aprašymas. Vietovė, sklypo charakteristika. Sklypo sutvarkymas. Inžineriniai tinklai ir jų prisijungimo prie jų galimybė bei tvarka. Įmonės patalpų projektavimas ir plano sudarymas. Privalomų ir numatomų projektuoti patalpų sąrašas. Patalpų plotų paskaičiavimas. Patalpų komponavimas. Įrengimų išdėstymas. Pastato charakteristika, pagrindiniai jo konstrukciniai elementai. Pastato vidaus inžinerinės sistemos. Vandentiekis(šaltas ir karštas vanduo). Nuotekų šalinimo sistemos. Pastatų vėdinimas. Oro kondicionavimas. Patalpų elektros instaliacija. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2011-05-17
 • Maitinimo organizavimas

  Pagrindiniai serviravimo principai. Pateikti pusryčių, pietų ir vakarienės serviruotę restorane. Tradicinio pobūvio iš dalies aptarnaujant organizavimas. Turistų grupių maitinimo restorane suderinimas, paraiškų parengimas. Parengti 1 dienos meniu (3 kartų maitinimas : pusryčiai, pietūs, vakarienė) turistų grupių maitinimui (Anglija, Japonija).
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-04-17
 • Management

  Darbas anglų kalba. Vadyba. Introduction. Definition of management: its nature and purpose. Management skills. Productivity, effectiveness and efficiency. Managing: since or art? The functions of managers. The top 10 things that make a good manager. Conclusion.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-09-22
 • Management (2)

  Darbas anglų kalba. Vadyba. The systems approach understanding work. Work in teams. Understanding management. Cybernetic model controlling, subject and object of management. Organization as a space of management activities. Organization design. Management decisions. Functions of management. Organizing. Forecasting and planning. Motivation of work behavior. Work compensation. Work appraisal. Dynamics of motivational influence. Controlling. Legal regulating of management. Strategic management of enterprise. Strategy of organization management communications. Change management. Conflict management. Brain teamwork.
  Vadyba, špera(14 puslapių)
  2009-04-27
 • Management analysis: internet service ZEBRA, company "TEO LT"

  Darbas anglų kalba. Vadybos analizė: interneto paslaugos ZEBRA "TEO LT" kompanijoje. Introduction. Product chosen for analysis is ZEBRA (internet). The operations are such. Occupational positions of operators. Organization structure. Participants of service (product) making process. Planning. Motivating. Controlling. Conclusion.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-04-30
 • Management and organisation

  Management and organisation. Classical perspective. Administrative principles. Humanistic perpective. Management science perspective. Recent historical trends. Žodynėlis.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-05-15
 • Management Theories

  Darbas anglų kalba. Vadybos teorijos. Introduction. Management theories. Human relations. Theories in today’s industry. Conclusion.
  Vadyba, rašinys(4 puslapiai)
  2007-11-09
 • Management. Company structure

  Darbas anglų kalba. Vadyba. Įmonės sudėtis. Learning about management is important for two reasons. Managers perform 5 basic operations. Peter Drucker. Company structure. There can be two types of structure in organizations, classified in another way. There are 3 types of organizational authorities.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-26
 • Managing in Global Environment

  Darbas anglų kalba. A Borderless World. The International Business Environmental. The Economic Environment. The Legal Political Environment. North American Free Trade Agreement (NAFTA). Trade Alliances: Promise or Pitfall. The Sociocultural Environment. Social Values. Other Culture Characteristics. Getting Started Internationally. Multinational Corporations. Managing in a Global Environment. Managing Cross-Culturally. Global Learning. Vocabulary.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-03-16
 • Managing people (2)

  Introduction. Management theory. The meaning and importance of groups. Formal groups. Informal groups. Managing people problems. Conflict management styles - bringing people together. The purpose of conflict. Conflict analysis. How to manage conflict. Motivation. Making work fun. Making work rewarding. Conclusion.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-11-29
 • Marketingo kompleksų elementų analizės teoriniai aspektai

  Įvadas. Tyrimo aktualumas. marketingo esmė ir reikšmė įmonės veikloje. Marketingo samprata. Tikslas – suprasti marketingo esmę ir reikšmę įmonės veikloje. Uždaviniai. Marketingo kompleksas. Prekė. Tikslas – žinoti marketingo komplekso elementą prekė. Uždaviniai. Esminiai skirtumai tarp prekės ir paslaugos. Kaina. Tikslas – žinoti marketingo komplekso elementą kainą. Uždaviniai. Paskirstymas. Tikslas – žinoti marketingo komplekso elementą paskirstymas. Uždaviniai. Prekių paskirstymo keliai. Rėmimas. Tikslas – žinoti marketingo komplekso elementą rėmimas. Uždaviniai. Marketingo komplekso elementų ryšys. Tikslas – išanalizuoti marketingo komplekso ryšį. Uždavinys – suprasti ir išsiaiškinti marketingo komplekso elementų ryšį.
  Vadyba, namų darbas(22 puslapiai)
  2010-04-02
 • Marketingo planas: viešbutis "Auksinės kopos"

  Apibūdinkite šios įmonės vartotoją (tikslinį rinką) ir vartotojų elgseną: išanalizuokite veiksnius, turinčios įtakos šios įmonės vartotojo pirkimo sprendimams. Aprašykite ir įvertinkite įmonės rėmimo politiką: priemones ir strategiją. Konkurentų analizė: produktai, kainų lygis, rėmimo ir paskirstymo politika, įvaizdis ir kiti veiksniai.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-31
 • Masinio aptarnavimo sistemų projektavimas ir valdymas

  Įvadas. Tikslas: Savarankiškai pasirinkti ir pritaikyti kompiuterinį modelį uždavinio sprendimui, atlikti išsamią gautų rezultatų analizę ir priimti teoriškai bei praktiškai pagrįstus sprendimus, atitinkančius konkrečių vadybos situacijos poreikius. Masinio aptarnavimo teorija, elementai, klasifikacija. Pagrindinė dalis. Verbalinis uždavinio modelis. Matematinis uždavinio modelis. Kompiuterinis. Uždavinio modelis. Rezultatų analizė. Galimų situacijų nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-10-14
 • Matematinė vadybos mokykla

  Įvadas. Tikslas - pristatyti ir išanalizuoti matematinę (kitaip dar vadinamą kiekybinę, naująją) vadybos mokyklą. Matematinės vadybos mokyklos ištakos. Pradininkai. Džonas fon Neimanas. L. Kantorovičius. Hermanas Minkovskis. Norbertas Vineris. Herbertas Aleksandras-Saimonas. Vytautas Andrius Graičiūnas. Matematikos vadybos mokykla. Sprendimų teorija. Matematinė teorija. Matematiniai metodai vadyboje. Sprendimų pasirinkimo kriterijai. Matematiniai modeliai. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2011-01-26
 • Matematiniai metodai vadyboje

  Koreliacinės regresinės analizės atlikimas. Tyrimo tikslų aprašymas. Koreliacinės analizės Y su kiekvienu X1,…n (n>=5) atlikimas. X1,...m (m>=3) atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinės regresinės analizės Y su kiekvienu X1,...m atlikimas. Daugianarės koreliacinės regresinės analizės Y su kiekvienu X1,...m atlikimas. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozės atlikimas slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Slenkančio vidurkio metodu. Eksponentinio išlyginimo metodas.
  Vadyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2005-10-06
Puslapyje rodyti po