Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Donald Trump

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Donaldas Trampas. Donald Trump as a personality. Television and entertainment. Things, why Donald Trump is a famous manager. Conclusion.
  Vadyba, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-03-28
 • Dovanos ir suvenyrai. Pasilinksminimai ir verslas

  Kokiais atvejais tinka dovanoti. Kada ir kaip tinka dovanoti. Darbas kaip dovana. Dovanų registravimas. Pasilinksminimų prielaidos ir pakvietimai į juos. Atsakymai į pakvietimus. Vaišės ir gėrimai pasilinksminimuose bei dalykiniame gyvenime. Žmonių tipai ir jų būdingi bruožai.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-15
 • Draudimo brokerio pareiginiai nuostatai

  bendrieji reikalavimai. Pareigos. Teisės. Įgaliojimai. Atsakomybė. Pareiginių nuostatų valdymas.
  Vadyba, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-02-12
 • Dukterinių patronuojančių bendrovių steigimas

  Patronuojanti įmonė. Bendrovė yra patronuojanti. Bendrovė gali tiesiogiai daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei, tik atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų. Dukterinė įmonė. Dukterinės patronuojančios bendrovės steigimas. Steigimo sutartis. Akcijų įregistravimas. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas banke; pradinių įnašų už akcijas apmokėjimas. Įstatų parengimas ir pasirašymas. Steigimo ataskaitos parengimas. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įregistravimas, dokumentų perdavimas bendrovei. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-12-04
 • Duomenų gavyba

  Įvadas. Duomenų gavybos sistema. Verslo intelekto grandinė. Duomenų gavybos programinė įranga. Duomenų gavybos algoritmai. Žinių išgavimo iš duomenų sistemos. Integruota duomenų gavyba. Žinių išgavimas iš duomenų bazės. Duomenų gavybos panaudojimo galimybės. Medicininiai taikymai. Mažmenininkų veikla. Klientų vadybos fazėse. Versle ir finansuose. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-17
 • Džilbretai

  Įvadas. Klasikinės vadybos mokyklos samprata. Franko B. ir Lilian M. Džilbretų biografijos. Franko B. biografija. Lilian M. biografija. Franko B. ir Lilian M. Džilbretų gyvenimo partnerystė. Terbligai – darbo supaprastinimo esmė. Terbligų apibūdinimai ir paaiškinimai. Lilian M. Džilbret. Įžymusis Džilbretų tuzinas. Kritinis žvilgsnis į Franką B. ir Lilian M. Džilbretus. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2005-09-13
 • E-verslo infrastruktūros modelių analizė

  Įvadas. Tyrimo tikslas -supažindinti su elektroninio verslo modelio sąvoka bei labiausiai paplitusių e-verslo modelių tipais. E-verslo modeliai. E-verslo infrastruktūros modelių analizė. Brokerio modelis. Reklamos modelis. Informacijos tarpininko modelis. Pardavėjo modelis. Gamintojo modelis. Partnerystės modelis. Bendruomenės modelis. Prenumeratos modelis. Naudingumo modelis. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-01-29
 • Edukacinės veiklos vadybiniai aspektai Lietuvos krašto muziejuose

  Santrauka. Įvadas. Muziejaus reikšmė ir paskirtis. Edukacinė veikla muziejuje. Muziejaus edukacinės programos. Edukacinės veiklos formos. Muziejų vadyba. Ką turi žinoti kiekvienas muziejininkas apie projektų vadybą. Vadybininko veiklos ypatumai. Lietuvos muziejų edukacinės veiklos formos ir jų vadybiniai aspektai. Tyrimo metodika. Edukacinės veiklos populiarumas. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai. Summary. Priedas (1).
  Vadyba, diplominis darbas(41 puslapis)
  2007-02-19
 • Efektyvaus klientų aptarnavimo elementai

  PowerPoint pristatymas. Efektyvaus klientų aptarnavimo elementai. Užkrečiamas vadovo pavyzdys. Teisingas vadovas. Klientų pasitenkinimo dėmenys. Aptarnavimo kokybė. Formulė. Aptarnavimo efektyvumas. Klientų lūkesčius formuojantys veiksniai. Klientų reakcijos variantai. Klientų reakcijos variantai. Esama organizacijos branda aptarnavimo srityje.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2005-12-12
 • Efektyvaus planavimo metodai

  Įvadas. Planavimo reikšmė ir samprata. Įvairių autorių planavimo metodai (etapai). Efektyvaus planavimo modelis. Efektyvaus kolektyvinio planavimo modelis. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-09-05
 • Efektyviausi vadybos funkcijų atlikimo būdai. Kelionių agentūros klientų aptarnavimo skyriaus darbas

  Įvadas. Darbo tikslai. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Problemos aktualumas. Teorinė dalis. Klientų aptarnavimo kokybės vadyba. Paklausos analizė. Klientų aptarnavimas. Bendravimo su klientais analizė. Klientų stimuliavimas. Klientų aptarnavimo standarto kūrimas. Praktinė dalis. Kelionių agentūros aprašymas "EasyTravel". Kelionių agentūros paslaugų analizė. Klientų analizė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2008-01-25
 • Efektyvios švietimo organizacijos vadovas

  Įvadas. Tikslas: Atskleisti efektyvios švietimo organizacijos vadovo savybes. Švietimo organizacija. Švietimo organizacijos istorija. Švietimo organizacijos vadovas. Švietimo vadovų rengimas. Kuravimas. Nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas. Našiai dirbantis vadovas. Švietimo organizacijos vadovo pareigos. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2010-04-08
 • Efficiency & employment

  Darbas anglų kalba. Našumas ir užimtumas.
  Vadyba, rašinys(2 puslapiai)
  2007-09-26
 • Eight things to do today to be a better manager

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Kaip tapti geresniu vadybininku. Improve your self - confidence. Improve as a communicator. Get better at managing money. Get better at managing time. Select the best team. Be a motivator. Practice ethical management. Take a break.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-17
 • Ekologinių žemės ūkio produktų kooperatinė prekyba

  Įvadas. Tyrimo objekto kaip sistemos interpretacija. Ekonominių vadybos metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-02-06
 • Ekologiškų produktų paklausa

  PowerPoint pateiktis. Teorinė darbo dalis. Paklausa. Ekologiškų produktų paklausa. Ekologiškų prekių kaina rinkoje. Kuo ekologiškos prekės skiriasi nuo kitų? AMWAY produkcija. Praktinė darbo dalis. Paklausos analizė. L.O.C. Sa8Premium. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2011-01-05
 • Ekonominė integracija ir tarptautinės ekonominės organizacijos

  Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti ekonominės integracijos bei tarptautinių ekonominių organizacijų įtaką, teigiamas ir neigiamas puses pasaulinei ekonomikai bei Lietuvai. Teorinė dalis. Ekonominė integracija. Ekonominės integracijos samprata ir rūšys. Regioninės ekonominės asociacijos. Regioninių ekonominių asociacijų formos. Regioninių ekonominių asociacijų bruožai ir kūrimo priežastys. Ekonominės integracijos dinamika. Regioninės ekonominės asociacijos tarp skirtingai išsivysčiusių šalių. Regioninės ekonominės asociacijos tarp išsivysčiusių šalių. Regioninės ekonominės asociacijos tarp besivystančių šalių. Tarptautiniai ekonominiai susitarimai ir organizacijos. Jungtinių Tautų Organizacija. Jungtinių Tautų Organizacijos tikslai ir principai. Jungtinių Tautų Organizacijos struktūra ir dukterinės organizacijos. Pagrindinės Jungtinių Tautų veiklos kryptys. Europos sąjunga. Europos Sąjungos tikslai ir principai. Europos Sąjungos struktūra. Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Pasaulio Prekybos Organizacija. PPO organizacinė struktūra. Pasaulio prekybos organizacijos principai ir funkcijos. Pasaulio bankas. Tarptautinis valiutų fondas. Praktinė dalis. Lietuvos ekonominė integracija. Lietuvos makroekonominė politika: pinigų politika ir kapitalo judėjimas. Lietuvos Respublikos narystė tarptautinėse organizacijose. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje. Lietuvos narystė Pasaulinėje Prekybos. Organizacijoje. Lietuva ir Tarptautinis valiutų fondas. Išvados. Priedai (5).
  Vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2010-04-20
 • Ekonominiai valdymo modeliai

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Tiesioginio poveikio būdas. Netiesioginio poveikio būdas. Darbuotojų skatinimo formos. Ekonominės stimuliacijos metodai. Ekonominės atsakomybės metodai. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-06-05
 • Ekonominis įmonės veiklos tyrimo aspektas

  PowerPoint pristatymas. Išteklių piniginė išraiška. Balansas (2). Ilgalaikis turtas - tai. Materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Veiklos ciklas. Materialinės vertybės - atsargos. Pelnas. Pridėtinė vertė. Įmonės veiklos rodiklių sistema. Rezultatyvumas. Ekonomiškumas. Produktyvumas (našumas). Pelningumas. Kokybė. Darbinio (profesinio) gyvenimo kokybė. Naujovių diegimas. Išlaidos. Sąnaudos. Sąnaudų elementai (2). Sąnaudos pagal veiklą ar jos etapą. Sąnaudos pagal paskirstymo būdą pagamintos produkcijos vienetui.
  Vadyba, pristatymas(25 skaidrės)
  2009-04-14
 • Ekonomiškai naudingų sprendimų priėmimas - sėkmingos organizacijos veiklos pagrindas

  įvadas. Valdymo sprendimų turinys. Grupinių sprendimų priėmimo metodai. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Sprendimų priėmimo proceso turinys. Sprendimų priėmimo proceso turinys. Valdymo sprendimo priėmimo proceso subjektai. Individualus ir grupinis sprendinių priėmimas. Sprendimų priėmimo būdai. Mažumos sprendimas. Sprendinių priėmimo metodai. Ekspertinis sprendimo priėmimas. Grupės narių nuomonių vidurkio sprendimas. Autoritarinis sprendimas be grupės diskusijos. Autoritarinis sprendimas po grupės diskusijos. Oficialaus valdžios pareigūno arba įgalioto asmens sprendimas. Konsensuso metodas. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Sprendimo priėmimo būdo, laiko ir kokybės tarpusavio priklausomybė. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2007-10-25
Puslapyje rodyti po