Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės

  Įvadas. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-11-19
 • Įmonės (organizacijos) vidinės aplinkos struktūros pokyčių įtakos jos veiklos rezultatams modelis

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kaip organizacijos vidinės aplinkos pokyčiai įtakoja įmonės veiklos rezultatus. Organizacijos vidinės aplinkos sąvoka. Organizacijos vidinės aplinkos veiksniai. Tikslai. Socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai. Finansiniai ir strateginiai tikslai. Tikslų formulavimas. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos tikslų pokyčio įtakos įmonės veiklos rezultatams modelis. Užduotys. Organizacijos užduočių įtakos įmonės veiklos rezultatams modelis. Personalas. Personalo pokyčio įtaka organizacijos veiklos rezultatams modelis. Technologija. Technologijų klasifikavimas. Technologijų vertinimas. Technologijų matavimas remiantis jos tipologija. Mišrių technologijų vertinimas. Pirkimo rinkoje kriterijai. Technologijos įtaka organizacijos struktūrai. Technologijų pokyčio įtakos organizacijos veiklos rezultatams modelis. Kultūra. Kultūrą lemiantys veiksniai. Kultūros stiliai. Jėgos kultūra. Vaidmens kultūra. Užduoties kultūra. Asmeninė kultūra. Kultūros stilių vertinimas. Kultūros pokyčio įtakos organizacijos veiklos rezultatams modelis. Struktūra. Organizacinės struktūros projektavimas. Valdymo struktūros centralizacija. Centralizacijos privalumai ir trūkumai. Valdymo struktūros decentralizacija. Decentralizacijos privalumai ir trūkumai. Organizacinių struktūrų tipai. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Linjinė – funkcinė struktūra. Įmonės AB "Siūlas" vidinė aplinka ir jos pokytis. Įmonės AB "Siūlas" trumpas pristatymas. Įmonės tikslai ir užduotys. Įmonės personalas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės technologijos. Įmonės kultūra. Įmonės vidinės aplinkos pokyčių įtakos organizacijos veiklos rezultatams modelis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2010-06-22
 • Įmonės (verslo) taktinis planavimas

  Įmonės (verslo) taktinio plano struktūra ir sudarymo eiga. Pardavimų planavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos apimties rodikliai. Pardavimų plano įvykdymo analizė. Pardavimų plano sudarymo eiga: rinkos konjunktūros tyrimas; asortimento planavimas, produkcijos konkurencingumo įvertinimas, kainos planavimas; pardavimų apimties prognozavimas. Pardavimų ir gamybos plano formavimas ir derinimas. Gamybos planavimas. Gamybos proceso planavimo objektai ir eiga. Įmonės gamybinio pajėgumo planavimas: gamybinio pajėgumo sąvoka ir apskaičiavimas; pajėgumo panaudojimo rodikliai, pajėgumo poreikio planavimas. Gamybos plano sudarymas: taktinio gamybos planavimo strategijos ir taktinio plano variantų skaičiavimas; kalendorinis gamybos planavimas. Gamybos plano koregavimas. Aprūpinimo materialiniais ir energetiniais ištekliais planavimas. Materialinių išteklių poreikio planavimo metodai. Materialinių išteklių poreikio, išlaidų skaičiavimas ir kalkuliavimas. Žaliavų, pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų skaičiavimas; Pagalbinių medžiagų poreikio ir išlaidų skaičiavimas; Medžiagų poreikio patenkinimo (pristatymo) planavimas: reikalingo nupirkti medžiagų kiekio apskaičiavimas, medžiagų kainos planavimas, medžiagų atsargų planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų skaičiavimas: energijos poreikio planavimas, energijos savikainos apskaičiavimas, energijos išlaidų kalkuliavimas. Personalo planavimas. Darbo našumo rodikliai. Darbuotojų skaičiaus planavimas. Darbo užmokesčio planavimas ir kalkuliavimas. Įmonės veiklos (verslo) išlaidų ir efektyvumo planavimas. Išlaidų planavimo uždaviniai ir sudėtis. Kaštų klasifikavimas: išlaidų rūšys ir elementai; kintamos ir pastovios išlaidos; tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Gamybos kaštų planavimas: kintamų gamybos kaštų apskaičiavimas, netiesioginių gamybos išlaidų planavimas; parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų planavimas. Pagalbinės gamybos išlaidų planavimas. Gaminio savikainos planavimas: vienetinė, grupinė (vieno, dviejų lygių ir daugiapakopė) gaminio kalkuliacija, normatyvinis išlaidų kalkuliavimas; Gamybos kaštų mažinimo planavimas. Įmonės veiklos rezultatų planavimas: pelno ir rentabilumo apskaičiavimas; pelno didinimo veiksniai. Finansinis planas: finansinio plano sudarymo eiga; pinigų srautų prognozavimas.
  Vadyba, referatas(49 puslapiai)
  2007-02-19
 • Imonės analizė: gėlių salonas

  Įvadas. Organizacinė personalinės įmonės struktūra. Teorinė dalis. Planavimas. Planavimo procesas susideda iš penkių etapų. Paslaugų pateikimo planavimas. Organizavimas. Personalo organizavimas. Skatinimas ir motyvacija. Motyvaciją gerinančių veiksmų sąrašas. Darbo atlygis. Kontrolė. Pokyčių įveikimas. Kontrolės būdai. Praktika. Organizavimas. Planavimas. Šis planavimo procesas susidėjo iš tokių dalių. Kaip ši įmonė pateikia savo paslaugas? Darbo skatinimas. Darbo užmokestis. Šioje įmonėje taikomi abu atlygio variantai. Kontrolė. Kaip kontroliuojama. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-09-25
 • Įmonės analizė: langų, durų ir fasado elementų gamyba UAB "Langitas"

  Įvadas. Įmonės tikslų įgyvendinimo etapai. Įmonės aprašymas. Tikslų nustatymas. Problemos formulavimas. Sprendimo priėmimas. Sprendimo įgyvendinimas. Naujo darbuotojo priėmimas. Sprendimo įgyvendinimas. Konkuravimo strategijos sukūrimo etapai. Įmonės konkurencinis pranašumas. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės. Rinkos patrauklumas. Įmonės galimybės įgyti pranašumą. Konkuravimo strategijos parengimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-12-28
 • Įmonės analizė: prekyba statybos medžiagomis ir žemės ūkio technika AB "Lytagra"

  Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. Tikslai. Strateginiai tikslai. AB "Lytagra" struktūriniai padaliniai. Išorinės aplinkos analizė. Demografinė - socialinė aplinka. Teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Palyginamoji konkurencinių įmonių analizė. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo struktūra ir planavimas. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimo už darbą sistema. Personalo valdymo SWOT analizė.
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2007-10-05
 • Įmonės analizė: šalutinių gyvūninių produktų tvarkymas UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija"

  Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės veiklos kryptys ir juridinis statusas. Įmonės gamybos veiksniai. Įmonės verslo aplinka. Įmonės materialiniai aprūpinimai. Gamybos proceso organizavimas. Įmonės komercinė veikla. Įmonės valdymo struktūra, darbo organizavimas ir apmokėjimai. Planavimo procesas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-01-20
 • Įmonės aplinka

  PowerPoint pristatymas. Įmonės aplinkos struktūros. Įmonės aplinka skirstoma. Verslo aplinkos subjektai, kuriems įmonė gali turėti tiesioginės įtakos. Verslo aplinkos subjektai, kuriems įmonė gali turėti tiesioginės įtakos. Įmonės aplinką veikia. Išorinių veiksnių įtaka įmonės aplinkai.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-12-18
 • Įmonės aplinkos analizė: Tele2

  Įvadas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos tikslai. Įmonės tiesioginio poveikio aplinka (mikro aplinka). Tiesioginio poveikio vidinė įtaka. Tiesioginio poveikio išorinė įtaka. Įmonės netiesioginio poveikio aplinka (makro aplinka). Politinis – teisinis aspektas. Ekonominis aspektas. Socialinis – kultūrinis aspektas. Technologinis aspektas. Viešieji fiksuoto ir judriojo telefono ryšio tinklai. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2012-03-12
 • Įmonės aplinkos analizė. Vizija. Misija: SEB Vilniaus bankas

  Įvadas. SEB Vilniaus banko paslaugos. SEB Vilniaus banko pareigos ir tikslai. SEB personalo politikos aspektai. SEB etikos politikos elgesio principai, taikomi visiems darbuotojams. Prioritetinės sritys, atspindinčios SEB įsipareigojimą prisiimti socialinę atsakomybę plėtojant verslą. Darbuotojai. Vartotojai. Konkurentai. SEB grupės vizija, misija ir vertybės. SEB grupės siekiai. SEB grupės vertybės. SWOT (SSGG) analizė. SEB VB išorinės aplinkos bruožai (PEST analizė). SEB Vilniaus banko organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, analizė(10 puslapių)
  2007-03-14
 • Įmonės aplinkos įvertinimas priimant sprendimus

  Įvadas. Įmonės aplinkos rūšys. Sprendimai, susiję su naujovių taikymu. Kaip priimti racionalius vadybos sprendimus? Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-01-05
 • Įmonės atsargos ir sandėlių ūkis

  Įvadas. Medžiagų atsargos. Medžiagų atsargų paskirtis. Optimalaus atsargų dydžio nustatymas. Atsargų normų pavidalai. Materialinių išteklių atsargų normų rūšys. Transporto atsarga. Paruošiamoji atsarga. Einamoji atsarga. Draustinė atsarga. Optimalus užsakymo dydis. Medžiagų sandėliavimas.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2006-04-18
 • Įmonės bankroto procedūrinis modelis ir jo taikymo praktika konkrečioje įmonėje

  Įvadas. Teorinė dalis. Bankroto samprata. Bankroto sąvoka. Nemoki įmonė. Bankroto priežastys. Bankroto iškėlimo tvarka. Bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Neteisminio bankroto iškėlimo tvarka. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Bankroto prognozavimas. Altmano modelis. Dambolena ir Shulmano patobulintas Z modelis. Fulmerio modelis. Springate modelis. Vertinimo regresijos modelis. Praktinė dalis. Bankroto įmonės Lietuvoje. Įmonės bankroto prognozavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2010-10-05
 • Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas (2)

  Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planavimas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas.
  Vadyba, analizė(18 puslapių)
  2007-04-18
 • Įmonės ekonominės veiklos atitikimo šiuolaikinei ekonomikos strategijai analizė

  Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Ekonominė įmonės X rodiklių analizė. Investicijų struktūra vienam sąlyginiam darbuotojui. Kapitalo ir darbo santykis. Darbo našumas. Įmonės X rodiklių palyginimas su kitomis įmonėmis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-10
 • Įmonės ekonominiai tikslai ir valdymo formos

  Įvadas. Įmonės samprata. Valdymo formos. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Įmonių pagal valdymo formas statistika. Įmonės tikslai. Tikslų formavimas. Ekonominiai įmonės tikslai. Gamybos tikslai. Pasisekimo ekonominiai tikslai. Finansiniai įmonės tikslai. Įmonių ekonominiai tikslai pagal valdymo formą. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-03-20
 • Įmonės ekonominiai tikslai ir veiklos formos

  Įvadas. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Tikslų formulavimas. Įmonės socialiniai tikslai. Įmonės ekonominiai tikslai. Įmonės veiklos formos. Įmonės komercinė veikla. Įmonės gamybinė veikla. Įmonės finansinė veikla. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2007-11-29
 • Įmonės finansinės būklės analizė

  Įvadas. Įmonės finansinės analizės vieta ir reikšmė. Požiūris į finansinę analizę. Analizės rūšys. Įmonės finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Įmonės finansinės būklės įvertinimas. Balanso struktūros ir dinamikos įvertinimas. Įmonės finansinio stabilumo analizė. Balanso likvidumo analizė. Analizės organizavimas. Įmonės veiklos aktyvumo finansinė analizė. Analizės rezultatai ir jų įforminimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-22
 • Įmonės gamybos proceso planavimas: UAB "Turtmeda"

  Įvadas. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso elementai. Gamybos procesų rūšys ir fazės. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Įmonės gamybos proceso planavimo samprata. Produkcijos pardavimo ir gamybos planavimas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planavimas. Personalo ir amortizacinių atskaitymų planavimas. Gamybos kaštų planavimas. Medžiagų ir prekių atsargų planavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas ir veiklos sąnaudų planavimas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planavimas. Apyvartinių lėšų planavimas. Pagrindinių ekonominių rodiklių planavimas. UAB "Turtmeda" gamybos proceso planavimas. Įmonės veiklos pristatymas. UAB "Turtmeda" produkcijos pardavimo ir gamybos planavimas. UAB "Turtmeda" pagrindinių medžiagų planavimas. UAB "Turtmeda" energijos poreikio ir išlaidų planavimas. UAB "Turtmeda" personalo ir amortizacinių atsiskaitymų planavimas. UAB "Turtmeda" gamybos kaštų planavimas. UAB "Turtmeda" medžiagų ir prekių atsargų planavimas. UAB "Turtmeda" parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas ir veiklos sąnaudų planavimas. UAB "Turtmeda" gaminių kainos apskaičiavimas. UAB "Turtmeda" pajamų ir pelno planavimas. UAB "Turtmeda" nebaigtos gamybos ir apyvartinių lėšų planavimas. UAB "Turtmeda" pagrindinių finansinių gamybos rodiklių planavimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2012-03-23
 • Įmonės ir jų rūšys

  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji jų klausimai. Įmonės, turinčios fizinio asmens statusą. Individualioji (personalinė) įmonė (IĮ). Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-10-02
Puslapyje rodyti po