Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo vadyba (8)

  Pagrindinės menedžmento kryptys. Menedžmentas. Teiloras. Anri Fajolis. Pagrindiniai Faiolio teorijos principai. Drausmės principas. Nurodymų vienybės principas. Asmeninių interesų pajungimas. Bendriems interesams. Kolektyvo apdovanojimo principas. Centralizacijos principas. Hierarchijos principas. Teisingumo principas Stabilumo principas. Iniciatyvumo principas. Vienybės principas. Eltonas Mayo socialinė atsakomybė. Kapitalistinė labdaros idėja. Valdymo sistemos aplinka. Organizacijos valdymo kryptys. Firmos valdymo kredo (moto). Organizacinė kultūra. Valdymo atributai. Valdymo procesas. Valdymo funkcijos. Įgūdžiai. Planavimas. Planavimo nauda. Planavimo filosofijos. Planavimo procesas. Organizacijos modeliai. Organizacinės struktūros. Linijiniai ir štabiniai įgaliojimai. Organizacijos struktūros tipai. Funkcinio pasiskirstymo atmaina. Geografinė struktūra. Matricinė – projektinė struktūra. Tinklo struktūra. Restruktūrizacijos procesas. Komitetai. Akcinių bendrovių valdymo modelis. Valdžia. Motyvacija. motyvacijos funkcija. Palaikymo faktoriai. Motyvatoriai narkomanams, alkoholikams pagalba darbe. Kontrolė vadovavimo stilius ir lyderiavimas. Lyderis ir vadovas – skirtumai. Vadovas administratorius. Vadovas lyderis. Komunikacijos valdymo sistemoje. Komunikacijos sistema. Formalios komunikacijos Komunikali informacija. Neformalios informacijos. Valdymo sprendimai. Valdymo sprendimo priėmimo etapai. Sprendimai, susiję su rizika ir tų situacijų valdymas. Rizikingo sprendimo priėmimo faktoriai. Kūrybiškumas valdymo sistemoje.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2007-05-29
 • Verslo vadyba (9)

  Įvadas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų rūšys. Sprendimų priėmimo procesas. Problemų sprendimas. Sprendimų priėmimo etapai. Statistinė informacija priimant sprendimus. Informacijos šaltiniai. Informacijos rinkimas. Informacijos pateikimas. Planavimas. Planavimo principai. Planavimo problemos. Strateginiai ir taktiniai planai. Planų hierarchija. Organizacijos planų hierarchija. Korporacinis planavimas. Valdymo informacinės sistemos (MIS). Planavimo organizacijose svarba. Strateginis valdymas. Strategijos samprata. Strateginio valdymo koncepcija. Strateginio valdymo procesas. Strategijos lygiai. Verslo strategijos formavimas ir pagrindimas. Bendrieji funkcinių strategijų reikalavimai. Strateginių sprendimų priėmimas. Šių metodų priėmimo sprendimų privalumai ir trūkumai. Strategijos įgyvendinimas. Visuotinis kokybės valdymas kaip strategijos įdiegimas. Struktūros ir strategijos derinimas. Septynių "S" modelis. Strategijos operatyvinimas. Procedūrų panaudojimas strategijos įgyvendinimui palengvinti. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-11-29
 • Verslo vadybos informacinės sistemos

  Verslo vadyba. Vadyba, valdymo sprendimai ir informacinė sistema. Vadybos funkcijos ir informacija. Valdymo objektai ir informacija. Valdymo situacijos ir sprendimai. Informacijos srautai. IS kūrimas. IS pozicija ir dinamika. Sistemų kūrimo principai. Projekto metodai ir etapai. IS struktūros formavimas. Info poreikių nustatymas. Duomenų bazės kūrimas. Taikomojo komplekso projektas. Turto ir atsargų valdymas. Darbo ir darbo apmokėjimo taikomasis kompleksas. Apskaitos programų paketų nauda. Sprendimų parama ir jų derinimas. Valdymo sprendimų modelių parengimas. Informacinė sprendimų parama. Informacijos vartotojų sąveika. Sąveikos lygiai ir formos. Informacijos apsauga. Sąveikos racionalizavimas.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2007-01-17
 • Verslo valdymas: gėlininkystė

  Įvadas. Gėlininkystės verslo samprata ir gėlininkystės verslo veiklos modelis. Gėlininkystės verslo valdymo ypatumai ir gėlininkystės verslo statistinė informacija. Gėlininkystės verslo valdymo bruožai. Gėlininkystės verslo statistinė informacija. Išvados ir rekomendacijos.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-05-04
 • Verslo valdymo sistemos

  Įvadas. Įmonių verslo poreikiai. Modernaus verslo poreikiai. Verslo valdymo sistemos. Informacinės sistemos. Apskaitos informacinės sistemos. Įstaigų automatizavimo sistemos. Vadybos informacinės sistemos. Sprendimų informacinės sistemos. Ekspertinės arba žinių sistemos. Kompiuterizuotų sistemų klasifikacija ir panaudojimas. Verslo valdymo sistemų diegimas ir pardavimas Lietuvoje. "Microsoft business solutions". "Sonex holding". "Sintagma". "Elsis". "Alna". Verslo valdymo sistemų reikalavimai ateityje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-02-17
 • Verslo valdymo sistemos (2)

  Įvadas. Įmonė kaip sistema. Strateginis valdymas. Finansų valdymas. Personalo vadyba. Informacinės sistemos veikimas įmonėje. Marketingas. Produkto projektavimas. Gamyba. Įmonių plėtra ir likvidumas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-05-24
 • Verslo valdymo sistemos (3)

  Sisteminis požiūris. Sistemos. Sisteminiai principai. Sistemų analizė ir sintezė. Verslo organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos - funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Organizacijų klasifikavimo aspektai. Verslo organizacija – atvira sistema. Organizacinės valdymo sistemos. Valdymo posistemių projektavimas. Divizinės organizacinės struktūros skirstomos. Regioninė divizinė organizacinė struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. Centralizuotos ir decentralizuotos struktūros. Netinkamo organizacijos struktūrizavimo padariniai. Valdymas kaip informacinis procesas. Informacija – valdymo proceso substancija. Organizacijos informacinė sistema. Valdymo informacinė posistemė. Sisteminis sprendimų priėmimas. Įmonės gyvavimo ciklas. Sprendimo parengimo būdai. Sprendimo priėmimo būdai. Planavimas. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Kontrolės formos ir būdai. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Poveikio būdai: organizacinis administracinis, ekonominis, sociopsichologinis.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2009-04-08
 • Verslo valdymo sistemos: UAB "Dzūkijos vandenys"

  Įvadas. Įmonės charakteristika: UAB "Dzūkijos vandenys". Įmonės veiklos charakteristika. Paslaugų nomenklatūra. Paslaugų kainos. Verslo valdymo sistemos. Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema. Informacinės sistemos. Apskaitos informacinės sistemos. Įstaigų automatizavimo sistemos. Vadybos informacinės sistemos. Sprendimų informacinės sistemos. Ekspertinės arba žinių sistemos. Kompiuterizuotų sistemų klasifikacija ir jų panaudojimas. Informacinių sistemų klasifikavimas. Kompiuterizuotų sistemų panaudojimas. Verslo valdymo sistemų diegimas ir pardavimas Lietuvoje. "Microsoft business solutions". "Alna". Įdiegta klientų informacijos bei dokumentų valdymo sistema. "Sintagma". "Sonex holding". "Elsis". Verslo valdymo sistemų reikalavimai ateityje. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2010-04-07
 • Verslo valdymo sistemų įdiegimo kaštai

  Įvadas. Kodėl verslo valdymo sistema (VVS). Verslo valdymo sistemų diegimo kaštai. Verslo valdymo sistemų programinė įranga. Nauja kompiuterinė technika. Sisteminė programinė įranga (DBVS). Verslo valdymo sistemų diegimas ir darbuotojų apmokymas. Paslėptos išlaidos. Trumpas kaštų apibendrinimas. Veiksniai įtakojantys verslo valdymo sistemų diegimo sėkmę. Verslo valdymo sistemų teikiama nauda. Prastovų kaštai. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-11-14
 • Verslo vertinimas

  Kodėl verslas yra vertinimo objektas? Kokie yra verslo kaip prekės ypatumai? Kodėl reikia vertinti verslą? Kaip apskaičiuojamas produkcijos energijos efektyvumas? Kokie yra verslo vertinimo procesai, kriterijai ir metodai? Verslo vertinimo principai. Finansiniai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai. Gamybos lygis ir perspektyvumas. Dabartinė grynoji vertė (NPV). Gamybos procesai, principai. Gamybos specializavimas. Vidinė grąžos norma. Investicijų atsipirkimo laiko nustatymas. Gamybos sroviškumas. Verslo jautrumas ir jo skaičiavimas. Gamybos potencialo panaudojimo vertinimas. Kokie yra marketingo audito tipai? Gamybos lankstumo ir struktūros vertinimas. Marketingo vertinimo uždaviniai. Gamybos organizuotumo vertinimas. Metodas, leidžiantis įvertint prekių kokybinių savybių ir vartotojų lūkesčių atitikimą. Gamybos kokybės vertinimas. Kokie yra prekių asortimento vertinimo kriterijai ir metodai? Technologinės ir biologinės pažangos vertinimas. Kokie yra kainų vertinimo kriterijai ir metodai? Kaip vertinamos gamybos technologijos ekologiniu požiūriu? Kokie yra rėmimo vertinimo kriterijai ir metodai? Kokią įtaką verslas turi aplinkai? Kokie yra pateikimo vertinimo kriterijai ir metodai? Kokie bruožai būdingi personalo organizavimo sistemai (POS)? Kompleksinio vertinimo esmė ir tikslai. Kodėl reikia vertinti personalą? Verslo vertinimo dalinių rodiklių matavimo vienetų suvienodinimas. Kokie elementai personalo vertinimo sistemoje? Vertinimo kriterijų svarbos nustatymas. Kaip parenkami vertinimo metodai ir vertinimo atlikimo būdai? Reitingų sudarymo principai. Koks skirtumas tarp personalo tarnybos organizavimo vidutinėje ir didelėje įmonėje? Agreguotų verslo vertinimo rodiklių apskaičiavimo modeliai. Kodėl verslą reikia vertinti energijos požiūriu? Sprendimų dėl verslo tinkamumo ir efektyvumo priėmimas.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2006-03-01
 • Verslo vidinė aplinka ir jos įvertinimas

  Įvadas. Verslo vidinė aplinka ir jos vertinimas. Vidaus veiksmų analizės procesas. Strateginių kaštų analizė. PTGG (SWOT) analizė. Vidinio profilio analizė. Konkretaus verslo vidinės aplinkos vertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-10-11
 • Verslo vidinė aplinka: organizacijos struktūra, marketingas, finansai, gamyba, personalas

  Organizacijos struktūra. Marketingas. Apskaita ir finansai. Gamyba. Žmonių ištekliai (personalas). Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-04-27
 • Verslumas (2)

  Verslas ir verslumas. Verslininkystės kliūtys, rizika ir problemos. Verslo sėkmės veiksniai. Iš ko galima uždirbti? Verslo mokesčiai.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-01
 • Verslumo strategijos

  Rinkos lyderiavimo strategija. Rinkos kovotojo strategija. Rinkos pasekėjo strategija. Nišinės rinkos strategija. Organizacinio vystymo strategijos. Kultūros valdymo strategija. Darbinių santykių vystymo strategija. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-31
 • Vestuvių organizavimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas

  Vestuvių organizavimo paslaugų ekonomikos raiška. Vestuvių organizavimo paslaugų samprata, koncepcija. Vestuvių organizavimo paslaugų paketas ir jo sudedamosios dalys. Vestuvių organizavimo paslaugų rinkos dalyviai: paslaugų teikėjai ir vartotojai. Metodinė dalis. Vestuvių organizavimo paslaugų rinkos tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Vestuvių organizavimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas. Vestuvių organizavimo paslaugų įtaka Lietuvos ekonomikai: užimtumas šiame sektoriuje bei paslaugų sukuriamas BVP. Vestuvių organizavimo paslaugų rinkos tyrimo rezultatai. Vestuvių organizavimo paslaugų tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-03
 • Vestuvių pobūvio organizavimas (2)

  Banketų organizavimo referatas. Įvadas. Pobūvio vieta, aptarnaujantis personalas. Svečių skaičiaus parinkimas. Kvietimas. Valgiaraščio sudarymas, porcijų skaičiavimas. Indai ir aptiesalai. Aptarnavimo būdas. Stalo serviravimas ir puošimas. Svečių sutikimas. Valgių patiekimas, svečių aptarnavimas. Svečių išlydėjimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2011-02-01
 • VGTU SA studentų atstovavimas ir studentams aktualios informacijos teikimas

  Vadybos pagrindų disciplinos namų darbo užduotis. VGTU. Įvadas. Proceso dalyviai. Prezidentas. Prezidiumas. Parlamentas. Konferencija. Fakultetinės atstovybės. Atstovybės nariai. Informacinių projektų pirmakursiams planavimas. Skatinimas. Revizijos komisija. Išvados. Literatūra. Priedas: VGTU SA valdymo schema.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-08-08
 • Vidaus kontrolės sistemos elementai

  Įvadas. Vidaus kontrolės sistemos elementai. Kontrolės aplinka. Vadovybės filosofija ir veiklos stilius. Organizacinė struktūra. Personalo politika. Išoriniai veiksniai. Apskaitos sistema. Kontrolės procedūros. Turto apsaugos sistema. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-03-15
 • Vidinė įmonės aplinka

  Įvadas. Darbo tikslas. Pagrindiniai uždaviniai. Įmonės vidinės aplinkos svarba. Įmonės aplinkos samprata. Įmonės vidinės aplinkos veiksniai. Įmonės tikslai. Įmonės užduotys. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės technologija. Įmonės personalas. Įmonės vadovas. Įmonės kultūra. Įmonės vidinės aplinkos vertinimas. Įmonės vidaus veiksnių analizės procesas. Funkcinis požiūris. Vertės grandinės požiūris. Parūpinimo logistika. Darbai. Paskirstymo logistika. Marketingas ir pardavimai. Paslaugos. Apsirūpinimas. Technologijos plėtra. Darbo išteklių valdymas. Organizacijos infrastruktūra. Organizacijos statuso įvertinimas pagal strateginius vidaus veiksnius. Nustatymas, ar strateginiai vidaus veiksniai yra konkurenciniai pranašumai, ar tai pagrindiniai pažeidžiamumai. Konkurencinis pranašumas. Pagrindinė verslo sąlyga. Pagrindinis pažeidžiamumas. Vidinio profilio aprašymas. PTGG (SWOT) Analizė. Finansinių išteklių įvertinimas. Marketingo išteklių įvertinimas. Techninių ir organizacinių išteklių įvertinimas. Darbo išteklių įvertinimas. UAB "Yglė" vidinės aplinkos analizė. UAB "Yglė" veiklos pristatymas. UAB "Yglė" vidinės aplinkos veiksniai. UAB "Yglė" tikslai. UAB "Yglė" personalas ir organizacinė struktūra. Įmonės darbuotojų kvalifikacija. UAB "Yglė" darbų apimtys. UAB "Yglė" vidinės aplinkos vertinimas (PTGG metodu). Išvados. Priedai (8).
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-12-21
 • Vidinė ir išorinė valdymo sistemos aplinka

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. Vidinė organizacijos aplinka. Tikslai. Uždaviniai. Technologija. Veiksnio poveikis valdymui. Standartizacija. Konvejerinės surinkimo linijos. Specializacijos, mechanizacijos ir konvejeriai turėjo įtakos. Struktūra. Išorės aplinka. Vidinės organizacijos aplinkos analizavimo reikšmė. Išorės aplinka. Organizacijos išorės aplinkos rūšys aplinkos rūšys. Organizacijos išorės aplinkos pagrindinės charakteristikos. Organizacijos užduotys atsižvelgiant į išorės aplinką. Išorės tiesioginio poveikio aplinka. Išorės aplinka. Socialinė aplinka|: demografija. Kultūrinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Politikos ir teisės įtaka organizacijai. Politikos ir teisės įtaka. Pagrindiniai apribojimai. Išorės aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Išorės aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Informacinės technologijos. Gamtinė aplinka.
  Vadyba, pristatymas(36 skaidrės)
  2008-04-11
Puslapyje rodyti po