Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įvadas į verslo studijas (3)

  Kokie yra išankstinio pasirengimo etapai, galintys padidinti verslo sėkmę? Kodėl svarbus įmonėje yra vadovas? Praktinė užduotis. Parašyti įvadą šiai temai: Verslas ir rizika Lietuvoje šiandien.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-01-07
 • Įvadinės praktikos ataskaita: prekyba technine įranga ir statybinėmis medžiagomis "Senukai"

  Įvadas. Praktikos užduotys. Trumpas ŠRVP FP "Senukai" aprašymas. Bendrieji įmonės reikalavimai. ŠRVP FP "Senukai" tiekėjai. Išorinės ir vidinės aplinkos analizė. ŠRVP FP "Senukai" valdymo struktūra. Kooperatyvo veiklos tikslas ir pobūdis. Informacija apie ekonominius rodiklius 2006 m. už pusmetį ŠRVP FP. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2007-01-08
 • Įvadinės profesinės veiklos praktikos ataskaita: prekyba technika UAB "Vilkta"

  Bendrovės apibūdinimas. Pagrindinė veiklos kryptis yra organizacinės ir prekybos technikos prekyba, aptarnavimas ir remontas. Bendrovės vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Vidinė aplinka. UAB "Vilkta" valdymo struktūra. UAB "Vilkta" išorinė aplinka. Organizacijos bendrųjų vadybos funkcijų vykdymas ir valdymo struktūra. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Darbo analizė. UAB plėtros galimybės.
  Vadyba, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2008-04-14
 • Įvaizdžio galia sėkmingai karjerai

  Įvadas. Kas yra įvaizdis? Asmens įvaizdis ir sėkmės komponentai. Pirmasis įspūdis. Savęs pateikimas. Bendravimo pradžia. "Lipimas karjeros laiptais". Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2008-01-14
 • Įvaizdžio kūrimas

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Supažindinti su įvaizdžio kūrimo metodika. Uždaviniai. Įvaizdžio pozicionavimas. Charakteristikos. Įvaizdžio teritorija. Renkantis įvaizdžio teritoriją reikia atsakyti į šiuos klausimus. Komunikacijos linijos. Komunikacijos linijų tipai. Apibendrinimas.
  Vadyba, pristatymas(7 skaidrės)
  2008-01-18
 • Įvedimo į rinką marketingo programa: apsauginių akių lašai "Gaiva"

  Apsauginių akių lašų "Gaiva" įvedimo į rinką marketingo programa. Įvadas. Naujo produkto idėjos aprašymas. Naujo produkto tikslai. Idėjos kūrimo ir vertinimo aprašymas, idėjos pasirinkimą nulėmusių kriterijų ir argumentų įvardinimas. Produkto naujumo lygis bei informacija apie naują produktą ir jo savybes. Naujo produkto pagrindinė nauda vartotojui. Analizės etapas. Prognozuojamo produkto "Apsauginiai akių lašai "Gaiva"" rinkos aprašymas. Esama rinkos būklė, svarbiausi verslo makro aplinkos veiksniai. Prekės "Apsauginiai akių lašai – "Gaiva" pagrindinės rinkos charakteristikos. Naujų gamintojų atėjimo į rinką galimybės. Prekės apsauginiai akių lašai "Gaiva" " pakeičiamumo lygis. Pirkėjų galia daryti įtaką prekės kainai ir jautrumas kainai, tiekėjų galia daryti įtaką žaliavų kainoms. Sezoniniai rinkos pakitimai, prekės ciklai ir kita. Segmentavimas ir tikslinio segmento parinkimas. Pagrindiniai segmentai, jų rinkos talpumas. Tikslinės rinkos parinkimas. Tikėtina tikslinės rinkos apimtis ir galima augimo tendencija. Konkurentų analizė. Konkuruojančios prekės, tiesioginiai ir/ar netiesioginiai konkurentai. Pagrindiniai konkurentai. Ateities planai. Prekės pozicionavimas. Nagrinėjama rinka – apsaugos priemonių nuo UV saulės spindulių rinka. Apsisprendimo atributų identifikavimas ir reikšmingumo įvertinimas. Vartotojų vertinimo "Saulės dvelksmas" ir konkurentų prekių ženklų pagal apsisprendimo atributus nustatymas. Norimos prekės ženklo pozicijos nustatymas. Pozicionavimo teiginio formulavimas. Marketingo sprendimai. Prekės sprendimai. Kainodaros sprendimai. Informacija apie apsauginius akių lašelius "Gaiva" kainą, palyginimas su konkurentų prekių kainomis. Kainos nustatymo strategija. Prielaidos, kuriomis yra remiaimasi, nustatant planuojamos prekės kainą, kad ji būtų patraukli vartotojui. Prekės gamybos teikimo savikaina, pagrindinės jos sudedamosios dalys. Informacija apie paskirstymo bei pateikimo sprendimus. Rėmimo sprendimai. Planas produkto įvedimo į rinką pirmajai kampanijai bei reklamos biudžetas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2012-02-23
 • Japoniškoji vadyba

  PowerPoint pristatymas. Japonų kultūra. Anksčiau japonų naciją įkūnijo menininkas. Vėliau - fantastiškas kareivis. Dabar – verslininkas. Japonų visuomenė. Hierarchija. Japonų kultūra. Tikiu, kad darbuotojai pasiruošę sunkiai dirbti savo darbe, kadangi. Apie savo kompaniją aš galvoju kaip apie. Jei darbininkas pasirodo nėra kvalifikuotas savo darbe, valdyba turėtų jausti atsakomybę. Jei mano tiesioginis viršininkas įliptų į perpildytą autobusą, kuriame aš važiuoju, aš turėčiau. Japonų kultūra. Japoniškoji pramonė ir vadyba. Esminiai Japonijos pramonės organizacijų bruožai. Penki pagrindiniai vadovavimo principai. Samda "iki gyvos galvos". Hierarchijos esmė. Japoniškoji vadyba. Japoniškosios vadybos kritika. Japoniškasis vadybos modelis trumpai. William G. Ouchi ir Z teorija. Teorija Z. X, Y IR Z teorijų palyginimas. Motyvacija. Vadovavimas. Valdžia. Konfliktai. Darbo įvertinimas. Japoniškosios ir amerikietiškosios vadybų palyginimai. Planavimas. Organizavimas. Personalas. Vadovavimas. Kontrolė.
  Vadyba, pristatymas(43 skaidrės)
  2007-10-29
 • Japoniškosios vadybos bruožai

  Įvadas. Vadybos raidos etapai, kryptys (Japonijoje). Vadybos struktūra. Kadrų rengimas. Darbo apmokėjimas. Firmos aptarnavimo sistemos. Kapitalo eksportas. Valdymo menas. Japonijos kompanijų vadovavimo sistema. Efektyvių pasikeitimo informacija sistemų kūrimas. Žemesniųjų grandžių darbuotojų dalyvavimas sprendžiant problemas. Vadovavimo funkcijų pasidalijimas. Moterys ir verslas. Japonijos vadybinis fenomenas. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-01-26
 • Jaunimo integracijos į rinką problemos ir sprendimo būdai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Pagrindinės jaunimo nedarbo problemos. Jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje (LT) ir Europos Sąjungoje (ES). Kliūtys, jaunimo teigimu, trukdančios susirasti darbą (%). Įmanomi įsidarbinimo būdai (jaunimo teigimu). Sistema užimti jaunimą. Bendrojo lavinimo tobulinimas. Profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo tobulinimas. Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo tobulinimas. Jaunimo verslumo plėtra. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Kompleksinis jaunimo įdarbinimo tobulinimas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-09-13
 • Jei aš tapčiau vadovu

  Gera vadyba ir geras vadovas. Douglas Mc.Gregor X ir Y teorija. Vadovas kaip skatintojas. Savęs suvokimo inventorius (pagal Belbin’ą). Charakterio tipo nustatymas (pagal Myers – Briggs’ą). Vadovo elgesio analizė. Keturiolika W. Edvardo Demingo principų. Asmenybės testas (ADIZE). Permainų valdymas. Vadovavimas permainoms. Vadovas ir profesijos ugdymas.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-31
 • Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros įvertinimas

  Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas – įvertinti Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūrą. Bendravimo kultūros įtakos žmonių tarpusavio santykiams analizė teoriniu aspektu. Bendravimo samprata. Bendravimo ir komunikacijos sąvokų panašumai bei skirtumai. Išorinės ir vidinės komunikacijos ypatumai organizacijoje. Etiško bendravimo kultūros elementai organizacijoje. Vidinės ar/ir išorinės komunikacijos problemų priežastys. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros įvertinimo tyrimo metodika. Tyrimų reikšmė socialiniuose moksluose. Anketos samprata. Anketavimo metodas įvertinant bendravimo kultūrą Joniškio savivaldybėje. Joniškio rajono savivaldybės bendravimo kultūros vertinimas. Anketinio tyrimo rezultatai. Joniškio rajono savivaldybės trumpa charakteristika. Tyrimo imties charakteristika. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų mikroklimato vertinimas. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros vertinimas etiško elgesio su kolegomis aspektu. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros vertinimas etiško elgesio su klientais aspektu. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros vertinimas neetiško elgesio su klientais ir kolegomis aspektu. Išvados. Teorinės darbo dalies išvados. Praktinės darbo dalies išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (4).
  Vadyba, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2010-05-24
 • K. Markso indėlis į organizacijų teorijas

  PowerPoint pristatymas. Karl Heinrich Marx. K. Markso filosofinės idėjos. Kapitalas. Socializmas. Industrinė organizacija ir individo raida. Susvetimėjimo didėjimas. Socialinė teorija kaip akstinas veikti. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-11-20
 • Ką aš geriau daryčiau negu konkurentas

  Įvadas. Parduotuvė "Sodyba". Parduotuvė "Mastis". Paslaugų klasifikavimas. Duomenų rinkimo metodai. Rinkos tyrimas. Konkurentų tyrimas. Silpnųjų ir stipriųjų konkurentų pusių analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-03
 • Ką reikėtų žinoti ieškant darbo

  Įvadas. Pagrindiniai sugebėjimai, reikalingi darbui susirasti. Kaip ieškoti darbo? Darbo paieškos būdai, kuriais verta pasinaudoti. Gyvenimo aprašymas. Kaip rašyti gyvenimo aprašymą? Rekomendaciniai laiškai. Motyvacinis laiškas. Pokalbis dėl darbo. Ruošimasis pokalbiui dėl darbo. Kaip apsirengti einant į pokalbį dėl darbo. Atvykus į pokalbį su darbdaviu. Kaip atsakyti į klausimus? Neteisėti klausimai. Klausimai, kuriuos jūs galite užduoti, pokalbio dėl darbo metu. Neverbalinės komunikacijos taikymas pokalbio metu. Ką daryti ir ko nedaryti pokalbio metu. Pokalbiui pasibaigus. Dažniausios klaidos daromos pokalbio metu. Išvados.
  Vadyba, referatas(30 puslapių)
  2007-01-11
 • Kailinių žvėrelių verslo organizavimas

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kailinių žvėrelių verslo organizavimą, valdymą, gerinimo priemones. Kailinių žvėrelių verslo organizavimas. Kailinių žvėrelių fermos įrengimas, vietos parinkimas. Kailinių žvėrelių verslo produkcijos pardavimai, rinka. Kailinių žvėrelių verslo organizavimo problemos. Kailinių žvėrelių verslo gerinimo galimybės. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2009-04-21
 • Kaimo turizmo plėtros galimybių analizė

  Įvadas. Kaimo turizmo samprata. Kaimo turizmo raida Lietuvoje. Teritorijos turistinio potencialo vertinimo sistema. Vietovės kaimo turizmo plėtros galimybių vertinimo kriterijai. Vietovės kaimo turizmo plėtros galimybių analizė. Situacijos analizė. Pasiūlos analizė. Finansavimo galimybės. Paklausos analizė. Konkurencijos analizė. Kaimo turizmo plėtros galimybių įvertinimas. Stiprybių ir silpnybių įvertinimas. Galimybės ir grėsmės. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-09-12
 • Kaimo turizmo verslo organizavimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti kaimo turizmo verslą, jo organizavimą, reikšmę. Kaimo turizmas ir jo esmė. Kaimo turizmo rūšys. Kaimo turizmo organizavimas. Kaimo turizmo marketingas. Kaimo turizmo plėtra. Kaimo turizmo ekonominė ir socialinė reikšmė. Ekonominė reikšmė. Socialinė reikšmė. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-05-27
 • Kainodaros principai

  Įvadas. Tikslas išsiaiškinti kainodaros principus, esmę įmonių veikloje. Kainos esmė ir funkcijos. Kainodaros veiksniai. Kainodaros metodai. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Tarpusavyje pakeičiamų prekių kainų nustatymas Kainų skalės nustatymas. Profesinių paslaugų kainų nustatymas. Prekės gyvavimo ciklas ir kainų politika (prekių, pasiekusių brandą, kainų nustatymas). Ekonominės analizės metodo naudojimas kainoms nustatyti. Kainų prognozavimo metodai. Kainų prognozės panaudojimas. Kainodaros metodai. Kainų politikos reikšmė, rengiant kainodaros strategiją. Kai kurie kainodaros strategijos atvejai. Valstybinis kainų reguliavimas. Valstybinio kainų reguliavimo esmė ir metodai. Lietuvos kainų ir kainodaros reformos pagrindiniai bruožai. Dabartinė kainodaros sistema respublikoje.
  Vadyba, referatas(30 puslapių)
  2009-11-08
 • Kaip elgtis su sunkiais žmonėmis

  R. Cava knygos santrauka. Įvadas. Pagrindiniai bendravimo įgūdžiai. Kaip suprasti nežodinius ženklus. Manipuliatoriai ir jų tipai. Manipuliatoriai, kurie priešinasi pasyviai. Netiesiogiai agresyvūs manipuliatoriai. Agresyvūs manipuliatoriai. Pasyviai agresyvūs manipuliatoriai. Kiti manipuliatoriai. Sunkūs klientai ir kaip su jais elgtis. Kitokie nesklandumai. Išvados.
  Vadyba, konspektas(33 puslapiai)
  2010-01-07
 • Kaip išgauti "taip" ir išvengti "ne"

  Įvadas. Strategijos: kaip išgauti "taip" ir išvengti "ne" pagrindiniai žingsniai, orientuoti į aplinką. Motyvavimas. Konfliktų prevencija ir sprendimas. Tinkamas verbalinis, neverbalinis bendravimas. Strategijos: kaip išgauti "taip" ir išvengti "ne" pagrindiniai žingsniai, orientuoti į save. Savęs "Aš" vaizdo suvokimas. Saviugda komunikacijos procese. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-05-26
Puslapyje rodyti po