Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planavimas ir organizavimas (2)

  Verslo organizacijos vizija, misija, filosofija ir kultūra. Organizacijos tikslai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Misijos apibrėžimas turėtų. Formuluojant misiją, reikia atsižvelgti į tokius aspektus. Organizacijos filosofija.Filosofijos formavimas. Organizacijos kultūra. Organizacijos tikslai. Tolimosios (makro) aplinkos įvertinimas. Pagrindiniai išorinės organizacijos aplinkos analizės ypatumai. Šakos perspektyvas ir jos patrauklumą apsprendžia. Pagrindiniai artimosios organizacijos aplinkos analizės ypatumai. Artimosios (mikro) aplinkos įvertinimas. Pirkėjų derėjimosi galios įvertinimas. Potencialių (būsimųjų) konkurentų įvertinimas. Tiesioginių (esamų) konkurentų įvertinimas. Konkurentų ir konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Strateginių alternatyvų analizė. Strategijų formavimas. Strateginių alternatyvų analizė. Strategijų hierarchija. Korporacinė strategija. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos.
  Vadyba, konspektas(23 puslapiai)
  2011-06-29
 • Verslo plano rengimas (7)

  VP samprata ir VP tipai. VP būtinumas ir VP paskirtis. VP rengimo tikslai. Pirminės ir antrinės informacijos šaltiniai būtini VP parengti. Rinkos (šakos) verslo aplinkos analizė. Verslo makro aplinkos analizė. Kokie pokyčiai, tendencijos. SSGG analizės esmė. Nurodyti asmenis ar institucijas, kurie būtų suinteresuoti Jūsų VP. Kodėl VP lyginamas su vietovės ar kelio žemėlapiu. Galimi verslo finansavimo šaltiniai. Rizikos elementų įvertinimas VP. Kokia rizika numatyta, kaip vertiname (gamybinė, komercinė, įsipareigojimų rizika). Bendrieji reikalavimai VP apiforminimui. Trumpas VP išdėstymas. Įmonės(šakos)charakteristika. Produkcija arba paslaugos. Rinka ir pardavimų planas. Marketingo planas. Informacija apie gamybą. Valdymas. Finansinis planas. Galima rizika.
  Vadyba, špera(4 puslapiai)
  2006-05-11
 • Verslo plėtra interneto pagalba

  Galimybės plėtojant verslą pasinaudojant internetu. Verslo modeliai. Bankų verslo plėtra interneto pagalba. Internetinės reklamos specifika. Elektroninės parduotuvės. GPRS. Problemos iškylančios plečiant verslą pasinaudojant internetu. 20 priežasčių, kodėl verta internetą naudoti verslui.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-01-13
 • Verslo pradžios vadovas

  PowerPoint pristatymas. Jūs ir jūsų idėjos. Jūs. Kas jūs esate? Jūsų verslą lemiantys veiksniai. Tikėtina, kad verslas pasiseks, jei atitiks šiuos tris kriterijus. Idėjų atrankai tinka du būdai. Kaip nustatyti kainą. Analizuokite savo produkto vietą tarp kitų ir atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus. Kainos nustatymo rekomendacijos. Keletas patarimų kaip tapti rinkos lyderiu. Trys pagrindinės priežastys, kodėl jūsų kainodara galėtų būti artima žemutinei ribai. Rinkos dalis. Šiai strategijai būdingi pavojai. Draudimas. Verslui svarbios yra šios draudimo rūšys. Privalomojo draudimo rūšys. Neprivalomojo draudimo rūšys. Draudimas jums ir jūsų šeimai. Pinigų verslui surinkimas. Kiek pinigų? Pradedant veiklą jums prireiks pinigų. Pinigai: kokios rūšies jūs norite? Skolintojai ir investuotojai. Patarimai, kaip pristatyti savo planą. Mokesčiai. Apskaičiuojant įmonės apmokestinamąjį pelną, iš pajamų. Ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų, nustatytų Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, pavyzdžiai. Veiklos išlaidos. Išlaidų, kurios gali būti priskirtos veiklai, sąrašas. Kiti mokesčiai, kuriuos turite sumokėti. PVM (pridėtinės vertės mokestis). Kaip veikia PVM sistema. Kas turi registruotis kaip PVM mokėtojai? Koks PVM dydis? Kaip apskaičiuojamas PVM?
  Vadyba, pristatymas(43 skaidrės)
  2008-05-25
 • Verslo pradžios vadovas (2)

  Jūs ir jūsų idėjos. Jūs. Jūsų idėjos. Kaip nustatyti kainą. Kainų ribos. Kainos nustatymas. Draudimas. Privalomas draudimas. Kitos draudimo rūšys. Draudimas jums ir jūsų šeimai. Pinigų verslui surinkimas. Pinigai. Skolintojai ir investuotojai. Mokesčiai. Kada turite mokėti pajamų mokesčius. Kaip apskaičiuoti pajamų mokesčius. Veiklos išlaidos. Dirbančiųjų savarankiškai nuostoliai. PVM (pridėtinės veiklos mokestis). Kaip veikia PVM sistema. Kas turi registruotis kaip PVM mokėtojai?
  Vadyba, referatas(30 puslapių)
  2008-05-25
 • Verslo praktikos ataskaita: plėvelinių įpakavimo medžiagų gamyba UAB "Liepak"

  Įvadas. Darbo tikslas yra supažindinti skaitančius ir besidominčius šia įmone. Įmonės istorija. Įmonės geografinė padėtis. Įmonės darbo rėžimas. Įmonės tipas ir jo privalumai ir trūkumai. Rinkos struktūra. Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir jos pagrindiniai konkurentai. Įmonės planuojama veikla. Įmonės struktūra, atskirų struktūrinių padalinių funkcijos. Vadybininko ir administratoriaus funkcijos ir keliami reikalavimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbo organizavimas įmonėje. Įmonės dokumentacija ir raštvedyba. Naudojamos informacijos technologijos. Įmonės pristatymas ir reklama. Įmonės dalyvavimas užsienio rinkose. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2010-10-11
 • Verslo praktinis mokymas

  Įvadas. Įmonės pristatymas. "N" įmonės personalo skyriaus veikla. "N" įmonės pirkimo skyriaus veikla. "N" pardavimo-marketingo veikla. "N" įmonės finansų veikla. Įmonės mokesčių sistema. Darbo užmokesčio paskaičiavimas ir atsiskaitymų su bankų tvarkymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-03-14
 • Verslo projektai. Projekto rengimas

  Verslo projektai. Projekto samprata ir tipai. Projekto ciklas. Projektų valdymo samprata. Projekto problemų nustatymas. Projekto planavimas. Loginė projekto sandara. Projekto biudžeto sudarymas. Projekto finansavimo paieškos strategija. Socialinių projektų ypatumai. Partnerystės sąvokos apibrėžimas, pagrindiniai bruožai, privalumai ir trūkumai. Partnerystės tarp viešojo ir privataus sektorių atsiradimo priežastys ir raida. Partnerystė kaip alternatyva viešiesiems pirkimams. PPP (Public-Private-Partnership) projektų praktika. Projektų finansavimo ir įgyvendinimo būdai. PPP projektų tipai. Konsesija. PPP projektai Lietuvos praktikoje. Europos Sąjungos (ES) parama ir PPP projektai Lietuvoje. Projekto vertinimo ypatumai. Projektų paraiškų parengimo tvarka.
  Vadyba, konspektas(58 puslapiai)
  2008-12-02
 • Verslo projektas

  Kas yra verslo projektas? Verslo projekto paskirtis. Verslo plano sudarymo nauda. Verslo projektų rengimo etapai. Verslo projekto struktūra. Esamos padėties analizė. Siūlomo projekto esmė. Produktai ir paslaugos. Produkto gyvavimo ciklas. Nauji produktai. Gamybinis planas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas, jo rengimas. Investiciniai projektai.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2005-06-23
 • Verslo projekto efektyvumo vertinimas

  Lentelių, pavyzdžių, grafikų, priedų sąrašas. Įvadas. Verslo projektas ir jo vieta įmonių vidinėje sistemoje. Verslo projekto paskirtis ir jo rengimo etapai. Verslo projektų efektyvumo vertinimas. Verslo projekto efektyvumo vertinimo esmė ir tikslai. Projekto kaštų įvertinimas. Kaštų klasifikacija. Kaštų ir sutaupytų lėšų rūšys. Pinigų srautai ir jų vertės kitimas laike. Projekto pinigų srautai. Pinigų laiko vertė. Infliacijos įtaka pinigų srautams. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodo įtaka pinigų srautams. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Naudos - kaštų santykio metodas. Projekto balansas. Investicinių projektų vertinimo metodų lyginamoji analizė. Išvados. Priedai (7)
  Vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-04-27
 • Verslo projektų parengiamieji darbai

  Įvadas. Projekto inicijavimas. Preliminarus projekto tikslingumo nustatymas. Funkciniai rėmimo tyrimai. Techninis – ekonominis pagrindimas. Projektų sprendimų įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-01-02
 • Verslo projektų samprata, paskirtis, rūšis ir gyvavimo ciklai

  Įvadas. Verslo projekto ir jo valdymo samprata. Projektų savybės. Projektų valdymo procesai. Inicijavimo procesai. Planavimo procesai. Vykdomieji procesai. Kontrolės procesai. Projekto užbaigimas. Projektų klasifikavimas. Megaprojektai. Trumpalaikiai projektai. Multiprojektai. Modulinis projektas. Tarptautiniai projektai. Investicijų (verslo) projektas. Projektų gyvavimo ciklo fazės ir struktūra. Priešinvesticinė fazė. Investicinė (įgyvendinimo) fazė. Eksploatacinė fazė. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2008-01-02
 • Verslo projektų valdymas

  Projekto sąvoka ir savybės. Projekto gyvavimo ciklas. Projektų valdymo samprata. Projektų valdymo turinys. Projektų valdymo funkcijos. Projekto valdymo procesų sistema. Projekto pabaiga ir uždarymas. Projektų kokybės valdymo principai. Suinteresuotų šalių valdymas. Projekto vadovas ir jam keliami reikalavimai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai ir jų administravimas.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2008-12-22
 • Verslo ryšiai ir verslo ryšių strategija

  Įvadas. Lietuvos užsienio politikos įgyvendinimas. Šiandieninės Lietuvos ekonominiai ryšiai su kitomis valstybėmis. Verslo finansavimo galimybės. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-01-26
 • Verslo ryšių vadyba

  Įvadas. Verslo ryšių vadyba. Verslo kūrimas. Optimizavimas. Organizacijos ryšys su bendruomene. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-19
 • Verslo rizika

  Įvadas. Rizikos samprata ir jos išmatavimas. Įmonės krizinė situacija. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-04-14
 • Verslo rizika (2)

  Verslo rizikos veiksniai ir struktūra žemės ūkyje. Verslo rizikos esmė. Verslo rizikos veiksniai. Verslo rizika: struktūrinis požiūris. Verslo rizikos kompleksinio vertinimo metodika. Pagrindiniai verslo rizikos vertinimo metodai. Dalinių verslo rizikos rodiklių apskaičiavimas. Dalinių rodiklių įvertinimas balais. Dalinių rodiklių reikšmingumo (svorių) nustatymas. Integruoto verslo rizikos rodiklio apskaičiavimas. Žemės ūkio subjektų verslo rizikos palyginamoji analizė. Žemės ūkio verslo bendrosios aplinkos analizė. Javų auginimas. Rapsų auginimas. Ūkių A, B ir C verslo rizikos kompleksinis vertinimas. Ūkio subjektų trumpas apibūdinimas. Dalinių rizikos rodiklių nustatymas ir įvertinimas. Ūkio subjektų integruotų rizikos rodiklių nustatymas.
  Vadyba, konspektas(39 puslapiai)
  2009-02-17
 • Verslo samprata. Verslas ir jo organizavimo formos

  Įvadas. Smulkaus verslo samprata. Verslo organizavimo formos. Patentuoti verslai. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų tipai. Akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Kredito unijos. Viešosios įstaigos. Junginiai (susivienijimai). Ne pelno organizacijos. Smulkaus ir vidutinio verslo valstybinis reguliavimas. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui. Pagrindinės smulkaus ir vidutinio verslo problemos. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės Europos sąjungos šalyse. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje. Lietuvos respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo analizavimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2007-03-15
 • Verslo sėkmė

  Įvadas. Verslo planavimo sėkmė. Verslo strategijos. Valdymo įtaka verslo sėkmei. Jautriausia vieta – finansai. Informacijos stoka įmonėse. Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos verslas. Išvados. Priedai.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2005-10-23
 • Verslo sėkmę lemiantys veiksniai

  Įvadas. Įmonės įvaizdis. Konkurentų analizė. Verslininko išsilavinimas. Inovacijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-26
Puslapyje rodyti po