Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žinių vadyba viešbutyje "Magnus"

  Žinių vadybos namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas – atpažinti procesus, kurie susiję su žinių vadyba viešbutyje ir aprašyti tai besimokančios organizacijos kontekste. Organizacijos pristatymas žinių kontekste. Viešbučio struktūra. Viešbučio teikiamos paslaugos. Žinių vadyba viešbutyje. Žinios ir jų gaminimas. Darbuotojų sąveika ir susijusios grėsmės. Ateities produktai. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2011-03-16
 • Žinių vadybos ir informacijos vadybos santykis

  Įvadas. Bendroji dalis. Kas yra informacija. Kas yra žinios. Informacijos ir žinių sąsaja. Informacijos vadybos samprata. Žinių vadybos samprata. Michael Polanyi žinių teorija. Ijikuro Nonaka žinių kūrimo teorija. Peterio Senge moksliosios organizacijos teorija. Kova dėl talentų. Informacijos vadybos ir žinių vadybos santykis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-12-03
 • Žinių vadybos procesai

  Žinių vadybos ciklo skirtingų autorių procesų palyginimas. Žinių identifikavimas (knowledge identification). Žinių kūrimas (knowledge creation). Žinių kūrimo procesai. Žinių sklaida (knowledge sharing). Inkpeno ir Dinuro žinių sklaidos modelis. Žinių įgijimas (knowledge acquisition). Žinių sisteminimas (knowledge systematization). Klausimai.
  Vadyba, analizė(12 puslapių)
  2007-04-25
 • Žinių vadybos projektas: tinklalapio "Tavolaikas.lt"

  Tinklalapio "Tavolaikas.lt" pristatymas ir aprašymas. Organizacijos istorija ir struktūra. Organizacijos misija ir vizija. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacijos aplinkų analizė. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Organizacijos informacinė aplinka. Komunikacijos vadyba. organizacijoje "Tavolaikas.lt" Vidinė organizacijos komunikacija. Išorinė organizacijos komunikacija. Komunikacijos procesai organizacijoje. Žinios tinklalapyje "Tavolaikas.lt". Žinių įtaka sprendimų priėmimui. Žinių įtaka personalui bei pokyčiams organizacijoje. Žinių įtaka organizacijos sėkmei. Rizikos veiksniai organizacijos "Tavolaikas.lt" veiklai.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-10-17
 • Žinių vadybos samprata

  Žinių vadybos samprata. 2 požiūriai į žinių vadybą. Kaip žinios skirstomos? Kas yra žinios? Praktinis požiūris į žinias. Kas yra žinios? Žinių vadyba praktiniu požiūriu. Žinių vadybos poreikis ir atsakomybės. Organizacinės žinios ir jų struktūra (organizacinė kompetencija, lyderystė).
  Vadyba, analizė(8 puslapiai)
  2007-04-25
 • Žinių vadybos sistemos su agento technologija pritaikymas sprendimų priėmimo palaikymui bendradarbiaujančio mokymosi aplinkoje

  Įvadas. Įžanga. Agentų technologija (angl. Agents technology). Agento technologijos funkcionalumas žinių vadyboje. Žinių vadybos sistemos architektūrinis modelis. Konkretaus atvejo analizė. Agentų apibūdinimo algoritmai. Proceso plėtojimo sistemos KM prototipas. KM darbo srautai su agento sistemos realizavimu. Rezultatai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2007-10-10
 • Žinių vadybos strategijos: daugelio atvejų studija

  Įvadas. Pagrindiniai straipsnio teiginiai, tyrimo metodologija, tyrimo rezultatai. Pagrindiniai straipsnio teiginiai. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Straipsnio analizė ir interpretacija. Straipsnio teiginių, metodologijos ir tyrimo rezultatų interpretacija. Straipsnio teorinė, praktinė vertė. Straipsnio teiginių, metodologijos pritaikomumas Lietuvos verslo sąlygomis. Išvados.
  Vadyba, analizė(10 puslapių)
  2008-03-22
 • Žinių valdymas

  Įvadas. Žinių valdymo istorija. Žinių valdymo nauda. Žinių valdymo funkcijos. Žinių valdymo programa. Programos kūrimas. Programinė įranga žinių valdymui. Žinių valdymas ir strategija. Reikalavimai strategijai. Žinios, verslo strategijos ir technologijos. Patarimai, kuriant žinių valdymo sistemą. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-02-27
 • Žinių valdymo sistemos

  Įvadas. Žinių valdymas. Žinių valdymo nauda. Žinių valdymo strategija. Infrastruktūros įvertinimas. Žinių valdymo sistemos analizė, projektavimas ir vystymas. Įdiegimas. Rezultatų vertinimas. Žinių valdymo sistemos privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-01-02
 • Žmogiškųjų išteklių strateginis valdymas

  Įvadas. Strateginis valdymas viešojo sektoriaus organizacijose. Žmogiškieji ištekliai. Strateginio valdymo ypatumai viešojo sektoriaus organizacijose. Žmogiškųjų išteklių vadyba ir valdymas. Sąsajos su organizacijos strateginiu valdymu. Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas. Strateginės analizės etapas. Strategijos kūrimo etapas. Žmogiškųjų išteklių strateginio valdymo metodologija. Žmogiškųjų išteklių strategijos formavimo ir įgyvendinimo procesas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2011-10-03
 • Žmogiškųjų išteklių teorija: Douglas McGregor

  Įvadas. Ankstyvieji požiūriai. Teorija X ir Y. D. McGregoro darbų kritika. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-04-04
 • Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai: UAB "Merko statyba"

  Įvadas. Pirmoji namų darbo dalis. Žmogiškųjų išteklių kaip valdymo objekto ypatybės. Valdymo ciklo analizė. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai. Planavimas. Verbavimas. Atranka. Mokymas ir tobulinimas. Vertinimas. Motyvacija. Antroji namų darbo dalis. UAB "Merko statyba". Įmonės "Merko statyba" darbuotojai. Įmonėje "Merko statyba" naudojami gaviniai, darbo priemonės. Darbo pasidalijimas, darbo koordinavimas pasirinktoje įmonėje. Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai "Merko statyba" įmonėje. Planavimas. Verbavimas. Atranka. Mokymas ir tobulinimas. Vertinimas. Motyvacija. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2012-03-29
 • Žmogiškųjų santykių koncepcija

  Įžanga. E. Mėjo tyrimai. Žmogiškųjų santykių mokykla. Mary Parker Follett tyrimai. X ir Y vadybos teorijos. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-01-26
 • Žmogiškųjų santykių mokykla

  PowerPoint pristatymas. Žmogiškųjų santykių doktrina iškelia socialinių veiksnių įtaką gamybos valdymui ir suranda naujų būdų darbo našumui didinti. Organizacijai svarbu. Ištakos. Elton Mayo. Hawthorne eksperimentai. Eksperimentas: ryšys tarp darbo vietos apšvietimo ir darbo našumo. Eksperimentas: darbo sąlygų įtaka. Eksperimentas: elektros instaliacijos priežiūros kambarys. Hawthorne eksperimento išvados. Pagrindinė E. Mayo išvada. Žmogiškųjų santykių atstovė Mary Parker Follet. Vadovų ir pavaldinių santykiai. Vadovo atsakomybė. Vidiniai konfliktai. Mary Parker Follet išvada. Č.Bernardas. Duglas Magregoras. Žmogiškųjų santykių teorijos nuopelnai.
  Vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-12-03
 • Žuvies konservų gamybos verslo organizavimo proceso projektavimas

  Kuriamo verslo aprašymas. Kuriamo verslo idėja ir esmė. Kuriamo verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Gaminių pirkėjai ir klientai. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Apribojimai verslo kūrimui. Kuriamos įmonės steigimas. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio priklausomybė. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-10-12
 • Ведение коммерческих переговоров

  Ведение деловой беседы. Подготовительные мероприятия. Начало беседы. Информирование присутствующих. Обоснование выдвигаемых положений. Вы бор способа аргументирования. Завершение беседы.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-05-15
 • Особенности делового общения с партнёрам

  PowerPoint pristatymas apie dalykinį bendravimą su prancūzais (rusų kalba). Основные черты характера французов. Стиль общения. Первый контакт и взаимные отношения. Взгляд на время. Гиерархия и статус. Стиль ведения переговоров. Деловая одежда. Деловые беседы. Деловые обеды.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-06-05
Puslapyje rodyti po