Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valdymo teorijos

  Įvadas. Vadybos sąvokos bendroji erdvė. Vadybos problematika ir sisteminis pobūdis. Vadybos, valdymo ir vadovavimo sąvokos. Vadybos teorijų paradigma. Pasaulinių valdymo teorijų apžvalga. Strateginio valdymo teorija. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-04-12
 • Valdymo teorijos (2)

  Įžanga. Mokslinio valdymo teorija. Mokslinio valdymo teorijos kūrėjai. Mokslinio valdymo teorijos apibendrinimas. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Max Weber biurokratinio valdymo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorijos apibendrinimas. Administracinio valdymo teorija ir jos atstovai. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-22
 • Valdymo tipai

  Valdymo samprata. Valdymo (vadovavimo) stiliaus samprata. Valdymo stilių klasifikacija. autokratinis valdymo tipas. demokratinis valdymo tipas. Liberalusis valdymo tipas. Įtikinėjantis ir konsultuojantis vadovavimo stiliai. Naujesni vadovavimo modeliai. Stilių suderinamumas. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2005-09-23
 • Valdymo uždaviniai

  Įvadas. Organizavimo uždaviniai. Linijiniai įgaliojimai, komandų grandinė ir administracijos aparato tipai. Aparatiniai arba štabų įgaliojimai. Linijinės vadovybės ir štabų aparato tarpusavio santykiai. Valdymo uždaviniai ir jų funkcijos S. Stoškaus ir D. Beržinskienės knygoje "Pokyčių valdymas". Privalumai. Užduočių sunkumas. Užduotis atitinka maksimalias darbuotojo galimybes. Galimi įvairūs tikslų deriniai. Užduočių parengimas. Priedas. Išvada.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-16
 • Valdžia (2)

  Valdžia, įtaka, lyderystė. Vadovavimas, paremtas lyderyste. Vadovavimo "tikslai-keliais" modelis. Vadovavimo stiliaus modeliai. Rūpinimasis rezultatais.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-05
 • Valdžia ir autoritetas: pagrindiniai jų sąvokos bruožai

  PowerPoint pristatymas. Vadovo autoritetas. Vadovo ir lyderio skirtumai. Skiriami tokie autoritetai. Fiedlerio modelis. V. Vroom. Lyderio-dalyvio modelis. Naujas V. Vroomo modelis. Ar vyrai ir moterys vadovauja skirtingai? Praktinė dalis.
  Vadyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-05-12
 • Valdžios ir galių pasiskirstymas organizacijoje

  Įvadas. Sąvokos. Valdžia ir galios valdymo sistemoje. Raidos dėsningumai. Valdžios tipai. Valdžios delegavimas. Valdžią grindžiantys principai. Valdžios balansas. Valdžios apimtis ir formos. Galių pasiskirstymas organizacijoje. Galių šaltiniai. Valdžios ir galių pasiskirstymas Vilniaus "Ateities" vidurinėje mokykloje. Vizija ir misija. Mokyklos nuostatai. Pedagogų pareigybės aprašymas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Mokyklos direktoriaus vadybinės veiklos sritys. Mokyklos valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-09-13
 • Valios įtaka vado lyderio savybių ugdyme

  Įvadas. Valia ir jos samprata. Valia – vado lyderio savybė. Valios ugdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-17
 • Valstybės valdymas. Vietos savivalda

  Valstybės valdymas. Vietos savivalda. Lietuvos ir Švedijos savivalda. Savivaldybių institucijos, jų sudėtis bei įgaliojimai. Rinkimų apygardos. Atsakomybės ir valdžios pasiskirstymas tarp institucijų Lietuvoje bei Švedijoje. Biudžetas.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-11-10
 • Valstybinės įmonės

  Tyrimo objektas, tikslai, uždaviniai. Įvadas. Juridinio asmens statuso įmonės. Juridinių asmenų steigimo įstatymas. Valstybinės įmonės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymas. Valstybės turto sandara. Valstybės ir savivaldybių turto įgijimas. Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo. Išvados.
  Vadyba, tyrimas(11 puslapių)
  2006-01-23
 • Valstybinės ligonių kasos veikla

  Įvadas. VŠĮ Valstybinės ligonių kasos veiklos charakteristika. Valstybinės ligonių kasos organizacinė struktūra. VLK (Valstybinių ir teritorinių ligonių kasų) ūkio poreikio nustatymas. Reikalingos patalpos. Įstaigai reikalingų baldų nustatymas. Įrenginių poreikių nustatymas. Valstybinės ligonių kasos eksploatavimo ir priežiūros sprendimai. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-04-17
 • Valstybinių institucijų administravimas: Lietuvos Respublikos (LR) Susisiekimo ministerija

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) Susisiekimo ministerija. Lietuvos Respublikos (LR) Susisiekimo ministerijos darbo organizavimas. Lietuvos Respublikos (LR) Susisiekimo ministerijos organizacinė struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) Susisiekimo ministerijos įdarbinimo politika. Lietuvos Respublikos (LR) Susisiekimo ministerijos užmokesčio politika. Lietuvos Respublikos (LR) Susisiekimo ministerijos veiklos reglamentavimas. Lietuvos Respublikos (LR) Susisiekimo ministerijos finansavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-04-03
 • Vartotojo elgsena (2)

  Vartotojo elgesys. Vartotojo veiksmai. Tarpasmeniniai faktoriai. Asmeniniai faktoriai. Suvokimas ir patyrimas formuoja vartotojo nuomonę. Vartotojų nuomonių tyrimas.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-11-23
 • Vartotojų analizė: nekilnojamo turto agentūra "Čarlis"

  PowerPoint pristatymas. Problema. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tyrimo objektas. Metodų naudojimas. Teorinė dalis. Nekilnojama turto agentūra "Čarlis". Teorinė dalis. Tyrimo eiga. Paklausos matavimo būdai. Rinkos samprata. Paklausos analizė. Vartotojų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija. Anketos išvados. Vartotojų profiliavimas. Ryšių su vartotojais analizė. Vartotojų motyvavimas. Kainodaros analizė. Siūlymai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(35 skaidrės)
  2008-11-26
 • Vartotojų elgsena

  I užduotis — situacijos pateikimas (vartotojų teisių pažeidimas). II užduotis — prekių poreikių patenkinimas, televizijos reklama, pardavėjų elgesys parduotuvėse. III užduotis-vartojamų prekių pasikeitimas.
  Vadyba, uždavinys(4 puslapiai)
  2006-06-05
 • Vartotojų kuriamas turinys: nauda, taikymo galimybės ir veiksniai skatinantys vartotojus kurti

  Įvadas. Kas yra vartotojų kuriamas turinys? Vartotojų kuriamo turinio nauda. Vartotojų kuriamas turinys - taikymo galimybės. Veiksniai, skatinantys vartotojus kurti. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2012-04-26
 • Vartotojų lojalumas globaliems prekių ženklams: tarpkultūrinis aspektas

  Įvadas. Prekės ženklo samprata. Lojalumo samprata. Tarptautinių prekės ženklų kūrimas. Lojalumas tarptautiniams prekių ženklams. Globalių prekės ženklų kūrimas. Vartotojų lojalumas prekių ženklams JAV. Vartotojų lojalumas prekių ženklams Europoje. Vartotojų lojalumas prekių ženklams Japonijoje. Vartotojų lojalumas prekių ženklams Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-01-25
 • Veiklos (produkto, paslaugų) kūrimas ir vykdymas

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Naujos veiklos (produkto, paslaugų) kūrimo organizavimas. Darbo priemonių poreikio nustatymas veiklos organizavimui. Technologiniai įrengimai pagrindiniams gamybos procesams. Daigtiniai specializuotas baras. Vienadaiktė srovinė linija. Darbo vietų skaičius surinkimo bare (ceche). Pastatai. Veiklos organizavimas. Pagrindinės veiklos organizavimas. Pagalbinės, aptarnavimo, kokybės kontrolės veiklos patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagrindinių darbininkų skaičius. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Medžiagos. Įrankiai. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas (išdėstymas laike). Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų mažinimo galimybių išsiaiškinimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkio. Įrankių ūkis. Sandėlių organizavimas. Gamybinės struktūros formavimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2010-04-08
 • Veiklos krizių valdymas verslo organizacijoje

  Įvadas. Įmonės krizės samprata. Šiuolaikinės organizacijos krizė. Krizinės situacijos apibrėžtis. Krizės priežasčių identifikavimas. Krizių eigos apibendrinimas. Krizės stadijų raiška. Krizės poveikis. Krizių valdymo modeliai. Apibendrintas krizių valdymo modelis. Pasyvusis krizių valdymo modelis. Aktyvusis krizių valdymų modelis. Krizių vadybos praktiniai sprendimai. Valstybinio lygmens antikrizinės sistemos. Krizių valdymas ir ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene koncepcijos analizė. Krizių valdymas kaip viena iš ryšių su visuomene funkcijų. Krizių įveikimo variantai. Įmonės pertvarka arba reorganizavimas. Nuostatos keitimas. Restruktūrizavimas. Pagyvinimas. Atnaujinimas. Juridiškai reglamentuotos krizių likvidavimo formos. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-03-09
 • Veiklos kūrimas ir organizavimas

  Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai (teorinė dalis). Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma (A,B,C veikloms). Daiktinė specializavimo forma (pertraukiamo veikimo srovinė linija D-K veikloms). Pastatai. Pagrindinės veiklos. Paruošimo, apdirbimo baras. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Remonto tarnybos plotas. Transporto tarnybai skirtas plotas. Kokybės kontrolei skirtas plotas. Kitas plotas. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Pirmas sprendimo būdas. Antras sprendimo būdas. Medžiagų atsargos ir sandėlių ūkis. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje ir tarpoperacinių atsargų apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas (mišri specializacija). Pagrindiniai gamybiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Organizacinė valdymo struktūra.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-06-07
Puslapyje rodyti po